Download Print this page

Nederlands (Vertaald Vanuit De Originele Instructies) - DeWalt DXV15T Original Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

Nederlands
PRODUCTSPECIFICATIES
Model
DXV15T
Elektrische voeding
230 V/50 Hz/1100 W
Afdichtdruk
12 kPa
Luchtstroom
42,5 l/s
Capaciteit tank
15 l
Slang
48 mm x 2,1 m
Netsnoer
H07RN-F,2Cx1.0mm²/ lengte 4.8 m
Geluidswaarden conform EN60335-2-69
LPA (drukniveau geluidsemissie)
LWA (niveau geluidsvermogen)
verpakking bevat
De verpakking bevat:
1
luchtslang van 48 mm x 2,1 m
1
buisverlengstuk
1
kierenzuigmond
1
meubelzuigmond
1
Filtro di schiuma
1
wegwerpstofzak
1
Clean ConnectTM- lter
1
gebruikershandleiding
• Controleer het apparaat, de onderdelen en de
accessoires op schadedie mogelijk is ontstaan tijdens.
• Neem de tijd om deze handleiding vóór gebruik
zorgvuldig door te lezen, zodat u de inhoud ervan begrijpt.
DEFINITIES:
RICHTLIJNEN VOOR DE VEILIGHEID
Hieronder wordt voor elk signaalwoord beschreven in
welke mate dit op iets ernstigs duidt. Lees de handleiding
en let goed op deze symbolen.
GEVAAR: Duidt op een naderende gevaarlijke situatie
die, als deze niet wordt vermeden, zal leiden tot ernstig
letsel of overlijden.
WAARSCHUWING: Duidt op een mogelijk gevaarlijke
situatie die, als deze niet wordt vermeden, kan leiden tot
ernstig letsel of overlijden.
LET OP: Duidt op een mogelijk gevaarlijke situatie die,
als deze niet wordt vermeden, kan leiden tot licht tot
matig letsel.
OPMERKING: Duidt op een handelswijze die geen
betrekking heeft op lichamelijk letsel en die, als deze niet
wordt vermeden, kan leiden tot schade aan eigendommen.
BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES
WAARSCHUWING: Neem bij het gebruik van
elektrische apparaten altijd de basisvoorzorgsmaatregelen
in acht om het risico op elektrische schokken, brand en
lichamelijk letsel te verkleinen. Deze voorzorgsmaatregelen
zijn onder andere:
LEES ALLE INSTRUCTIES VOORDAT U DIT APPAR
AAT GEBRUIKT EN VOLG DE INSTRUCTIES OP.
WAARSCHUWING: Houd het risico op een elektrische
schok zo klein mogelijk en stel het apparaat niet bloot aan
regen. Bewaar het apparaat binnenshuis.
• Laat het apparaat niet onbeheerd achter wanneer dit
is aangesloten op het elektriciteitsnet. Neem de stekker
uit het stopcontact wanneer het apparaat niet wordt
gebruikt en voordat er onderhoud aan het apparaat
wordt uitgevoerd.
• Het apparaat mag niet worden gebruikt alsspeelgoed.
Let goed op wanneer het apparaat door of in de buurt
van kinderen wordt gebruikt.
• Gebruik het apparaat UITSLUITEND zoals wordt
beschreven in de handleiding.Gebruik alleen koppelstu
kken die worden aanbevolen door DEWALT.
• Gebruik dit apparaat niet als het netsnoer of de
stekker beschadigd is. Als het apparaat niet correct
werkt, of als het apparaat is gevallen, is beschadigd,
buiten heeft gestaan of in water terecht is gekomen,
76 dBA
moet dit worden geretourneerd naar een servicecentrum.
89 dBA
• Dit apparaat mag niet worden voortgetrokken of
opgetild aan het netsnoer. Gebruik het netsnoer niet
als handvat. Let erop dat het netsnoer niet klem komt
te zitten tussen een deur en dat het netsnoer niet langs
scherpe randen of hoeken schuurt. Rijd niet met het
apparaat over het netsnoer. Houd het netsnoer uit de
buurt van warme oppervlakken.
• Trek niet aan het netsnoer om het apparaat los te
koppelen van het stopcontact. Neem de stekker vast
en trek deze uit het stopcontact.
• Houd de stekker en het apparaat niet vast met natte
handen.
• Steek geen voorwerpen in de openingen van het
apparaat. Als er een opening is geblokkeerd, mag het
apparaat niet worden gebruikt. Houd het apparaat vrij
van stof, pluizen, haren en alle andere dingen die de
luchtstroom kunnen verminderen.
• Houd uw haar, kleding, vingers en andere
lichaamsdelen uit de buurt van de openingen en de
bewegende onderdelen.
• Schakel alle bedieningsfuncties uit voordat u het
apparaat loskoppelt van het stopcontact.
• Wees extra voorzichtig bij het schoonmaken van
trappen.
• Gebruik het apparaat niet om ontvlambare of
brandbare vloeistoffen, zoals benzine, op te zuigen en
gebruik het apparaat niet in ruimten waar ontvlambare
of brandbare vloeistoffen aanwezig zijn.
• In droge ruimten en in ruimten met een lage relatieve
luchtvochtigheid bestaat de kans op statische schokken.
Dit is een tijdelijk effect en heeft geen invloed op het
gebruik van de stofzuiger. U kunt vocht toevoegen aan
de lucht met een draagbare of geïnstalleerde luchtbevo
chtiger of een antistatische slang gebruiken (wordt stan
daard meegeleverd met sommige modellen), om de
frequentie van het optreden van statische schokken te
verlagen.
• Gooi het reservoir na elk gebruik leeg, om spontane
ontbranding te vermijden.
LETOP: Dit apparaat mag niet worden gebruikt door
personen (waaronder kinderen) met verminderde fysieke,
zintuiglijke of mentale capaciteiten, of een gebrek aan
33

Hide quick links:

Advertisement

loading

This manual is also suitable for:

Dxv38proDxv38sDxv53pDxv38spro