Download Print this page

Beskyttelse Af Miljøet - Black & Decker KS890GT Original Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
DANSK
Brug en savklinge, der er egnet til savning i metal. Brug en
u
fintandet savklinge til jernholdige metaller og en grovere
klinge til metaller uden jernindhold.
Ved skæring i tyndt plademetal kan man spænde et stykke
u
krydsfiner på bagsiden af arbejdsemnet og derefter skære
tværs igennem disse to lag.
Påfør et tyndt lag olie langs med savelinjen.
u
Savning af grene
Skær nedad og væk fra kroppen.
u
Lav snittet tæt på hovedgrenen eller træstammen.
u
Betjening i dekupørindstilling (fig. F)
Fjern bladet.
u
Roter skoen (9) 270°.
u
Spænd skoen fast.
u
Fastgør klingen.
u
Vedligeholdelse
Værktøjet er beregnet til at være i drift gennem en længere
periode med minimal vedligeholdelse. Fortsat tilfredsstillende
drift afhænger af korrekt behandling af værktøjet samt
regelmæssig rengøring.
Advarsel! Før udførelse af vedligeholdelsesarbejde skal
værktøjet slukkes og tages ud af stikkontakten.
Man skal regelmæssigt rengøre værktøjets
u
ventilationshuller med en blød børste eller en tør klud.
Man skal regelmæssigt gøre motorhuset rent med en fugtig
u
klud. Man må ikke bruge slibemidler eller opløsningsmidler.
Beskyttelse af miljøet
Z
Separat indsamling. Dette produkt må ikke bortskaffes
sammen med almindeligt husholdningsaffald.
Hvis du en dag skal udskifte dit Black & Decker produkt, eller
hvis du ikke skal bruge det længere, må du ikke bortskaffe det
sammen med husholdningsaffald. Dette produkt skal være
z
tilgængeligt for separat indsamling.
Separat indsamling af brugte produkter og emballage
gør det muligt at genbruge materialer. Genbrugte
materialer forebygger miljøforurening og nedbringer
behovet for råstoffer.
Lokale regler kan give mulighed for separat indsamling af
elektriske husholdningsprodukter på kommunale lossepladser
eller hos den forhandler, som du købte produktet af.
Black & Decker har en facilitet til indsamling og genbrug af
Black & Decker-produkter, når deres levetid er slut. Få fordelen
ved denne service ved at returnere produktet til en autoriseret
tekniker, der samler værktøj sammen på vores vegne.
54
Du kan få oplyst den nærmeste autoriserede tekniker ved at
kontakte det lokale Black & Decker-kontor på den adresse,
der er angivet i denne brugsanvisning. Alternativt findes der
en liste over autoriserede Black & Decker-teknikere og
oplysninger om vores eftersalgsservice og kontaktpersoner på
Internettet på adressen: www.2helpU.com
Tekniske data
Spænding
Motoreffekt
Antallet af strøg
Savebevægelsens slaglængde
Maks. savdybde
Træ
Stål
Plastikrør
Grenbeskæring
Lydniveauet i henhold til :
Lydtryk (L
) 88 dB(A), usikkerhed (K) 3 dB(A)
pA
Lydintensitet (L
) 99 dB(A), usikkerhed (K) 3 dB(A)
WA
Vibrationernes totale værdi (triax vector sum) i henhold til
EN 60745:
Skæring i træ (a
) 11,8 m/s
h,cw
Skæring i metal (a
) 9,6 m/s
h,cm
KS890E
KS890GT
Type 2-4
Type 1
V
230
230
AC
W 400
400
min
0 - 5.500
0-5.500
-1
mm 10
10
mm
100
100
3
3
ø 50
50
ø 50
50
, usikkerhed (K) 1,5 m/s
2
2
, usikkerhed (K) 1,5 m/s
2
2

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

Ks890e