Download  Print this page

Usb-Apparaten Aansluiten - Makita CJ105D Instruction Manual

Cordless heated jacket/cordless heated vest
Hide thumbs

Advertisement

Accubeveiligingssysteem
Het apparaat is voorzien van een accubeveiligingssys-
teem. Dit systeem schakelt automatisch de voeding
naar de verwarmde delen uit om de levensduur van
de accu te verlengen. Als de resterende acculading
onvoldoende is, zal het apparaat niet werken. Wanneer
u het apparaat inschakelt, worden de verwarmde delen
gevoed, maar dit stopt spoedig. In dat geval, verwijdert
u de accu en laadt u deze op.

USB-apparaten aansluiten

LET OP:
Sluit alleen apparaten aan die com-
patibel zijn met de USB-voedingspoort. Als u dat
niet doet, kan een storing in de accuhouder worden
veroorzaakt.
KENNISGEVING:
Voordat u een USB-apparaat
aansluit op de accuhouder (met accu), maakt u
altijd eerst een reservekopie van de gegevens op
het USB-apparaat. Als u dat niet doet, kunnen uw
gegevens verloren gaan.
De accuhouder (met de accu) kan werken als een
externe voeding voor USB-apparaten.
Open de afdekking en sluit een USB-kabel (niet bijgele-
verd) aan op de voedingspoort van de accuhouder. Sluit
daarna het andere uiteinde van de kabel aan op het
apparaat en zet de schakelaar naast de USB-poort aan.
De accuhouder (met de accu) levert 5 V gelijkspanning
van (maximaal) 2,4 A.
► Fig.13: 1. Afdekking 2. Schakelaar
De USB-kabel kan handig worden weggewerkt in de
jas of bodywarmer via de opening in de zak en de
kabelhouder.
Voor CJ105D / DCJ205 / CJ106D / DCJ206
► Fig.14: 1. USB-kabel
Voor CV102D / DCV202
► Fig.15: 1. USB-kabel
OPMERKING: Het is mogelijk dat de accuhouder
sommige USB-apparaten niet kan voeden.
OPMERKING: Als u dit niet gebruikt, of na het
opladen, verwijdert u de USB-kabel en sluit u de
afdekking.
OPMERKING: Wanneer de schakelaar aan staat
wordt accuvoeding verbruikt. Zet de schakelaar altijd
uit wanneer dit niet in gebruik is.
OPMERKING: Als u meerdere USB-apparaten achter
elkaar oplaadt, wacht u ongeveer 10 seconden nadat
het opladen van een apparaat is voltooid voordat u
het volgende apparaat begint op te laden.
ONDERHOUD
LET OP:
Zorg er altijd voor dat de jas is uitge-
schakeld en de accu is verwijderd, voordat u een
inspectie of onderhoud uitvoert.
LET OP:
Als de jas niet kan worden inge-
schakeld of een defect wordt vastgesteld aan een
volledig opgeladen accu, reinigt u de aansluitin-
gen van de accuhouder en de accu. Als de jas nog
steeds niet goed werkt, stopt u met het gebruik
van de jas en neemt u contact op met ons erkende
servicecentrum.
KENNISGEVING:
benzine, thinner, alcohol en dergelijke. Hierdoor
kunnen verkleuring, vervormingen en barsten
worden veroorzaakt.
Om de VEILIGHEID en BETROUWBAARHEID van
het gereedschap te handhaven, dienen alle reparaties,
onderhoud of afstellingen te worden uitgevoerd bij een
erkend Makita-servicecentrum of de Makita-fabriek, en
altijd met gebruik van Makita-vervangingsonderdelen.
De jas of bodywarmer reinigen
Voor alle modellen
Verwijder de accuhouder uit de jas of bodywarmer
alvorens deze te wassen.
Volg de instructies op het wasetiket.
Was de jas of bodywarmer niet tezamen met
andere kleding. Als u dat doet, kan de kleur verva-
gen of verkleuren.
Gebruik een kledingnet wanneer u in een wasma-
chine wast.
Gebruik geen wasverzachter.
Gebruik uitsluitend een neutraal wasmiddel.
Haal na het wassen de jas of bodywarmer onmid-
dellijk uit de wasmachine.
Vergeet niet de rits dicht te doen vorens te
wassen.
Alleen voor CJ106D / DCJ206
De prestaties van de reflecterende strepen kun-
nen achteruitgaan door het wassen.
Was in een wasmachine met een wasprogramma
voor gevoelige stoffen (het maximale aantal was-
beurten is 25 keer).
Het maximale aantal wasbeurten is niet de enige
factor die de levensduur van de jas bepaalt.
De levensduur van de jas verschilt afhankelijk van
hoe deze wordt gebruikt, verzorgd en bewaard.
Als de reflecterende strepen of de stof zijn versle-
ten, vervangt u de jas door een nieuwe.
42 NEDERLANDS
Gebruik nooit benzine, was-

Advertisement

loading

  Also See for Makita CJ105D

  Related Manuals for Makita CJ105D

This manual is also suitable for:

Dcj205Cj106dDcj206Cv102dDcv202