Download Print this page

Norsk (Oversatt Fra De Originale Instruksjonene) - DeWalt DXV15T Original Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

Norsk
PRODUKT SPESIFIKASJONER
Modell
DXV15T
Strøm
230V / 50 Hz / 1100W
Forseglingstrykk
12 Kpa
Luftstrøm
42.5 L/S
Beholder kapasitet
15 L
Slange
48mm x 2.1m
Strømledning
H07RN-F,2Cx1.0mm²/ 4.8m.Lenght
Støyverdier i henhold til EN60335-2-69
LPA (Utslipp lydtrykk nivå)
LWA (lydeffektnivå)
Pakken inneholder
Pakken inneholder:
1
48mm x 2.1m Luftslange
1
Forlengelsesrør
1
Sprøytedyse
1
Bruksmunnstykke
1
Skum lter
1
Engangs støvpose
1
Clean ConnectTM Filter
1
Pakken inneholder
• Sjekk om verktøyet, deler eller tilbehør er skadet
dette kan ha skjedd under transport.
• For full fortåelse , ta deg tid til å lese nøye gjennom
denne håndboken før bruk.
DEFINISJONER: SIKKERHETSINSTRUKSER
Definisjonene under beskriver viktigheten av hvert signalord.
Vennligst les håndboken og legg spesielt merke til disse
symbolene.
FARE: Indikerer en overhengende farlig situasjon som,
hvis ikke unngås, kan resultere i død eller alvorlig skade.
ADVARSEL: Indikerer en potensielt farlig situasjon
som, hvis ikke unngås, kan resultere i død eller alvorlig
skade.
FORSIKTIG: Indikerer en potensielt farlig situasjon
som, hvis ikke unngås, kan resultere i mindre eller
moderat skade.
MERK: Indikerer en praksis som ikke er relatert til
personskader, som, hvis ikke unngås, kan resultere i
skade på eiendom.
VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSER
ADVARSEL: Ved bruk av elektriske apparater, følg
alltid generelle sikkerhetstiltak for å redusere risikoen for
brann, elektrisk støt eller personskade, inkludert følgende:
FØR DU TAR I BRUK DETTE APPARATET, LES OG
FØLG ALLE INSTRUKSJONER.
ADVARSEL: For å redusere risikoen for elektrisk støt.
Ikke utsett for regn. Lagre innendørs.
• Ikke gå fra apparatet mens det er tilkoblet strøm.
Trekk ut støpselet fra stikkontakten når den er i bruk og
før service.
• Ikke tillat at apparatet brukes som leketøy. Pass godt
på når apparatet brukes i nærheten av barn.
• Bruk dette apparatet KUN som beskrevet i håndboken.
Bruk kun tilbehør anbefalt av DEWALT.
• Ikke bruk dette apparatet hvis ledning eller støpsel er
skadet. Hvis apparatet ikke fungerer som det skal, har
blitt droppet, skadet eller falt i vannet, returner det til et
servicesenter.
• Ikke dra eller bær apparatet med ledningen som
håndtak, bruk ledningen som håndtak, klem ledningen
i ei dør, eller dra ledningen rundt skarpe kanter eller
hjørner. Ikke kjør apparatet over ledningen. Hold
76dBA
ledningen vekk fra oppvarmede over ater.
89dBA
• Ikke koble apparatet fra ved å dra i ledningen. For å
koble fra, trekk ut støpselet, ikke dra i ledningen.
• Ikke håndter apparatet med våte hender.
• Ikke sett noe i åpningene på apparatet. Ikke bruk
apparatet med noen åpninger blokkert; hold det fritt for
støv, lo, hår eller noe annet som kan redusere
luftstrømmen.
• Hold hår, løse klær, fingre og andre kroppsdeler vekk
fra åpninger eller bevegelige deler.
• Skru av alle kontroller før du kobler av apparatet.
• Vær ekstra forsiktig når du rengjør trapper.
• Ikke bruk apparatet til å plukke opp brannfarlige eller
brennbare væsker, som bensin, eller bruk i områder
hvor det er brannfarlige eller brennbare væsker.
• Statiske støt er mulige i tørre områder når den relative
fuktigheten er lav. Dette er kun midlertidig og påvirker
ikke bruken av støvsugeren. For å redusere hyppigheten
av statiske støt, tilfør mer luftfuktighet med en konsoll,
installert luftfukter eller bruk anti-statisk slange
(standard på noen modeller).
• For å unngå spontan forbrenning, tøm beholderen
etter hver bruk.
FORSIKTIG: Dette apparatet er ikke beregnet brukt
av personer (inkludert barn) med reduserte fysiske,
sensoriske eller mentale evner, eller som mangler
erfaring eller kunnskap, med mindre de er under tilsyn
eller har fått instruksjoner om bruk av apparatet av en
person som er ansvarlig for deres sikkerhet.Barn bør
passes på for å sikre at de ikke leker med apparatet.
LAGRE DISSE INSTRUKSJONENE
YTTERLIGERE SIKKERHETSREGLER
• Ikke plukk opp noe som brenner eller ryker, som
sigaretter, fyrstikker eller varm aske.
• Ikke støvsug brennbare eksplosive materialer som for
eksempel kull, korn eller annet findelt brennbart materiale.
• Ikke støvsug farlige, giftige eller kreftfremkallende
materialer, som for eksempel asbest eller
plantevernmidler.Plukk aldri opp eksplosive væsker (for
eksempel bensin, diesel, varm olje, tynner osv), syrer
eller løsemidler.
38

Hide quick links:

Advertisement

loading

This manual is also suitable for:

Dxv38proDxv38sDxv53pDxv38spro