Download Print this page

Haier ES8V-Q1(EU) Instruction Manual

Hide thumbs

Advertisement

Quick Links

Table of Contents
• Please read this Instruction Manual carefully before use
• Please retain this manual for future reference
• See to the physical product for the appearance,color or pattern.
Electric Water Heater
Instruction manual
ES8V-Q1(EU)
ES8V-Q2(EU)
ES10V-Q1(EU)
ES10V-Q2(EU)
ES15V-Q1(EU)
ES15V-Q2(EU)
ES30V-Q1(EU)

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Manuals for Haier ES8V-Q1(EU)

  Summary of Contents for Haier ES8V-Q1(EU)

 • Page 1 Electric Water Heater Instruction manual ES8V-Q1(EU) ES8V-Q2(EU) ES10V-Q1(EU) ES10V-Q2(EU) ES15V-Q1(EU) ES15V-Q2(EU) ES30V-Q1(EU) • Please read this Instruction Manual carefully before use • Please retain this manual for future reference • See to the physical product for the appearance,color or pattern.
 • Page 2: Table Of Contents

  Contents 1. Safety Notices(Please read before use)................3-4 2. Specification.......................... 5 3. Installation .......................... 6-8 4. Packing list ..........................8 5. Use............................9-10 6. Cleaning and Maintenance .................... 11-12 7. Troubleshooting........................13...
 • Page 3: Safety Notices(Please Read Before Use)

  Safety Notices (Please read before use) Meanings of Icons Compulsory Matters Essential Matters Prohibited Forbidden Warning Caution Non-professionals Immediately cut off power strictly prohibited from supply and contact Forbidden carrying repairs, Service Center once the maintenance, dismantling water heater does not work or revamping of the water properly or emits burnt smell.
 • Page 4 Safety Notices (Please read before use) Meanings of Icons Compulsory Matters Essential Matters Prohibited Warning Forbidden Caution Take care not to be scalded Do not touch the plug with by heated water. wet hands, and make sure Forbidden Caution that the water heater, plug Touching of hot water •...
 • Page 5: Specification

  Specification Introduction of exterior and accessories Rear View Rear View ES8/10/15/30V-Q1(EU) Side View Sectional View (ES8/10/15V-Q1(EU)) (ES30V-Q1(EU)) Front View ES8/10/15V-Q2(EU) Front View Side View Sectional View Rear View Tank A Hot water outlet Model volume (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) B Cold water inlet ES8V-Q1(EU) C Heating pipe...
 • Page 6: Installation

  Installation Installation precautions Before installation, select the correct installation method according to the actual water inlet and outlet of the water heater. The water heater is wall mounted. The wall for hanging water heater should be firm and secure, which can bear a weight of heater with two times full-filling water in it.
 • Page 7 Installation Installation Methods Fig.2 Cold water inlet safety valve A drain-downhill installation should be guaranteed safety valve Hot water outlet A drain-uphill installation should be guaranteed ES8/10/15/30V-Q1(EU) Installation Reference ES8/10/15V-Q2(EU) Installation Reference Diagram Diagram Installation warning: Before installation, please carefully verify your purchased model.
 • Page 8: Packing List

  Installation Installation precautions Install the safety valve with a rated pressure of Fig. 3 0.75MPa(ES10V-Q1/Q2), 0.80MPa(ES8/15V-Q1/Q2,ES30V-Q1) (whose interface is G1/2) to the water inlet pipe in accordance with the arrow direction marked on the safety valve (the arrow points to water heater)(See Fig.
 • Page 9 Operational Method For the first using after installation, the water inlet valve of tap water should be opened firstly since there is not water in the inner pot, and turn off the valve after the inner pot is water filled and water comes out continuously from the water outlet.
 • Page 10: Use

  Precautions for use If water heater is not use in long term, close the tap water valve and open the handle of the safety valve to discharge water from the inner pot. The specific method is as followings: ES8/10/15/30V-Q1(EU): Turn the mixing valve to the gear for maximum hot water output, then open the handle of the safety valve to discharge water from the water outlet pipe of the safety valve.
 • Page 11 Cleaning and Maintenance Warning! The water heater must be repaired or maintained by qualified professionals. Improper methods may cause serious injury or damage to property. Cleaning External cleaning Power must be switched off before cleaning the water heater. Take a wet cloth and dab it with small quantity of neutral detergent. Lightly wipe the water heater.
 • Page 12: Cleaning And Maintenance

  Cleaning and Maintenance Not in use for an extended period of time If the water heater is not use for an extended period of time,please carry out the following steps: Turn off the water pipe valve. Screw the water drainage pipe to the safety valve’s pressure-relief hole; turn on the safety valve handle.
 • Page 13: Troubleshooting

  Troubleshooting Phenomenon Items to be confirmed Solutions 1 If the water supply system cut off the water or the water pressure is Check too low No water outlet 2 If the water outlet is blocked or Check and clean the hot water valve is open 1 If the hot water outlet is open Check and open 2 If the water temperature is...
 • Page 15 Használati útmutató Háztartási Elektromos Vízmelegítő ES8V-Q1(EU) ES8V-Q2(EU) ES10V-Q1(EU) ES10V-Q2(EU) ES15V-Q1(EU) ES15V-Q2(EU) ES30V-Q1(EU) • Beüzemelés előtt kérjük figyelmesen olvassa el a használati útmutatót! • E kézikönyv a termék elengedhetetlenül fontos része kérjük gondosan őrízze meg! • A termék megjelenése, színe, vagy olvassa el a fizikai modell...
 • Page 16 Tartalom 1. Biztonsági Előírások (használat előtt olvassa el figyelmesen)......... 3-4 2. Műszaki Leírás.......................... 5 3. Beszerelés .......................... 6-8 4. Csomagolási Lista ......................... 8 5. Használat..........................9-10 6. Tisztítás és Karbantartás ....................11-12 7. Hibaelhárítás......................... 13...
 • Page 17: Biztonsági Előírások (Használat Előtt Olvassa El Figyelmesen)

  Biztonsági Előírások JELMAGYARÁZAT Tevékenység elvégzése Fontos Tevékenység kötelező tiltott megjegyzések Tiltás Figyelmeztetés Fontos Valamennyi beavatkozást Bármilyen rendellenes vagy és karbantartási kellemetlen szag esetén tevékenységet kizárólag azonnal áramtalanítsa szakember végezhet. készüléket és forduljon segítségért Az elektromos vízmelegítőt márkaszervízhez. tilos kültérre felszerelni. A termék csak váltóáramhoz csatlakoztatható: 220V~240V...
 • Page 18 Biztonsági Előírások JELMAGYARÁZAT Tevékenység elvégzése Fontos Tevékenység kötelező megjegyzések tiltott Figyelmeztetés Tiltás Fontos Legyen óvatos, hogy elkerülje berendezéshez nedves a forró víz okozta súlyos égési testrésszel hozzáérni és a sérüléseket. csatlakozódugót nedves kézzel kihúzni tilos. Győződjön meg Tilos forróvíz oldali •...
 • Page 19: Műszaki Leírás

  Műszaki Leírás Megjelenés és alkatrészek hátulnézet hátulnézet ES8/10/15/30V-Q1(EU) oldalnézet metszet (ES8/10/15V-Q1(EU)) (ES30V-Q1(EU)) előlnézet ES8/10/15V-Q2(EU) előlnézet oldalnézet metszet hátulnézet Tartály A Forróvíz kivezetés Model mérete (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) B Hidegvíz bevezetés ES8V-Q1(EU) C Fűtőszál ES8V-Q2(EU) D Merülő hőmérő ES10V-Q1(EU) E Belső...
 • Page 20: Beszerelés

  Beszerelés Beszerelési utasítások Beszerelés előtt válassza ki a megfelelő beszerelési módot a vízmelegítő tényleges bevezetése és kivezetése alapján. Kérjük a készüléket erős, rezgésmentes falra felszerelni. A falnak, amire felszereljük a vízmelegítőt erősen és biztonságosan kell tartani a készüléket, hogy elbírja a tartály súlyát, amit úgy kell kiszámolni, hogy a tartály önsúlyához hozzáadjuk a tartály térfogatának megfelelő...
 • Page 21: Beszerelés

  0_Manuals_Q-Series_Multilanguages-compressed.pdf 2019. 05. 06. 16:17 Beszerelés Beszerelés lépései Fig.2 Hideg víz betáplálás Biztonsági szelep minimális beépítési távolság megtartása alulról Biztonsági szelep HMV előre menő minimális beépítési távolság megtartása felülről ES8/10/15/30V-Q1(EU) Szerelési ábra ES8/10/15V-Q2(EU) Szerelési ábra Figyelmeztetés a beszereléssel kapcsolatban: Beszerelés előtt, kérjük ellenőrízze le a vásárolt modellt.
 • Page 22: Csomagolási Lista

  Beszerelési A biztonsági szelep felszerelése és használata 0,75MPa(ES10V-Q1/Q2), 3. ábra 0,80MPa(ES8/15V-Q1/Q2,ES30V-Q1) névleges nyomású biztonsági szelepet (G1/2" menettel) kell a vízbevezetéshez csatlakoztatni a biztonsági szelepen lévő nyíl irányával megegyezően. (A nyíl a vízmelegítőre mutat) (3. ábra) Fűtési üzemmódban túlnyomás érzékelőből víz vízelvezető...
 • Page 23: Használat

  Használat Működési mód Felszerelés után első használatkor nyissa meg hidegvíz csapot, és töltse fel a tartályt vízzel. Miután a tartály feltöltődött a kivezető csövön víz folyik folyamatosan, zárja el a szelepet! Mindegyik csatlakozást ellenőrízni kell a szivárgás szempontjából. Kapcsolja be a készüléket és a fűtési kijelző világít, a vízmelegítő elkezd fűteni. Tekerje a gombot a kívánt hőmérsékletre.
 • Page 24: Használat

  Használat Figyelmeztetések Ha hosszabb ideig nem használja a vízmelegítőt, akkor zárja el a vízcsapot és nyissa meg a biztonsági szelep fogantyúját, hogy leürítse a vizet a tartályból. A helyes eljárás ebben az esetben: ES8/10/15/30V-Q1(EU): Nyissa ki teljesen a csaptelep melegvíz oldalát, aztán nyissa ki a biztonsági szelepet, hogy az leürítse a vizet a biztonsági szelep vízelvezető...
 • Page 25: Tisztítás És Karbantartás

  Tisztítás és Karbantartás Figyelmesztetés! A karbantartást és javítást csak szakszervíz által küldött szakember végezheti. Nem megfelelő eljárással végzett tevékenység személyi sérüléshez és anyagi kárhoz vezethet. Tisztítás Külső Takarítás Tisztítás előtt kérjük áramtalanítsa a készüléket. majd törölje át semleges mosószeres, nedves ruhával. Ne használjon benzint vagy egyéb vegyszereket.
 • Page 26: Tisztítás És Karbantartás

  Tisztítás és Karbantartás Hosszabb ideig használaton kívül helyezett készülék Ha hosszabb ideig nem szándékozik használni a készüléket akkor az alábbiakat kell tenni: Zárja el a hidegvíz betápláló szelepet Nyissa meg a biztonsági szelepet Nyissa meg teljesen a melegvíz oldali szelepet és ürítse le a belső tartályból a vizet Újrahasználat előtt azért, hogy elkerülje a sérüléseket és egyéb baleseteket kérjük, hogy nyissa ki a melegvíz szelepet mielőtt áram alá...
 • Page 27: Hibaelhárítás

  Hibaelhárítás PROBLÉMA HIBA ELLENŐRZÉS Megoldás 1 Vízellátási rendszerben nincs víz vagy a víznyomás túl alacsony Ellenőrizni 2 Vízkivezetés elzáródott vagy Nincs víz kifolyás Ellenőrizni és tisztítani ellenőrízzük a melegvíz szelep nyitott állapotát 1 A melegvízszelep nyitva van? Ellenőrízni és kinyitni 2 A víz hőmérséklete megfelelően Állítsuk be a megfelelő...
 • Page 29 Elektrischer Warmwasserspeicher für Privatkunden Bedienungsanleitung ES8V-Q1(EU) ES8V-Q2(EU) ES10V-Q1(EU) ES10V-Q2(EU) ES15V-Q1(EU) ES15V-Q2(EU) ES30V-Q1(EU) • Lesen Sie die Bedienungsanleitung vor Gebrauch aufmerksam! • Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung für spätere Bezugnahmen auf • Überprüfen Sie das Produkt auf Aussehen, Farbe und Muster...
 • Page 30 Inhaltverzeichnis 1. Sicherheitshinweise (Lesen Sie bitte es aufmerksam vor der Verwendung!)....3-4 2. Spezifikationen........................5 3. Installation.......................... 6-8 4. Paketverzeichnis ........................8 5. Verwendung........................9-10 6. Reinigung und Instandhaltung ..................11-12 7. Fehlerbehebung........................13...
 • Page 31 Sicherheitshinweise Symbolerklärung Verbindliches Grundlegendes Verboten Verbotszeichen Warnzeichen Gefahrzeichen Wasserspeicher darf Trennen Sie das Gerät sofort ausschließlich vom Stromnetz und suchen Sie Verboten Fachpersonal repariert, die Servicezentrale auf, wenn gewartet, demontiert oder Wasserspeicher umgebaut werden. unangemessen funktioniert oder es verbrannt riecht. Es ist streng verboten, den Warmwasserspeicher Verwenden...
 • Page 32: Sicherheitshinweise (Lesen Sie Bitte Es Aufmerksam Vor Der Verwendung!)

  Sicherheitshinweise Symbolerklärung Verbindliches Grundlegendes Verboten Warnzeichen Verbotszeichen Gefahrzeichen Seien Sie vorsichtig, damit Sie Kontrollieren Verbrauchszähler sich nicht mit dem erwärmten Gefahr Warnung Durchmesser der elektrischen Wasser verbrühen. Leitung, um sicherzustellen, dass Es ist streng verboten, das • sie der Nennstromstärke des Warmwasserventil W a r m w a s s e r s p e i c h e r s –Röhre zu berühren.
 • Page 33: Spezifikationen

  Spezifikationen Erscheinungsform und Bauteile des Gerätes Hinteransicht ES8/10/15/30V-Q1(EU) Hinteransicht Seitenansicht Geschnittene Ansicht (ES8/10/15V-Q1(EU)) (ES30V-Q1(EU)) Vorderansicht ES8/10/15V-Q2(EU) Vorderansicht Seitenansicht Geschnittene Ansicht Hinteransicht A Warmwasserauslauf B Kaltwasserzulauf Behälter Modell C Heizdraht kapazität (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) D Rohr für ES8V-Q1(EU) 255 120 283 Temperaturkalibrierung ES8V-Q2(EU) ES10V-Q1(EU)
 • Page 34: Installation

  Installation Vorsichtsmaßnahmen bei der Installation Wählen Sie vor der Installation die geeignete Installationsmethode entsprechend aktuellen Wasserzu- Auslauf Warmwasserspeichers aus. Der Warmwasserspeicher muss an der Wand angebracht werden. Der Warmwasserspeicher ist an einer festen und stabilen Wand anzubringen, die das Zweifache des Gewichtes des mit Wasser befüllten Warmwasserspeichers tragen kann.
 • Page 35 Installation Beszerelési módszerek Fig.2 Kaltwasserzulauf Sicherh.ventil Ablaufschlauch sicherstellen Sicherheitsventil Warmwasserauslau Nach oben gerichtetes Rohr ES8/10/15/30V-Q1(EU) Abbildung Installationshilfe ES8/10/15V-Q2(EU) Abbildung Installationshilfe Hinweis zur Installation: Überprüfen Sie das Modell des von Ihnen gekauften Gerätes vor der Installation. Die Installation ist entsprechend den Richtungen der Zu- und Auslaufröhre entsprechend der Abbildung auszuführen, ansonsten könnte die Vorrichtung gegen Überhitzung fehlerhaft funktionieren und somit eine Beschädigung des Gerätes verursachen.
 • Page 36: Paketverzeichnis

  Installation Anschluss und Nutzung des Sicherheitsventils Das Sicherheitsventil ist auf einem Nenndruck von Fig. 3 0,75 MPa(ES10V-Q1/Q2), 0,80MPa(ES8/15V-Q1/Q2,ES30V-Q1) mittels G1/2-Anschluss Wasserzulaufrohr entsprechend der Richtung des Pfeils auf dem Ventil (Richtung Warmwasserspeicher) montieren (siehe Abb. 3). Wenn Sie das Gerät einschalten, um Wasser zu erwärmen, tritt Anschluss des Wasserablaufschlauchs möglicherweise eine kleine Menge Wasser aus der...
 • Page 37 Verwendung Betrieb Öffnen Sie nach der Installation beim ersten Gebrauch zunächst das Wasserhahnventil für Wasserzulauf, da sich noch kein Wasser im Behälter befindet. Drehen Sie das Ventil ab, wenn der Behälter mit Wasser aufgefüllt ist und das Wasser aus dem Wasserauslauf laufend fließt. Prüfen Sie jeden Anschluss auf Leckagen.
 • Page 38: Verwendung

  Verwendung Vorsichtsmaßnahmen bezüglich des Gebrauchs Wenn Sie den Warmwasserspeicher über längere Zeit nicht nutzen, drehen Sie das Wasserhahnventil ab und öffnen Sie den Arm des Sicherheitsventils, um das Wasser aus dem Innenraum ablaufen zu lassen. Die genaue Methode ist wie folgt: ES8/10/15/30V-Q1(EU): Drehen Sie das Mischventil bis zum Anstoß, um den maximalen Wasserauslauf zu gewährleisten;...
 • Page 39: Reinigung Und Instandhaltung

  Reinigung und Instandhaltung Achtung! Der Wasserspeicher darf ausschließlich von qualifiziertem Personal repariert oder gewartet werden. Unrichtige Methoden können schwere Verletzungen oder materiellen Schaden verursachen. Reinigung Äußere Reinigung Die Stromversorgung ist vor der Reinigung abzuschalten. Spritzen Sie ein wenig neutrales Reinigungsmittel auf ein feuchtes Tuch. Wischen Sie damit den Warmwasserspeicher vorsichtig ab.
 • Page 40 Reinigung und Instandhaltung Wenn Sie das Gerät über längere Zeit nicht nutzen Wenn Sie den Warmwasserspeicher über längere Zeit nicht nutzen, folgen Sie bitte den folgenden Schritten: Drehen Sie das Wasserleitungsventil ab. Drehen Wasserablaufschlauch Öffnung Druckminderers des Sicherheitsventils auf; öffnen Sie das Sicherheitsventil durch Verdrehen des Armes.
 • Page 41: Fehlerbehebung

  Fehlerbehebung Problem Zu kontrollieren Maßnahmen 1 Kontrollieren Sie, ob der Wasserzulauf nicht abgedreht ist oder der Kontrollieren Wasserdruck nicht viel zu niedrig ist. Kein Wasserauslauf 2 Vergewissern Sie sich davon, ob der Kontrollieren und reinigen Wasserhahn nicht verstopft ist und ob das Warmwasserventil geöffnet ist 1 Kontrollieren Sie, ob der Kontrollieren und Anschluss...
 • Page 43 Boiler electric pentru populaţie Instrucţiuni de folosire ES8V-Q1(EU) ES8V-Q2(EU) ES10V-Q1(EU) ES10V-Q2(EU) ES15V-Q1(EU) ES15V-Q2(EU) ES30V-Q1(EU) • Înainte de folosire citiţi cu atenţie Instrucţiunile de Utilizare. • Păstrţi îndrumătorul pentru referinţe ulterioare. • Verificaţi produsul după aspect, culoare sau model.
 • Page 44 Cuprins 1. Atenţionări de Siguranţă (Citiţi cu atenţie înainte de folosinţă)........3-4 2. Specificaţii ..........................5 3. Montare ..........................6-8 4. Notă de Colete ........................8 5. Utilizare..........................9-10 6. Curăţire şi Întreţinere ....................11-12 7. Eliminarea Defecţiunilor...................... 13...
 • Page 45: Atenţionări De Siguranţă (Citiţi Cu Atenţie Înainte De Folosinţă)

  Atenţionări de Siguranţă Explicaţia semnelor Probleme obligatorii Probleme de bază Interzis Atenţionare Interzis Prudenţă Opriţi imediat alimentarea Opriţi imediat alimentarea energie electricăşi energie electricăşi Interzis apelaţi Centrul apelaţi Centrul de Servicii, Servicii, dacă boilerul nu dacă boilerul f u n c ţ i o n e a z ă funcţionează...
 • Page 46 Atenţionări de Siguranţă Explicaţia semnelor Probleme obligatorii Probleme de bază Interzis Atenţionare Interzis Prudenţă Nu atingeţi cu mâna udă Aveţi grijă, să nu vă opăriţi cu conectorul şi convingeţi-vă de apa fierbinte. Interzis Precau ie faptul, boilerul Este interzisă atingerea •...
 • Page 47: Specificaţii

  Specificaţii Introducere: Apariţia exterioară şi accesorii Vedere sp. Vedere sp. ES8/10/15/30V-Q1(EU) Vedere lat. Secţiune (ES8/10/15V-Q1(EU)) (ES30V~Q1(EU)) Vedere faţă ES8/10/15V-Q2(EU) Vedere faţă Vedere lat. Secţiune Vedere sp. A Ieţire apă caldă Capacitate Model rezervor (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) B Intrare apă caldă C Fir de încălzire ES8V-Q1(EU) ES8V-Q2(EU)
 • Page 48: Montare

  Montare Atenţie la montare Înainte de montare alegeţimodul corăspunzător pentru actuala intrare şi ieşire a apei al boilerului. Boilerul trebuie montat pe perete. Montaţi boilerul pe o peretă stabilă şi sigură, care suportă greutatea dublă a boilerului umplut cu apă. Să...
 • Page 49 Montare Modalităţi de instalare Fig.2 Intrare apă rece supapă de siguranţă Trebuie asigurat furtun pentru golire supapă de siguranţă Ieşire apă caldă Trebuie asigurat ţeavă înspre sus ES8/10/15/30V-Q1(EU) Schemă ajutătoare pentru ES8/10/15V-Q2(EU) Schemă ajutătoare pentru montaj montaj Atenţionare la montare: Înainte de montare verificaţi cu atenţie modelul instalaţiei cumpărat de dumneavoastră.
 • Page 50: Notă De Colete

  Montare Montarea şi folosirea supapei de siguranţă Montaţi supapa de siguranţă la prsiune nominală Fig. 3 de 0,75 MPa(ES10V-Q1/Q2), 0,80MPa(ES8/15V-Q1/Q2,ES30V-Q1) (cu racord G1/2) pa ţeava de intrare a apei conform săgeţii de pe supapa de siguranţă (săgeata arată spre boiler)(vezi fig.3). Când porniţi boilerul ca să încălzească...
 • Page 51 Utilizare Modul de funcţionare Cu ocazia primei utilizări în urma montării, prima dată deschideţi supapa de intrare a apei, deoarece nu este apă în spaţiul intern. Închideţi supapa numai atunci, după ce spaţiul interior sa umplut complet şi apa curge în continuu la ieşire.
 • Page 52: Utilizare

  Utilizare Măsuri preventive referitoare la utilizare Dacă nu folosiţi boilerul un timp mai îndelungat, închideţi supapa apei, şi dechideţi braţul supapei de siguranţă, ca să daţi drumul la apă din spaţiul interior. Metoda exactă este următoarea: ES8/10/15/30V-Q1(EU): Rotiţi supapa de mixare până la capăt în vederea ieşirii maximă...
 • Page 53 Curăţire şi Întreţinere Atenţiune! Repararea şi întreţinerea boilerului se poate efectua numai de persoane calificate de servire .Modalităţi greşite pot cauza răniri grave sau pagube materiale. Curăţire Curăţirea exterioară Convingeţi-vă de faptul, că aţi întrerupt alimentarea curentului, înainte de curăţirea boileului. Ştergeţi boilerul cu atenţie.Nu folosiţi benzina sau alt diluant.
 • Page 54: Curăţire Şi Întreţinere

  Curăţire şi Întreţinere Dacă în timp îndelungat nu folosiţi boilerul Dacă în timp îndelungat nu folosiţi boilerul, vă rugăm să urmaţi următoarele operaţiuni: Închideţi supapa conductei de apă. Înşurubaţi furtunul de ieşirea a apei la orificiul reductorului supapei de siguranţă; deschideţi supapa de siguranţă cu întoarcerea braţului. Răsuciţi supapa apei calde la maxim (în acelaşi timp cu acesta deşurubaţi ţeava sprinkler flexibil de pe supapa de ieşire a apei;...
 • Page 55: Eliminarea Defecţiunilor

  Eliminarea Defecţiunilor Fenomenul sesizat Items to be confirmed Măsuri necesare de luat 1 Verificaţi, dacă a fost închis sistemul de alimentare a apei Verificare sau presiunea apei nu este prea Nu este apă la scăzută ieşire 2 Convingeţi-vă dacă ieşirea apei Verificare şi curăţire nu este înfundată...
 • Page 57 Elektrický ohrievač vody Návod na použitie ES8V-Q1(EU) ES8V-Q2(EU) ES10V-Q1(EU) ES10V-Q2(EU) ES15V-Q1(EU) ES15V-Q2(EU) ES30V-Q1(EU) • Pred použitím si dôkladne prečítajte Návod na použitie. • Uschovajte si návod na použitie za účelom jeho ďalšej konzultácie. • Skontrolujte si výrobok z hľadiska vzhľadu, farby a vzoru.
 • Page 58 Obsah 1. Bezpečnostné Upozornenia (Pred použitím si pozorne prečítajte)......... 3-4 2. Špecifikácie..........................5 3. Inštalácia..........................6-8 4. Zoznam Obsahu Balenia ......................8 5. Použitie..........................9-10 6. Čistenie a Údržba ......................11-12 7. Odstránenie Poruchy......................13...
 • Page 59: Bezpečnostné Upozornenia (Pred Použitím Si Pozorne Prečítajte)

  Bezpečnostné Upozornenia Meanings of Icons Povinné záležitosti Základné záležitosti Zakázané Zákaz Upozornenie Opatrnosť Opravu, údržbu, V prípade, že ohrievač vody demontáž, alebo nefunguje správne, alebo z Zákaz prerábania elektrického neho cítiť zápach dymu, ohrievača vody môže okamžite odpojte prívod vykonávať výlučne elektrickej energie.
 • Page 60 Bezpečnostné Upozornenia Meanings of Icons Povinné záležitosti Zakázané Základné záležitosti Upozornenie Zákaz Opatrnosť Zástrčky sa nikdy nedotýkajte Dávajte pozor, aby ste sa mokrými rukami, ohrievanou vodou neobarili. Zákaz Opatrnosť zabezpečte, elektrický Prísne zakázané je dotýkať • ohrievač, ani zástrčka neboli v sa ventilu, a potrubia teplej styku s vodou.
 • Page 61: Špecifikácie

  Špecifikácie Vzhľad zariadenia a príslušenstvo Pohľad Pohľad ES8/10/15/30V-Q1(EU) Pohľad Zobrazenie (ES30V-Q1(EU)) (ES8/10/15V-Q1(EU)) Pohľad ES8/10/15V-Q2(EU) Pohľad Pohľad Pohľad Zobrazenie A Výstup teplej vody Kapacita B Vstup studenej vody Model nádrže (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) C Ohrievací článok ES8V-Q1(EU) D Teplomerná trubica ES8V-Q2(EU) E Vnútorný...
 • Page 62: Inštalácia

  Inštalácia Bezpečnostné opatrenia pri montáži Pred montážou si vyberte vhodný spôsob montáže podľa aktuálneho prívodu a odvodu vody pre ohrievač. Elektrický ohrievač vody sa montuje na stenu. Elektrický ohrievač vody upevnite na pevnú a stabilnú stenu, ktorá dokáže udržať dvojnásobok hmotnosti ohrievača naplneného vodou. Pri inštalácii vynechajte voľný...
 • Page 63 Inštalácia Metódy inštalácie Obr. 2 Vstup studenej vody bezpečnostný ventil Je potrebné zabezpečiť vypúšťaciu trubicu bezpečnostný ventil Výstup teplej vody Je potrebné zabezpečiť trubicu smerujúcu nahor ES8/10/15/30V-Q1(EU) Pomocný montážny plán ES8/10/15V-Q2(EU) Pomocný montážny plán Upozornenia k montáži Pred montážou dôkladne skontrolujte model zariadenia, ktorý...
 • Page 64: Zoznam Obsahu Balenia

  Inštalácia Pripojenie a použitie bezpečnostného ventilu Bezpečnostný ventil inštalujte pri menovitom tlaku Obr. č. 3 0,75 MPa(ES10V-Q1/Q2), 0,80MPa(ES8/15V-Q1/Q2,ES30V-Q1) (použitím prípojky G1/2) na prívodné potrubie podľa smeru šípky uvedenej na bezpečnostnom ventile (šípka smeruje k ohrievaču) (viď obr. č. 3). Ak ste ohrievač zapli s účelom ohrievania vody, cez výpustný...
 • Page 65: Použitie

  Použitie Spôsob fungovania Pri prvom použití po inštalácii najskôr otvorte ventil prívodu vody, vzhľadom na to, že v nádrži sa nenachádza voda. Ventil uzavrite vtedy, ak sa vnútorný priestor nádrže naplnil vodou, a voda nepretržite vyteká na výstupe. Skontrolujte, či sú všetky spoje bez netesností. Zapnite zariadenie (Ak je prístroj vybavený...
 • Page 66 Použitie Bezpečnostné opatrenia pri používaní V prípade, že ohrievač vody dlhšiu dobu nepoužívate, uzavrite vodovodný ventil, a otočte kohútik bezpečnostného ventilu pre vypustenie vody z vnútorného priestoru nádrže. Presný popis spôsobu je uvedený nižšie: ES8/10/15/30V-Q1(EU): Otvorte na doraz zmiešavací ventil pre maximálny prietok teplej vody, potom otvorte kohútik bezpečnostného ventilu pre vypustenie vody cez hadicu bezpečnostného ventilu.
 • Page 67 Čistenie a Údržba Upozornenie! Opravu a údržbu elektrického ohrievača vody môžu vykonávať len kvalifikovaní zamestnanci servisu. Nesprávne metódy môžu spôsobiť závažné úrazy, alebo majetkové škody. Čistenie Vonkajšie čistenie Pred čistením ohrievača vody sa presvedčte o tom, že ste zariadenie odpojili od zdroja napätia. Na vlhkú...
 • Page 68: Čistenie A Údržba

  Čistenie a Údržba Ak zariadenie dlhšiu dobu nepoužívate V prípade, že ohrievač vody dlhšiu dobu nepoužívate, prosíme o dodržanie nižšie uvedeného postupu: Uzavrite vodovodný ventil. Naskrutkujte vypúšťaciu hadicu na pretlakový otvor bezpečnostného ventilu; otočením kohútika otvorte bezpečnostný ventil. Otočte ventil teplej vody na maximálnu hodnotu (a zároveň odskrutkujte flexibilná...
 • Page 69: Odstránenie Poruchy

  Odstránenie Poruchy Pozorovaný jav Kontrolované miesta Riešenia 1 Skontrolujte, či nedošlo k prerušeniu dodávky vody, alebo Kontrola či nie je príliš nízky tlak vody Na výstupe nie je 2 Presvedčte sa o tom, či výstup voda vody nie je upchaný, alebo Kontrola a čistenie zanesený, a či je kohútik teplej vody otvorený...
 • Page 71 Elektrický bojler pro obyvatelstvo Návod k použití ES8V-Q1(EU) ES8V-Q2(EU) ES10V-Q1(EU) ES10V-Q2(EU) ES15V-Q1(EU) ES15V-Q2(EU) ES30V-Q1(EU) • Před použitím si pečlivě přečtěte Návod k použití. • Návod pečlivě uschovejte za účelem jeho další konzultace. • Zkontrolujte si výrobek z hlediska vzhledu, barvy a vzoru.
 • Page 72 Obsah 1. Bezpečnostní Upozornění (Před použitím si pečlivě přečtěte)........3-4 2. Specifikace..........................5 3. Instalace ..........................6-8 4. Seznam Obsahu Balení ......................8 5. Použití..........................9-10 6. Čištění a Údržba ......................11-12 7. Odstranění Poruchy......................13...
 • Page 73: Bezpečnostní Upozornění (Před Použitím Si Pečlivě Přečtěte)

  Bezpečnostní Upozornění Vysvětlivky k Zakázáno Povinné věci Základní věci Zakázáno Upozornění Opatrnost Opravy, údržby, montáž, případě, že bojler nebo předělávání bojleru nefunguje správně, nebo z Zákaz může provádět výhradně něj cítit zápach kouře, odborně kvalifikovaná okamžitě odpojte přívod osoba. elektrické energie a obraťte se na Servisní...
 • Page 74 Bezpečnostní Upozornění Vysvětlivky k Zakázáno Povinné věci Základní věci Upozornění Zakázáno Opatrnost Nikdy nedotýkejte Dávejte pozor, abyste se mokrýma rukama, a zajistěte, ohřívanou vodou neopařili. Zákaz Opatrnost aby elektrický bojler, ani Dotýkat ventilu, • zástrčka nebyly ve styku s potrubí teplé vody je přísně vodou.
 • Page 75: Specifikace

  Specifikace Vzhled zařízení a příslušenství Pohled Pohled ES8/10/15/30V-Q1(EU) Pohled z Zobrazení průřezu (ES8/10/15V-Q1(EU)) (ES30V-Q1(EU)) Pohled ES8/10/15V-Q2(EU) Pohled Pohled z Zobrazení průřezu Pohled A Odvod teplé vody B Přívod studené vody Kapacita Model C Topný článek nádrže (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) D Teploměrná...
 • Page 76: Instalace

  Instalace Bezpečnostní opatření při montáži Před montáží si vyberte vhodný způsob montáže dle aktuálního přívodu a odvodu vody k bojleru. Bojler se montuje na stěnu. Bojler upevněte na pevnou a stabilní zeď, která dokáže udržet dvojnásobek hmotnosti bojleru naplněného vodou. Při instalaci vynechejte volný...
 • Page 77 Instalace Metody instalace Fig.2 Přívod studené vody Bezpečnostní ventil Je třeba zajistit vypouštěcí trubici Bezpečnostní ventil Odvod teplé vody Je třeba zajistit trubici směřující vzhůru ES8/10/15/30V-Q1(EU) Pomocný montážní plán ES8/10/15V-Q2(EU) Pomocný montážní plán Upozornění k montáži: Před montáží pečlivě zkontrolujte model zařízení, který jste si koupili.
 • Page 78: Seznam Obsahu Balení

  Instalace Připojení a použití bezpečnostního ventilu Bezpečnostní ventil instalujte při jmenovitém tlaku Fig. 3 0,75 MPa(ES10V-Q1/Q2), 0,80MPa(ES8/15V-Q1/Q2,ES30V-Q1) (použitím přípojky G1/2) na přívodní potrubí podle směru šipky uvedené na bezpečnostním ventilu (šipka směřuje k ohřívači) (viz obr. č. 3). Pokud jste bojler zapnuli s účelem ohřívání...
 • Page 79 Použití Způsob fungování Při prvním použití zařízení po jeho instalaci nejprve otevřete ventil přívodu vody, vzhledem k tomu, že v nádrži se nenachází voda. Ventil uzavřete až se vnitřní prostor nádrže naplnil vodou, a voda nepřetržitě vytéká na výstupu. Zkontrolujte, zda jsou všechny spoje bez netěsností. Zapněte zařízení (Pokud byl přístroj vybaven vypínačem, je třeba ho zapnout), kontrolka ohřívání...
 • Page 80: Použití

  Použití Bezpečnostní opatření při používání V případě, že bojler delší dobu nepoužíváte, uzavřete vodovodní ventil, a otočte kohoutek bezpečnostního ventilu pro vypuštění vody z vnitřního prostoru nádrže. Přesný popis způsobu je uveden níže: ES8/10/15/30V-Q1(EU): Otevřete na doraz směšovací ventil pro maximální průtok teplé...
 • Page 81: Čištění A Údržba

  Čištění a Údržba Upozornění! Opravu a údržbu bojleru mohou provádět pouze kvalifikovaní zaměstnanci servisu. Nesprávné metody mohou způsobit závažné úrazy nebo majetkové škody. Čištění Vnější čištění Před čištěním bojleru je třeba se přesvědčit o tom, zda je zařízení odpojeno od zdroje napětí. Naneste na vlhký...
 • Page 82 Čištění a Údržba Pokud zařízení delší dobu nepoužíváte V případě, že bojler delší dobu nepoužíváte, prosíme o dodržení níže uvedeného postupu: Uzavřete vodovodní ventil. Našroubujte vypouštěcí hadici na přetlakový otvor bezpečnostního ventilu; otočením kohoutku otevřete bezpečnostní ventil. Otočte ventil teplé vody na maximální hodnotu (a zároveň odšroubujte flexibilní...
 • Page 83: Odstranění Poruchy

  Odstranění Poruchy Pozorovaný jev na Pozorovaný jev Potřebná opatření kontrolovaných místech 1 Zkontrolujte, zda nebyla přerušena dodávka vody, nebo Kontrola zda není příliš nízký tlak vody Na výstupu není 2 Přesvědčte se o tom, zda výstup voda Kontrola a čištění vody není...
 • Page 85 Električna grijalica vode Haier za kućanstvo Upute za uporabu ES8V-Q1(EU) ES8V-Q2(EU) ES10V-Q1(EU) ES10V-Q2(EU) ES15V-Q1(EU) ES15V-Q2(EU) ES30V-Q1(EU) • Prije korištenja pažljivo pročitajte Upute za uporabu. • Čuvajte ove upute za buduću uporabu. • Provjerite izgled, boju ili uzorak proizvoda.
 • Page 86 Sadržaj 1. Upozorenja za sigurnu uporabu (Molim, pročitajte prije uporabe)........3-4 2. Specifikacije..........................5 3. Postavljanje ........................6-8 4. Sadržaj paketa ........................8 5. Uporaba..........................9-10 6. Čišćenje i održavanje ..................... 11-12 7. Rješavanje problema......................13...
 • Page 87 Upozorenja za sigurnu uporabu š Obja njenje simbola Obvezatno Osnovno Zabranjeno Zabranjeno Pozor Oprez Popravak, održavanje, Odmah isključite struju i demontažu preinaku potražite Servisni centar, Zabranjeno može obaviti isključivo ako grijalica vode ne radi kvalificirana osoba. ispravno, ili ako ispušta miris paljevine.
 • Page 88: Upozorenja Za Sigurnu Uporabu (Molim, Pročitajte Prije Uporabe)

  Upozorenja za sigurnu uporabu š Obja njenje simbola Obvezatno Osnovno Zabranjeno Pozor Zabranjeno Oprez Pazite da se ne opečete Ne dodirujte utikač mokrim zagrijanom vodom. rukama i provjerite da se Oprez Zabranjeno grijalica vode i utičnica ne Strogo zabranjeno • dodiruju vodom.
 • Page 89: Specifikacije

  Specifikacije Izgled uređaja i oprema Stražnji Stražnji ES8/10/15/30V-Q1(EU) Pogled sa Presjek (ES8/10/15V-Q1(EU)) (ES30V-Q1(EU)) Pogled ES8/10/15V-Q2(EU) Pogled Pogled sa Presjek Stražnji A Odvod tople vode Kapacitet Model spremnika (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) B Dovod hladne vode C Grijač ES8V-Q1(EU) ES8V-Q2(EU) D Cijev za kalibriranje temperature ES10V-Q1(EU) E Unutrašnjost...
 • Page 90: Postavljanje

  Postavljanje Mjere opreza pri postavljanju Prije postavljanja izaberite odgovarajući način za postavljanje grijalice vode u skladu s postojećim dovodom i odvodom vode. Grijalicu vode treba postaviti na zid. Grijalicu postavite na stabilan i siguran zid koji može izdržati dvostruku težinu punog spremišta vode. Ostavite malo prostora prilikom postavljanja u svrhu budućeg održavanja.
 • Page 91 Postavljanje Načini postavljanja Fig.2 Hladna voda sigurnosni ventil Treba osigurati odvodnu cijev sigurnosni ventil Odvod tople vode Treba osigurati cijev usmjerenu oprema gore ES8/10/15/30V-Q1(EU) Pomoćna slika za ES8/10/15V-Q2(EU) Pomoćna skica za postavljanje postavljanje Upozorenje za postavljanje: Prije postavljanja temeljito provjerite kupljeni model uređaja.
 • Page 92: Sadržaj Paketa

  Postavljanje Priključivanje i uporaba sigurnosnog ventila Sigurnosni ventil treba postaviti na nazivnom tlaku Fig. 3 od 0,75 MPa(ES10V-Q1/Q2), 0,80MPa(ES8/15V-Q1/Q2,ES30V-Q1) priključkom G1/2 na cijev za dovod vode prema strjelici na ventilu (koja pokazuje prema grijalici) (vidi sliku 3.). Nakon uključivanja grijalice vode da biste zagrijali vodu, može procuriti malo vode iz Priključivanje cijevi za odvod otvora za smanjenje tlaka na sigurnosnom ventilu.
 • Page 93 Uporaba Načini djelovanja Prilikom prve uporabe nakon postavljanja uređaja najprije otvorite ulazni ventil na slavini, pošto u unutrašnjosti još nema vode. Ventil zatvorite kada se unutrašnjost napuni vodom i voda kontinuirano teče iz otvora za vodu. Provjerite curenje na svakom priključku. Uključite uređaj (Ako se na uređaju nalazi prekidač, treba ga zatvoriti), indikator zagrijavanja se uključi, a grijalica počinje zagrijavati vodu.
 • Page 94: Uporaba

  Uporaba Mjere opreza pri uporabi U slučaju da grijalicu ne koristite duže vrijeme, zatvorite ventil na slavini i otvorite ručku sigurnosnog ventila da bi ispustili vodu iz unutrašnjosti. Točan način je sljedeći: ES8/10/15/30V-Q1(EU): Okrenite mješni ventil do kraja da bi dobili maksimalni odvod tople vode, te otvorite ručku sigurnosnog ventila da bi ispustili vodu iz odvodne cijevi sigurnosnog ventila.
 • Page 95: Čišćenje I Održavanje

  Čišćenje i održavanje Pozor! Popravljanje i održavanje grijalice može obavljati jedino kvalificirani suradnici servisa. Nepravilni načini mogu uzrokovati teške ozljede ili materijalnu štetu Čišćenje Vanjsko čišćenje Provjerite da li ste isključili struju, prije nego što očistite grijalicu. Na vlažnu krpu stavite malo neutralnog sredstva za čišćenje. Pažljivo obrišite grijalicu.
 • Page 96 Čišćenje i održavanje Ako duže vrijeme ne koristite uređaj Ako duže vrijeme ne koristite uređaj, molimo, provedite sljedeće korake: Zatvorite ventil vodovoda. Zavijte cijev za odvod vode na otvor smanjivača tlaka na sigurnosnom ventilu; odvijanjem ručke otvorite sigurnosni ventil. Okrenite ventil tople vode do maksimuma (istovremeno odvijte fleksibilnu sprinkler cijev s ventila za odvod vode, pripazite da se ne opečete toplom vodom) i pustite vodu iz unutrašnjeg vodospremnika.
 • Page 97: Rješavanje Problema

  Rješavanje problema Smetnja Mogući uzrok Otklanjanje 1 Provjerite da li je dovod vode zatvoren ili je tlak vode prenizak Provjera 2 Provjerite da nije slavina Voda ne teče Provjera i pročišćavanje začepljena i da li je ventil za izlaz tople vode otvoren 1 Provjerite da li je odvod tople Provjera i otvaranje vode otvoren...
 • Page 99 Električni bojler Haier za domaćinstvo Uputstva za korisnike ES8V-Q1(EU) ES8V-Q2(EU) ES10V-Q1(EU) ES10V-Q2(EU) ES15V-Q1(EU) ES15V-Q2(EU) ES30V-Q1(EU) • Pre korišćenja pažljivo pročitajte Uputstva za upotrebu. • Čuvajte ova uputstva za buduću upotrebu. • Proverite izgled, boju ili uzorak proizvoda.
 • Page 100 Sadržaj 1. Upozorenja za sigurnu upotrebu (Molim, pročitajte pre upotrebe)........ 3-4 2. Specifikacije..........................5 3. Postavljanje ........................6-8 4. Sadržaj paketa ........................8 5. Upotreba..........................9-10 6. Čišćenje i održavanje ..................... 11-12 7. Rešavanje problema......................13...
 • Page 101: Upozorenja Za Sigurnu Upotrebu (Molim, Pročitajte Pre Upotrebe)

  Upozorenja za sigurnu upotrebu Objašnjenje simbola Zabranjeno Obavezno Osnovno Zabranjeno Pozor Oprez Popravak, održavanje, Odmah isključite struju i demontažu potražite Servisni centar, Zabranjeno prepravljanje može ako bojler ne radi ispravno, obaviti isključivo ispušta miris kvalifikovana osoba. paljevine. Strogo zabranjeno Uvek koristite nezavisni izvor postavljanje bojlera struje od...
 • Page 102 Upozorenja za sigurnu upotrebu Objašnjenje simbola Zabranjeno Obavezno Osnovno Pozor Zabranjeno Oprez Ne dodirujte utikač mokrim Pazite da se ne opečete rukama i proverite da se zagrejanom vodom. Zabranjeno Oprez bojler i utičnica ne dodiruju Strogo zabranjeno sa vodom. Ako slučajno •...
 • Page 103: Specifikacije

  Specifikacije Izgled uređaja i oprema Stražnji Stražnji ES8/10/15/30V-Q1(EU) Pogled sa Presek (ES8/10/15V-Q1(EU)) (ES30V-Q1(EU)) Pogled ES8/10/15V-Q2(EU) Pogled Pogled sa Presek Stražnji A Odvod tople vode Kapacitet Model rezervoara (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) B Dovod hladne vode C Grejač ES8V-Q1(EU) ES8V-Q2(EU) D Cev za kalibraciju temperature ES10V-Q1(EU) E Unutrašnjost...
 • Page 104: Postavljanje

  Postavljanje Mere opreza kod postavljanja Pre postavljanja izaberite odgovarajući način za postavljanje bojlera u skladu sa postojećim dovodom i odvodom vode. Bojler treba postaviti na zid. Bojler postavite na stabilan i siguran zid koji može izdržati dvostruku težinu punog rezervoara vode. Ostavite malo prostora prilikom postavljanja u svrhu budućeg održavanja.
 • Page 105 Postavljanje Načini postavljanja Fig.2 Hladna voda sigurnosni ventil Treba osigurati odvodnu cev sigurnosni ventil Odvod tople vode Potrebna cev usmerena prema gorei ES8/10/15/30V-Q1(EU) Pomoćna slika za ES8/10/15V-Q2(EU) Pomoćna slika za postavljanje postavljanje Upozorenje za postavljanje: Upozorenje za postavljanje: Pre postavljanja temeljito proverite kupljeni model uređaja.
 • Page 106: Sadržaj Paketa

  Postavljanje Priključivanje i upotreba sigurnosnog ventila Sigurnosni ventil treba postaviti na nazivanom sliku 3 pritisku od 0,75 MPa(ES10V-Q1/Q2), 0,80MPa(ES8/15V-Q1/Q2,ES30V-Q1) priključkom G1/2 na cev za dovod vode prema strelici na ventilu (koja pokazuje prema bojleru) (vidi sliku 3.). Nakon uključivanja bojlera da biste zagrejali vodu, može procuriti malo vode iz otvora Priključivanje cevi za odvod za smanjenje pritisaka na sigurnosnom ventilu.
 • Page 107 Upotreba Načini delovanja Prilikom prve upotrebe nakon postavljanja uređaja najprije otvorite ulazni ventil na slavini, pošto u unutrašnjosti još nema vode. Ventil zatvorite kada se unutrašnjost napuni vodom i voda kontinuirano teče iz otvora za vodu. Proverite curenje na svakom priključku. Uključite uređaj (Ako se na uređaju nalazi prekidač, treba ga zatvoriti), indikator zagrejavanja se uključi, a bojler počinje da zagrejava vodu.
 • Page 108: Upotreba

  Upotreba Mere opreza kod upotrebe U slučaju da bojler ne koristite duže vreme, zatvorite ventil na slavini i otvorite ručku sigurnosnog ventila da bi ispustili vodu iz unutrašnjosti. Tačan način je sledeći: ES8/10/15/30V-Q1(EU): Okrenite mešni ventil do kraja da bi dobili maksimalni odvod tople vode, otvorite ručku sigurnosnog ventila da bi ispustili vodu iz odvodne cevi sigurnosnog ventila.
 • Page 109: Čišćenje I Održavanje

  Čišćenje i održavanje Pozor! Popravljanje i održavanje bojler mogu obavljati jedino kvalifikovani saradnici servisa. Nepravilni načini mogu uzrokovati teške ozlede ili materijalnu štetu. Čišćenje Vanjsko čišćenje Proverite da li ste isključili struju, pre nego što očistite bojler. Na vlažnu krpu stavite malo neutralnog sredstva za čišćenje. Pažljivo obrišite bojler.
 • Page 110 Čišćenje i održavanje Ako duže vreme ne koristite uređaj Ako duže Vreme ne koristite uređaj, molimo, provedite sledeće korake: Zatvorite ventil vodovoda. Zavijte cev za odvod vode na otvor smanjivača pritisaka na sigurnosnom ventilu; odvijanjem ručke otvorite sigurnosni ventil. Okrenite ventil tople vode do maksimuma (istovremeno odvijte fleksibilnu sprinkler cev s ventila za odvod vode, pripazite da se ne opečete toplom vodom) i pustite vodu iz unutrašnjeg rezervoara.
 • Page 111: Rešavanje Problema

  Rešavanje problema Smetnja Mogući uzrok Otklanjanje 1 Proverite da li je dovod vode zatvoren ili je pritisak vode Provera prenizak Voda ne teče 2 Proverite da nije slavina Provera i pročišćavanje začepljena i da li je ventil za izlaz tople vode otvoren 1 Proverite da li je odvod tople vode Provera i otvaranje otvoren...
 • Page 112 0040506617 20170316...