Download  Print this page

Instrukcja Obsługi - Makita 4304T Instruction Manual

Hide thumbs

Advertisement

11. Nie oddalaj się od pracującego urządzenia.
Obsługuj
urządzenie
trzymasz je w ręce.
12. Przed wyjęciem brzeszczotu z przecinanego
przedmiotu zawsze wyłącz urządzenie i
zaczekaj,
całkowicie.
13. Nie dotykaj brzeszczotu ani przecinanego
przedmiotu natychmiast po wycinaniu; mogą
one być bardzo gorące i poparzyć skórę.
ZACHOWAJ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI
INSTRUKCJA OBSŁUGI
Zakładanie lub wyjmowania brzeszczotu
OSTRZEŻENIE:
• Przed zakładaniem lub wyjmowaniem brzeszczotu,
zawsze upewnij się, czy urządzenie jest wyłączone
i odłączone od zasilania.
• Przed założeniem brzeszczotu zawsze oczyść go
oraz jego uchwyt. Wióry i ciała obce znajdujące się
na nich mogą spowodować niewystarczające
zamocowanie
brzeszczotu,
przyczyną pęknięcia brzeszczotu lub poważnego
zranienia.
• Nie włączaj urządzenia, jeżeli zacisk wystaje z
uchwytu brzeszczotu. Zacisk, uchwyt brzeszczotu
lub wózek mogą zostać uszkodzone.
Model 4304T (Rys. 1, 2 i 3)
1.
Pociągnij dźwignię mocowania brzeszczotu,
podnosząc ją lekko do góry, w kierunku
oznaczonym (A), aż zatrzyma się ona.
Wybór sposobu pracy (Rys. 6)
Urządzenie może wycinać wzdłuż okręgu lub linii prostej. Aby zmienić sposób wycinania, obróć dźwignię do
położenia odpowiadającego żądanemu sposobowi wycinania. W celu wyboru właściwego sposobu cięcia
zapoznaj się z poniższą tabelą.
Położenie
0
Cięcie wzdłuż linii prostej
Cięcie wzdłuż łuku
I
o małym promieniu
Cięcie wzdłuż łuku
II
o średnim promieniu
Cięcie wzdłuż łuku
III
o dużym promieniu
tylko
wtedy,
brzeszczot
zatrzyma
co
może
Sposób cięcia
2.
Obróć dźwignię mocowania brzeszczotu w
gdy
kierunku oznaczonym (B), a zacisk w uchwycie
brzeszczotu
odrobinę bardziej niż grubość zakładanego
brzeszczotu.
się
3.
Włóż brzeszczot do jego uchwytu tak głęboko,
jak to jest możliwe, zębami zwróconymi do
przodu. Upewnij się, czy grzbiet brzeszczotu
wszedł dokładnie w bruzdę na wózku.
4.
Trzymając brzeszczot w jego uchwycie, obróć
dźwignię mocowania brzeszczotu w kierunku
oznaczonym (D), aby zakręcić zacisk.
5.
Trzymając dźwignię mocowania brzeszczotu w
tym
położeniu,
oznaczonym (E). Następnie przesuń dźwignię
mocowania
oznaczonym
pierwotnego położenia.
Model 4305T (Rys. 4 i 5)
1.
Naciśnij
mocowania brzeszczotu.
2.
Obróć pokrętło mocowania brzeszczotu w
kierunku oznaczonym (B), a zacisk w uchwycie
być
brzeszczotu
odrobinę bardziej niż grubość zakładanego
brzeszczotu.
3.
Włóż brzeszczot do jego uchwytu tak głęboko,
jak to jest możliwe, zębami zwróconymi do
przodu. Upewnij się, czy grzbiet brzeszczotu
wszedł dokładnie w bruzdę na wózku.
4.
Trzymając brzeszczot w jego uchwycie, obróć
pokrętło mocowania brzeszczotu w kierunku
oznaczonym (D), aby zakręcić zacisk.
5.
Trzymając pokrętło mocowania brzeszczotu w
tym położeniu, wciśnij je, aby wróciło do
pierwotnego położenia.
UWAGA:
Smaruj wózek od czasu do czasu.
Do cięcia stali miękkiej, nierdzewnej i plastiku
Do równego cięcia drewna i sklejki.
Do cięcia stali miękkiej, aluminium i twardego drewna.
Do cięcia drewna i sklejki.
Do szybkiego cięcia aluminium i stali miękkiej.
Do szybkiego cięcia drewna i sklejki.
otworzy
się.
przesuń
brzeszczotu
(F),
aby
powróciła
przycisk,
aby
podnieść
otworzy
się.
Zastosowanie
Rozchyl
zacisk
w
kierunku
w
kierunku
ona
do
pokrętło
Rozchyl
zacisk
19

Advertisement

loading

  Also See for Makita 4304T

This manual is also suitable for:

4305t