Download Print this page

AEG SRC 4321 Instruction Manual page 16

Ipod sound machine with clock
Hide thumbs

Advertisement

Nederlands
16
Wekken met de zoemer
• Druk op de STANDBY (POWER)-toets om het
apparaat uit te schakelen na het instellen van
de wektijd.
• Druk meerdere keren op de AL1- of AL2-toets
totdat BUZZER op het scherm verschijnt.
• De radio schakelt automatisch in op de
ingestelde wektijd, maar in plaats van de radio
klinkt er een zoemer. Het geluidsniveau wordt
langzaam verhoogd.
Wekken met de iPod
• Sluit de iPod aan op het iPod-dock (1).
Opmerking:
Gebruik een andere docking-adapter om er
zeker van te zijn dat uw iPod goed aangeslo-
ten is.
• Druk meerdere keren op de AL1- of AL2-toets
totdat "iPod" op het scherm verschijnt. Zorg
ervoor dat de iPod goed is aangesloten.
• Op de ingestelde wektijd begint de iPod-weer-
gave in de ingestelde stand. Het geluid-
sniveau wordt langzaam verhoogd.
Opmerking:
• Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van uw
iPod om de gewenste stand in te stellen.
• Als er geen iPod is aangesloten, wekt het
apparaat u met de BUZZER.
Snooze-functie
Druk op de SNOOZE/SLEEP-toets (8) om de
wekker ca. 10 minuten lang uit te stellen.
Wekker in/uitschakelen:
Druk op de STANDBY (POWER)-toets om de
wekker uit te schakelen tot de volgende dag.
Slaaptimer (SNOOZE/SLEEP-
toets (8/26))
De automatische slaaptimer kan ingesteld
worden op 15 tot 90 minuten in stappen van
15 minuten; na deze tijd schakelt het apparaat
over op de standby-stand. Druk meerdere
keren op deze toets totdat de gewenste tijd op
het scherm verschijnt. Als de functie inge-
schakeld is, verschijnt de aanduiding SLEEP
op het scherm. Na de ingestelde tijd schakelt
het apparaat automatisch uit.
Druk na het instellen van de slaaptimer op
SNOOZE/SLEEP om de instelling te verand-
eren.
Druk op de STANDBY (POWER)-toets om de
functie uit te schakelen.
Muziekweergave via de iPod
(iPod niet bijgeleverd)
1. Sluit de iPod aan op het iPod-dock (1).
2. Druk op de STANDBY (POWER)-toets
(13/27) om het apparaat in te schakelen.
Druk meerdere keren op de FUNCTION-
toets (11/20) als de iPod-stand niet automa-
tisch geselecteerd wordt.
3. Druk op de
toets (22) om de muzie-
kweergave te starten.
4. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van uw
iPod voor meer informatie over de bediening.
Let op:
Zet het apparaat in de radiostand voordat u
uw iPod afkoppelt van dit apparaat, om
schade aan de iPod te voorkomen.
Beschrijving van iPod-bedieningselementen
(22)
Muziekweergave onderbreken en hervatten.
Druk weer op de toets om de weergave te
hervatten.

Advertisement

loading

  Related Manuals for AEG SRC 4321