Download  Print this page

Belangrijke Veiligheidsinstructies - Makita CJ105D Instruction Manual

Cordless heated jacket/cordless heated vest
Hide thumbs

Advertisement

NEDERLANDS (Originele instructies)
WAARSCHUWING

Belangrijke veiligheidsinstructies

Wanneer het product niet in gebruik is, bergt u het als volgt op:
Laat het afkoelen voordat u het opvouwt.
Vouw het product niet scherp door er tijdens bewaring voor-
werpen op te plaatsen.
Onderzoek het product veelvuldig op tekenen van slijtage of
beschadiging. Als er dergelijke tekenen zijn of als het product
verkeerd is gebruikt, brengt u het terug naar de leverancier zon-
der verder te gebruiken.
Het product is niet bedoeld voor medisch gebruik in
ziekenhuizen.
Het product mag niet worden gebruikt door personen die onge-
voelig zijn voor warmte en andere zeer kwetsbare personen die
niet in staat zijn te reageren op te hoge temperaturen.
Kinderen jonger dan drie jaar mogen het product niet gebruiken
vanwege hun onvermogen te reageren op te hoge temperaturen.
Het product mag niet worden gebruikt door jonge kinderen
ouder dan drie jaar, behalve indien de bedieningselementen
vooraf zijn ingesteld door een ouder of voogd, of indien het kind
afdoende instructies heeft gehad over het veilig gebruiken van
de bedieningselementen.
De schakelaar of de bedieningseenheid mogen niet nat worden
tijdens wassen en tijdens het drogen moet het snoer zodanig
geplaatst worden dat geen water in de schakelaar of de bedie-
ningseenheid kan stromen.
Voor gebruikers in Europa: Het product kan worden gebruikt
door kinderen van 8 jaar en ouder en door personen met een
verminderd lichamelijk, zintuiglijk of geestelijk vermogen, of
gebrek aan kennis en ervaring mits zij onder toezicht staan of
instructies hebben gehad over het veilig gebruiken van het pro-
duct en de gevaren ervan kennen. Kinderen mogen niet met het
product spelen. Reinigen en onderhoud door de gebruiker mag
niet worden uitgevoerd door kinderen zonder toezicht.
36 NEDERLANDS

Advertisement

loading

  Also See for Makita CJ105D

  Related Manuals for Makita CJ105D

This manual is also suitable for:

Dcj205Cj106dDcj206Cv102dDcv202