Download  Print this page

Acer AO533 Quick Manual Page 193

Aspire one series.
Hide thumbs

Advertisement

Pohľad sprava
# Ikona Položka
5
Čítačka kariet Multi-in-1 Podporuje karty Secure Digital (SD),
6
Konektor vstupu
mikrofónu
Konektor na slúchadlá/
reproduktor/audio
výstup
7
Port USB 2.0
8
Zásuvka na zámok
Kensington
9
Port siete Ethernet
(RJ-45)
Pohľad zozadu & Pohľad zdola
10
Jednotka batérie
11
Zásuvka pre 3G SIM
kartu
12
Západka uvoľnenia
batérie
13
Zámok batérie
14
Otvory na ventiláciu a
ventilátor chladenia
15
Reproduktor
6
Stručná príručka
Stručná príručka
Popis
MultiMediaCard (MMC), Memory Stick (MS),
Memory Stick PRO (MS PRO) a xD-Picture
Card (xD).
Poznámka: Stlačením vytiahnete/vložíte
kartu. Nie je možné pracovať s viacerými
kartami naraz.
Slúži na vstup zvuku z externých
mikrofónov.
Výstup zvuku do zvukových zariadení
(napr. reproduktorov, slúchadiel).
Pripojenie zariadení cez rozhranie USB 2.0
(napr. USB myš).
Pripojenie počítačového bezpečnostného
kľúča Kensington.
Pripojenie k sieti Ethernet 10/100.
Slúži na uloženie batérie počítača.
Akceptuje 3G SIM kartu pre 3G
pripojiteľnosť (len určité modely).
Slúži na uvoľnenie batérie pri jej vyberaní.
Uzamyká batériu na jej mieste.
Pomáha udržať pri dlhom používaní počítač
chladný.
Poznámka: Neuzatvárajte ani neupchávajte
otvor vetráka.
Výstup zvuku z počítača.

Advertisement

Table of Contents

   Also See for Acer AO533

   Related Manuals for Acer AO533

This manual is also suitable for:

Aspire one pav01

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: