Download  Print this page

Ce-Deklaracja Zgodności - Makita 4304T Instruction Manual

Hide thumbs

Advertisement

22
Szumy i drgania modelu 4304T
Typowy A-ważony poziom ciśnienia dźwięku wynosi 86 dB (A).
Poziom szumów w trakcie pracy może przekroczyć 85 dB (A).
– Noś ochraniacze uszu. –
Typowa wartość ważonej średniej kwadratowej przyspiesze-
2
nia jest 4 m/s
.
Szumy i drgania modelu 4305T
Typowy A-ważony poziom ciśnienia dźwięku wynosi 85 dB (A).
Poziom szumów w trakcie pracy może przekroczyć 85 dB (A).
– Noś ochraniacze uszu. –
Typowa wartość ważonej średniej kwadratowej przyspiesze-
2
nia jest 4 m/s
.
CE-DEKLARACJA ZGODNOŚCI
Niżej
podpisany,
autoryzowany przez, Makita Manufacturing
Europe Ltd., Road 7, Hortonwood Industrial
Estate, Telford, Shropshire TF1 4GP, United
Kingdom, deklaruje, iż niniejszy produkt
(Nr seryjny: seria produkcyjna)
wyprodukowany przez Makita Manufacturing
Europe Ltd., jest zgodny z następującymi
standardami lub dokumentami standaryzacji,
HD400, EN50144, EN55014, EN61000
w zgodzie z Dyrektywami Rady 73/23/EEC,
89/336/EEC i 98/37/EC.
Masahiro Yamaguchi
Dyrektor
MAKITA INTERNATIONAL EUROPE LTD
Michigan Drive, Tongwell, Milton Keynes,
Bucks MK15 8JD, ENGLAND
Masahiro
Yamaguchi,
CE94
.

Advertisement

loading

  Also See for Makita 4304T

This manual is also suitable for:

4305t