Makita DJR360 Instruction Manual

Makita DJR360 Instruction Manual

Cordless recipro saw
Hide thumbs Also See for DJR360:
Table of Contents
 • Dane Techniczne
 • Opis Działania
 • Wkładanie I Wyjmowanie Akumulatora
 • Akcesoria Opcjonalne
 • Részletes Leírás
 • Ek Megfelelőségi Nyilatkozat
 • A Szerszámgépekre Vonatkozó Általános Biztonsági Figyelmeztetések
 • A MűköDés Leírása
 • Technické Špecifikácie
 • Voliteľné Príslušenstvo
 • Popis Funkcí
 • Práce S NářadíM
 • Volitelné Příslušenství
 • Технічні Характеристики
 • Технічне Обслуговування
 • Додаткове Приладдя
 • Accesorii Opţionale
 • Technische Daten
 • EG-Konformitätserklärung
 • Allgemeine Sicherheitswarnungen für Elektrowerkzeuge
 • Montage
 • Betrieb
 • Wartung

Advertisement

Available languages
 • EN

Available languages

 • ENGLISH, page 1

Quick Links

EN
Cordless Recipro Saw
Akumulatorowa pilarka
PL
brzeszczotowa
Akkumulátoros orrfűrész
HU
Akumulátorová vratná píla
SK
CS
Akumulátorová pila ocaska
Бездротова ножівка
UK
Ferăstrău alternativ cu
RO
acumulator
Akku Reciprosäge
DE
DJR360
INSTRUCTION MANUAL
INSTRUKCJA OBSŁUGI
HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV
NÁVOD NA OBSLUHU
NÁVOD K OBSLUZE
ІНСТРУКЦІЯ З
ЕКСПЛУАТАЦІЇ
MANUAL DE INSTRUCŢIUNI
BETRIEBSANLEITUNG
4
9
15
20
25
30
36
41

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Makita DJR360

 • Page 1 Cordless Recipro Saw INSTRUCTION MANUAL Akumulatorowa pilarka INSTRUKCJA OBSŁUGI brzeszczotowa Akkumulátoros orrfűrész HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV Akumulátorová vratná píla NÁVOD NA OBSLUHU Akumulátorová pila ocaska NÁVOD K OBSLUZE ІНСТРУКЦІЯ З Бездротова ножівка ЕКСПЛУАТАЦІЇ Ferăstrău alternativ cu MANUAL DE INSTRUCŢIUNI acumulator Akku Reciprosäge BETRIEBSANLEITUNG DJR360...
 • Page 2 Fig.1 Fig.5 Fig.6 Fig.2 Fig.7 Fig.3 Fig.8 Fig.4...
 • Page 3 Fig.9 Fig.10 Fig.11 Fig.12...
 • Page 4: Specifications

  ENGLISH (Original instructions) SPECIFICATIONS Model: DJR360 Length of stroke 32 mm Strokes per minute High (2) 0 - 3,000 min Low (1) 0 - 2,300 min Max. cutting capacities Pipe 130 mm Wood 255 mm Rated voltage D.C. 36 V...
 • Page 5: Save All Warnings And Instruc- Tions For Future Reference

  MISUSE or failure to follow the safety also void the Makita warranty for the Makita tool and rules stated in this instruction manual may cause charger. serious personal injury.
 • Page 6: Functional Description

  Tips for maintaining maximum Lithium-ion batteries with a star marking are equipped with a protection system. This system automatically battery life cuts off power to the tool to extend battery life. The tool will automatically stop during operation if the Charge the battery cartridge before completely tool and/or battery are placed under one of the following discharged. Always stop tool operation and conditions: charge the battery cartridge when you notice less tool power. Overloaded: Never recharge a fully charged battery car- The tool is operated in a manner that causes it to draw tridge.
 • Page 7: Adjusting The Shoe

  ► Fig.4: 1. Lock/speed change lever 2. Switch trigger ASSEMBLY 3. Status of the lock/speed change lever ► Fig.5 CAUTION: Always be sure that the tool is To start the tool, depress the lock/speed change lever switched off and the battery cartridge is removed from either A or B side and pull the switch trigger. before carrying out any work on the tool. Tool speed is increased by increasing pressure on the switch trigger. Release the switch trigger to stop. Installing or removing the recipro Max tool speed can be changed in 2 steps.
 • Page 8: Operation

  Centers, always using Makita replacement parts. OPTIONAL ACCESSORIES CAUTION: These accessories or attachments are recommended for use with your Makita tool specified in this manual. The use of any other accessories or attachments might present a risk of injury to persons. Only use accessory or attachment for its stated purpose. If you need any assistance for more details regard- ing these accessories, ask your local Makita Service Center.
 • Page 9: Dane Techniczne

  POLSKI (Instrukcja oryginalna) DANE TECHNICZNE Model: DJR360 Długość skoku 32 mm Liczba oscylacji na minutę Wysoka (2) 0–3 000 min Niska (1) 0–2 300 min Maks. zakres cięcia Rura 130 mm Drewno 255 mm Napięcie znamionowe Prąd stały 36 V Akumulator BL1815N, BL1820, BL1820B BL1830, BL1830B, BL1840, BL1840B, BL1850, BL1850B, BL1860B Długość całkowita...
 • Page 10 12. Nie dotykać brzeszczotu ani elementu obrabia- Ogólne zasady bezpiecznej nego od razu po zakończeniu danej operacji; eksploatacji elektronarzędzi mogą one być bardzo gorące i spowodować oparzenie skóry. 13. Nie należy bez potrzeby uruchamiać narzędzia OSTRZEŻENIE: Przeczytać wszystkie ostrze- bez obciążenia. żenia bezpieczeństwa i wszystkie instrukcje.
 • Page 11: Opis Działania

  Postępować zgodnie z przepisami lokalnymi dzie i akumulator. W przeciwnym razie mogą się one dotyczącymi usuwania akumulatorów. wyślizgnąć z rąk, powodując uszkodzenie narzędzia ZACHOWAĆ NINIEJSZE lub akumulatora i obrażenia ciała. ► Rys.1: 1. Czerwony wskaźnik 2. Przycisk INSTRUKCJE. 3. Akumulator PRZESTROGA: Używać wyłącznie oryginal- Aby wyjąć akumulator, przesuń przycisk znajdujący się nych akumulatorów firmy Makita. Używanie nie- w przedniej jego części i wysuń akumulator. oryginalnych akumulatorów firm innych niż Makita lub Aby włożyć akumulator, wyrównaj występ na akumulato- akumulatorów, które zostały zmodyfikowane, może rze z rowkiem w obudowie i wsuń go na swoje miejsce. spowodować wybuch akumulatora i pożar, obrażenia Akumulator należy wsunąć do oporu, aż się zatrzaśnie na ciała oraz zniszczenie mienia. Stanowi to również miejscu, co jest sygnalizowane delikatnym kliknięciem. naruszenie warunków gwarancji firmy Makita doty- Jeśli w górnej części przycisku jest widoczny czerwony czących narzędzia i ładowarki.
 • Page 12 Niskie napięcie akumulatora: • Wysoka prędkość Poziom naładowania akumulatora jest zbyt niski, aby Gdy dźwignia blokady/zmiany prędkości jest narzędzie mogło pracować. W takiej sytuacji należy wciśnięta od strony A, prędkość oscylacji jest wyjąć akumulator i go naładować. ustawiona na „2”. • Niska prędkość Wskazanie stanu naładowania Gdy dźwignia blokady/zmiany prędkości jest akumulatora wciśnięta od strony B, prędkość oscylacji jest ustawiona na „1”. Tylko akumulatory oznaczone literą „B” na końcu Gdy dźwignia blokady/zmiany prędkości jest ustawiona model w położeniu , narzędzie jest zablokowane i nie można ► Rys.3: 1. Lampki wskaźnika 2. Przycisk kontrolny nacisnąć spustu przełącznika. Nacisnąć przycisk kontrolny na akumulatorze w celu Włączanie lampki czołowej wyświetlenia stanu naładowania akumulatora. Lampki wskaźnika zaświecą się przez kilka sekund.
 • Page 13 że jest ono wyłączone, a akumulator wyjęty. UWAGA: Nie stosować benzyny, rozpuszczalni- ków, alkoholu itp. środków. Mogą one powodo- wać odbarwienia, odkształcenia lub pęknięcia. W celu zachowania odpowiedniego poziomu BEZPIECZEŃSTWA i NIEZAWODNOŚCI produktu wszelkie naprawy i różnego rodzaju prace konserwa- cyjne lub regulacje powinny być przeprowadzane przez autoryzowany lub fabryczny punkt serwisowy narzędzi Makita, zawsze z użyciem oryginalnych części zamien- nych Makita. 13 POLSKI...
 • Page 14: Akcesoria Opcjonalne

  AKCESORIA OPCJONALNE PRZESTROGA: Zaleca się stosowanie wymie- nionych akcesoriów i przystawek razem z narzę- dziem Makita opisanym w niniejszej instrukcji. Stosowanie innych akcesoriów lub przystawek może być przyczyną obrażeń ciała. Akcesoria lub przystawki należy wykorzystywać tylko zgodnie z ich przeznaczeniem. W razie potrzeby wszelkiej pomocy i szczegółowych informacji na temat niniejszych akcesoriów udzielą Państwu lokalne punkty serwisowe Makita. • Brzeszczoty do pilarki brzeszczotowej • Oryginalny akumulator i ładowarka firmy Makita WSKAZÓWKA: Niektóre pozycje znajdujące się na liście mogą być dołączone do pakietu narzędziowego jako akcesoria standardowe. Mogą to być różne pozycje, w zależności od kraju. 14 POLSKI...
 • Page 15: Részletes Leírás

  MAGYAR (Eredeti utasítások) RÉSZLETES LEÍRÁS Típus: DJR360 Lökethossz 32 mm Löketszám percenként Magas (2) 0 - 3 000 min Alacsony (1) 0 - 2 300 min Max. vágóteljesítmény Cső 130 mm 255 mm Névleges feszültség 36 V, egyenáram Akkumulátor BL1815N, BL1820, BL1820B...
 • Page 16: A Szerszámgépekre Vonatkozó Általános Biztonsági Figyelmeztetések

  ŐRIZZE MEG EZEKET AZ A szerszámgépekre vonatkozó UTASÍTÁSOKAT. általános biztonsági figyelmeztetések FIGYELMEZTETÉS: NE HAGYJA, hogy (a termék többszöri használatából eredő) kényelem FIGYELMEZTETÉS: és megszokás váltsa fel a termék biztonsági Olvassa el az összes előírásainak szigorú betartását. A HELYTELEN biztonsági figyelmeztetést és utasítást. Ha nem HASZNÁLAT és a használati útmutatóban sze- tartja be a figyelmeztetéseket és utasításokat, akkor replő...
 • Page 17: A Működés Leírása

  VIGYÁZAT: Mindig tolja be teljesen az akku- UTASÍTÁSOKAT. mulátort, amíg a piros jel el nem tűnik. Ha ez nem történik meg, akkor az akkumulátor kieshet a szer- számból, és Önnek vagy a környezetében másnak VIGYÁZAT: Csak eredeti Makita akkumuláto- sérülést okozhat. rokat használjon. A nem eredeti Makita akkumu- látorok vagy módosított akkumulátorok használata VIGYÁZAT: Ne erőltesse az akkumulátort behe- esetén az akkumulátor felrobbanhat, ami tüzet,...
 • Page 18 MEGJEGYZÉS: Száraz ruhadarabbal törölje le a szennye- Jelzőlámpák Töltöttségi szint ződést a lámpa lencséjéről. Ügyeljen arra hogy ne karcolja meg a lámpa lencséjét, ez csökkentheti a megvilágítás erősségét. Világító Villogó MEGJEGYZÉS: A szerszám túlmelegedésekor a lámpa lámpa lámpa egy percig villog. Ebben az esetben az újabb Lehetséges, művelet elkezdése előtt hagyja lehűlni a szerszámot. hogy az akkumulátor A csúszósaru beállítása meghibáso- dott. Amennyiben van ilyen (országspecifikus) MEGJEGYZÉS: Az adott munkafeltételektől és a kör- Ha az orrfűrészlap vágási hatásfoka a vágóél vala- nyezet hőmérsékletétől függően a jelzett töltöttségi melyik részén lecsökken, helyezze át a csúszósarut a szint némileg eltérhet a tényleges töltöttségi szinttől. vágóél egy éles, nem használt részének használatához. Ezzel meghosszabbítja az orrfűrészlap élettartamát. A kapcsoló használata A csúszósaru helyzete öt szinten állítható. A csúszósaru áthelyezéséhez nyissa ki a csúszósaru állítókarját, válassza ki a megfelelő állást, majd zárja le VIGYÁZAT: Mielőtt behelyezi az akkumulátort a a csúszósaru állítókarját.
 • Page 19 A termék BIZTONSÁGÁNAK és MEGBÍZHATÓSÁGÁNAK fenntartása érdekében a Az orrfűrészlap eltávolításához forgassa el a fűrész- javításokat és más karbantartásokat vagy beállításokat lapszorító kart teljesen a nyíl irányába. Az orrfűrészlap a Makita hivatalos vagy gyári szervizközpontjában eltávolítható, és a fűrészlapszorító kar rögzítésre kerül kell elvégezni, mindig csak Makita cserealkatrészeket kioldott pozícióban. használva. ► Ábra11: 1. Orrfűrészlap 2. Fűrészlapszorító kar VIGYÁZAT: Bekapcsoláskor tartsa távol a kezét OPCIONÁLIS és az ujjait a kartól. Ennek elmulasztása személyi sérüléseket okozhat. KIEGÉSZÍTŐK MEGJEGYZÉS: Ha úgy távolítja el az orrfűrészlapot, hogy nem fordítja el teljesen a fűrészlapszorító kart,...
 • Page 20: Technické Špecifikácie

  SLOVENČINA (Originálny návod) TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE Model: DJR360 Dĺžka pohybu 32 mm Pohyby za minútu Vysoké (2) 0 - 3 000 min Nízke (1) 0 - 2 300 min Max. kapacita rezania Rúrka 130 mm Drevo 255 mm Menovité napätie Jednosmerný prúd 36 V Akumulátor BL1815N, BL1820, BL1820B...
 • Page 21 TIETO POKYNY USCHOVAJTE. Všeobecné bezpečnostné predpisy pre elektrické nástroje VAROVANIE: NIKDY nepripustite, aby sebavedomie a dobrá znalosť výrobku (získané opakovaným používaním) nahradili presné dodr- VAROVANIE: Prečítajte si všetky bezpeč- žiavanie bezpečnostných pravidiel pre náradie. nostné výstrahy a pokyny. Nedodržiavanie výstrah NESPRÁVNE POUŽÍVANIE alebo nedodržiava- a pokynov môže mať za následok zasiahnutie elek- nie bezpečnostných zásad uvedených v tomto trickým prúdom, požiar alebo vážne zranenie.
 • Page 22 TIETO POKYNY USCHOVAJTE. Systém ochrany akumulátora POZOR: Používajte len originálne akumu- Lítium-iónové akumulátory označené hviezdičkou látory od spoločnosti Makita. Používanie batérií, ► Obr.2: 1. Označenie hviezdičkou ktoré nie sú od spoločnosti Makita, alebo upravených Lítium-iónové akumulátory označené hviezdičkou sú batérií môže spôsobiť výbuch batérie a následný vybavené systémom ochrany. Tento systém automa- požiar, zranenie osôb alebo poškodeniu majetku. ticky vypne napájanie náradia s cieľom predĺžiť život- Následkom bude aj zrušenie záruky od spoločnosti nosť akumulátora. Makita na nástroj a nabíjačku od spoločnosti Makita. Nástroj sa môže počas prevádzky automaticky zastaviť v prípade, ak sa nástroj alebo akumulátor nachádzajú v Rady na udržanie maximálnej jednom z nasledujúcich stavov: životnosti akumulátora Preťaženie: Nástroj je prevádzkovaný spôsobom, ktorý spôsobuje...
 • Page 23 Zapínanie Hák POZOR: POZOR: Pred vložením akumulátora do nástroja Pri vešaní nástroja prepnite zais- sa vždy presvedčite, či spúšťací spínač funguje ťovaciu/rýchlostnú radiacu páku do polohy správne a po uvoľnení sa vráti do pozície „OFF“. čím zaistíte spúšťací spínač. (Pozrite si časť „Prepínanie“.) UPOZORNENIE: Zaisťovaciu/rýchlostnú radiacu...
 • Page 24: Voliteľné Príslušenstvo

  VOLITEĽNÉ POZNÁMKA: Ak odstránite čepeľ vratnej píly bez plného otočenia páčky svorky čepele, páčka sa PRÍSLUŠENSTVO nemusí zaistiť v uvoľnenej polohe . V takom prí- pade znova plne otočte páčku svorky čepele a zaistite páčku svorky čepele v uvoľnenej polohe POZOR: Pre váš nástroj Makita, opísaný v POZNÁMKA: Ak sa páčka nachádza v nástroji, zap- tomto návode, doporučujeme používať toto prí- nite nástroj len na sekundu, aby sa čepeľ uvoľnila slušenstvo a nástavce. Pri použití iného príslušen- podľa znázornenia na obrázku. Pred montážou alebo stva či nástavcov môže hroziť nebezpečenstvo zrane- demontážou čepele vratnej píly vyberte akumulátor nia osôb. Príslušenstvo a nástavce sa môžu používať z nástroja. len na účely pre ne stanovené. Ak potrebujete bližšie informácie týkajúce sa tohoto príslušenstva, obráťte sa na vaše miestne servisné PREVÁDZKA stredisko firmy Makita. • Ostria vratnej píly • Originálna batéria a nabíjačka Makita POZOR: Pri práci vždy pritláčajte pätku pevne...
 • Page 25 ČESKY (Původní návod k používání) SPECIFIKACE Model: DJR360 Délka zdvihu 32 mm Počet zdvihů za minutu Vysoký (2) 0–3 000 min Nízký (1) 0–2 300 min Max. kapacita řezání Potrubí 130 mm Dřevo 255 mm Jmenovité napětí 36 V DC Akumulátor BL1815N, BL1820, BL1820B BL1830, BL1830B, BL1840, BL1840B, BL1850, BL1850B, BL1860B Celková...
 • Page 26 15. Některé materiály obsahují chemikálie, které TYTO POKYNY USCHOVEJTE. mohou být jedovaté. Dávejte pozor, abyste nevdechovali prach nebo nedocházelo ke kon- UPOZORNĚNÍ: Používejte pouze originální taktu s kůží. Dodržujte bezpečnostní pokyny akumulátory Makita. Používání neoriginálních nebo dodavatele materiálu. upravených akumulátorů může způsobit explozi aku- TYTO POKYNY USCHOVEJTE. mulátoru a následný požár, zranění a jiné poškození. Zaniká tím také záruka společnosti Makita na nářadí VAROVÁNÍ: NEDOVOLTE, aby pohodlnost a nabíječku Makita.
 • Page 27: Popis Funkcí

  Tipy k zajištění maximální život- Přetížení: S nářadím se pracuje takovým způsobem, že dochází nosti akumulátoru k odběru mimořádně vysokého proudu. V takové situaci nářadí vypněte a ukončete činnost, při Akumulátor nabijte dříve, než dojde k jeho níž došlo k přetížení nářadí. Potom nářadí zapněte a úplnému vybití. Pokud si povšimnete sníže- obnovte činnost. ného výkonu nářadí, vždy jej zastavte a dobijte Jestliže se nářadí nespustí, došlo k přehřátí akumulá- akumulátor. toru. V takovém případě nechte akumulátor před opě- Nikdy nenabíjejte úplně nabitý akumulátor. tovným zapnutím nářadí vychladnout.
 • Page 28 Maximální rychlost nářadí lze regulovat ve 2 krocích. SESTAVENÍ • Vysoká rychlost Pokud páčku zajištění/regulace otáček stisknete ze strany A, rychlost zdvihů se nastaví do polohy UPOZORNĚNÍ: Před prováděním jakých- „2“. koli prací na nářadí se vždy přesvědčte, zda je • Nízká rychlost vypnuté a je vyjmutý akumulátor. Pokud páčku zajištění/regulace otáček stisknete ze strany B, rychlost zdvihů se nastaví do polohy Instalace a demontáž listu pily „1“. ocasky Pokud je páčka zajištění/regulace otáček v poloze , je nářadí zajištěno a nelze stisknout spoušť. UPOZORNĚNÍ: Vždy očistěte všechny třísky Rozsvícení...
 • Page 29: Práce S Nářadím

  či podobné prostředky. Mohlo by tak dojít ke změnám barvy, deformacím či vzniku prasklin. K zachování BEZPEČNOSTI a SPOLEHLIVOSTI výrobku musí být opravy a veškerá další údržba či seřizování pro- váděny autorizovanými nebo továrními servisními středisky společnosti Makita s využitím náhradních dílů Makita. VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ UPOZORNĚNÍ: Pro nářadí Makita popsané v tomto návodu doporučujeme používat násle- dující příslušenství a nástavce. Při použití jiného příslušenství či nástavců může hrozit nebezpečí zranění osob. Příslušenství lze používat pouze pro stanovené účely. Potřebujete-li bližší informace ohledně tohoto příslušenství, obraťte se na místní servisní středisko společnosti Makita. •...
 • Page 30: Технічні Характеристики

  УКРАЇНСЬКА (Оригінальні вказівки) ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ Модель: DJR360 Довжина ходу 32 мм Ходів за хвилину Висока (2) 0—3 000 хв Низька (1) 0—2 300 хв Макс. ріжуча спроможність Труба 130 мм Деревина 255 мм Номінальна напруга 36 В пост. струму Касета з акумулятором BL1815N, BL1820, BL1820B BL1830, BL1830B, BL1840, BL1840B, BL1850, BL1850B, BL1860B Загальна довжина 449 мм Маса нетто 4,0 кг 4,6 кг • Оскільки наша програма наукових досліджень і розробок триває безперервно, наведені тут технічні характеристики можуть бути змінені без попередження.
 • Page 31 13. Не слід без необхідності залишати інстру- Загальні застереження щодо мент працювати на холостому ходу. техніки безпеки при роботі з 14. Обов’язково використовуйте пилоза- електроінструментами хисну маску / респіратор відповідно до області застосування та матеріалу, який ви обробляєте. ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Прочитайте усі застере- 15.
 • Page 32 дження інструмента та касети з акумулятором або вайте їх і запакуйте акумулятор таким чином, щоб він не міг рухатися в пакуванні. може спричинити травми. Дотримуйтеся норм місцевого законодав- ► Рис.1: 1. Червоний індикатор 2. Кнопка 3. Касета ства щодо утилізації акумуляторів. з акумулятором ЗБЕРІГАЙТЕ ЦІ ВКАЗІВКИ. Щоб зняти касету з акумулятором, слід витягнути її з інструмента, натиснувши на кнопку в передній ОБЕРЕЖНО: Використовуйте тільки акуму- частині касети. лятори Makita. Використання акумуляторів, інших Щоб установити касету з акумулятором, слід сумі- ніж оригінальні акумулятори Makita, або акумуля- стити виступ на касеті з акумулятором із пазом у торів, конструкцію яких було змінено, може призве- корпусі та вставити касету на місце. Її необхідно сти до вибуху акумулятора і спричинити пожежу, вставити повністю, аж доки не почуєте клацання. травму або пошкодження. У зв'язку з цим також Якщо на верхній частині кнопки помітний червоний буде анульовано гарантію Makita на інструмент індикатор, це означає, що касета з акумулятором Makita і на зарядний пристрій. установлена не до кінця.
 • Page 33 Низька напруга акумулятора • Встановлення високої швидкості Залишкова ємність акумулятора занадто низька, Коли фіксатор / важіль зміни швидкості натис- тому інструмент не буде працювати. У такому разі нуто з боку А, вибирається швидкість ходу «2». вийміть і зарядіть акумулятор. • Встановлення низької швидкості Коли фіксатор / важіль зміни швидкості натис- Відображення залишкового нуто з боку В, вибирається швидкість ходу «1». заряду акумулятора Коли фіксатор / важіль зміни швидкості встановлено в положення , інструмент заблоковано, а натиснути Тільки для касет з акумулятором з літерою на курок вмикача неможливо. «В» у кінці номера моделі Увімкнення переднього ► Рис.3: 1. Індикаторні лампи 2. Кнопка перевірки підсвічування Натисніть кнопку перевірки на касеті з акумулятором для відображення залишкового ресурсу акумуля- ► Рис.6: 1. Лампа...
 • Page 34: Технічне Обслуговування

  бензин, розріджувач, спирт та подібні речо- ОБЕРЕЖНО: Під час перемикання слід від- вини. Їх використання може призвести до зміни вести руки та пальці від важеля. Невиконання кольору, деформації або появи тріщин. цієї вимоги може призвести до отримання Для забезпечення БЕЗПЕКИ та НАДІЙНОСТІ продук- травм. ції, її ремонт, а також роботи з обслуговування або регулювання повинні виконуватись уповноваженими або заводськими сервісними центрами Makita із вико- ристанням запчастин виробництва компанії Makita. 34 УКРАЇНСЬКА...
 • Page 35: Додаткове Приладдя

  ДОДАТКОВЕ ПРИЛАДДЯ ОБЕРЕЖНО: Це додаткове та допоміжне обладнання рекомендовано використову- вати з інструментом Makita, зазначеним у цій інструкції з експлуатації. Використання будь- якого іншого додаткового та допоміжного облад- нання може становити небезпеку травмування. Використовуйте додаткове та допоміжне облад- нання лише за призначенням. У разі необхідності отримати допомогу в більш детальному ознайомленні з оснащенням звертай- тесь до місцевого сервісного центру Makita. • Полотна ножівки • Оригінальний акумулятор та зарядний пристрій Makita ПРИМІТКА: Деякі елементи списку можуть вхо- дити до комплекту інструмента як стандартне приладдя. Вони можуть відрізнятися залежно від країни. 35 УКРАЇНСЬКА...
 • Page 36 ROMÂNĂ (Instrucţiuni originale) SPECIFICAŢII Model: DJR360 Lungimea cursei 32 mm Curse pe minut Înaltă (2) 0 - 3.000 min Redusă (1) 0 - 2.300 min Capacităţi maxime de tăiere Ţeavă 130 mm Lemn 255 mm Tensiune nominală 36 V cc. Cartuşul acumulatorului BL1815N, BL1820, BL1820B BL1830, BL1830B, BL1840, BL1840B, BL1850, BL1850B, BL1860B Lungime totală...
 • Page 37 PĂSTRAŢI ACESTE Avertismente generale de siguranţă INSTRUCŢIUNI. pentru maşinile electrice AVERTIZARE: NU permiteţi comodităţii şi AVERTIZARE: Citiţi toate avertismentele de familiarizării cu produsul (obţinute prin utilizare siguranţă şi toate instrucţiunile. Nerespectarea repetată) să înlocuiască respectarea strictă a acestor avertismente şi instrucţiuni poate avea ca normelor de securitate pentru acest produs. rezultat electrocutarea, incendiul şi/sau rănirea gravă.
 • Page 38 PĂSTRAŢI ACESTE ATENŢIE: Instalaţi întotdeauna cartuşul acu- INSTRUCŢIUNI. mulatorului complet, până când indicatorul roşu nu mai este vizibil. În caz contrar, acesta poate ATENŢIE: cădea accidental din maşină provocând rănirea dum- Folosiţi numai acumulatori Makita neavoastră sau a persoanelor din jur. originali. Acumulatorii Makita care nu sunt originali şi acumulatorii care au suferit modificări se pot aprinde, ATENŢIE: Nu forţaţi cartuşul acumulatorului provocând incendii, leziuni corporale şi daune. De la montare. Dacă acesta nu glisează uşor, înseamnă...
 • Page 39 NOTĂ: Folosiţi o lavetă uscată pentru a şterge mur- Lămpi indicatoare Capacitate rămasă dăria de pe lentila lămpii. Aveţi grijă să nu zgâriaţi lentila lămpii deoarece, în caz contrar, iluminarea va fi redusă. Iluminat Oprit Iluminare intermitentă NOTĂ: Când maşina este supraîncălzită, lampa Încărcaţi iluminează intermitent timp de un minut. În acest caz, acumulatorul. aşteptaţi ca maşina să se răcească înainte de altă utilizare. Este posibil ca acumu- latorul să fie Reglarea sabotului defect. Dacă există (diferă în funcţie de ţară) Când pânza de ferăstrău alternativ îşi pierde eficienţa NOTĂ: În funcţie de condiţiile de utilizare şi tempe- de tăiere într-o porţiune de-a lungul muchiei tăietoare, ratura ambientală, indicaţia poate fi uşor diferită de repoziţionaţi sabotul pentru a folosi o porţiune ascuţită, capacitatea reală. neutilizată, a muchiei tăietoare. Aceasta va ajuta la prelungirea duratei de exploatare a pânzei de ferăstrău Acţionarea întrerupătorului alternativ.
 • Page 40: Accesorii Opţionale

  ACCESORII OPŢIONALE acumulatorul din maşină înainte de montarea sau demontarea pânzei de ferăstrău alternativ. ATENŢIE: Folosiţi accesoriile sau piesele auxiliare recomandate pentru maşina dumnea- voastră Makita în acest manual. Utilizarea oricăror alte accesorii sau piese auxiliare poate prezenta risc de vătămare corporală. Utilizaţi accesoriile şi piesele auxiliare numai în scopul destinat. Dacă aveţi nevoie de asistenţă sau de mai multe detalii referitoare la aceste accesorii, adresaţi-vă centrului local de service Makita. • Pânze de ferăstrău alternativ •...
 • Page 41: Technische Daten

  DEUTSCH (Original-Anleitung) TECHNISCHE DATEN Modell: DJR360 Hublänge 32 mm Hubzahl pro Hoch (2) 0 - 3.000 min Minute Niedrig (1) 0 - 2.300 min Max. Rohr 130 mm Schnitttiefen Holz 255 mm Nennspannung 36 V Gleichstrom Akku BL1815N, BL1820, BL1820B BL1830, BL1830B, BL1840, BL1840B, BL1850, BL1850B, BL1860B Gesamtlänge...
 • Page 42: Allgemeine Sicherheitswarnungen Für Elektrowerkzeuge

  12. Vermeiden Sie eine Berührung des Sägeblatts Allgemeine Sicherheitswarnungen oder des Werkstücks unmittelbar nach der für Elektrowerkzeuge Bearbeitung, weil sie dann möglicherweise noch sehr heiß sind und Hautverbrennungen verursachen können. WARNUNG: Lesen Sie alle 13. Lassen Sie das Werkzeug nicht unnötig im Sicherheitswarnungen und Anweisungen durch.
 • Page 43 Schieben Sie den Akku stets bis daraus resultierenden Bränden, Personenschäden zum Anschlag ein, bis die rote Anzeige nicht mehr und Beschädigung führen. Außerdem wird dadurch sichtbar ist. Anderenfalls kann er aus dem Werkzeug die Makita-Garantie für das Makita-Werkzeug und herausfallen und Sie oder umstehende Personen -Ladegerät ungültig. verletzen. Hinweise zur Aufrechterhaltung...
 • Page 44 • Für niedrige Hubzahl Anzeigen der Akku-Restkapazität Durch Hineindrücken des Verriegelungs-/ Hubzahlumschalthebels von der Seite B wird die Nur für Akkus mit „B“ am Ende der Modellnummer Stufe „1“ der Hubzahl gewählt. ► Abb.3: 1. Anzeigelampen 2. Prüftaste Wird der Verriegelungs-/Hubzahlumschalthebel auf die Drücken Sie die Prüftaste am Akku, um die Akku- Position gestellt, wird das Werkzeug verriegelt, so Restkapazität anzuzeigen. Die Anzeigelampen leuchten dass der Ein-Aus-Schalter nicht betätigt werden kann. wenige Sekunden lang auf. Einschalten der Frontlampe Anzeigelampen Restkapazität ► Abb.6: 1.
 • Page 45: Montage

  Akku abgenommen ist. ANMERKUNG: Verwenden Sie auf keinen Fall Benzin, Waschbenzin, Verdünner, Alkohol oder dergleichen. Solche Mittel können Verfärbung, Verformung oder Rissbildung verursachen. Um die SICHERHEIT und ZUVERLÄSSIGKEIT dieses Produkts zu gewährleisten, sollten Reparaturen und andere Wartungs- oder Einstellarbeiten nur von Makita- Vertragswerkstätten oder Makita-Kundendienstzentren unter ausschließlicher Verwendung von Makita- Originalersatzteilen ausgeführt werden. 45 DEUTSCH...
 • Page 46 SONDERZUBEHÖR VORSICHT: Die folgenden Zubehörteile oder Vorrichtungen werden für den Einsatz mit dem in dieser Anleitung beschriebenen Makita-Werkzeug empfohlen. Die Verwendung anderer Zubehörteile oder Vorrichtungen kann eine Verletzungsgefahr darstellen. Verwenden Sie Zubehörteile oder Vorrichtungen nur für ihren vorgesehenen Zweck. Wenn Sie weitere Einzelheiten bezüglich dieser Zubehörteile benötigen, wenden Sie sich bitte an Ihre Makita-Kundendienststelle. • Reciprosägeblätter • Original-Makita-Akku und -Ladegerät HINWEIS: Manche Teile in der Liste können als Standardzubehör im Werkzeugsatz enthalten sein.
 • Page 48 Makita Europe N.V. Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070 Kortenberg, Belgium Makita Corporation 3-11-8, Sumiyoshi-cho, Anjo, Aichi 446-8502 Japan 885450A971 EN, PL, HU, SK, CS, UK, RO, DE www.makita.com 20151216...

Table of Contents