Download  Print this page

Beschrijving Van De Functies; Aan-Uitknop - Makita CJ105D Instruction Manual

Cordless heated jacket/cordless heated vest
Hide thumbs

Advertisement

OPSTELLEN
De accu aanbrengen of verwijderen
LET OP:
Schakel het apparaat altijd uit voor-
dat u de accu aanbrengt of verwijdert.
LET OP:
Houd de accuhouder en de accu stevig
vast tijdens het aanbrengen of verwijderen van de
accu. Als u de accuhouder en de accu niet stevig vast-
houdt, kunnen deze uit uw handen glippen en beschadigd
raken, en/of kan persoonlijk letsel worden veroorzaakt.
► Fig.5: 1. Rood deel 2. Knop 3. Accu 4. Accuhouder
(optioneel accessoire)
Om de accu aan te brengen, lijnt u de lip op de accu uit met
de groef in de behuizing en duwt u de accu op zijn plaats.
Duw de accu helemaal op zijn plaats tot hij wordt vergrendeld
met een klikgeluid. Als u het rode deel aan de bovenkant van
de knop kunt zien, is de accu niet goed aangebracht.
Om de accu te verwijderen drukt u de knop aan de voorkant van
de accu en schuift u tegelijkertijd de accu van de accuhouder af.
LET OP:
Breng de accu altijd helemaal aan
totdat het rode deel niet meer zichtbaar is. Als u dit
niet doet, kan de accu per ongeluk uit de accuhouder
vallen en u of anderen in uw omgeving verwonden.
LET OP:
Breng de accu niet met kracht aan.
Als de accu niet gemakkelijk op zijn plaats schuift,
wordt deze niet correct aangebracht.
Accuzak
De accuhouder (met de accu) kan worden opgeborgen in de
accuzak. Trek de stekker van de voedingskabel uit de accu-
zak en sluit hem aan op de plug van de accuhouder. Plaats
daarna de accuhouder in de accuzak en sluit de sluiting.
► Fig.6: 1. Voedingskabel 2. Stekker 3. Plug
4. Accuzak
De riemhaak op de accuhouder kan eraf worden
gehaald door de schroeven te verwijderen.
► Fig.7: 1. Schroef 2. Riemhaak
De accuhouder aansluiten
U kunt de accuhouder aan uw broekriem hangen.
Om te voorkomen dat de accuhouder per ongeluk valt, rijgt u
een koord door het koordoog en knoopt u dit ergens aan vast.
1.
Trek de voedingskabel uit de bovenste opening in
de accuzak en steek de stekker door de onderste ope-
ning in de accuzak, en trek hem erdoor naar de binnen-
kant van de jas of bodywarmer.
► Fig.8: 1. Voedingskabel 2. Bovenste opening
3. Accuzak 4. Stekker 5. Onderste opening
2.
Bevestig de riemhaak van de accuhouder aan uw broek-
riem en sluit de stekker aan op de plug van de accuhouder.
► Fig.9: 1. Riemhaak 2. Accuhouder 3. Broekriem
4. Plug 5. Stekker
De accuhouder heeft een valpreventiefunctie. Wanneer
u de accuhouder van de broekriem verwijdert, trekt u de
accuhouder omhoog terwijl u de ontgrendelknop indrukt.
► Fig.10: 1. Ontgrendelknop
BESCHRIJVING VAN DE
FUNCTIES

Aan-uitknop

Om de jas of bodywarmer in te schakelen, houdt u de
aan-uitknop ingedrukt (ongeveer 1,5 seconden). Om
uit te schakelen, houdt u de aan-uitknop nogmaals
ingedrukt.
Temperatuurinstelling
Er zijn drie temperatuurinstellingen (hoog, midden,
laag). Wanneer u de jas of bodywarmer inschakelt,
wordt de temperatuur ingesteld op "hoog". Elke keer
wanneer u op de aan-uitknop drukt, verandert de tem-
peratuurinstelling zoals aangegeven in de afbeelding.
De kleur van de aan-uitknop geeft de huidige instelling
aan.
► Fig.11: 1. Rood: "hoog" 2. Wit: "midden" 3. Blauw:
"laag"
De resterende acculading
controleren
Alleen voor accu's met indicatorlampjes
► Fig.12: 1. Indicatorlampjes 2. Testknop
Druk op de testknop op de accu om de resterende
acculading te zien. De indicatorlampjes branden gedu-
rende enkele seconden.
Indicatorlampjes
Brandt
(Alleen voor accu's van 14,4 V en 18 V)
(Alleen voor accu's van 14,4 V en 18 V)
OPMERKING: Afhankelijk van de gebruiksomstan-
digheden en de omgevingstemperatuur, is het moge-
lijk dat de aangegeven acculading verschilt van de
werkelijke acculading.
41 NEDERLANDS
Uit
Knippert
75% tot 100%
Laad de accu
opgetreden in
Resterende
acculading
50% tot 75%
25% tot 50%
0% tot 25%
op.
Er kan een
storing zijn
de accu.

Advertisement

loading

  Also See for Makita CJ105D

  Related Manuals for Makita CJ105D

  Related Content for Makita CJ105D

This manual is also suitable for:

Dcj205Cj106dDcj206Cv102dDcv202