Download Print this page

Használati Utasítás - AEG PROFI-FOEN HT 5684 Instruction Manual

Hide thumbs

Advertisement

Használati utasítás
Köszönjük, hogy a termékünket választotta. Reméljük, elége-
detten használja majd a készüléket.
A használati útmutatóban található szimbólumok
Az Ön biztonságára vonatkozó utasítások kifejezetten meg
vannak különböztetve. Kérjük, mindenképpen ügyeljen
ezekre annak érdekében, hogy elkerülje a baleseteket és a
készülék károsodását:
FIGYELMEZTETÉS:
Egészségét károsító veszélyforrásokra fi gyelmeztet és
rámutat a lehetséges sérülési lehetőségekre.
VIGYÁZAT:
Lehetséges veszélyre utal, mely a készülékben vagy más
tárgyakban kárt tehet.
MEGJEGYZÉS: Tippeket és információkat emel ki.
Általános megjegyzések
A készülék használatba vétele előtt gondosan olvassa végig
a használati utasítást, és őrizze meg a garancialevéllel, a
pénztári nyugtával és lehetőleg a csomagolókartonnal, ill. az
abban évő élésanyaggal gyütt! Amenynyiben a készüléket
harmadik személynek adja tovább, a használati útmutatót is
adja a készülékhez.
Speciális biztonsági fi gyelmeztetés a készülékhez
A terméken lévő jelzések
A terméken az alábbi fi gyelmeztető és tájékoztató jellegű jelzések
találhatóak:
Olvassa el az utasításokat!
FIGYELEM! ELEKTROMOS ÁRAMÜTÉS!
A készüléket nem szabad fürdőkád, mosdó vagy más,
folyadékot tartalmazó tárolóedény mellett üzemeltetni.
HT5684_AEG_IM
• Kizárólag személyi célra használja a készüléket, és csupán
arra, amire való! A készülék nem ipari jellegű használatra
készült.
• Ne használja a szabadban! Ne tegye ki erős hőhatásnak,
közvetlen napsugárzásnak és nedvességnek (semmi
esetre se mártsa folyadékba), és óvja az éles szélektől! Ne
használja a készüléket vizes kézzel! Ha a készülék vizes
vagy nedves lett, azonnal húzza ki a konnektorból.
• Kapcsolja ki a készüléket és mindig húzza ki a csatlakozót
a dugaszoló aljzatból (a csatlakozót, ne pedig a vezetéket
húzza), ha nem használja a készüléket, tartozékokat szerel
fel rá, tisztítja vagy zavart észlel.
• Ne működtesse a készüléket felügyelet nélkül! Mindig
kapcsolja ki a készüléket, ha elhagyja a helyiséget! Húzza
ki a csatlakozót a dugaszoló aljzatból.
• A készüléket és a hálózati kábelt rendszeresen ellenőrizni
kell, hogy nincs-e rajta sérülés jele. Ha sérülést lát rajta, a
készüléket nem szabad használni.
• Csak eredeti tartozékokat használjon.
• Gyermekei biztonsága érdekében ne hagyja általuk
elérhető helyen a csomagolóelemeket (műanyag zacskó,
karton, sztiropor stb.).
FIGYELMEZTETÉS:
Kisgyermekeket ne engedjen a fóliával játszani. Fulla-
dás veszélye állhat fenn!
Magyarul
31
14.07.16

Advertisement

loading