Makita DFJ210 Instruction Manual

Cordless fan jacket/cordless fan vest
Hide thumbs

Advertisement

Quick Links

Cordless Fan Jacket /
EN
Cordless Fan Vest
Brezžični suknjič za hlajenje /
SL
Brezžični brezrokavnik za hlajenje
Xhaketë me ventilator me bateri /
SQ
Jelek me ventilator me bateri
Яке с вентилатори с
акумулаторно захранване/
BG
Жилетка с вентилатори с
акумулаторно захранване
Bežična ventilirana jakna /
HR
bežični ventilirani prsluk
Јакна со безжичен вентилатор/
МК
Елек со безжичен вентилатор
Јакна са бежичним вентилаторима /
SR
Прслук са бежичним вентилаторима
Geacă cu ventilator fără cablu/
RO
Vestă cu ventilator fără cablu
Бездротова Вентиляційна Куртка /
UK
Бездротовий Вентиляційний Жилет
Куртка с Электровентилятором/
RU
Жилет с Аккумуляторным Вентилятором
DFJ210 / DFJ211 /
DFJ310 / DFJ311 /
DFJ410 / DFJ411 /
DFJ212 / DFJ213 /
DFJ214 / DFV210
INSTRUCTION MANUAL
NAVODILA ZA UPORABO
MANUALI I PËRDORIMIT
РЪКОВОДСТВО ЗА
ЕКСПЛОАТАЦИЯ
PRIRUČNIK S UPUTAMA
УПАТСТВО ЗА УПОТРЕБА
УПУТСТВО ЗА УПОТРЕБУ
MANUAL DE INSTRUCŢIUNI
ІНСТРУКЦІЯ З
ЕКСПЛУАТАЦІЇ
РУКОВОДСТВО ПО
ЭКСПЛУАТАЦИИ
7
13
20
27
34
40
47
54
61
68

Advertisement

loading

  Related Manuals for Makita DFJ210

  Summary of Contents for Makita DFJ210

 • Page 1 Vestă cu ventilator fără cablu Бездротова Вентиляційна Куртка / ІНСТРУКЦІЯ З Бездротовий Вентиляційний Жилет ЕКСПЛУАТАЦІЇ Куртка с Электровентилятором/ РУКОВОДСТВО ПО Жилет с Аккумуляторным Вентилятором ЭКСПЛУАТАЦИИ DFJ210 / DFJ211 / DFJ310 / DFJ311 / DFJ410 / DFJ411 / DFJ212 / DFJ213 / DFJ214 / DFV210...
 • Page 2 Fig.1 Fig.2...
 • Page 3 Fig.3 18 V / 14.4 V 10.8 V Fig.4 Fig.5...
 • Page 4 Fig.6 Fig.9 Fig.7 Fig.10 Fig.11 Fig.8...
 • Page 5 Fig.16 Fig.12 Fig.17 Fig.13 Fig.18 Fig.14 Fig.15 Fig.19...
 • Page 6 Fig.20 Fig.24 Fig.21 Fig.25 Fig.22 Fig.23...
 • Page 7: Specifications

  Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision. SPECIFICATIONS Model: DFJ210 / DFJ211 DFJ310 / DFJ311 DFJ410 / DFJ411 DFJ212 / DFJ213 / DFJ214 / DFV210...
 • Page 8: Safety Warnings

  Save all warnings and instruc- Symbols tions for future reference. Some of the following symbols are used for the product. Never use the fan jacket when temperature Be sure to understand their meaning before use. reach more than 50°C (122°F). Also avoid use in high humidity.
 • Page 9 15. Follow all charging instructions and do not causing fires, personal injury and damage. It will charge the battery pack or the fan unit outside also void the Makita warranty for the Makita tool and the temperature range specified in the instruc- charger. tions. Charging improperly or at temperatures...
 • Page 10: Parts Description

  Power cable (10.8 V - 12 V max) (14.4 V /18 V) (optional accessory) (optional accessory) Model DFJ210 / DFJ211 / DFJ310 / DFJ311 / DFJ410 / DFJ411 ► Fig.2 Loop for name badge Loop for arm badge Sleeve holder Battery pocket...
 • Page 11: Functional Description

  ► Fig.18: 1. Turbo button Power button Air flow To turn on the jacket, press and hold the power button For DFJ210 / DFJ211 / DFJ310 / DFJ311 / DFJ410 / on the battery holder (optional accessory). The jacket DFJ411 only starts at high air speed. Each time you tap the power To maintain a stable air flow, close the button at the button, the air speed changes from high to medium, neck of the jacket. Fasten the button on the ribbon for...
 • Page 12: Maintenance

  Makita Authorized or Factory Service ► Fig.22 Centers, always using Makita replacement parts. Mesh pocket Cleaning the fan unit For DFJ210 / DFJ211 / DFJ310 / DFJ311 / DFJ410 / • Use clean cloth to remove dirt, dust, oil, grease etc. DFJ411 only •...
 • Page 13: Tehnični Podatki

  OPOZORILO To napravo lahko na varen način, če razumejo vključena tveganja, uporabljajo otroci, stari 8 let in več ter osebe z zmanjšanimi fizič- nimi, čutilnimi ali psihičnimi sposobnostmi, ter s pomanjkanjem izku- šenj in znanja, če so pod ustreznim nadzorom ali so prejeli navodila v zvezi z uporabo naprave. Otroci se z napravo ne smejo igrati. Otroci brez nadzora ne smejo izvajati čiščenja in uporabniškega vzdrževanja. TEHNIČNI PODATKI Model: DFJ210 / DFJ211 DFJ310 / DFJ311 DFJ410 / DFJ411 DFJ212 / DFJ213 / DFJ214 / DFV210 Material Zunanji 100 % poliester 100 % bombaž Poliester (100 %) + 100 % poliester...
 • Page 14: Varnostna Opozorila

  Shranite vsa opozorila in navo- Simboli dila za poznejšo uporabo. Za izdelek se lahko uporabljajo nekateri naslednji Suknjiča za hlajenje nikoli ne uporabljajte, če simboli. Pred uporabo izdelka se obvezno seznanite z temperatura preseže 50 °C (122 °F). Izogibajte njihovim pomenom. se tudi uporabi pri visoki vlažnosti. V naspro- tnem primeru lahko povzroči opekline.
 • Page 15 15. Upoštevajte vsa navodila glede polnjenja in akumulatorskih baterij ali ventilatorske enote lahko pride do požara, pregrevanja, eksplozije ali ne polnite zunaj določenega temperaturnega puščanja elektrolita. obsega. Nepravilno polnjenje ali polnjenje pri SHRANITE TA NAVODILA. temperaturah, ki so zunaj določenega obsega, lahko poškoduje akumulator in poveča nevarnost POZOR: Uporabljajte le originalne baterije požara. Makita. Če uporabljate neoriginalne baterije Makita ali baterije, ki so bile spremenjene, lahko pride do eksplozije baterije in posledično do požara, telesnih poškodb ali materialne škode. S takšno uporabo boste tudi razveljavili garancijo Makita za orodje in polnilnik Makita. 15 SLOVENŠČINA...
 • Page 16: Opis Delov

  ► Sl.1 Nosilec baterije Nosilec baterije Ventilatorska enota Napajalni kabel (največ 10,8 V – 12 V) (14,4 V/18 V) (dodatna oprema) (dodatna oprema) Model DFJ210 / DFJ211 / DFJ310 / DFJ311 / DFJ410 / DFJ411 ► Sl.2 Zanka za identifikacijsko Zanka za identifikacijsko Zaponka za rokav Žep za baterijo kartico kartico na rokavu Ramenska podloga Mrežasti žep za paket Nedrseča guma...
 • Page 17: Opis Delovanja

  Priključite napajalni kabel na ventilatorski enoti. hitrost. Indikator hitrosti pretoka zraka kaže trenutno Kabel podprite z držalom za kabel. hitrost pretoka zraka. ► Sl.16: 1. Indikator hitrosti pretoka zraka 2. Gumb za Za model DFJ210 / DFJ211 / DFJ310 / DFJ311 / vklop/izklop DFJ410 / DFJ411 ► Sl.11: 1. Napajalni kabel 2. Držalo za kabel Za izklop znova pridržite gumb za vklop/izklop. Prikazuje preostalo raven Za model DFJ212 / DFJ213 / DFJ214 / DFV210 ► Sl.12: 1. Napajalni kabel 2.
 • Page 18 Če je zmogljivost baterije prenizka, naprava ne deluje. 5 V, 2,1 A. Ko vklopite napravo, se motor znova zažene, vendar ► Sl.24: 1. Pokrov 2. Stikalo se kmalu ustavi. V tem primeru odstranite in napolnite akumulatorsko baterijo. (Samo za DFJ210 / DFJ211 / DFJ310 / DFJ311 / DFJ410 / DFJ411) Gumb turbo Kabel USB je mogoče napeljati znotraj suknjiča s pomočjo luknje v žepu in nosilca kabla. Če pritisnete gumb turbo, suknjič začne delovati v ► Sl.25: 1. Kabel USB načinu turbo za hitro hlajenje. Način turbo traja eno...
 • Page 19: Dodatna Oprema

  • Življenjska doba suknjiča je odvisna od načina uporabe, načina nege in shranjevanja. • Če so odsevni deli ali oblačila obrabljeni, upora- bite nov suknjič. DODATNA OPREMA POZOR: Ta dodatni pribor ali pripomočki so predvideni za uporabo z orodjem Makita, ki je opisano v teh navodilih za uporabo. Pri uporabi drugega pribora ali pripomočkov obstaja nevarnost telesnih poškodb. Dodatni pribor ali pripomočke uporabljajte samo za navedeni namen. Za več informacij o dodatni opremi se obrnite na naj- bližji pooblaščeni servis za orodja Makita. • Držalo za baterijo •...
 • Page 20 ALBANIAN (Udhëzimet origjinale) PARALAJMËRIM Kjo pajisje mund të përdoret nga fëmijë të moshës 8 vjeçare e lart dhe persona me aftësi të kufizuara fizike, shqisore ose mendore, ose që u mungon përvoja dhe njohuria, nëse janë nën mbikëqyrje apo kanë marrë udhëzime në lidhje me përdorimin e sigurt të pajisjes dhe kuptimin e rreziqeve të mundshme. Fëmijët nuk duhet të luajnë me pajisjen. Pastrimi dhe mirëmbajtja nga përdoruesi nuk duhet të kryhet nga fëmijë pa mbikëqyrje. SPECIFIKIMET Modeli: DFJ210 / DFJ211 DFJ310 / DFJ311 DFJ410 / DFJ411 DFJ212 / DFJ213 / DFJ214 / DFV210 Materiali Ana e jashtme Poliestër 100% Pambuk 100% Poliestër (100%) + Poliestër 100% veshje e sedeftë titani Xhepi Pambuk 100% Poliestër 100%...
 • Page 21: Përdorimi I Synuar

  Simbolet PARALAJMËRIME SIGURIE Disa prej simboleve të mëposhtme përdoren për produktin. Sigurohuni që merrni vesh kuptimin e tyre përpara përdorimit. PARALAJMËRIM: Lexoni të gjitha Lexoni manualin e përdorimit. paralajmërimet dhe udhëzimet për sigurinë. Mosndjekja e paralajmërimeve dhe udhëzimeve mund të rezultojë në goditje elektrike, zjarr dhe/ose Të lahet në lavatriçe me temperaturë nën lëndim serioz. 30 °C me një cikël delikat. Ruajini të gjitha paralajmërimet Të lahet në lavatriçe me temperaturë nën 40°C me një cikël delikat. dhe udhëzimet për të ardhmen. Të lahet në lavatriçe shtëpiake ose Asnjëherë mos e përdorni xhaketën me komerciale me cikël delikat. ventilator kur temperatura arrin më...
 • Page 22: Siguria Elektrike

  18. Përpara se ta lani, shkëputeni njësinë e 12. Në kushte sforcimi mund të dalë lëng ventilatorit dhe mbajtësin e baterisë, hiqni nga bateria; shmangni kontaktin. Nëse kutinë e baterisë. Lani vetëm pjesën e aksidentalisht ndodh kontakt, shpëlani me ujë. xhaketës.
 • Page 23 ► Fig.1 Mbajtësi i baterisë Mbajtësi i baterisë Njësia e ventilatorit Kablloja e energjisë (10,8 V - 12 V maks.) (14,4 V / 18 V) (aksesor opsional) (aksesor opsional) Modeli DFJ210 / DFJ211 / DFJ310 / DFJ311 / DFJ410 / DFJ411 ► Fig.2 Vrima për etiketën e Vrima për etiketën e Mbajtësi i mëngës Xhepi i baterisë emrit krahut Mbushja e shpatullave Xhep prej rrjete për...
 • Page 24 Lidhni kabllon e energjisë me njësitë e ventilatorit. t’ju rrëshqasin nga duart dhe të shkaktojë dëmtim të mbajtësit të baterisë dhe të kutisë së baterisë dhe/ Mbështeteni kabllon duke përdorur mbajtësin e kabllos. ose lëndim personal. Për modelin DFJ210 / DFJ211 / DFJ310 / DFJ311 / ► Fig.4: 1. Treguesi i kuq 2. Butoni 3. Kutia e baterisë DFJ410 / DFJ411 4. Mbajtësi i baterisë (aksesor opsional) ► Fig.11: 1. Kablloja e energjisë 2. Mbajtësi i kabllos Për të vendosur kutinë e baterisë, bashkërenditni Për modelin DFJ212 / DFJ213 / DFJ214 / DFV210 gjuhëzën e kutisë së baterisë me kanalin e folesë dhe...
 • Page 25 ► Fig.18: 1. Butoni turbo ndryshon nga e lart në mesatare, nga mesatare në të ulët, nga e ulët në të lartë. Treguesi i shpejtësisë së ajrit Qarkullimi i ajrit tregon shpejtësinë aktuale të ajrit. ► Fig.16: 1. Treguesi i shpejtësisë së ajrit 2. Butoni i energjisë Vetëm për DFJ210 / DFJ211 / DFJ310 / DFJ311 / DFJ410 / DFJ411 Për ta fikur, shtypni dhe mbani shtypur sërish butonin e energjisë. Për të ruajtur një qarkullim të qëndrueshëm të ajrit, mbyllni butonin në jakën e xhaketës. Fiksojeni butonin Treguesi i kapacitetit të mbetur të në fjongo për qarkullim më të mirë të ajrit në shpinë.
 • Page 26 KUJDES: Këta aksesorë ose shtojca të baterisë dhe kutisë së baterisë. Nëse xhaketa rekomandohen për përdorim me veglën Makita të vazhdon të mos punojë mirë, ndaloni përdorimin përcaktuar në këtë manual. Përdorimi i aksesorëve e xhaketës dhe kontaktoni me qendrën tonë të...
 • Page 27 БЪЛГАРСКИ (Превод на оригиналните инструкции) ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Този уред може да се използва от деца на възраст от 8 или повече години и от хора с намалени физически, сетивни или умствени възможности, или без опит и знания, ако те са под надзор или са били обучени относно безопасното използване на уреда и разбират възможните опасности. Децата не трябва да си играят с уреда. Почистването и техническото обслужване от потребителя не трябва да се извършват от деца без надзор. СПЕЦИФИКАЦИИ Модел: DFJ210 / DFJ211 DFJ310 / DFJ311 DFJ410 / DFJ411 DFJ212 / DFJ213 / DFJ214 / DFV210 Материал Външен Полиестер 100% Памук 100% Полиестер (100%) + Полиестер 100% титаново перлено покритие Джобове...
 • Page 28: Предупреждения За Безопасност

  Символи ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ Някои от следните символи са използвани за проду- кта. Задължително се запознайте с техните значе- ния, преди да пристъпите към работа. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Прочетете всички Прочетете ръководството за предупреждения за безопасност и всички експлоатация. инструкции. При неспазване на предупреждени- ята и инструкциите има опасност от токов удар, Машинно пране под 30°C в цикъл за пожар и/или тежко нараняване. деликатни дрехи. Запазете всички предупрежде- Машинно пране под 40°C в цикъл за деликатни дрехи. ния и инструкции за справка в Машинно пране в битови или общест- бъдеще. вени/промишлени перални машини с цикъл за деликатни тъкани. Никога не използвайте якето с вентила- тори, когато...
 • Page 29: Електрическа Безопасност

  18. Преди пране отделете вентилаторния модул 12. При грубо манипулиране е възможно и стойката за акумулаторни батерии, махнете изхвърляне на течност от батериите; акумулаторната батерия. Перете само якето. избягвайте контакт с тях. При случайно докосване изплакнете с вода. Ако течност 19.
 • Page 30: Описание На Частите

  Стойка за акумулаторни батерии и вентилаторен модул ► Фиг.1 Стойка за акумула- Стойка за акумула- Вентилаторен модул Захранващ кабел торни батерии торни батерии (10,8 V – 12 V макс.) (14,4 V/18 V) (опционен аксесоар) (опционен аксесоар) Модел DFJ210 / DFJ211 / DFJ310 / DFJ311 / DFJ410 / DFJ411 ► Фиг.2 Окачалка за бадж с Окачалка за бадж на Държач за ръкава Джоб за акумулатор- името рамото ната батерия Подплънки на раменете Мрежест джоб за пакет Гума против хлъзгане...
 • Page 31 Закрепете другия вентилаторен модул към и акумулаторната батерия, те могат да се изплъзнат от якето по същия начин. ръцете Ви, да се повредят и/или да се получи нараняване. Свържете захранващия кабел към вентилаторните ► Фиг.4: 1. Червен индикатор 2. Бутон модули. Закрепете кабела с помощта на кабелния държач. 3. Акумулаторна батерия 4. Стойка за акуму- латорни батерии (допълнителен аксесоар) За модел DFJ210 / DFJ211 / DFJ310 / DFJ311 / DFJ410 / DFJ411 За да поставите акумулаторната батерия, изравнете ► Фиг.11: 1. Захранващ кабел 2. Кабелен държач езичето на акумулаторната батерия с жлеба в корпуса и го плъзнете на мястото му. Вкарайте акумулаторната За модел DFJ212 / DFJ213 / DFJ214 / DFV210 батерия докрай, докато се заключи на място, при което ► Фиг.12: 1. Захранващ кабел 2. Отвор 3. Кабелен...
 • Page 32: Описание На Функциите

  рии (допълнителен аксесоар). Якето се включва при връща към нормалната. висока скорост на въздуха. При всяко натискане ► Фиг.18: 1. Бутон „Турбо“ на бутона за захранването скоростта на въздуха се променя от висока на средна, от средна на ниска и Въздушен поток от ниска на висока. Индикаторът за скорост на въз- духа показва текущата скорост на въздуха. ► Фиг.16: 1. Индикатор за скорост на въздуха Само за DFJ210 / DFJ211 / DFJ310 / DFJ311 / 2. Бутон за захранването DFJ410 / DFJ411 За изключване отново натиснете и задръжте бутона За да поддържате стабилен въздушен поток, затво- за захранването. рете копчето при врата на якето. Закопчейте копчето върху лентата, за по-добър въздушен поток на гърба. Индикация на оставащия капацитет ► Фиг.19: 1. Лента на акумулаторната батерия...
 • Page 33 и акумулаторната батерия. Ако якето пак не ВНИМАНИЕ: Препоръчва се използването работи нормално, тогава спрете да го използ- на тези аксесоари или накрайници с вашия вате и се свържете с нашия упълномощен инструмент Makita, описан в настоящото сервизен център. ръководство. Използването на други аксесоари БЕЛЕЖКА: или накрайници може да доведе до опасност от Не използвайте бензин, нафта, телесни повреди. Използвайте съответния аксе-...
 • Page 34 UPOZORENJE Ovaj uređaj mogu koristiti djeca u dobi od 8 i više godina i osobe sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili s nedovoljnim iskustvom i znanjem ako su pod nadzorom ili dobivaju upute za rukovanje bitne za uporabu uređaja na siguran način i razumiju opasnosti koje s time dolaze. Djeci je zabranjeno igranje uređajem. Djeci je zabranjeno čistiti i provoditi korisničko održava- nje bez nadzora. SPECIFIKACIJE Model: DFJ210 / DFJ211 DFJ310 / DFJ311 DFJ410 / DFJ411 DFJ212 / DFJ213 / DFJ214 / DFV210 Materijal Vanjska strana 100 % poliester 100 % pamuk Poliester (100 %) + 100 % poliester titanij-biserni premaz Džep...
 • Page 35: Sigurnosna Upozorenja

  Sačuvajte sva upozorenja i upute Simboli radi kasnijeg korištenja. Neki od sljedećih simbola upotrebljavaju se za proizvod. Nemojte je upotrebljavati pri temperaturama Prije korištenja morate razumjeti njihovo značenje. višim od 50 °C (122 °F). Isto tako, izbjegavajte upotrebu u slučaju visoke vlažnosti zraka. U Pročitajte priručnik s uputama. protivnom može doći do opeklina. Nemojte nositi jaknu na golu kožu. Perite u perilici pri temperaturama ispod 30 Nemojte nositi jaknu ako ste pod utjecajem °C na programu za osjetljivo rublje.
 • Page 36 12. Pod djelovanjem sile tekućina može iscuriti 12. Upotrebljavajte baterije samo s proizvodima iz baterije; izbjegavajte kontakt. Ako slučajno koje je odobrila tvrtka Makita. Umetanje bate- dođe do kontakta, isperite vodom. Ako teku- rija u neprikladne proizvode može dovesti do ćina dođe u dodir s očima, zatražite dodatnu požara, prekomjerne topline, eksplozije ili curenja...
 • Page 37: Opis Dijelova

  Držač baterije i jedinica ventilatora ► Sl.1 Držač baterije Držač baterije Jedinica ventilatora Kabel za napajanje (10,8 V – 12 V maks.) (14,4 V / 18 V) (dodatni pribor) (dodatni pribor) Model DFJ210 / DFJ211 / DFJ310 / DFJ311 / DFJ410 / DFJ411 ► Sl.2 Omča za pločicu s Omča za značku za ruku Držač rukava Džep za bateriju imenom Naramenice Mrežasti džep za led Protuklizna guma Kapuljača...
 • Page 38 Za model DFJ210 / DFJ211 / DFJ310 / DFJ311 / Prikaz preostalog kapaciteta baterije DFJ410 / DFJ411 ► Sl.11: 1. Kabel za napajanje 2. Držač kabela Samo za baterijske uloške s indikatorom ► Sl.17: 1. Žaruljice indikatora 2. Gumb za provjeru Za model DFJ212 / DFJ213 / DFJ214 / DFV210 ► Sl.12: 1. Kabel za napajanje 2. Otvor 3. Držač...
 • Page 39: Dodatni Pribor

  Da biste zadržali SIGURNOST I POUZDANOST proi- kopče. zvoda, održavanje ili namještanja trebali biste prepustiti ► Sl.22 ovlaštenim servisnim ili tvorničkim centrima tvrtke Makita; uvijek rabite originalne rezervne dijelove. Mrežasti džep Čišćenje jedinice ventilatora Samo za DFJ210 / DFJ211 / DFJ310 / DFJ311 / DFJ410 / DFJ411 • Čistom krpom uklonite prljavštinu, prašinu, ulje, mast itd. Mrežasti džepovi nalaze se sa stražnje strane jakne i • Nemojte rastavljati jedinicu ventilatora prilikom čišćenja. služe za pohranu paketa leda. Čišćenje jakne ► Sl.23: 1. Mrežasti džep Priključivanje USB uređaja Za sve modele •...
 • Page 40 МАКЕДОНСКИ (Оригинални упатства) ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ Овој уред може да се користи од страна на деца на возраст од 8 години или постари, и лица со намалени физички, сетилни или ментални капацитети, или без доволно искуство и познавање ако се под надзор или им се даваат упатства за користење на уредот на безбеден начин и ги разбираат вклучените ризици. Децата не смеат да си играат со уредот. Чистењето и одржувањето од корисникот не смеат да се вршат од страна на деца без надзор. СПЕЦИФИКАЦИИ Модел: DFJ210 / DFJ211 DFJ310 / DFJ311 DFJ410 / DFJ411 DFJ212 / DFJ213 / DFJ214 / DFV210 Материјал Надворешен дел Полиестер 100% Памук 100% Полиестер (100%) + Полиестер 100% титаниумска бисерна облога Џеб Памук 100% Полиестер 100% Потполнка за раменици...
 • Page 41 Симболи БЕЗБЕДНОСНИ ПРЕДУПРЕДУВАЊА За производот, се користат некои од следниве симболи. Осигурете се дека сте го разбрале нивното значење пред употребата. ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Прочитајте ги сите Прочитајте го упатството за користење. безбедносни предупредувања и сите упатства. Ако не се почитуваат предупредувањата и упатствата, може да дојде до струен удар, пожар Машинско перење на температура под или тешки повреди. 30 °C на благ циклус. Чувајте ги сите Машинско перење на температура под 40°C на благ циклус. предупредувања и упатства Машинско перење во домашни или за да може повторно да ги комерцијални машини на нежен циклус. прочитате. Не користете белило. Никогаш не користете ја јакната со вентилатор...
 • Page 42 16. Не носете никаква облека над јакната со Кога батеријата не се користи, држете ја настрана од други метални предмети, вентилатор. како што се спојувалки, монети, клучеви, 17. Чувајте ја плочката со спецификации на шрафови или други мали метални предмети вентилаторот.
 • Page 43 ОПИС НА ДЕЛОВИТЕ Држач за батерии и вентилатор ► Сл.1 Држач за батерии Држач за батерии Вентилатор Кабел за напојување (10,8 V - 12 V макс.) (14,4 V/18 V) (опционален додаток) (опционален додаток) Модел DFJ210 / DFJ211 / DFJ310 / DFJ311 / DFJ410 / DFJ411 ► Сл.2 Јамка за беџ со името Јамка за беџ за на рака Држач на ракавот Џеб за батерии Потполнка за раменици Мрежест џеб за Нелизгачка гума Качулка (само DFJ410 / DFJ411) пакувањето со мраз...
 • Page 44 да дојде до нивно оштетување, како и до телесна истиот начин. повреда. Поврзете го кабелот за напојување со ► Сл.4: 1. Црвен индикатор 2. Копче 3. Касета за вентилаторите. Поддржете го кабелот со помош на батерија 4. Држач за батерии (опционален држачот за кабли. додаток) За моделот DFJ210 / DFJ211 / DFJ310 / DFJ311 / За монтирање на касетата за батерија, порамнете DFJ410 / DFJ411 го јазичето на касетата со жлебот во куќиштето ► Сл.11: 1. Кабел за напојување 2. Држач за кабли и лизнете го во место. Секогаш вметнувајте ја касетата за батерија до крај додека не се блокира во За моделот DFJ212 / DFJ213 / DFJ214 / DFV210 место при што ќе се слушне мало кликнување. Ако ► Сл.12: 1. Кабел за напојување 2. Отвор 3. Држач...
 • Page 45 голема брзина на воздухот. Секогаш кога ќе го брзината на воздухот се враќа во нормала. допрете копчето за напојување, брзината на ► Сл.18: 1. Турбо копче воздухот се менува од голема во средна, средна во мала и мала во голема. Индикаторот за брзина на Проток на воздухот воздухот ја покажува тековната брзина на воздухот. ► Сл.16: 1. Индикатор за брзина на воздухот 2. Копче за напојување Само за DFJ210 / DFJ211 / DFJ310 / DFJ311 / DFJ410 / DFJ411 За исклучување, повторно притиснете го и задржете го копчето за напојување. За одржување стабилен проток на воздухот, затворете го копчето на јаката на јакната. Затворете Укажување на преостанатиот го копчето на лентата за подобар проток на воздухот капацитет на батеријата во грбот. ► Сл.19: 1. Лента...
 • Page 46 Овој прибор или додатоци вклучува или се открие некаков недостаток се препорачуваат за користење со алатот од со целосно наполнета касета за батерија, Makita дефиниран во упатството. Со користење исчистете ги терминалите на држачот за друг прибор или додатоци може да се изложите на батерии и касетата за батерија. Доколку јакната...
 • Page 47: Технички Подаци

  СРПСКИ (Оригинално упутство) УПОЗОРЕЊЕ Деца старија од 8 година, особе са ограниченим физичким, сензорним или менталним способностима, као и особе без искуства и знања могу да користе овај апарат ако су под надзором или су били поучени о безбедној употреби апарата и разумеју потенцијалне опасности у вези са његовом употребом. Деца не смеју да се играју апаратом. Деца не смеју да чисте апарат и да обављају корисничко одржавање без надзора. ТЕХНИЧКИ ПОДАЦИ Модел: DFJ210 / DFJ211 DFJ310 / DFJ311 DFJ410 / DFJ411 DFJ212 / DFJ213 / DFJ214 / DFV210 Материјал Спољашњост Полиестер 100% Памук 100% Полиестер (100%) + Полиестер 100% титанијумски бисерни премаз Џеп Памук 100% Полиестер 100%...
 • Page 48 Симболи БЕЗБЕДНОСНА УПОЗОРЕЊА Неки од следећих симбола се налазе на етикети производа. Пре употребе се обавезно упознајте са њиховим значењем. УПОЗОРЕЊЕ: Прочитајте сва безбедносна Прочитајте упутство за употребу. упозорења и сва упутства. Непоштовање упозорења и упутстава може изазвати струјни удар, пожар и/или тешке телесне повреде. Прати у машини на температурама испод 30 °C, у програму за осетљив веш. Сачувајте сва упозорења и Прати у машини на температурама упутства за будуће потребе. испод 40 °C, у програму за осетљив веш. Нипошто не користите јакну са Перите у машини за кућну или вентилаторима када температуре премаше комерцијалну употребу користећи...
 • Page 49 19. Не остављајте јакну са вентилаторима 12. У случају злоупотребе батерије из ње може на месту изложеном великој топлоти, на исцурити течност. У том случају, пазите пример у аутомобилу који стоји на сунцу. да не дођете у додир с њом. Ако случајно У супротном, пластични делови могу да се...
 • Page 50 месеци). ОПИС ДЕЛОВА Држач батерије и вентилатор ► Слика1 Држач батерије Држач батерије Вентилатор Струјни кабл (10,8 V – 12 V макс) (14,4 V/18 V макс) (опционални прибор) (опционални прибор) Модел DFJ210 / DFJ211 / DFJ310 / DFJ311 / DFJ410 / DFJ411 ► Слика2 Омчица за Омчица за рамену Држач рукава Џеп за батерију идентификациону значку картицу Нараменице Мрежасти џеп за лед Неклизајућа гума Капуљача...
 • Page 51 уложак батерије када постављате или скидате Прикључите струјни кабл на вентилаторе. уложак батерије. Ако држач батерије и уложак Причврстите кабл помоћу држача кабла. батерије не будете држали чврсто, могу вам исклизнути из руку, оштетити се при паду и/или вас повредити. За модел DFJ210 / DFJ211 / DFJ310 / DFJ311 / DFJ410 / DFJ411 ► Слика4: 1. Црвени индикатор 2. Дугме 3. Уложак ► Слика11: 1. Струјни кабл 2. Држач кабла батерије 4. Држач батерије (опциони прибор) За модел DFJ212 / DFJ213 / DFJ214 / DFV210 Да бисте поставили уложак батерије, поравнајте...
 • Page 52 након чега се брзина ваздуха враћа на нормалну тастер за укључивање на држачу батерије (опциони вредност. прибор). Јакна ће почети да ради највишом брзином ► Слика18: 1. Тастер за турбо-погон ваздуха. Након сваког додира тастера за напајање брзина ваздуха ће се смањити са високе на Проток ваздуха средњу, са средње на ниску или са ниске на високу. Индикатор брзине ваздуха указује на тренутну брзину ваздуха. Само на моделима DFJ210 / DFJ211 / DFJ310 / ► Слика16: 1. Индикатор брзине ваздуха 2. Тастер DFJ311 / DFJ410 / DFJ411 за укључивање Да бисте имали стабилан проток ваздуха, затворите Да бисте је искључили, поново притисните и држите дугме на врату јакне. Затворите дугме на траци ради тастер за напајање. бољег протока ваздуха у леђном делу. ► Слика19: 1. Трака Приказ преосталог капацитета...
 • Page 53 Ако јакна и даље не ради како треба, престаните да је користите и обратите се ПАЖЊА: Ова опрема и прибор су нашем овлашћеном сервисном центру. предвиђени за употребу са алатом Makita ОБАВЕШТЕЊЕ: описаним у овом упутству за употребу. Никад немојте да користите...
 • Page 54 în sigu- ranţă şi înţeleg pericolele implicate. Copiii nu au voie să folosească acest aparat ca jucărie. Curăţarea şi întreţinerea nu vor fi efectuate de copii nesupravegheaţi. SPECIFICAŢII Model: DFJ210 / DFJ211 DFJ310 / DFJ311 DFJ410 / DFJ411 DFJ212 / DFJ213 / DFJ214 / DFV210 Material Exterior Poliester 100% Bumbac 100%...
 • Page 55 Simboluri AVERTIZĂRI DE SIGURANŢĂ Sunt folosite unele dintre următoarele simboluri pentru produs. Asiguraţi-vă că înţelegeţi sensul acestora îna- inte de utilizare. AVERTIZARE: Citiţi toate avertismentele de Citiţi manualul de utilizare. siguranţă şi toate instrucţiunile. Nerespectarea acestor avertismente şi instrucţiuni poate avea ca rezultat electrocutarea, incendiul şi/sau rănirea gravă. A se spăla în maşina de spălat la tempera- turi mai mici de 30 °C, pe ciclul delicat. Păstraţi toate avertismentele şi A se spăla în maşina de spălat la tempera- instrucţiunile pentru consultări turi mai mici de 40 °C, pe ciclul delicat.
 • Page 56: Siguranţa Electrică

  19. Nu lăsaţi geaca cu ventilator într-un loc supus 13. Nu utilizaţi un acumulator sau unitatea cu temperaturilor ridicate, cum ar fi o maşină ventilator dacă sunt avariate sau modificate. parcată în soare. În caz contrar, piesele plastice Bateriile avariate sau modificate pot prezenta se pot topi şi se pot avaria. comportament imprevizibil ce poate cauza incen- dii, explozii sau risc de rănire.
 • Page 57 Unitate cu ventilator Cablu de alimentare (10,8 V - 12 V max) (14,4 V /18 V) (accesoriu opțional) (accesoriu opțional) Model DFJ210 / DFJ211 / DFJ310 / DFJ311 / DFJ410 / DFJ411 ► Fig.2 Loc pentru ecuson cu Loc pentru ecuson Curea de susţinere a Buzunar acumulator nume pentru braţ...
 • Page 58 Conectaţi cablul de alimentare la unităţile cu ventilator. Susţineţi cablul folosind suportul cablului. ► Fig.4: 1. Indicator roşu 2. Buton 3. Cartuşul acumu- latorului 4. Suportul acumulatorului (acceso- Pentru modelul DFJ210 / DFJ211 / DFJ310 / DFJ311 / riu opţional) DFJ410 / DFJ411 ► Fig.11: 1. Cablu de alimentare 2. Suport cablu Pentru a instala cartuşul acumulatorului, aliniaţi limba de pe cartuşul acumulatorului cu canelura din carcasă Pentru modelul DFJ212 / DFJ213 / DFJ214 / DFV210 şi introduceţi-l în locaş. Introduceţi cartuşul acumulato-...
 • Page 59 Geaca porneşte cu viteză ridicată a aerului. De fiecare ► Fig.18: 1. Butonul Turbo dată când apăsaţi butonul de pornire, viteza aerului se modifică de la ridicat la mediu, de la mediu la scăzut şi Fluxul de aer de la scăzut la ridicat. Indicatorul vitezei aerului arată viteza curentă a aerului. ► Fig.16: 1. Indicator de viteză a aerului 2. Buton de Numai pentru DFJ210 / DFJ211 / DFJ310 / DFJ311 / pornire DFJ410 / DFJ411 Pentru oprire, ţineţi apăsat din nou butonul de pornire. Pentru a menţine un flux de aer stabil, închideţi butonul de pe gâtul gecii. Fixaţi butonul pe panglică pentru un Indicarea capacităţii rămase a flux mai bun al aerului în spate. acumulatorului ► Fig.19: 1. Panglică...
 • Page 60: Accesorii Opţionale

  • Nu spălaţi geaca cu alte haine. În caz contrar, de 5 V, 2,1 A. culorile se pot estompa sau se pot transfera pe ► Fig.24: 1. Capac 2. Comutator alte articole. (Numai pentru DFJ210 / DFJ211 / DFJ310 / DFJ311 / • Utilizaţi o plasă pentru rufe atunci când o spălaţi DFJ410 / DFJ411) într-o maşină de spălat. Cablul USB poate fi introdus în geacă pentru a facilita •...
 • Page 61: Технічні Характеристики

  УКРАЇНСЬКА (Оригінальні вказівки) ПОПЕРЕДЖЕННЯ Цей прилад дозволяється використовувати дітям віком від 8 років або старше, а також особам з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями та особам з недостатнім досвідом і знаннями, якщо за ними встановлений нагляд або їм були надані інструкції сто- совно безпечного використання цього приладу та вони усвідомлюють потенційну небезпеку від його використання. Дітям не дозволяється грати з цим приладом. Дітям не дозволяється виконувати чищення або проводити технічне обслуговування приладу без нагляду дорослих. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ Модель: DFJ210 / DFJ211 DFJ310 / DFJ311 DFJ410 / DFJ411 DFJ212 / DFJ213 / DFJ214 / DFV210 Матеріал Зовнішній шар Поліестер 100 % Бавовна 100 % Поліестер (100 %) + Поліестер 100 % шар гранульова- ного титану Кишені...
 • Page 62 Символи ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПРО ДОТРИМАННЯ ТЕХНІКИ Для виробу можуть використовуватися наступні сим- воли. Перед користуванням переконайтеся в тому, БЕЗПЕКИ що ви розумієте їхнє значення. Читайте посібник з експлуатації. ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Прочитайте усі застере- ження стосовно техніки безпеки та всі інструк- Машинне прання за температури нижче ції. Недотримання попереджень та інструкцій 30° C, повільний режим обертання. може призвести до ураження електричним стру- мом, до виникнення пожежі та/або до отримання Машинне прання за температури нижче серйозних травм. 40° C, повільний режим обертання. Збережіть усі інструкції з тех- Машинне прання в домашніх чи комер- ційних пральних машинах за повільного ніки безпеки та експлуатації на режиму обертання.
 • Page 63 17. Не знімайте маркувальну табличку з венти- 10. Використовуйте куртку лише з передбаче- ляційного пристрою. Якщо напис на куртці ним для цього акумулятором. Використання стало важко прочитати або він зовсім зник, будь-яких інших акумуляторів може призве- зверніться до місцевого сервісного центру сти...
 • Page 64 ОПИС ДЕТАЛЕЙ Тримач акумулятора та вентиляційний пристрій ► Рис.1 Тримач акумулятора Тримач акумулятора Вентиляційний Кабель живлення (10,8 В – макс.12 В) (14,4 В /18 В) пристрій (додаткове приладдя) (додаткове приладдя) Модель DFJ210 / DFJ211 / DFJ310 / DFJ311 / DFJ410 / DFJ411 ► Рис.2 Петля для бейджа з Петля для бейджа Тримач рукава Кишеня для батареї прізвищем на руці Наплічники Сітчасті кишені для Нековзна гумова Капюшон...
 • Page 65 Таким же чином прикріпіть інший вентиляцій- до пошкодження тримача акумулятора та касети з ний пристрій до куртки. акумулятором та/або спричинить травми. Під’єднайте кабель живлення до вентиляційних ► Рис.4: 1. Червоний індикатор 2. Кнопка 3. Касета пристроїв. Закріпіть кабель тримачами кабелю. з акумулятором 4. Тримач батареї (додат- кове приладдя) Для моделі DFJ210 / DFJ211 / DFJ310 / DFJ311 / DFJ410 / DFJ411 Щоб установити касету з акумулятором, слід сумі- ► Рис.11: 1. Кабель живлення 2. Тримач кабелю стити виступ на касеті з акумулятором із пазом у кор- пусі та вставити касету на місце. Вставляйте касету з Для моделі DFJ212 / DFJ213 / DFJ214 / DFV210 акумулятором до клацання. Якщо на верхній частині ► Рис.12: 1. Кабель живлення 2. Отвір 3. Тримач кабелю...
 • Page 66 працюють у такому режимі протягом хвилини, потім з високою швидкістю повітряного потоку. За кожного швидкість потоку повітря повертається до звичайної. натискання на кнопку живлення швидкість пові- ► Рис.18: 1. Кнопка «турбо» тряного потоку змінюється з високої на середню, з середньої на низьку, з низької на високу. Індикатор Потік повітря швидкості повітряного потоку показує швидкість на даний момент. ► Рис.16: 1. Індикатор швидкості повітряного Тільки для DFJ210 / DFJ211 / DFJ310 / DFJ311 / потоку 2. Кнопка живлення DFJ410 / DFJ411 Щоб вимкнути куртку, ще раз натисніть та утримуйте Щоб потік повітря залишався стабільним, застібніть кнопку живлення. ґудзик на шийному відділенні куртки. Закріпіть ґудзик на ремінці, щоб покращити потік повітря до спини. Відображення залишкового ► Рис.19: 1. Ремінець заряду акумулятора Потік повітря під курткою показано нижче.
 • Page 67: Технічне Обслуговування

  ОБЕРЕЖНО: Це додаткове та допоміжне ОБЕРЕЖНО: обладнання рекомендовано використову- Якщо вентилятори на куртці вати з інструментом Makita, зазначеним у цій не вмикаються чи повністю заряджена касета інструкції з експлуатації. Використання будь- з акумулятором працює зі збоями, очистьте якого іншого додаткового та допоміжного облад- клеми тримача акумулятора та касети з аку- нання може становити небезпеку травмування.
 • Page 68: Технические Характеристики

  РУССКИЙ (Оригинальные инструкции) ОСТОРОЖНО Данный инструмент могут использовать дети с 8 лет и лица с ограничен- ными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также не имеющие надлежащего опыта и знаний, только в случаях, когда они действуют под руководством или после надлежащего инструктажа по безопасному использованию инструмента и осознают возможные опас- ности. Не разрешайте детям играть с инструментом. Детям запрещается проводить чистку и обслуживание без контроля со стороны взрослых. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Модель: DFJ210 / DFJ211 DFJ310 / DFJ311 DFJ410 / DFJ411 DFJ212 / DFJ213 / DFJ214 / DFV210 Материал Наружный 100 % полиэстер 100 % хлопок Полиэстер (100 %) + 100 % полиэстер титаносодержащее покрытие жемчуж- ного цвета Карман...
 • Page 69: Меры Безопасности

  Символы МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ Для изделия могут использоваться следующие символы. Перед использованием убедитесь в том, ОСТОРОЖНО: Ознакомьтесь со всеми что вы понимаете их значение. инструкциями и рекомендациями по технике безопасности. Невыполнение инструкций и реко- Прочитайте руководство по мендаций может привести к поражению электрото- эксплуатации. ком, пожару и/или тяжелым травмам. Машинная стирка при температуре ниже Сохраните брошюру с инструк- 30°C в щадящем режиме. циями и рекомендациями для Машинная стирка при температуре ниже дальнейшего использования. 40°C в щадящем режиме. Не используйте куртку с электровентиля- Машинная стирка в домашних или...
 • Page 70 18. Перед стиркой отсоедините блок вентиля- 12. При неправильном обращении из аккуму- торов и держатель аккумулятора, снимите ляторного блока может потечь жидкость. блок аккумулятора. Стирайте только куртку. Избегайте контакта с ней. В случае контакта с кожей промойте место контакта обильным 19.
 • Page 71: Описание Деталей

  Держатель аккумулятора и блок вентиляторов ► Рис.1 Держатель аккумулятора Держатель аккумулятора Блок вентиляторов Кабель питания (10,8 В – 12 В макс.) (14,4 В / 18 В макс.) (дополнительная (дополнительная принадлежность) принадлежность) Модель DFJ210 / DFJ211 / DFJ310 / DFJ311 / DFJ410 / DFJ411 ► Рис.2 Петля для таблички с Петля для таблички на Держатель на рукаве Отделение для именем плече аккумулятора Подплечник Сетчатый карман для Противоскользящая Капюшон...
 • Page 72 Таким же образом присоедините к куртке дру- держателя и блока аккумулятора и/или травмиро- гой блок вентиляторов. ванию оператора. Присоедините кабель питания к блокам вентиля- ► Рис.4: 1. Красный индикатор 2. Кнопка 3. Блок торов. Зафиксируйте кабель с помощью держателя. аккумулятора 4. Держатель аккумулятора (дополнительное приспособление) Для модели DFJ210 / DFJ211 / DFJ310 / DFJ311 / DFJ410 / DFJ411 Для установки блока аккумулятора совместите ► Рис.11: 1. Кабель питания 2. Держатель кабеля выступ блока аккумулятора с пазом в корпусе и задвиньте его на место. Вставьте блок аккумулятора Для модели DFJ212 / DFJ213 / DFJ214 / DFV210 до упора так, чтобы он зафиксировался на месте ► Рис.12: 1. Кабель питания 2. Отверстие...
 • Page 73: Описание Работы

  ствует одну минуту, затем скорость воздуха возвра- нительное приспособление). Куртка начинает щается к нормальной. работать на высокой скорости воздуха. При нажа- ► Рис.18: 1. Кнопка турборежима тии кнопки питания скорость воздуха изменяется: с высокой на среднюю, со средней на низкую, с Поток воздуха низкой на высокую. Индикатор скорости воздуха ото- бражает текущую скорость. ► Рис.16: 1. Индикатор скорости воздуха 2. Кнопка Только для DFJ210 / DFJ211 / DFJ310 / DFJ311 / питания DFJ410 / DFJ411 Для выключения снова нажмите и удерживайте Для поддержания стабильного потока воздуха кнопку питания. застегните кнопки и горловину куртки. Застегните кнопку на узкой полосе ткани для лучшей циркуля- Индикация оставшегося заряда ции воздуха на спине. аккумулятора ► Рис.19: 1. Узкая полоса ткани...
 • Page 74: Дополнительные Принадлежности

  клеммы держателя аккумулятора и блока акку- ВНИМАНИЕ: Данные принадлежности или мулятора. Если после этого неисправность не приспособления рекомендуются для исполь- устранена, не используйте куртку. Обратитесь зования с инструментом Makita, указанным в в авторизованный сервисный центр. настоящем руководстве. Использование других ПРИМЕЧАНИЕ: принадлежностей или приспособлений может Запрещается использовать...
 • Page 76 Makita Europe N.V. Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070 Kortenberg, Belgium Makita Corporation 3-11-8, Sumiyoshi-cho, Anjo, Aichi 446-8502 Japan 885647-960 EN, SL, SQ, BG, HR, МК, SR, RO, UK, RU www.makita.com 20180117...