Download Print this page

Makita DHP484 Instruction Manual

Cordless hammer driver drill
Hide thumbs

Advertisement

Quick Links

Cordless Hammer Driver Drill INSTRUCTION MANUAL
EN
Sladdlös slagborrhammare
SV
Batteridrevet slagboremaskin BRUKSANVISNING
NO
Akkuiskuporakone
FI
LV
LT
Juhtmeta
ET
lööktrell-kruvikeeraja
RU
DHP484
BRUKSANVISNING
KÄYTTÖOHJE
LIETOŠANAS INSTRUKCIJA
NAUDOJIMO INSTRUKCIJA
KASUTUSJUHEND
4
10
16
22
28
34
40
46

Advertisement

loading

  Related Manuals for Makita DHP484

  Summary of Contents for Makita DHP484

 • Page 1 Cordless Hammer Driver Drill INSTRUCTION MANUAL Sladdlös slagborrhammare BRUKSANVISNING Batteridrevet slagboremaskin BRUKSANVISNING Akkuiskuporakone KÄYTTÖOHJE LIETOŠANAS INSTRUKCIJA NAUDOJIMO INSTRUKCIJA Juhtmeta KASUTUSJUHEND lööktrell-kruvikeeraja DHP484...
 • Page 2 Fig.1 Fig.5 Fig.6 Fig.2 Fig.7 Fig.3 Fig.8 Fig.4...
 • Page 3 Fig.9 Fig.13 Fig.10 Fig.14 Fig.11 Fig.12...
 • Page 4: Specifications

  ENGLISH (Original instructions) SPECIFICATIONS Model: DHP484 Drilling capacities Masonry 13 mm Steel 13 mm Wood 38 mm Fastening capacities Wood screw 10 mm x 90 mm Machine screw No load speed High (2) 0 - 2,000 min Low (1) 0 - 500 min...
 • Page 5 Take caution to prevent dust inhala- SAVE THESE INSTRUCTIONS. tion and skin contact. Follow material supplier safety data. CAUTION: Only use genuine Makita batteries. SAVE THESE INSTRUCTIONS. WARNING: DO NOT let comfort or familiarity with product (gained from repeated use) replace strict adherence to safety rules for the subject charger.
 • Page 6: Functional Description

  Indicator lamps Remaining FUNCTIONAL capacity DESCRIPTION Lighted Blinking Charge the CAUTION: Always be sure that the tool is switched off and the battery cartridge is removed before adjusting or checking function on the tool. may have Installing or removing battery cartridge NOTE: CAUTION:...
 • Page 7 Lighting up the front lamp CAUTION: Always set the speed change lever fully to the correct position. Fig.5: 1. Lamp CAUTION: Do not look in the light or see the CAUTION: Do not use the speed change lever source of light directly. while the tool is running.
 • Page 8: Operation

  Screwdriving operation ASSEMBLY CAUTION: Adjust the adjusting ring to the CAUTION: Always be sure that the tool is proper torque level for your work. switched off and the battery cartridge is removed CAUTION: Make sure that the driver bit is before carrying out any work on the tool.
 • Page 9: Maintenance

  Drilling in metal ing these accessories, ask your local Makita Service Center. hole, make an indentation with a center-punch and CAUTION: Pressing excessively on the tool will not speed up the drilling. NOTE: CAUTION: when the drill bit begins to break through the workpiece.
 • Page 10 SVENSKA (Originalinstruktioner) SPECIFIKATIONER Modell: DHP484 Borrkapaciteter Murverk 13 mm Stål 13 mm 38 mm Åtdragningskapaciteter 10 mm x 90 mm Maskinskruv Hög (2) 0 - 2 000 min Låg (1) 0 - 500 min Slag per minut Hög (2) 0 - 30 000 min Låg (1)
 • Page 11 Se till att du inte andas in damm eller får det SPARA DESSA ANVISNINGAR. på huden. Följ anvisningarna i leverantörens materialsäkerhetsblad. FÖRSIKTIGT: Använda endast äkta Makita- SPARA DESSA ANVISNINGAR. batterier. VARNING: GLÖM INTE att också fortsätt- ningsvis strikt följa säkerhetsanvisningarna för maskinen även efter att du blivit van att använda...
 • Page 12 OBS: FUNKTIONSBESKRIVNING FÖRSIKTIGT: Se alltid till att maskinen är avstängd och batterikassetten borttagen innan du justerar maskinen eller kontrollerar dess funktioner. batteriet Montera eller demontera batterikassetten FÖRSIKTIGT: Stäng alltid av maskinen innan du monterar eller tar bort batterikassetten. FÖRSIKTIGT: Håll stadigt i maskinen och batteri- Överbelastningsskydd kassetten när du monterar eller tar bort batterikassetten.
 • Page 13 OBS: Visar siffra Hastighet Vridmoment Aktuell drift Låg Hög OBS: Hög Låg Reverseringsspakens funktion Fig.6: 1. Reverseringsspak FÖRSIKTIGT: Kontrollera alltid rotationsrikt- ningen före användning. FÖRSIKTIGT: Använd endast reverseringsk- Välja arbetsläge nappen när maskinen har stoppat helt. Maskinen FÖRSIKTIGT: Ställ alltid in ringen noga på det önskade läget.
 • Page 14 Skruvdragning MONTERING FÖRSIKTIGT: Anpassa inställningsringen så FÖRSIKTIGT: Se alltid till att maskinen är att du får rätt åtdragningsmoment för ditt arbete. avstängd och batterikassetten borttagen innan du FÖRSIKTIGT: Se till att skruvbitset placeras underhåller maskinen. skruvbitset ska skadas. Montering eller demontering av maskinhuset pekar mot -markeringen.
 • Page 15: Valfria Tillbehör

  OBSERVERA: Använd inte bensin, förtunnings- medel, alkohol eller liknande. Missfärgning, defor- mation eller sprickor kan uppstå. VALFRIA TILLBEHÖR FÖRSIKTIGT: Följande tillbehör eller tillsat- ser rekommenderas för användning med den Makita-maskin som denna bruksanvisning avser. OBS: 15 SVENSKA...
 • Page 16: Tekniske Data

  NORSK (Originalinstruksjoner) TEKNISKE DATA Modell: DHP484 Borekapasitet 13 mm Stål 13 mm 38 mm Festekapasitet 10 mm x 90 mm Maskinskrue Høy (2) 0 - 2 000 min Lav (1) 0 - 500 min Slag per minutt Høy (2) 0 - 30 000 min...
 • Page 17 TA VARE PÅ DISSE TA VARE PÅ DISSE INSTRUKSENE. INSTRUKSENE. FORSIKTIG: Bruk kun originale Makita- ADVARSEL: IKKE LA hensynet til hva som batterier. er ”behagelig” eller det faktum at du kjenner produktet godt (etter mange gangers bruk) gjøre deg mindre oppmerksom på...
 • Page 18 MERK: FUNKSJONSBESKRIVELSE omgivende temperaturen. FORSIKTIG: Forviss deg alltid om at maskinen er slått av og batteriet tatt ut før du justerer maski- nen eller kontrollerer dens mekaniske funksjoner. batteri Sette inn eller ta ut batteri FORSIKTIG: Slå alltid av verktøyet før du setter inn eller fjerner batteriet.
 • Page 19 MERK: Når verktøyet er overopphetet, stanser det Vist nummer Hastighet Moment Aktuell drift Høy last ett minutt. Høy MERK: Bruk en tørr klut til å tørke støv osv. av lam- last sen, da dette kan redusere lysstyrken. Reverseringsfunksjon Fig.6: 1. Reverseringsspak FORSIKTIG: Før arbeidet begynner, må...
 • Page 20 Skrutrekkerfunksjon MONTERING FORSIKTIG: Bruk justeringsringen til å stille FORSIKTIG: Forviss deg alltid om at maski- inn korrekt momentnivå for den jobben du skal nen er slått av og batteriet tatt ut før du utfører gjøre. noe arbeid på maskinen. FORSIKTIG: Pass på...
 • Page 21: Valgfritt Tilbehør

  Bore i metall FORSIKTIG: Hvis du bruker for mye kraft på verktøyet, vil det ikke øke borehastigheten. MERK: FORSIKTIG: Hold verktøyet i et fast grep, og vær forsiktig når skrutrekkerboret begynner å bryte gjennom arbeidsstykket. FORSIKTIG: Et skrutrekkerbor som sitter fast kan fjernes hvis du setter reversbryteren til mot- satt rotasjonsretning, så...
 • Page 22: Tekniset Tiedot

  SUOMI (Alkuperäiset ohjeet) TEKNISET TIEDOT Malli: DHP484 Muuraustyö 13 mm 13 mm 38 mm Kiinnityskapasiteetti 10 mm x 90 mm Koneruuvi Kuormittamaton kierrosnopeus Korkea (2) 0 - 2 000 min Matala (1) 0 - 500 min Korkea (2) 0 - 30 000 min...
 • Page 23 10. Jotkin materiaalit sisältävät kemikaaleja, jotka SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET. voivat olla myrkyllisiä. Huolehdi siitä, että pölyn sisäänhengittäminen ja ihokosketus HUOMIO: Käytä vain alkuperäisiä Makita- estetään. Noudata materiaalin toimittajan akkuja. turvaohjeita. SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET. VAROITUS: ÄLÄ anna työkalun helppokäyt- töisyyden (toistuvan käytön aikaansaama) johtaa...
 • Page 24: Toimintojen Kuvaus

  HUOMAA: Ilmoitettu varaustaso voi erota hieman TOIMINTOJEN KUVAUS todellisesta varaustasosta sen mukaan, millaisissa HUOMIO: Varmista aina ennen säätöjä ja tarkastuksia, että työkalu on sammutettu ja akku- paketti irrotettu. Akun asentaminen tai irrottaminen HUOMIO: Sammuta työkalu aina ennen akun kiinnittämistä tai irrottamista. HUOMIO: Pidä...
 • Page 25 HUOMAA: Näkyvä Nopeus Vääntömomentti Soveltuva numero käyttö tapauksessa vapauta liipaisinkytkin. Lamppu sam- Matala Korkea Raskas kuor- muu yhden minuutin kuluttua. HUOMAA: Korkea Matala Kevyt kuormi- Kun haluat muuttaa nopeutta, katkaise ensin työkalusta Pyörimissuunnan vaihtokytkimen toiminta nopeudenvaihtovipu on asetettu haluttuun asentoon. Kuva6: 1.
 • Page 26 Ruuvaaminen KOKOONPANO HUOMIO: Säädä kiristysmomentti sopivaksi HUOMIO: Varmista aina ennen mitään työka- säätörenkaan avulla. lulle tehtäviä toimenpiteitä, että se on sammutettu HUOMIO: Varmista, että ruuvauskärjen pää on ja akku irrotettu. suorassa kulmassa ruuvin kantaan nähden; muu- asentaminen tai irrottaminen työkalun vaipan nuoli osoittaa Lisävaruste Kuva10: 1.
 • Page 27 Muutoin pinta voi halkeilla tai sen värit ja muoto voivat muuttua. Muutoin laitteeseen voi tulla värjäytymiä, muodon vääristymiä tai halkeamia. LISÄVARUSTEET HUOMIO: Seuraavia lisävarusteita tai lait- teita suositellaan käytettäväksi tässä ohjeessa kuvatun Makita-työkalun kanssa. huoltoon. 27 SUOMI...
 • Page 28 Modelis: DHP484 13 mm 13 mm Koks 38 mm 10 mm × 90 mm Liels (2) 0 - 2 000 min 0 - 500 min Liels (2) 0 - 30 000 min 0 - 7 500 min 182 mm BL1815N, BL1820, BL1820B...
 • Page 29 Veicot triecienurbšanu, lietojiet ausu aizsar- gus. rokturus. sniegt 50 °C (122 °F). 10. Uz izmantotajiem litija jonu akumulatoriem elektrotraumu. akumulatorus. Ieteikumi akumulatora kalpoša- traumas. akumulatora kasetni latora kalpošanas laiku. Pirms akumulatora lietošanas izlasiet visus Neizjauciet akumulatoru. 29 LATVIEŠU...
 • Page 30 Indikatora lampas FUNKCIJU APRAKSTS jauda Iededzies Mirgo akumulatoru. akumulatora turiet cieši. Att.1: 1. redzams. Neievietojiet akumulatora indikators Att.2: 1. Indikatora lampas 2. Att.3: 1. Indikatora lampas jauda Att.4: 1. Iededzies Mirgo Pirms akumulatora kasetnes 100% 30 LATVIEŠU...
 • Page 31 Att.5: 1. Lampa Griezes Lietojuma skaitlis moments Liels Lielas noslo- Liels Nelielas Att.6: 1. ” uz Att.8: 1. Att.7: 1. Att.9: 1. 31 LATVIEŠU...
 • Page 32 Koka – 3,5 × 22 4,1 × 38 – koks priede) Ciets koks – 3,5 × 22 4,1 × 38 – lauans) Ja pogas Papildu piederumi Att.10: 1. Att.13 Att.11: 1. Rieva 2. Papildu piederumi Att.12: 1. Triecienurbšana . Veicot 32 LATVIEŠU...
 • Page 33: Papildu Piederumi

  APKOPE Papildu piederumi Att.14: 1. PAPILDU PIEDERUMI Urbšana 33 LATVIEŠU...
 • Page 34 SPECIFIKACIJOS Modelis: DHP484 13 mm 13 mm Medis 38 mm 10 mm x 90 mm Be apkrovos 0 – 2 000 min 0 – 500 min 0 – 30 000 min 0 – 7 500 min Bendrasis ilgis 182 mm Nuol.
 • Page 35 kartu su kitais metaliniais daiktais, pavyz- vandens ir lietaus. Trumpasis jungimas akumuliatoriuje gali antgaliui prisilietus prie laido, kuriuo teka elektros tik laikydami rankomis. SAUGOKITE ŠIAS INSTRUKCIJAS. SAUGOKITE ŠIAS INSTRUKCIJAS. NELEISKITE, kad patogumas ir visiškai išsikraunant. Visuomet nustokite nau- tos šioje instrukcijoje, nesilaikymo galima rimtai Svarbios saugos instrukcijos, taikomos akumuliatoriaus kasetei liatoriaus eksploatacijos laikas.
 • Page 36: Veikimo Aprašymas

  Likusi galia VEIKIMO APRAŠYMAS Blyksi akumuliato- riaus veikimo triktis. PASTABA: sistema Pav.1: 1. Raudonas indikatorius 2. Mygtukas Apsauga nuo perkrovos indikatoriaus. Apsauga nuo perkaitimo Nekiškite akumuliatoriaus netinkamai. Apsauga nuo visiško išeikvojimo Likusios akumuliatoriaus galios rodymas PASTABA: Pav.2: 1. mygtukas Pav.3: 1. Jungiklio veikimas Pav.4: 1.
 • Page 37 Rodomas Greitis Sukimo Atliekamas momentas darbas Pav.5: 1. Didelis apkrovos Didelis PASTABA: PASTABA: Visuomet tinkamai nusta- Pav.6: 1. Prieš naudodami visuomet Jei keisite Pav.8: 1. Pav.7: 1. Pav.9: 1. – 21. 37 LIETUVI KAL A...
 • Page 38 Padalos – 3,5 x 22 4,1 x 38 – mediena Kieta – 3,5 x 22 4,1 x 38 – mediena lauanas) SURINKIMAS NAUDOJIMAS Jeigu greitis nepaprastai Pasirenkamas priedas Pav.10: 1. Pav.13 Kabliuko montavimas Pav.11: 1. Griovelis 2. Sureguliuokite reguliavimo Patikrinkite, ar suktuvas sumontavimas Pasirenkamas priedas Pav.12: 1.
 • Page 39 PASTABA: Niekada nenaudokite gazolino, ben- Pasirenkamas priedas Pav.14: 1. tas atsargines dalis. PASIRENKAMI PRIEDAI Šiuos papildomus priedus kiu. Naudokite tik nurodytam tikslui skirtus papildomus PASTABA: Visada pritvirtinkite apdir- bamus gaminius spaustuvuose arba panašiame prilaikymo prietaise. akumuliatoriumi. 39 LIETUVI KAL A...
 • Page 40: Tehnilised Andmed

  EESTI (Originaaljuhend) TEHNILISED ANDMED Mudel: DHP484 Müüritis 13 mm 13 mm 38 mm 10 mm × 90 mm Metallikruvi Koormuseta kiirus Kiire (2) 0 - 2 000 min 0 - 500 min Löökide arv minutis Kiire (2) 0 - 30 000 min 0 - 7 500 min Üldpikkus...
 • Page 41 Ärge puutuge otsakut või töödeldavat detaili HOIDKE JUHEND ALLES. vahetult peale puurimist; need võivad olla väga kuumad ja põhjustada põletushaavu. ETTEVAATUST: Kasutage ainult Makita 10. Mõned materjalid võivad sisaldada mürgiseid originaalakusid. aineid. Võtke meetmed tolmu sissehingamise ja nahaga kokkupuute vältimiseks. Järgige materjali tarnija ohutusteavet.
 • Page 42 Märgulambid Jääkmahutavus FUNKTSIONAALNE KIRJELDUS Põleb Ei põle Vilgub ETTEVAATUST: Kandke alati hoolt selle eest, et tööriist oleks enne reguleerimist ja kontrolli- mist välja lülitatud ja akukassett eemaldatud. Akukasseti paigaldamine või MÄRKUS: eemaldamine tegelikust mahutavusest olenevalt kasutustingimus- ETTEVAATUST: Lülitage tööriist alati enne akukasseti paigaldamist või eemaldamist välja.
 • Page 43 Näha olev Kiirus Väändemoment Sobiv number toiming Kiire Suure koor- musega töötamine MÄRKUS: Kiire Kerge koor- musega töötamine MÄRKUS: Suunamuutmise lüliti töötamisviis asendis. Joon.6: 1. tamist uuesti. ETTEVAATUST: Enne töö alustamist kontrol- lige alati pöörlemise suunda. ETTEVAATUST: Kasutage suunamuutmislüli- tit alles pärast tööriista täielikku seiskumist. ETTEVAATUST: Seadke rõngas alati õigesse ETTEVAATUST:...
 • Page 44 KOKKUPANEK ETTEVAATUST: Reguleerige regulaatorrõn- ETTEVAATUST: Kandke alati hoolt selle eest, gas tööks sobivale väändemomendi tasemele. et tööriist oleks enne igasuguseid hooldustöid ETTEVAATUST: Veenduge, et kruvikeeraja välja lülitatud ja akukassett eemaldatud. otsak oleks asetatud kruvipeasse otse, sest kahjustada. paigaldamine või eemaldamine Valikuline tarvik Joon.10: 1.
 • Page 45 Makita volitatud teeninduskeskustes Makita varuosi. VALIKULISED TARVIKUD ETTEVAATUST: Neid tarvikuid ja lisaseadi- seid on soovitav kasutada koos Makita tööriis- taga, mille kasutamist selles kasutusjuhendis kirjeldatakse. kusest lisateavet nende tarvikute kohta. 45 EESTI...
 • Page 46 DHP484 BL1815N, BL1820, BL1820B BL1830, BL1840, BL1850, BL1830B, BL1840B, BL1850B, BL1860B h,ID...
 • Page 48 100%...
 • Page 50 ", – 3,5 x 22 4,1 x 38 – – 3,5 x 22 4,1 x 38 –...
 • Page 52 Makita Europe N.V. Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070 Kortenberg, Belgium Makita Corporation 3-11-8, Sumiyoshi-cho, Anjo, Aichi 446-8502 Japan 885509-986 www.makita.com 20160325...