Download Print this page

Svenska - Philips Sonicare FlexCare+ 900+ Series Manual

Rechargeable sonic toothbrush
Hide thumbs

Advertisement

SVENSKA

66
Introduktion
Grattis till inköpet och välkommen till Philips! För att dra maximal nytta
av den support som Philips erbjuder kan du registrera din produkt på
www.philips.com/welcome.
Viktigt
Läs användarhandboken noggrant innan du använder
apparaten och spara den för framtida bruk.
Fara
- Låt inte laddaren eller tandborstrengöraren
komma i kontakt med vatten. Placera eller förvara
dem inte över eller nära vatten i badkar, handfat,
vask osv. Sänk inte ned laddaren eller
tandborstrengöraren i vatten eller någon annan
vätska. Kontrollera att laddaren och
tandborstrengöraren är helt torra efter rengöring
innan du ansluter dem till elnätet.
Varning
- Nätsladden får inte bytas ut. Om nätsladden skadas
kasserar du laddaren eller tandborstrengöraren.
- Laddaren eller tandborstrengöraren ska alltid
ersättas med en originalprodukt för att undvika
fara.
- Använd inte laddaren eller tandborstrengöraren
utomhus eller i närheten av uppvärmda ytor.
- Om apparaten är skadad (borsthuvud, handtag,
laddare och/eller tandborstrengörare) ska du inte
använda den. Apparaten har inga delar som kan

Advertisement

loading

  Also See for Philips Sonicare FlexCare+ 900+ Series