Download Print this page

Beskyttelse Af Miljøet; Eu-Overensstemmelseserklæring - Black & Decker XT Series Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
DANSK
Beskyttelse af miljøet
Separat indsamling. Dette produkt må ikke bortskaffes sammen med almindeligt
husholdningsaffald.
Hvis du en dag skal udskifte dit Black & Decker produkt, eller hvis du ikke skal bruge det
længere, må du ikke bortskaffe det sammen med husholdningsaffald. Dette produkt skal
være tilgængeligt for separat indsamling.
Separat indsamling af brugte produkter og emballage gør det muligt at genbruge
materialer. Genbrugte materialer forebygger miljøforurening og nedbringer
behovet for råstoffer.
Lokale regler kan give mulighed for separat indsamling af elektriske husholdningsprodukter
på kommunale lossepladser eller hos den forhandler, som du købte produktet af.
Black & Decker har en facilitet til indsamling og genbrug af Black & Decker-produkter,
når deres levetid er slut. Få fordelen ved denne service ved at returnere produktet til en
autoriseret tekniker, der samler værktøj sammen på vores vegne.
Du kan få oplyst den nærmeste autoriserede tekniker ved at kontakte det lokale
Black & Decker-kontor på den adresse, der er angivet i denne brugsanvisning. Alternativt
findes der en liste over autoriserede Black & Decker-teknikere og oplysninger om vores
eftersalgsservice og kontaktpersoner på Internettet på adressen: www.2helpU.com
Tekniske data
Spænding
Motoreffekt
Ubelastet hastighed
Klingediameter
Klingeboring
Klinge krop tykkelse
Maks. tværsavningskapacitet 90°
Maks. geringskapacitet 45°
Maks. savedybde 90°
Maks. smigtværsavning
Gering (maks.positioner)
Smig (maks.positioner)
Vægt
Skæreegenskaber
0° gering
Maksimal savbredde ved maks. højde 89 mm
Maksimal savhøjde ved maks. bredde 140 mm
45° gering
Maksimal savbredde ved maks. højde 89 mm
Maksimal savhøjde ved maks. bredde 38 mm
45° smigvinkel
Maksimal savbredde ved maks. højde 38 mm
Maksimal savhøjde ved maks. bredde 140 mm
Savning af toplister
Maksimal savhøjde ved maks. bredde 133 mm
EU overensstemmelseserklæring
Black & Decker erklærer, at disse produkter er i overensstemmelse med følgende:
98/37/EØF, 89/336/EØF, EN 61000, EN 61029, EN 55014
L
(lydtryk) 93,5 dB(A), L
(lydintensitet) 106,9 dB(A), hånd/arm vægtet vibration 1,57 m/s
pA
WA
K
(lydtryk usikkerhed) 3 dB(A), K
pA
46
XTS100
V
230
AC
W
1.500
min
-1
5.000
mm
254 mm
mm
16
mm
2,8
mm
140
mm
100
mm
89
mm
57
venstre
47°
højre
47°
venstre
47°
højre
kg
14
mm
89
mm
38
mm
38
mm
89
mm
140
mm
38
mm
20
XTS100
(lydintensitet usikkerhed) 3 dB(A)
WA
Kevin Hewitt
Director of Consumer Engineering
Spennymoor, County Durham DL16 6JG,
Storbritannien
Garanti
Black & Decker har tillid til sine produkters kvalitet og tilbyder derfor en fortrinlig garanti.
Denne garantierklæring er et supplement til forbrugernes lovlige rettigheder og påvirker
ikke disse rettigheder. Garantien gælder inden for Den Europæiske Unions medlemsstater
og EFTA-landene.
Hvis et Black & Decker XT produkt (dette gælder ikke for tilbehør, udstyr, batterier,
opladere og patroner) bliver defekt på grund af fejlbehæftede materialer eller forkert
håndværk, eller ikke opfylder bestemmelserne i loven inden 3 år efter datoen for købet,
yder Black & Decker garanti for udskiftning af alle defekte dele og reparation af produkter,
der har været udsat for rimelig slitage, eller udskiftning af sådanne produkter, såfremt
produktet er registreret på Black & Decker XT garanti- websitet inden 90 dage efter købet.
Hvis produktet ikke er registreret, gælder kun standardgarantien (2 år).
Garantien finder ikke anvendelse, hvis:
Produktet er blevet brugt til handel, erhverv eller udlejning;
N
Produktet er blevet misbrugt eller forsømt;
N
Produktet har fået skader, der skyldes fremmedelementer, kemikalier eller ulykker;
N
Der er udført reparationer af folk uden autorisation.
N
Produktet er blevet ændret fra de oprindelige specifikationer;
N
Der er brugt upassende tilbehør eller udstyr.
N
Den udvidede garanti finder ikke anvendelse, hvis:
Bevis for købet samt det originale bevis for den udvidede garanti ikke forevises.
N
Registrer dit produkt online nu på www.blackanddecker.dk/xt for at blive
berettiget til den udvidede garanti (3 år) og blive holdt løbende informeret om nye
produkter og særtilbud.
For at udnytte garantien skal bevis for købet indleveres til forhandleren eller til et
autoriseret værksted. Du kan få oplyst den nærmeste autoriserede teknikers adresse ved
at kontakte det lokale Black & Decker-kontor på den adresse, der er angivet i denne
brugsanvisning. Alternativt findes der en liste over autoriserede Black & Decker-teknikere
samt oplysninger om vores eftersalgsservice og kontaktpersoner på Internettet på
adressen: www.2helpU.com
Der findes yderligere oplysninger om mærket Black & Decker og vores produktsortiment på
adressen www.blackanddecker.dk
2
1-7-2005

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for Black & Decker XT Series

  Related Manuals for Black & Decker XT Series

This manual is also suitable for:

Xts100