Download Print this page
Philips HD4428 Manual
Hide thumbs Also See for HD4428:

Advertisement

Available languages
 • EN

Available languages

 • ENGLISH, page 1

Quick Links

HD4428

Advertisement

loading

Summary of Contents for Philips HD4428

 • Page 1 HD4428...
 • Page 5 ENGLISH 6 POLSKI 10 ROMÂNĂ 15 РУССКИЙ 19 ČESKY 24 MAGYAR 28 SLOVENSKY 32 УКРАЇНСЬКІЙ 36 HRVATSKI 41 EESTI 45 LATVISKI 49 LIETUVIŠKAI 53 SLOVENŠČINA 57 БЪЛГАРСКИ 61 SRPSKI 66...
 • Page 6 Check if the voltage indicated on the bottom of the appliance corresponds to the local mains voltage before you connect the appliance. If the mains cord is damaged, it must be replaced by Philips, a service centre authorised by Philips or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
 • Page 7: Using The Appliance

  ENGLISH Before first use Remove any stickers and wipe the body of the appliance with a damp cloth. Clean the appliance and the plate thoroughly (see chapter 'Cleaning'). The appliance may produce some smoke when you use it for the first time.This is normal. Using the appliance Place the drip tray in the base (fig.
 • Page 8 ENGLISH Tips The grill section of the plate is ideal for preparing meat and poultry. Fat and juice drip through the grill into the drip tray, which ensures almost smoke-free grilling and healthy, low- fat food (fig. 7). The hotplate section is ideal for preparing fish, eggs, ham, mushrooms, tomatoes, onions, etc. It is also very handy for keeping food hot (fig.
 • Page 9: Guarantee And Service

  If you need information or if you have a problem, please visit the Philips website at www.philips.com or contact the Philips Customer Care Centre in your country (you will find its phone number in the worldwide guarantee leaflet). If there is no Customer Care Centre in your country, turn to your local Philips dealer or contact the Service Department of Philips Domestic Appliances and Personal Care BV.
 • Page 10 POLSKI Wstęp Opis ogólny (rys. 1) Ważne...
 • Page 11 POLSKI Przed pierwszym użyciem Urządzenie może wytwarzać dym podczas pierwszego korzystania z niego. Zjawisko to jest normalne. Korzystanie z urządzenia Podczas grillowania lampka kontrolna temperatury od czasu do czasu zapala się i gaśnie, co oznacza włączanie i wyłączanie grzałki, odpowiedzialnej za utrzymywanie prawidłowej temperatury.
 • Page 12 POLSKI Czasy opiekania na grillu Wskazówki...
 • Page 13 POLSKI Mycie Ochrona środowiska Gwarancja i serwis...
 • Page 14 POLSKI Rodzaj żywności Czasy grillowania (w Ustawienie temperatury minutach) Niniejsza tabela nie podaje czasów grillowania żywności panierowanej.
 • Page 15 Verificaţi dacă tensiunea indicată sub aparat corespunde tensiunii locale,înainte de a conecta aparatul. În cazul în care cablul aparatului este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de firma Philips sau la un centru autorizat, pentru a evita orice accident. Nu conectaţi termostatul la priză înainte de a fi introdus termostatul în aparat.
 • Page 16 ROMÂNĂ Utilizarea aparatului Aşezaţi tava de scurgere pe soclu (fig. 2). Turnaţi sufucientă apă pentru a acoperi fundul tăvii (fig. 3). Apa din tavă absoarbe fumul şi mirosurile neplăcute, şi împiedică carbonizarea resturilor de alimente. Pentru a curăţa mai uşor aparatul, aşezaţi o folie de aluminiu pe fundul tăvii înainte de a turna apă.
 • Page 17 ROMÂNĂ Sugestii Grătarul propriu-zis este ideal pentru prepararea oricărui tip de carne, inclusiv a cărnii de pasăre. Grăsimea şi zeama se scurg în tavă prin grătar.Astfel, nu se produce fum aproape deloc, iar mâncarea este sănătoasă şi săracă în grăsimi (fig. 7). Plita este ideală...
 • Page 18 înconjurător (fig. 13). Garanţie şi service Pentru informaţii suplimentare sau în cazul altor probleme, vă rugăm să vizitaţi site-ul Philips www.philips.com sau să contactaţi Departamentul Clienţi din ţara dumneavoastră (veţi găsi numărul de telefon în garanţia internaţională). Dacă în ţara dumneavoastră nu există un astfel de departament, contactaţi furnizorul dumneavoastră...
 • Page 19 РУССКИЙ Введение Уважаемый покупатель, поздравляем вас с покупкой нового нестольного гриля Philips. Ваш новый гриль с поддоном позволяет обжаривать любые виды продуктов почти без образования дыма! Обжаривание с помощью данного прибора является особенно безопасным и легким благодаря наличию защитного экрана и большой поверхности жарочной...
 • Page 20 РУССКИЙ Запрещается погружать сетевой шнур с термостатом в воду или другие жидкости. Не касайтесь пластин острыми предметами или абразивными материалами, чтобы не повредить антипригарное покрытие. После того как вы вынули пластину, убедитесь в правильности ее повторной установки. Этот прибор предназначен только для использования в помещении и не может использоваться...
 • Page 21 РУССКИЙ Для получения наилучшего результата, прежде чем обжарить следующую порцию продуктов, удалите кусочком кухонного бумажного полотенца с пластины излишки жира Чтобы продолжить обжаривание, поместите следующую порцию продуктов на пластину, как только погаснет температурный светодиод. Продолжительность поджаривания В таблице, данной в конце этого руководства, вы найдете перечень ряда продуктов, которые можно...
 • Page 22 РУССКИЙ При обжаривании сосиски имеют тенденцию лопаться. Чтобы этого не происходило, проделайте в них вилкой несколько отверстий. Лучший результат будет получен при поджаривании свежего мяса по сравнению с замороженным или размороженным мясом. Не солите мясо до тех пор, пока оно не будет...
 • Page 23 Гарантия и обслуживание По поводу дополнительной информации или в случае возникновения каких-либо проблем обращайтесь на Web-сайт компании «Филипс» по адресу www.philips.ru или в центр компании «Филипс» по обслуживанию потребителей в вашей стране (вы найдете его номер телефона на международном гарантийном талоне). Если подобный центр в вашей стране отсутствует, обратитесь...
 • Page 24 ČESKY Úvod Všeobecný popis (obr. 1) Důležité...
 • Page 25 ČESKY Před prvním použitím Při prvním zapnutí může přístroj mírně kouřit, což je jev zcela normální. Používání přístroje Během grilování se kontrolka teploty čas od času rozsvítí, což znamená, že se topný element střídavě zapíná a vypíná, aby byla udržována správná teplota. Doba grilování...
 • Page 26 ČESKY Rady Čištění...
 • Page 27 ČESKY Ochrana životního prostředí Záruka & servis Druh potravin Doba grilování (v minutách) Nastavení teploty Tento stolní gril není vhodný pro grilování obalovaných pokrmů.
 • Page 28 MAGYAR Bevezetés Általános ismertetés (ábra 1) Fontos Az első használat előtt Első használatkor a készülék enyhén füstölhet. Ez normális jelenség.
 • Page 29 MAGYAR A készülék használata A grillezés alatt a hőmérséklet jelző lámpa kigyullad és elalszik jelezve, hogy a fütőszál bekapcsolt, ezzel biztosítva az egyenletes hőmérsékletet. Grillezési idők Tanácsok...
 • Page 30 MAGYAR Tisztítás...
 • Page 31 MAGYAR Környezetvédelem Jótállás és szerviz Élelmiszer Grillezési idő (percben) Hőmérsékelt beállítás Ez a készülék nem alkalmas panírozott ételek grillezésére.
 • Page 32 SLOVENSKY Úvod Opis zariadenia (obr. 1) Dôležité upozornenie...
 • Page 33 SLOVENSKY Pred prvým použitím Počas prvého použitia sa môže zo zariadenia uvoľňovať malé množstvo dymu. Je to normálny jav. Použitie zariadenia Počas grilovania sa kontrolné svetlo nastavenia teploty z času na čas rozsvieti a zhasne. Znamená to, že ohrevné teleso sa na chviľu zapne a zas vypne, aby sa udržiavala nastavená teplota. Grilovacie časy...
 • Page 34 SLOVENSKY Tipy Čistenie...
 • Page 35 SLOVENSKY Životné prostredie Záruka a servis Druh potravy Dĺžka grilovania (min) Nastavenie teploty Tento stolový gril nie je vhodný na grilovanie potravín obalených v strúhanke.
 • Page 36 УКРАЇНСЬКІЙ Вступ Шановний клієнте, вітаємо Вас із придбанням нового настольного гриля "Philips". Ваш новий гриль з лоткрм для крапель дозволяє вам готувати будь-які смачні страви майже без диму! Смажіння з цим пристроєм є дуже безпечним завдяки безпечному щиту. Пристрій є легким у...
 • Page 37 УКРАЇНСЬКІЙ Перед першим використанням Зніміть всі наліпки, протріть увесь корпус пристрою вологою ганчіркою. Ретельно почистіть пристрій та пластину (див. главу "Чищення"). Пристрій може виділяти трохи диму на перших порах. Це є нормальним. Використання пристрою Встановіть лоток для крапель в основу пристрою (рис. 2). Наповніть...
 • Page 38 УКРАЇНСЬКІЙ Час приготування у грилі У таблиці наприкінці цієї інструкції з використання ви знайдете декілька типів страв, що ви їх можете приготувати за допомогою цього настільного гриля. У таблиці показано, яку температуру обрати, як довго підсмажувати страву, яку частину плити гриля використовувати: секцію...
 • Page 39 Якщо Вам необхідна інформація або у Вас виникли проблеми, зверніться до веб-сторінки компанії "Philips" - www.philips.com, або зверніться до Центру обслуговування клієнтів компанії "Philips" у Вашій країні (телефон Ви можете знайти на гарантійному талоні).Якщо у Вашій країні немає Центру обслуговування клієнтів, зверніться до місцевого ділера або зв'яжіться з...
 • Page 40 УКРАЇНСЬКІЙ Тип продукту Час підсмажування (у Налаштування температури хвилинах) Шмат тунця або оселедця Гамбас Риба (маленькі шматки) Філе індички/курча Сосиска 8-10 Гамбургер (заморожений, полуфабрикат) М'ясо ягняти 8-10 М'ясо, що потребує короткого В залежності від товщини м'яса та часу для підсмажування ваших...
 • Page 41 HRVATSKI Uvod Generalni opis (Slika 1) Važno Prije prve uporabe Prilikom prve uporabe možda ćete primijetiti malo dima, no to je normalno.
 • Page 42 HRVATSKI Korištenje aparata Tijekom priprave, kontrolno svjetlo temperature se povremeno upali i ugasi, kao indikacija da se grijaći element uključuje kako bi dogrijao ploču. Vrijeme pečenja Savjeti...
 • Page 43 HRVATSKI Čišćenje Zaštita okoliša...
 • Page 44 HRVATSKI Jamstvo i servis Vrsta namirnica Vrijeme priprave (minuta) Postava temperature Ovaj aparat nije podesan za pećenje pohane hrane (bečki, zagrebački)
 • Page 45 EESTI Sissejuhatus Seadme osad (joon 1) Tähtis...
 • Page 46 EESTI Enne esmakasutust Esmakordsel kasutamisel võib seade pisut suitseda. See on normaalne nähtus. Seadme kasutamine Grillimistoimingu käigus sütib ja kustub temperatuuri märgutuli aegajalt, näidates, et soojuselement lülitub sisse ja välja hoides vajalikku temperatuuritaset. Grillimiskestus...
 • Page 47 EESTI Nõuanded Puhastamine...
 • Page 48 EESTI Keskkonnakaitse Garantii ja teenindus Toit Grillimiskestus (minutites) Temperatuuriseadistus Selle grillimisseadmega ei tohi grillida riivsaiaga paneeritud toite.
 • Page 49 LATVISKI Ievads Vispārīgs apraksts (attēls 1) Svarīgi!
 • Page 50 LATVISKI Pirms pirmās lietošanas reizes Lietojot ierīci pirmo reizi, tā var izdalīt dūmus.Tas ir normāli. Ierīces lietošana Grilēšanas laikā temperatūras signāllampiņa periodiski iedegas un nodziest, norādot, ka sildelements tiek ieslēgts un izslēgts, lai uzturētu pareizu temperatūru. Grilēšanas ilgums...
 • Page 51 LATVISKI Padomi Tīrīšana...
 • Page 52 LATVISKI Vides aizsardzība Garantija un apkope Produkti Grilēšanas ilgums (minūtes) Temperatūras režīms Šis galda grils nav piemērots rīvmaizē panētu produktu grilēšanai.
 • Page 53 LIETUVIŠKAI Įvadas Pagrindinis aprašymas (pav. 1) Svarbu žinoti...
 • Page 54 LIETUVIŠKAI Prieš pirmąjį naudojimą Pirmą kartą naudojant, nuo prietaiso gali sklisti kvapas.Tai yra normalu. Aparato naudojimas Kepant temperatūros lemputė laikas nuo laiko įsijungs ir išsijungs, parodydama, kad kaitinimo elementas buvo įjungtas ir išjungtas tam, kad palaikytų reikiamą temperatūrą. Kepimo laikas...
 • Page 55 LIETUVIŠKAI Patarimai Valymas...
 • Page 56 LIETUVIŠKAI Aplinka Garantija ir aptarnavimas Maisto rūšis Kepimo laikas (minutėmis) Temperatūros nustatymai Šis grilis netinka kepti trupantį maistą.
 • Page 57 SLOVENŠČINA Predstavitev Splošni opis (sl. 1) Pomembno...
 • Page 58 SLOVENŠČINA Pred prvo uporabo Pri prvi uporabi se lahko iz aparata malo pokadi.To je normalno. Uporaba aparata Med procesom pečenja se temperaturna lučka občasno prižiga in ugaša, kar pomeni, da se grelni element vklaplja in izklaplja ter tako vzdržuje pravilno temperaturo. Čas pečenja...
 • Page 59 SLOVENŠČINA Nasveti Čiščenje...
 • Page 60 SLOVENŠČINA Okolje Garancija in servis Vrsta hrane Čas pečenja (minute) Nastavitev temperature Ta namizni žar ni primeren za pečenje panirane hrane.
 • Page 61 БЪЛГАРСКИ Увод Скъпи клиенти, да ви е честита новата настолна скара от Philips. Вашата нова скара с тава за стичане Ви дава възможност да приготвяте всякакви видове вкусни ястия почти без дим! Печенето на скара с този уред е изключително безопасно благодарение на защитната...
 • Page 62 БЪЛГАРСКИ Преди първата употреба Отстранете всички лепенки и избършете корпуса на уреда с влажна кърпа. Почистете старателно уреда и плочата (вж. раздел "Почистване"). Когато го използвате за пръв път, от уреда може да се вдигне малко дим. Това е нормално. Използване...
 • Page 63 БЪЛГАРСКИ Времена за печене В таблицата в края на това ръководство за експлоатация ще намерите няколко вида ястия, които можете да приготвите с тази настолна скара. Таблицата показва каква температура да се избере, колко дълго трябва да се пече храната и коя част от плочата за печене да се използва...
 • Page 64 карта). Ако във Вашата страна няма Център за обслужване на клиенти, обърнете се към местния търговец на уреди на Philips или Отдела за сервизно обслужване на битови уреди на Philips [Service Department of Philips Domestic Appliances and Personal Care BV].
 • Page 65 БЪЛГАРСКИ Вид хранителни продукти Времена за печене (минути) Температурна настройка Стек от сьомга или тон Кралски скариди Риба (малки парчета) Пуешко / пилешко филе Колбаси 8-10 Хамбургер (замразен, полуфабрикат) Агнешки котлети 8-10 Месо, което се пече малко време В зависимост от дебелината на на...
 • Page 66 SRPSKI Uvod Opšti izgled (sl. 1) Važno...
 • Page 67 SRPSKI Pre upotrebe Pri prvoj upotrebi, uredjaj može priozvesti izvesnu količinu dima. Ova pojava je normalna. Upotreba Utoku procesa roštiljanja, lampica za temperaturu se povremeno pali i gasi da bi se pokazalo kako se grejni element uključuje i isključuje u cilju održavanja propisane temperature. Vremena pripremanja...
 • Page 68 SRPSKI Saveti Održavanje...
 • Page 69 SRPSKI Okolina Garancija i servis Vrsta hrane Vreme roštiljanja (minute) Podešavanja temperature Ovaj stoni roštilj nije pogodan za namirnice koje su uvaljane u prezle.
 • Page 72 4222 001 98391...