Download Print this page

Technische Specifi Caties - AEG SRC 4321 Instruction Manual

Ipod sound machine with clock
Hide thumbs

Advertisement

(21)
1 x drukken = De track opnieuw afspelen vanaf
het begin.
2 x drukken = Terugspringen naar de vorige
track.
3 x drukken = Terugspringen naar de track vóór
de vorige track, enz. Houd de
toets ingedrukt tijdens de weer-
gave om de track terug te
spoelen.
(21)
Druk op deze toets om vooruit te springen
naar de volgende track en de daaropvolgende
tracks. Houd de toets ingedrukt tijdens de
weergave om de track vooruit te spoelen.
iPod opladen
Nadat u uw iPod op het iPod-dock zet, wordt de
batterij van de iPod opgeladen. Het apparaat
moet aangesloten zijn op de netstroom en moet
in de standby-stand staan.
Opmerking:
• Gebruik een andere docking-adapter om er
zeker van te zijn dat uw iPod goed aangeslo-
ten is.
• Niet alle iPod-generaties ondersteunen de
oplaadstand.
LINE IN-aansluiting (17) (lijnin-
gang)
Voor aansluiting van een analoge signaalbron
zoals een MP3-speler, CD-speler enz. De
weergave vindt plaats via de luidsprekers van
dit apparaat.
1. Sluit het externe apparaat aan met de
3,5mm stereo-aansluiting op de LINE IN-
ingang. Het apparaat gaat automatisch over
op de AUX-stand.
2. Stel het geluidsniveau in met de VOL+/VOL-
toetsen (14/24), en luister naar de muziek
van het externe apparaat over de luidsprek-
ers van dit apparaat.
3. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de
externe geluidsbron voor meer informatie.
Opmerking:
Zet het volume van het externe apparaat op
een middelmatig niveau.
Reiniging
• Haal de stekker uit het stopcontact voordat u
het apparaat schoonmaakt.
• Reinig het apparaat met een zachte, vochtige
doek zonder schoonmaakmiddelen.
• Dompel het apparaat niet onder in water.
Technische specifi caties
Model:...............................................SRC 4321
Voeding: Externe stroomadapter
Invoer:..............AC (wisselstroom) 230V~ 50Hz
Uitvoer:...............DC (wisselstroom) 15V / 1,5 A
Polariteit:.............................................
Backup-batterij:....................2 x 1,5V, R03, AAA
Uitgangsvermogen:.....................30 Watt PMPO
Beveiligingsklasse:...........................................II
Radio:
Frequentiebereik:.................FM 87.5 ~ 108MHz
.................AM 522 ~ 1620kHz
Technische aanpassingen zijn mogelijk
Dit apparaat voldoet aan alle huidige CE-rich-
tlijnen, zoals de richtlijn elektromagnetische
compatibiliteit en de laagspanningsrichtlijn,
en is gefabriceerd volgens de meest recente
veiligheidsvoorschriften.
Onderhevig aan verandering zonder vooraf-
gaande kennisgeving!
Nederlands
17

Advertisement

loading

  Related Manuals for AEG SRC 4321