Download  Print this page

Dane Techniczne; Instrukcje Bezpieczeństwa - Makita 4304T Instruction Manual

Hide thumbs

Advertisement

POLSKI
1
Dźwignia mocowania
brzeszczotu
2
Brzeszczot
3
Uchwyt brzeszczotu
4
Zacisk
5
Wózek
6
Przycisk
7
Pokrętło mocowania
brzeszczotu
8
Dźwignia
9
Dźwignia pracy ciągłej

DANE TECHNICZNE

Model
Długość przesuwu ................................................................ 26 mm
Zdolność cięcia
Drewno............................................................................... 135 mm
Stal miękka......................................................................... 10 mm
Aluminium .......................................................................... 20 mm
Liczba uderzeń na minutę..................................................... 500 – 3000
Całkowita długość ................................................................ 249 mm
Ciężar netto .......................................................................... 2,4 kg
• Ze względu na prowadzony program udoskonaleń i
badań, podane dane techniczne mogą zostać
zmienione bez uprzedzenia.
• Uwaga: Dane techniczne mogą się różnić w
zależności od kraju.
Zasilanie
Urządzenie to, powinno być podłączone tylko do
źródła zasilania o takim samym napięciu jak
pokazano na tabliczce znamionowej i może być
używane tylko dla zmiennego prądu jednofazowego.
Zgodnie
ze
standardami
zastosowano podwójną izolację i dlatego też
możliwe jest zasilanie z gniazda bez uziemienia.
INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA
Ostrzeżenie! Używając urządzeń elektrycznych
podstawowe środki ostrożności muszą być
zawsze zachowane, aby zmniejszyć ryzyko
ognia, porażenia prądem i uszkodzenia ciała,
włączając poniższe. Przeczytaj wszystkie podane
instrukcje przed próbą użycia tego produktu i
zachowaj je do wglądu.
Dla bezpiecznego użycia:
1.
Utrzymuj miejsce pracy w czystości
Zabałaganione miejsca i stoły warsztatowe
sprzyjają wypadkom.
2.
Zastanów się nad warunkami pracy
Nie
wystawiaj
deszcz. Nie używaj urządzeń elektrycznych w
wilgotnych lub mokrych miejscach. Utrzymuj
miejsce pracy dobrze oświetlone. Nie używaj
urządzeń
elektrycznych
łatwopalnych płynów lub gazów.
Wyjaśnienia dotyczące urządzenia i jego użycia
10 Spust włącznika
11 Dźwignia włącznika
12 Pokrętło regulacji prędkości
13 Podstawa
14 Linia cięcia
15 Dźwignia mocowania
podstawy
16 Nacięcie
17 Szczelina
18 Skala
19 Śruba
Unii
Europejskiej
urządzeń
elektrycznych
w
obecności
4304T
3.
Chroń się przed porażeniem prądu.
Zapobiegaj kontaktom ciała z uziemionymi
powierzchniami
kuchenkami, lodówkami).
4.
Nie pozwalaj zbliżać się dzieciom
Nie pozwalaj wizytującym osobom dotykać
urządzenia
wizytujące osoby nie powinny zbliżać się do
miejsca pracy.
5.
Zachowaj nieczynne urządzenia.
Nieużywane
przechowywane w suchych, wysokich lub
zamykanych
niedostępne dla dzieci.
6.
Nie przeciążaj urządzenia.
Wykona ono pracę lepiej i bezpieczniej, pracując
w
sposób,
zaprojektowane.
7.
Używaj poprawnego urządzenia.
Nie
nadużywaj
urządzeń do wykonania pracy urządzeń do
dużej pracy. Nie używaj urządzeń do celów, do
których nie zostały przeznaczone; na przykład,
nie używaj piły tarczowej do przecinania gałęzi
lub kłód drzew.
8.
Ubierz się odpowiednio
Nie noś luźnych ubrań lub biżuterii. Mogą one
zostać zahaczone o ruchome części. Gumowe
rękawiczki
na
wskazane przy pracy na dworze. Zaleca się
noszenie ochrony na głowę przytrzymującej
długie włosy.
20 Plastykowa płyta podstawy
21 Urządzenie antyodpryskowe
22 klucz sześciokątny
23 Śruba
24 Prowadnica prosta
25 Gałka gwintowana
26 Prowadnica do okręgów
27 Przetyczka
28 Głowica zasysająca
4305T
26 mm
135 mm
10 mm
20 mm
500 – 3000
287 mm
2,4 kg
(np.
rurami,
lub
przedłużacza.
urządzenia
powinny
miejscach
tak,
dla
którego
zostało
małych
lub
dodatkowych
i przeciwpoślizgowe buty
grzejnikami,
Wszystkie
być
aby
były
ono
17

Advertisement

loading

  Also See for Makita 4304T

This manual is also suitable for:

4305t