Silvercrest HG03848 Operation And Safety Notes

Silvercrest HG03848 Operation And Safety Notes

Electric cleaning brush
Hide thumbs Also See for HG03848:
Table of Contents
 • Dansk

  • Indledning
   • Formålsbestemt Anvendelse
   • Beskrivelse Af de Enkelte Dele
   • Tekniske Data
   • Leverede Dele
  • Sikkerhedshenvisninger
   • Sikkerhedshenvisninger for Batterier / Akkuer
  • Betjening
  • Inden Ibrugtagningen
   • Ilægning / Udskiftning Af Batterier
   • Anbringelse Af Holdestrop
  • Bortskaffelse
  • Rengøring Og Pleje
  • Garanti
  • Oversættelse Af den Originale Konformitetserklæring
 • Français

  • Consignes de Sécurité
   • Consignes de Sécurité Relatives Aux Piles / Aux Piles Rechargeables
  • Introduction
   • Utilisation Conforme
   • Descriptif des Pièces
   • Caractéristiques Techniques
   • Contenu de la Livraison
  • Avant la Mise en Service
   • Remplacer / Insérer Les Piles
   • Attacher la Dragonne
  • Utilisation
  • Mise Au Rebut
  • Nettoyage Et Entretien
  • Traduction de la Déclaration de Conformité D'origine
  • Garantie
 • Dutch

  • Inleiding
   • Correct Gebruik
   • Beschrijving Van de Onderdelen
   • Technische Gegevens
   • Omvang Van de Levering
  • Veiligheidsinstructies
   • Veiligheidsinstructies Voor Batterijen / Accu's
  • Voor de Ingebruikname
   • Batterijen Plaatsen Vervangen
   • Handvat (Lus) Aanbrengen
  • Afvoer
  • Bediening
  • Reiniging en Onderhoud
  • Garantie
  • Vertaling Van de Originele Conformiteitsverklaring
 • Deutsch

  • Einleitung
   • Bestimmungsgemäße Verwendung
   • Teilebeschreibung
   • Technische Daten
   • Lieferumfang
  • Sicherheitshinweise
   • Sicherheitshinweise für Batterien / Akkus
  • Vor der Inbetriebnahme
   • Batterien Einlegen / Wechseln
   • Halteschlaufe Anbringen
  • Bedienung
  • Reinigung und Pflege
  • Entsorgung
  • Original-Konformitätserklärung
  • Garantie

Advertisement

Available languages
 • EN

Available languages

 • ENGLISH, page 1

Quick Links

ELECTRIC CLEANING BRUSH
ELECTRIC CLEANING BRUSH
Operation and Safety Notes
Translation of the original instructions
BROSSE DE NETTOYAGE ÉLECTRIQUE
Instructions d'utilisation et consignes de sécurité
Traduction des instructions d'origine
ELEKTRISCHE REINIGUNGSBÜRSTE
Bedienungs- und Sicherheitshinweise
Originalbetriebsanleitung
IAN 298677
ELEKTRISK RENGØRINGSBØRSTE
Brugs- og sikkerhedsanvisninger
Oversættelse af den originale driftsvejledning
ELEKTRISCHE REINIGINGSBORSTEL
Bedienings- en veiligheidsinstructies
Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing

Advertisement

Table of Contents
loading

Subscribe to Our Youtube Channel

Summary of Contents for Silvercrest HG03848

 • Page 1 ELECTRIC CLEANING BRUSH ELECTRIC CLEANING BRUSH ELEKTRISK RENGØRINGSBØRSTE Operation and Safety Notes Brugs- og sikkerhedsanvisninger Translation of the original instructions Oversættelse af den originale driftsvejledning BROSSE DE NETTOYAGE ÉLECTRIQUE ELEKTRISCHE REINIGINGSBORSTEL Instructions d‘utilisation et consignes de sécurité Bedienings- en veiligheidsinstructies Traduction des instructions d‘origine Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing ELEKTRISCHE REINIGUNGSBÜRSTE...
 • Page 2 GB / IE / NI Operation and Safety Notes Page Brugs- og sikkerhedsanvisninger Side FR / BE Instructions d‘utilisation et consignes de sécurité Page NL / BE Bedienings- en veiligheidsinstructies Pagina DE / AT / CH Bedienungs- und Sicherheitshinweise Seite...
 • Page 5: Table Of Contents

  Introduction ...........................Page 6 Intended use ............................Page 6 Parts description ..........................Page 6 Technical data .............................Page 6 Scope of delivery ..........................Page 6 Safety instructions ........................Page 6 Safety instructions for batteries / rechargeable batteries ..............Page 7 Before use ............................Page 8 Installing / replacing batteries ......................Page 8 Mounting the attaching cord ......................Page 8 Operation ............................Page 8...
 • Page 6: Introduction

  Electric Cleaning Brush Emission sound pressure level: < 70 dB (A), K = 3 dB Introduction Scope of delivery We congratulate you on the purchase of your new product. You have chosen a high quality product. 1 Hand-held unit The instructions for use are part of the product. They 5 Cleaning brush heads contain important information concerning safety, 4 Batteries 1.5 V AA...
 • Page 7: Safety Instructions For Batteries / Rechargeable Batteries

  Do not use the product if you rechargeable batteries and / or notice any signs of damage, open them. Overheating, fire or otherwise you may get hurt. bursting can be the result. Ensure no foreign objects do Never throw batteries / recharge- enter the product.
 • Page 8: Before Use

  Only use the same type of bat- Open the battery compartment by squeezing teries / rechargeable batteries. the dots located on front and back of base of handle and pull off the cap Do not mix used and new batter- Slide out the battery tray ies / rechargeable batteries.
 • Page 9: Cleaning And Care

  Cleaning and care . Be aware of the different sizes of the guide lugs, so that the brush head can only be in- stalled in one direction. Then, push the brush Never immerse the hand-held unit in water head onto the handheld unit and tighten it or other liquids.
 • Page 10: Translation Of The Original Conformity Declaration

  This document is required as your proof of clare under our sole responsibility the product: purchase. This warranty becomes void if the pro- Electric Cleaning Brush · Model no.: HG03848, duct has been damaged, or used or maintained improperly.
 • Page 11 Indledning ............................Side 12 Formålsbestemt anvendelse ........................Side 12 Beskrivelse af de enkelte dele ......................Side 12 Tekniske data............................Side 12 Leverede dele ............................Side 12 Sikkerhedshenvisninger .....................Side 12 Sikkerhedshenvisninger for batterier / akkuer ..................Side 13 Inden ibrugtagningen ......................Side 14 Ilægning / udskiftning af batterier .......................Side 14 Anbringelse af holdestrop ........................Side 14 Betjening ............................Side 14...
 • Page 12: Indledning

  Elektrisk rengøringsbørste Emissionslydtryks- niveau: < 70 dB (A), K = 3 dB Indledning Leverede dele Hjerteligt tillykke med købet af deres nye produkt. Du har besluttet dig for et produkt af høj kvalitet. 1 hånddel Brugervejledningen er en del af dette produkt. Den 5 rengøringsbørsteopsatser indeholder vigtige informationer om sikkerhed, 4 batterier 1,5 V AA...
 • Page 13: Sikkerhedshenvisninger For Batterier / Akkuer

  Ellers består der fare for tilskade- åben disse ikke. Der kan opstå komst. overophedning, brandfare eller Sørg for at ingen fremmedlege- eksplosion. mer kan trænge ind i produktets Smid batterier / akkuer aldrig indre. i ild eller vand. Åben, undtagen til batteriskift, Udsæt batterier / akkuer ikke aldrig produktet! I det indre be- for mekanisk belastning.
 • Page 14: Inden Ibrugtagningen

  Fjern batterierne / akkuerne, underside. Efterfølgende trykker De hætten når produktet ikke anvendes i fast, indtil denne går i hak. en længere periode. Anbringelse af holdestrop Risiko for beskadigelse af Vikkel holdestroppens ende gennem åbnin- produktet gen ved hættens (afbildning B) basis. Anvend udelukkende den angivne Før holdestroppens modsatte ende, samt...
 • Page 15: Rengøring Og Pleje

  Rengøring og pleje overflader, ligeledes egnet til fedtede dør- hængsler, -dørtrin og rengøringsopgaver i mo- torrummet. Dyk hånddelen aldrig ned i vand eller andre Stor børste : til væg til væg-tæppe, koge- · væsker. Sørg for at der ikke kommer væsker plader, sanitærarmaturer etc.
 • Page 16: Oversættelse Af Den Originale Konformitetserklæring

  DE-74167 Neckarsulm, TYSKLAND, erklærer ene og alene i eget ansvar, at produktet: Elektrisk ren- produkt opstår en materiale- eller fabrikationsfejl, gøringsbørste · modelnummer.: HG03848, version: bliver produktet repareret eller erstattet – efter vores 04 / 2018, henholder sig til denne erklæring, valg –...
 • Page 17 Introduction ...........................Page 18 Utilisation conforme ..........................Page 18 Descriptif des pièces ...........................Page 18 Caractéristiques techniques ........................Page 18 Contenu de la livraison ........................Page 18 Consignes de sécurité ......................Page 18 Consignes de sécurité relatives aux piles / aux piles rechargeables ..........Page 19 Avant la mise en service .....................Page 20 Remplacer / insérer les piles .......................Page 20 Attacher la dragonne ..........................Page 21...
 • Page 18: Introduction

  Brosse de nettoyage électrique Caractéristiques techniques Pile : 4 x 1,5 V (courant Introduction continu), pile (AA) Type de protection : IPX5 (protégé contre les Nous vous félicitons pour l‘achat de votre nouveau projections d‘eau) produit. Vous avez opté pour un produit de grande Niveau de puissance qualité.
 • Page 19: Consignes De Sécurité Relatives Aux Piles / Aux Piles Rechargeables

  son utilisation. Les enfants ne Consignes de sécurité relatives aux piles / doivent pas jouer avec le pro- aux piles rechargeables duit. Le nettoyage et l‘entretien du produit ne doivent pas être DANGER DE MORT ! Rangez effectués par des enfants laissés les piles / piles rechargeables sans surveillance.
 • Page 20: Avant La Mise En Service

  Lorsque les piles / piles rechar- l‘indication de polarité (+) et (-) geables fuient, évitez tout contact indiquée sur la pile / pile rechar- du produit chimique avec la peau, geable et sur le produit. les yeux ou les muqueuses ! Nettoyez les contacts de la pile / Rincez les zones touchées à...
 • Page 21: Attacher La Dragonne

  Attacher la dragonne charnières de porte graisseuses, aux seuils de porte et aux travaux de nettoyage dans le Enfilez l‘extrémité de la dragonne dans compartiment moteur. Grande brosse : pour les moquettes, l‘ouverture située à la base du rabat (ill. B). ·...
 • Page 22: Nettoyage Et Entretien

  ALLEMAGNE, déclarons en toute responsabilité que le produit : Brosse de nettoyage électrique · Le produit et les matériaux d’emballage Réf. de modèle : HG03848, version : 04 / 2018, sont recyclables, mettez-les au rebut sé- faisant l‘objet de cette déclaration, est en conformité...
 • Page 23: Garantie

  Tobias Koenig Responsable de secteur Neckarsulm, 27.04.2018 Vous pouvez également lire la déclaration de conformité sur : www.owim.com. Garantie Le produit a été fabriqué selon des critères de qua- lité stricts et contrôlé consciencieusement avant sa livraison. En cas de défaillance, vous êtes en droit de retourner ce produit au vendeur.
 • Page 24 Inleiding ............................Pagina 25 Correct gebruik ..........................Pagina 25 Beschrijving van de onderdelen ..................... Pagina 25 Technische gegevens ........................Pagina 25 Omvang van de levering ........................ Pagina 25 Veiligheidsinstructies ......................Pagina 25 Veiligheidsinstructies voor batterijen / accu‘s ................Pagina 26 Voor de ingebruikname ....................
 • Page 25: Inleiding

  Elektrische reinigingsborstel Technische gegevens Batterij: 4 x 1,5 V (gelijkstroom) Inleiding batterij (AA) Beschermingsgraad: IPX5 (spatwaterdicht) Hartelijk gefeliciteerd met de aankoop van uw nieuwe Emissiegeluids- product. U heeft voor een hoogwaardig product drukniveau: < 70 dB (A), K = 3 dB gekozen.
 • Page 26: Veiligheidsinstructies Voor Batterijen / Accu's

  product en zij de hieruit voort- Veiligheidsinstructies vloeiende gevaren begrijpen. voor batterijen / accu‘s Kinderen mogen niet met het product spelen. Reiniging en on- LEVENSGEVAAR! Houd bat- derhoud mag niet door kinderen terijen / accu‘s buiten het bereik zonder toezicht worden uitge- van kinderen.
 • Page 27: Voor De Ingebruikname

  DRAAG VEILIGHEIDS- Voor de ingebruikname HANDSCHOENEN! Haal alle onderdelen uit de verpakking. Lekkende of beschadigde batte- Opmerking: verwijder al het verpakkings- rijen / accu‘s kunnen in geval materiaal van het product. van huidcontact chemische brandwonden veroorzaken. Batterijen plaatsen vervangen (z. afb. A) Draag daarom in dit geval ge- schikte veiligheidshandschoenen.
 • Page 28: Bediening

  Bediening u het opzetstuk gebruikt. Zorg ervoor dat u uw kleding niet verontreinigd. Kies afhankelijk van de verontreiniging en het Gebruik een reinigingsmiddel dat past bij het te reinigen oppervlak een geschikt opzetstuk te behandelen oppervlak, wanneer u het op- voor de borstel zetstuk gebruikt.
 • Page 29: Vertaling Van De Originele Conformiteitsverklaring

  DE-74167 Neckarsulm, DUITSLAND, verklaren 20–22: papier en vezelplaten / 80–98: alleen verantwoordelijk te zijn, dat het product: composietmaterialen. Elektrische reinigingsborstel, modelnr.: HG03848, versie: 04 / 2018, waarvoor deze verklaring geldt, Het product en de verpakkingsmaterialen voldoet aan de normen / normatieve documenten zijn recyclebaar;...
 • Page 30 alstublieft. Dit document is nodig als bewijs voor aankoop. Wanneer binnen 3 jaar na de aankoopdatum van dit product een materiaal- of productiefout optreedt, dan wordt het product door ons – naar onze keuze – gratis voor u gerepareerd of vervangen. Deze garantie komt te vervallen als het product beschadigd wordt, niet correct gebruikt of onderhouden wordt.
 • Page 31 Einleitung ............................Seite 32 Bestimmungsgemäße Verwendung ....................Seite 32 Teilebeschreibung ..........................Seite 32 Technische Daten ..........................Seite 32 Lieferumfang ............................Seite 32 Sicherheitshinweise ........................Seite 32 Sicherheitshinweise für Batterien / Akkus ...................Seite 33 Vor der Inbetriebnahme ....................Seite 34 Batterien einlegen / wechseln ......................Seite 34 Halteschlaufe anbringen ........................Seite 34 Bedienung ............................Seite 35 Reinigung und Pflege...
 • Page 32: Einleitung

  Elektrische Reinigungsbürste Technische Daten Batterie: 4 x 1,5 V (Gleichstrom) Einleitung Batterie (AA) Schutzart: IPX5 (strahlwassergeschützt) Wir beglückwünschen Sie zum Kauf Ihres neuen Emissionsschall- Produkts. Sie haben sich damit für ein hochwertiges druckpegel: < 70 dB (A), K = 3 dB Produkt entschieden.
 • Page 33: Sicherheitshinweise Für Batterien / Akkus

  daraus resultierenden Gefahren Sicherheitshinweise für Batterien / Akkus verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Produkt spielen. Reini- LEBENSGEFAHR! Halten Sie gung und Benutzerwartung Batterien / Akkus außer Reich- dürfen nicht von Kindern ohne weite von Kindern. Suchen Sie Beaufsichtigung durchgeführt im Falle eines Verschluckens werden.
 • Page 34: Vor Der Inbetriebnahme

  Stellen sofort mit klarem Wasser Entfernen Sie erschöpfte Batte- und suchen Sie einen Arzt auf! rien / Akkus umgehend aus dem SCHUTZHAND- Produkt. SCHUHE TRAGEN! Vor der Inbetriebnahme Ausgelaufene oder beschädigte Batterien / Akkus können bei Be- Entnehmen Sie alle Teile aus der Verpackung. rührung mit der Haut Verätzungen Hinweis: Entfernen Sie sämtliches Verpackungsmaterial vom Produkt.
 • Page 35: Bedienung

  Sie können die Reinigungsbürste zur einfachen Umständen nicht für Oberflächen aus Edelstahl Lagerung auch hinstellen. oder Feinlack ACHTUNG! Bei der Verwendung des Bedienung Bürstenaufsatzes könnten durch die Rotation Schmutzpartikel und / oder Reinigungsmittel in Wählen Sie je nach Verschmutzung und zu weitem Umkreis verspritzt werden.
 • Page 36: Entsorgung

  Elektrische Reinigungsbürste · Model-Nr.: Abkürzungen (a) und Nummern (b) mit HG03848, Version: 04 / 2018, auf das sich diese folgender Bedeutung: 1–7: Kunststoffe / Erklärung bezieht, mit den Normen / normativen 20–22: Papier und Pappe / 80–98: Dokumenten der 2006/42/EG, 2014/30/EU Verbundstoffe.
 • Page 37: Garantie

  Garantie Das Produkt wurde nach strengen Qualitätsrichtlinien sorgfältig produziert und vor Anlieferung gewissen- haft geprüft. Im Falle von Mängeln dieses Produkts stehen Ihnen gegen den Verkäufer des Produkts gesetzliche Rechte zu. Diese gesetzlichen Rechte werden durch unsere im Folgenden dargestellte Garantie nicht eingeschränkt.
 • Page 38 OWIM GmbH & Co. KG Stiftsbergstraße 1 DE-74167 Neckarsulm GERMANY Model-No.: HG03848 Version: 04 / 2018 Last Information Update · Tilstand af information · Version des informations · Stand van de informatie · Stand der Informationen: 02 / 2018 · Ident.-No.: HG03848022018-6...

This manual is also suitable for:

298677

Table of Contents