Download Print this page

Vand - Electrolux ESB5400BK Instruction Book

Hide thumbs

Advertisement

Pažljivo pročitajte sljedeću uputu prije prvog korištenja uređaja.
• Ovaj uređaj ne smiju upotrebljavati djeca. Držite uređaj i njegovu žicu
izvan dohvata djece. Uređaje smiju upotrebljavati osobe smanjenih
HR
fizičkih, osjetilnih ili mentalnih sposobnosti, ili osobe s nedostatkom
iskustva i znanja, ako su pod nadzorom ili su dobile upute za upotrebu
na siguran način i ako razumiju koje su opasnosti povezane uz rad
uređaja. Djeca se ne smiju igrati s uređajem.
• Uređaj se smije priključivati samo na izvore napajanja čiji napon
i frekvencija odgovaraju specifikacijama na pločici s nominalnim
vrijednostima!
• Nikad ne koristite niti posežite za uređajem ako je- kabel za napajanje
oštećen,- kućište uređaja oštećeno.
• Ako je aparat ili kabel za napajanje oštećen, mora ga zamijeniti
proizvođač, njegov ovlašteni serviser ili druga kvalificirana osoba da
biste izbjegli opasnost.
• Aparat uvijek postavljajte na vodoravnu površinu.
• Uvijek isključite uređaj iz napajanja ako je ostavljen bez nadzora i prije
sastavljanja, rastavljanja ili čišćenja.
• Oštrice i umetke ne dodirujete rukama ili alatima dok je uređaj
priključen.
• Oštrice i umetci su vrlo oštri! Opasnost od ozljede! Oprez pri
sastavljanju, rastavljanju nakon korištenja ili pri čišćenju! Uvjerite se da
je uređaj isključen iz izvora napajanja.
Ne uranjajte uređaj u vodu niti u bilo koju drugu tekućinu.
• Ne ostavljajte miješalicu da radi dulje od 2 minute neprekidno
pri velikom opterećenju. Nakon dvominutnog rada pri velikom
opterećenju miješalicu treba ostaviti da se hladi barem 10 minuta.
• Ne premašujte maksimalnu količinu punjenja naznačenu na uređaju.
• Nikada ne obrađujte kipuće tekućine (maksimalno 90 °C).
• Uređaj nikad ne koristite za miješanje boja. Opasnost, može doći do
eksplozije!
• Nemojte nikad koristiti uređaj bez poklopca.
• Pazite da kabel za napajanje ne dodiruje vruće površine i ne visi preko
ruba stola ili radne ploče.
• Nikada ne upotrebljavajte pribor ili dijelove izrađene od strane drugih
proizvođača, koji nisu preporučeni ili koje tvrtka ne prodaje; postoji
opasnost od osobnih ozljeda.
• Uređaj se ne smije upotrebljavati za miješanje ili mljevenje krutih i
suhih tvari, osim kockica leda.
• Držite ruke i potrepštine izvan blendera tijekom rada kako biste
smanjili opasnost od ozbiljnih ozljeda ili oštećenja blendera.
• Provjerite je li blender isključen prije nego što ga skinete s postolja.
• Uređaj je namijenjen samo za korištenje u kućanstvu. Proizvođač
ne prihvaća nikakvu odgovornost za moguće štete nastale zbog
neodgovarajućeg ili nepravilnog korištenja uređaja.
• Ovaj uređaj je namijenjen za upotrebu u kućanstvu i za slične namjene
kao što su: - kuhinja za osoblje u prodavaonicama, uredima i drugim
radnim prostorima; - farmama; - za goste hotela, motela i drugih vrsta
smještaja; - za prenoćišta s doručkom.
BG
CS
DA
DE
EE
EN
ES
FI
FR
HR
HU
IT
LT
LV
NL
NO
pL
pT
RO
RU
SK
SL
SR
SV
TR
UK
33

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Related Content for Electrolux ESB5400BK

This manual is also suitable for:

Esb5700bk