Download Print this page

Használati Utasítás - AEG PROFI-FOEN HTD 5595 Instruction Manual

Professional hair dryer
Hide thumbs

Advertisement

Magyarul
32
Használati utasítás
Köszönjük, hogy a termékünket választotta. Reméljük, elége-
detten használja majd a készüléket.
A használati útmutatóban található szimbólumok
Az Ön biztonságára vonatkozó utasítások kifejezetten meg
vannak különböztetve. Kérjük, mindenképpen ügyeljen
ezekre annak érdekében, hogy elkerülje a baleseteket és a
készülék károsodását:
FIGYELMEZTETÉS:
Egészségét károsító veszélyforrásokra figyelmeztet és
rámutat a lehetséges sérülési lehetőségekre.
VIGYÁZAT:
Lehetéges veszélyre utal, mely a készülékben vagy más
tárgyakban kárt tehet.
MEGJEGYZÉS:
Tippeket és információkat emel ki.
Általános biztonsági rendszabályok
A készülék használatba vétele előtt gondosan olvassa végig
a használati utasítást, és őrizze meg a garancialevéllel, a
pénztári nyugtával és lehetőleg a csomagolókartonnal, ill. az
abban évő élésanyaggal gyütt! Amenynyiben a készüléket
harmadik személynek adja tovább, a használati útmutatót is
adja a készülékhez.
Speciális biztonsági figyelmeztetés a készülékhez
A terméken lévő jelzések
A terméken az alábbi figyelmeztető és tájékoztató jellegű jelzések
találhatóak:
FIGYELEM! ELEKTROMOS ÁRAMÜTÉS!
A készüléket nem szabad fürdőkád, mosdó vagy más, folyadékot
tartalmazó tárolóedény mellett üzemeltetni.
FIGYELMEZTETÉS:
• A készüléket fürdőszobában történő használatkor a használat
után húzza ki a hálózatból, mert a víz közelsége veszélyt jelent.
Akkor is, ha a készülék ki van kapcsolva.
• Kizárólag személyi célra használja a készüléket, és csupán
arra, amire való! A készülék nem ipari jellegű használatra
készült.
• Ne használja a szabadban! Ne tegye ki erős hőhatásnak,
közvetlen napsugárzásnak és nedvességnek (semmi
esetre se mártsa folyadékba), és óvja az éles szélektől!
Ne használja a észüléket vizes kézzel! Ha a készülék vizes
vagy nedves lett, azonnal húzza ki a konnektorból.
• Kapcsolja ki a készüléket és mindig húzza ki a csatlakozót
a dugaszoló aljzatból (a csatlakozót, ne pedig a vezetéket
húzza), ha nem használja a készüléket, tartozékokat szerel
fel rá, tisztítja vagy zavart észlel.
• Ne működtesse a készüléket felügyelet nélkül! Mindig
kapcsolja ki a készüléket, ha elhagyja a helyiséget! Húzza
ki a csatlakozót a dugaszoló aljzatból.
• A készüléket és a hálózati kábelt rendszeresen ellenőrizni
kell, hogy nincs-e rajta sérülés jele. Ha sérülést lát rajta, a
készüléket nem szabad használni.
• Csak eredeti tartozékokat használjon.
• Gyermekei biztonsága érdekében ne hagyja általuk
elérhető helyen a csomagolóelemeket (műanyag zacskó,
karton, sztiropor stb.).
FIGYELMEZTETÉS:
Kisgyermekeket ne engedjen a fóliával játszani.
Fulladás veszélye állhat fenn!

Advertisement

loading

  Also See for AEG PROFI-FOEN HTD 5595