Customize Your Screens - Nokia Body Quick Installation Manual

Table of Contents

Advertisement

Customize your screens

Anpassa dina skärmar | Tilpas dine skærme | Tilpass skjermene | Yksilöllistä näyttöjä
Change the order of the screens and choose
what matters most to you.
If you use a Nokia watch, activity tracker or track your steps with
the Health Mate™ app, activate the Steps screen to know how much
you walked the previous day!
SV
Ändra ordningen på skärmarna och välj vad som är
viktigast för dig.
Om du använder en Nokiaklocka, aktivitetsspårare eller registrerar
dina steg med Health Mate
TM
-appen, aktivera stegskärmen för att få
veta hur långt du gick föregående dag!
DA
Skift rækkefølgen af skærme og vælg, hvad der
betyder mest for dig.
Aktivér, hvis du bruger et Nokia Watch, aktivitetssporing eller sporer
dine trin med Health Mate
TM
-app'en, trinskærmen for at vide, hvor
meget du gik på den foregående dag!
NO
Bytt rekkefølgen for skjermene og velg de som er
viktigst for deg.
Hvis du bruker en Nokia klokke, aktivitetstracker eller sporer skrittene
dine med Health Mate
TM
-app-en, vil skrittskjermen din aktiveres slik
at du får vite hvor mye du gikk dagen før!
FI
Vaihda näyttöjen järjestystä ja valitse itseäsi eniten
kiinnostavat asiat
Jos käytät Nokia Watch, Activity Trackeria tai seuraat askellukuasi
Health Mate
-sovelluksella, aktivoi Steps (askeleet) -näyttö
TM
nähdäksesi, kuinka paljon kävelit edellisenä päivänä!
8:08 AM
Name
Nokia Body
Screens customization
Display language
English

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents