Download Print this page

Philips 2000i Series Quick Start Manual page 5

Hide thumbs

Advertisement

Mars LE AC2936/2939 DI DACH_NL
Connectiviteit
U kunt de app gebruiken om de luchtzuiveraar te bedienen en de
luchtkwaliteit te controleren. Download en installeer de
Philips-app
Clean Home+
Open de app en klik op 'Koppelen met nieuw apparaat' of druk op
de '+'-knop om uw apparaat te koppelen. Volg de stappen in de app.
Controle
Filterstatus/
Displayscha-
Vermogen
resetten
kelaar
IAI
Houd 3 seconden
ingedrukt om de
PM2.5
luchtzuiveraar uit te
schakelen
Display
Automatische
Turbomodus
modus
Waarschuwing
Wi-Fi-indicator
lter reinigen
Allergenenindex
PM2.5-indicator
binnenshuis
Allergenenindex
1-12, waarbij 1 staat
voor de beste
luchtkwaliteit
Modusselec-
Licht aan/uit
tieschakelaar
Auto
Turbo
Zacht
Sluimerfunctie
Zacht
Slaapstand
Waarschuwing voor
ltervervanging
3-cijferig display
Luchtkwali-
PM2.5/IAI
teitsindicator
Goed
Redelijk
Slecht Zeer slecht
Onderhoud
1
2
2
NanoProtect serie 3- lter (FY2180/30)
Wanneer het display
weergeeft
Tijd om het NanoProtect serie 3- lter te reinigen
Wanneer het display
weergeeft
Tijd om het NanoProtect
serie 3- lter te vervangen
Druk op
om de levensduurstatus van het lter te controleren.
!
Houd
3 seconden ingedrukt om te resetten na het reinigen of
vervangen van het lter.
Na enige tijd gebruik kan het lter gaan ruiken door het absorberen van gassen in de
lucht. Verwijder het lter en plaats het enkele uren op een plek met direct zonlicht en
ventilatie. Plaats het lter opnieuw en probeer het apparaat opnieuw te gebruiken.
Vervang het lter als u de geur blijft ruiken.
90x127mm
3000 048 95951-5

Advertisement

loading

  Also See for Philips 2000i Series

This manual is also suitable for:

Ac2936Ac2939Ac2939/10