Download Print this page

Udskiftning Af Kniven - Black & Decker CD600 User Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
3
21
22
INDSTILLING AF SKUESKÆRMSYSTEMET
(IKKE FOR CD600/KS227/KS840)
Ruden og 'skueskærmen' er til rådighed for at kunne
opnå præcis savning hver gang saven anvendes.
For at forberede skærmsystemet for første gang,
fortsættes som følger:
og fastgør den med den medfølgende skrue.
• Ved begyndelsen af hver savning, bringes klingen på
linje som beskrevet, og medens der saves,
holdes'skueskærmen' på linje med den beregnede
skærestreg, der er afmærket på arbejdsemnet.
• Ved udførelse af geringssavning, følges de samme
procedurer som ovenfor beskrevet.
JUSTERING AF DEN PARALLELLE AFSKÆRMNING
Din rundsav indeholder en parallel afskærmning.
Dette giver adgang til at savning i lige linje parallelt
med arbejdsstykkets kant.
For at justere den parallelle afskærmning, fortsættes
som følger:
CD600 Circ saw ML p01-41
For at give den ønskede
savklingeretning,
afmærkes en lige linje på
arbejdsemnet.
Medens der kigges
gennem savskærmens
rude, bringes savklingens
tænder på linje med den
streg der er beregnet til
savning, og som er af-
mærket på arbejdsemnet.
Mens saven holdes i
denne position, placeres
den orange 'savskærm'
16
(16) på rundsavens spids.
Bring 'skueskærmen' på
linje med den optrukne
streg på arbejdsemnet
7
DANMARK
Tag stikket ud af elforsyningen.
15
8
ønskede mål angives. Stram låseskruen (15).
INDSTILLING AF GERINGSJUSTERING
Din rundsav kan skære vinkler optil 45˚. For at justere
din rundsavs vinkel, fortsættes som følger:
Tag stikket ud af elforsyningen.
22
13
12
angives. Stram låseskruen (13). Stram låsestangen (22),
hvis den findes på dit produkt.

UDSKIFTNING AF KNIVEN

Fortsæt som følger:
Tag stikket ud af elforsyningen.
7
26
23
5
24
samme retning som pilen på din rundsavs krop. Den
yderste pakskive monteres med den hævede midterdel
pegende væk fra kniven. Det skal sikres at pakskiven
sidder korrekt på spindlens fladeside. Montér savknivens
låseskrue (5). For at forhindre kniven i at rotere, sættes
en skruetrækker ind i knivens hul. Stram savknivens
låseskrue med uret med en skruenøgle på 13mm.
07/01/2000, 3:43 pm
Løsgør låseskruen (15)
på savbundens forreste
ende. Skub
parallelafskærmningen
(8) langs med dens
skærm, indtil det
Løsgør låseskruen (13).
Løsgør låsestangen (22),
hvis den findes på dit
produkt. Bevæg din
rundsav rundt om
geringsskalaen (12),
indtil den ønskede vinkel
Træk knivskærmen (7)
op. For at forhindre
kniven i at rotere, sættes
en skruetrækker ind i
knivens hul.
Skrue (5) åbnes og
fjernes. Løsnes i retning
mod uret med en
skruenøgle på 13mm,
hvorefter den yderste
pakskive (24) og kniven
fjernes. Isæt en ny kniv,
og vær sikker på at pilen
på kniven peger i den
7

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for Black & Decker CD600

  Related Manuals for Black & Decker CD600

This manual is also suitable for:

Ks840Ks865knKs846nKs865nKs850n374456n ... Show all