Download  Print this page

Acer AO533 Quick Manual Page 119

Aspire one series.
Hide thumbs

Advertisement

Visning av Aspire One
När du har ställt in datorn enligt beskrivning i avsnittet
Komma igång vill vi gärna visa dig din nya bärbara dator
från Acer.
Vy över ovansidan
# Ikon Objekt
1
Acer Crystal Eye
webbkamera
2
Mikrofon
3
Bildskärm
4
Av/på-knapp
5
Tangentbord
1
6
På-indikator
1
Batteriindikator
Hårddiskindikator
Kommunikation-
1
sindikator
7
Klickknappar
(vänster och höger)
8
Pekplatta
9
Handlovsstöd
1. Indikatorerna på frontpanelen syns även när datorhöljet är stängt.
4
Snabbguide
Snabbguide
Beskrivning
Webbkamera för videokommunikation
(konfigurationen kan variera med olika
modeller).
Inbyggd mikrofon för ljudinspelning.
Kallas även Liquid-Crystal Display (LCD),
visar utdata från datorn (konfigurationen
kan variera med olika modeller).
Slår på och stänger av datorn.
För inmatning av data i datorn.
Anger om datorn är av eller på.
Anger status för datorns batteri.
1. Laddar: Lyser orange när batteriet laddas.
2. Fulladdad: Lyser blått då datorn är
ansluten till nätström.
Tänds när hårddisken arbetar.
Visar status för trådlös LAN-/3G-
kommunikation.
Lyser blått
Lyser orange
3G på/WiFi på
3G av/WiFi på
3G på/WiFi av
Vänster och höger knapp fungerar som
vänster och höger musknapp.
Beröringskänslig pekenhet som fungerar
som en datormus.
Handlovsstödet ger bekvämt stöd för
händerna när du använder datorn.
Inte tänd
3G av/WiFi av

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Acer AO533

   Related Manuals for Acer AO533

This manual is also suitable for:

Aspire one pav01

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: