Download Print this page

AEG SRC 4321 Instruction Manual page 14

Ipod sound machine with clock
Hide thumbs

Advertisement

Nederlands
14
Opmerking:
Als de batterij bijna op is of als er geen bat-
terijen in het apparaat zitten, verschijnt het
symbool "
" op het scherm.
Let op:
• Gebruik nooit verschillende typen batterijen
of oude en nieuwe batterijen door elkaar.
• Batterijen mogen niet weggeworpen worden
in de vuilnisbak. Breng gebruikte batterijen
naar inzamelpunten of breng ze terug naar
de verkoper.
Waarschuwing:
Stel batterijen nooit bloot aan hoge tempera-
turen of aan direct zonlicht, en gooi ze nooit
in het vuur i.v.m. explosiegevaar!
Koptelefoonaansluiting (18)
Gebruik een koptelefoon met een 3,5mm
stereo-aansluiting en sluit deze aan op de
PHONE-ingang. De luidsprekers worden uitge-
schakeld.
Algemene bediening
Opmerking:
Sommige toetsen kunt u zowel op het ap-
paraat vinden als op de afstandsbediening.
Identieke toetsen hebben dezelfde functie.
Apparaat in/uitschakelen (13/27)
Door op de STANDBY (POWER)-toets te druk-
ken, kunt u het apparaat in de standby-stand
zetten. Door weer op de toets te drukken kunt u
het apparaat inschakelen.
Helderheid scherm
Met de DIMMER L/H-schakelaar (15) kunt u de
helderheid van het scherm instellen.
Geluidsniveau
Door op de VOL+/VOL- toetsen (14/24) te druk-
ken, kunt u het geluidsniveau aanpassen.
Infrarood-afstandsbediening
Voor draadloze bediening binnen een afstand
van 5m. Als de bedieningsafstand afneemt
moeten de batterijen vervangen worden. Voor
een goede werking moet de afstand tussen de
afstandsbediening en de sensor op het appa-
raat vrij zijn van andere voorwerpen.
BBS (10/23) (basversterking)
Versterkt of vermindert het basgeluid. Druk
op de BBS-toets om deze functie in- of uit te
schakelen.
MUTE (25 op de AB) (geluid uitschakelen)
Om het geluid uit te schakelen. Druk weer
op de MUTE-toets om het geluid weer in te
schakelen.
12/24-uurs tijdsaanduiding (28 op de AB)
Door op de 12/24-toets te drukken, kunt u heen
en weer schakelen tussen de 12-uurs en 24-
uurs tijdsaanduidingen.
Opmerking:
Bij de 12-uurs tijdsweergave staat PM voor 's
middags.
Winter/zomertijdschakelaar (19)
Met de DST 0/+1 schakelaar kunt u heen en
weer schakelen tussen winter- en zomertijd.
Zet de DST 0/+1 schakelaar in de positie die
overeenkomt met het seizoen voordat u de tijd
instelt.
0 = wintertijd (gewone tijd), +1 = zomertijd
Tijdsinstelling
• Druk op de TIME SET-toets (9) en de tijd-
saanduiding begint te knipperen.
• Druk op de HR-toets (7) om de uren in te stel-
len. Houd de toets ingedrukt totdat het gewen-
ste uur bereikt is.
• Druk op de MIN-toets (6) om de minuten in
te stellen. Houd de toets ingedrukt totdat de
gewenste minuteninstelling bereikt is.
• Druk weer op de TIME SET-toets om de
tijdsinstelling te bewaren.
Opmerking:
Na ca. 8 seconden houden de cijfers op met
knipperen en wordt de tijd die op dat moment
aangegeven staat automatisch bewaard.

Advertisement

loading

  Related Manuals for AEG SRC 4321