Download Print this page

Locatie Van Bedieningselementen - AEG SRC 4321 Instruction Manual

Ipod sound machine with clock
Hide thumbs

Advertisement

Locatie van bedieningselement-
en
1 iPod-aansluiting
2 TUNING+/TUNING- toetsen
3 SET AL1 toets (wekker zetten)
4 AL2 (2e wektijd) toets
5 SET AL2 toets (2e wektijd instellen)
6 MIN-toets (minuten)
7 HR-toets (uren)
8 Wekkerinterval/toets voor uitgestelde
uitschakeltijd (SNOOZE/SLEEP)
9 TIME SET-toets (tijdinstelling)
10 BBS-toets (basversterking)
11 FUNCTION Functieselectietoets
12 AL1 (1e wektijd) toets
13 STANDBY-toets
14 VOL+/VOL- geluidsniveau-toetsen
Achterzijde
15 DIMMER L/H schakelaar
16 DC (gelijkstroom) 15V-aansluiting
17 LINE IN-aansluiting (lijningang)
18 PHONE-ingang (koptelefoonaansluiting)
19 DST 0/+1 schakelaar (winter/zomertijd)
Afstandsbediening
20 FUNCTION Functieselectietoets
21
/
toetsen (vooruit/achteruit spoelen)
22
(afspelen/onderbreken) toets
23 BBS-toets (basversterking)
24 VOL+/VOL- geluidsniveau-toetsen
25 MUTE-toets (geluid uitschakelen)
26 Toets voor uitgestelde uitschakeltijd
(SLEEP)
27 POWER-toets (aan/uit)
28 12/24-toets (tijdsaanduiding klok)
Eerste gebruik van het apparaat/
inleiding
• Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door
voordat u het apparaat voor de eerste keer
gebruikt.
• Plaats het apparaat op een droog, anti-slip
oppervlak waar u het apparaat makkelijk kunt
bedienen.
• Zorg ervoor dat het apparaat goed geventi-
leerd wordt.
• Haal de beschermfolie van het scherm als dit
er nog op zit.
Voeding
• Steek de netstekker in een goed geïnstal-
leerd, geaard stopcontact en een stroomvoor-
ziening van 230V, 50Hz. Sluit de appa-
raatstekker aan op de DC 15V-ingang (16)
van het apparaat.
• Zorg ervoor dat de netspanning overeenkomt
met het de nummers op het etiket op het ap-
paraat.
Let op:
• Het bijgeleverde snoer mag alleen gebruikt
worden met dit apparaat. Gebruik het niet in
combinatie met andere apparaten.
• Gebruik alleen een adapter van 15V
(
), een andere adapter kan het
apparaat beschadigen.
Opmerking:
Als het apparaat lange tijd niet gebruikt wordt,
moet de adapter uit het stopcontact gehaald
worden.
De batterijen plaatsen
(Batterijen worden niet bijgeleverd bij het ap-
paraat.)
In geval van stroomuitval of als de stekker
uit het stopcontact gehaald wordt, zorgen de
batterijen ervoor dat de instellingen behouden
blijven.
1. Open het batterijvak aan de onderkant van
het apparaat.
2. Plaats 2 R03 "AAA" batterijen 1,5V. Let
op de juiste polariteiten (aangegeven aan de
onderkant van het batterijvak).
3. Sluit het batterijvak.
4. Als het apparaat lange tijd niet gebruikt
wordt, moeten de batterijen uit het apparaat
gehaald worden om lekkage van batterijvloe-
istof te voorkomen.
Nederlands
13

Advertisement

loading

  Related Manuals for AEG SRC 4321

  Related Content for AEG SRC 4321