Download Table of Contents Print this page
Silvercrest STV 45 D3 Operating Instructions Manual

Silvercrest STV 45 D3 Operating Instructions Manual

Hide thumbs Also See for STV 45 D3:

Advertisement

Quick Links

Table of Contents
TOWER FAN STV 45 D3
TOWER FAN
Operating instructions
POKONČNI VENTILATOR
Navodilo za uporabo
VENTILÁTOR
Návod na obsluhu
IAN 282343
CPE282343_Tower Ventilator_Cover_LB4.indd 2
VENTILÁTOR
Kezelési útmutató
SLOUPOVÝ VENTILÁTOR
Návod k obsluze
TURMVENTILATOR
Bedienungsanleitung
25.11.16 11:03

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Silvercrest STV 45 D3

 • Page 1 TOWER FAN STV 45 D3 TOWER FAN VENTILÁTOR Operating instructions Kezelési útmutató POKONČNI VENTILATOR SLOUPOVÝ VENTILÁTOR Navodilo za uporabo Návod k obsluze VENTILÁTOR TURMVENTILATOR Návod na obsluhu Bedienungsanleitung IAN 282343 CPE282343_Tower Ventilator_Cover_LB4.indd 2 25.11.16 11:03...
 • Page 2 __CPE282343_TowerVentilator_B4.book Seite 1 Donnerstag, 8. Dezember 2016 3:50 15 English..................2 Magyar ................. 10 Slovenš ina ................20 esky ..................28 Sloven ina ................36 Deutsch ................. 44...
 • Page 3 __CPE282343_TowerVentilator_B4.book Seite 2 Mittwoch, 7. Dezember 2016 8:39 20 Overview / Áttekintés / Pregled / P ehled / Preh ad / Übersicht...
 • Page 4: Table Of Contents

  __CPE282343_TowerVentilator_B4.book Seite 2 Mittwoch, 7. Dezember 2016 8:39 20 Contents 1. Overview ..................2 2. Intended purpose ................3 3. Safety information ................3 4. Items supplied ................. 5 5. Assemble appliance ................. 5 6. Operation ..................5 Start and switch off the appliance ............5 Set blower setting .................
 • Page 5: Intended Purpose

  __CPE282343_TowerVentilator_B4.book Seite 3 Mittwoch, 7. Dezember 2016 8:39 20 Thank you for your trust! • Keep these operating instruc- tions for reference. • If you pass the device on to Congratulations on your new Tower fan. someone else, please include these operating instructions.
 • Page 6 __CPE282343_TowerVentilator_B4.book Seite 4 Mittwoch, 7. Dezember 2016 8:39 20 If the mains power cable of this device should become damaged, it must be replaced by the manufacturer, the manufacturer's customer service department or a similarly qualified specialist, in order to avoid any hazards.
 • Page 7: Items Supplied

  __CPE282343_TowerVentilator_B4.book Seite 5 Mittwoch, 7. Dezember 2016 8:39 20 WARNING! Risk of material 4. Select a location which complies with the safety instructions (see “Safety infor- damage mation” on page 3). Never place the device on hot surfaces 5. Insert the mains plug 12 into a mains (e.g.
 • Page 8: Set Blower Setting

  __CPE282343_TowerVentilator_B4.book Seite 6 Mittwoch, 7. Dezember 2016 8:39 20 7. Cleaning Set blower setting To ensure your appliance gives you lasting The blower settings are used to select how service, you should clean it regularly. fast the appliance circulates air in the room. The appliance has three blower settings: DANGER! Risk of electric - 1, low: press button 6;...
 • Page 9: Technical Specifications

  These statutory rights are not restricted by our war- Model: STV 45 D3 ranty presented in the following. Mains voltage: 220 - 240 V ~ 50/60 Hz Warranty conditions Protection class: II...
 • Page 10 __CPE282343_TowerVentilator_B4.book Seite 8 Mittwoch, 7. Dezember 2016 8:39 20 Excluded from the warranty are wear parts subject to normal wear Service Centre and damages to fragile parts, e.g. switches, batteries, lamps or other Service Great Britain parts manufactured from glass. Tel.: 0871 5000 720 (£...
 • Page 11 __CPE282343_TowerVentilator_B4.book Seite 9 Mittwoch, 7. Dezember 2016 8:39 20...
 • Page 12: Áttekintés

  __CPE282343_TowerVentilator_B4.book Seite 10 Mittwoch, 7. Dezember 2016 8:39 20 Tartalom 1. Áttekintés ..................10 2. Rendeltetésszer használat............. 11 3. Biztonsági utasítások..............11 4. A csomag tartalma ................. 13 5. A készülék összeszerelése .............. 13 6. Kezelés................... 14 A készülék üzembe helyezése és kikapcsolása ........14 A fúvási fokozat beállítása ..............
 • Page 13: Rendeltetésszer Használat

  __CPE282343_TowerVentilator_B4.book Seite 11 Mittwoch, 7. Dezember 2016 8:39 20 Köszönjük bizalmát! • Amennyiben kés bb megválna a készülékt l, akkor kérjük, mellé- kelje a használati útmutatót is. Gratulálunk új toronyventilátorához. Sok örömöt kívánunk új toronyventilátora A készülék biztonságos használata, továb- használatához! bá...
 • Page 14 __CPE282343_TowerVentilator_B4.book Seite 12 Mittwoch, 7. Dezember 2016 8:39 20 Ha a készülék csatlakozóvezetéke megsérül, akkor azt a gyártóval vagy szervizével vagy más hasonlóan képzett szakemberrel javít- tassa meg, hogy megel zze a veszélyeket. A készülék nem üzemeltethet küls id kapcsoló órával vagy külön távvezérl rendszerrel.
 • Page 15: A Csomag Tartalma

  __CPE282343_TowerVentilator_B4.book Seite 13 Mittwoch, 7. Dezember 2016 8:39 20 5. A készülék Hosszabbító kábel használata esetén a vonatkozó biztonsági el írásoknak összeszerelése megfelel t kell választani. Az eszköz beüzemelése el tt rá kell csava- FIGYELMEZTETÉS anyagi károkra rozni a talapzatot 8: A készüléket soha ne helyezze forró...
 • Page 16: Kezelés

  __CPE282343_TowerVentilator_B4.book Seite 14 Mittwoch, 7. Dezember 2016 8:39 20 6. Kezelés M ködési id beállítása A készülék id zít vel rendelkezik, amellyel A készülék üzembe a kívánt m ködési id tartamot 0 és 120 helyezése és perc között lehet beállítani. 1.
 • Page 17: Tisztítás

  élvezhesse a használatát. környezetvédelmi el írásokat. 9. M szaki adatok Áramütés VESZÉLYE! Minden egyes tisztítás el tt húzza ki a Modell: STV 45 D3 hálózati dugós csatlakozót. Soha ne merítse vízbe a készüléket. Hálózati feszült- Ne engedjen be vizet vagy tisztítószert ség: 220 - 240 V ~ 50/60 Hz a készülékbe.
 • Page 18: Garancia

  érvénye- sítheti az áruházakban, valamint a Gyártási szám: 282343 jótállási tájékoztatóban feltüntetett szervi- A termék típusa: STV 45 D3 zekben. A fogyasztó jótállási kifogásáról A termék azono- Toronyventilátor, talapza- a forgalmazó (szerviz) jegyz könyvet kö- sításra alkalmas...
 • Page 19 __CPE282343_TowerVentilator_B4.book Seite 17 Mittwoch, 7. Dezember 2016 8:39 20 t ségének határideje a termék, vagy f darabjának kicserélése, kijavítása esetén a kicserélt, vagy kijavított termék- re, illetve alkatrészre újra kezd dik. 5. A rögzített bekötés , illetve a 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési esz- közön nem szállítható...
 • Page 20 __CPE282343_TowerVentilator_B4.book Seite 18 Mittwoch, 7. Dezember 2016 8:39 20...
 • Page 21 __CPE282343_TowerVentilator_B4.book Seite 19 Mittwoch, 7. Dezember 2016 8:39 20 Garanciakártya 282343 A jótállási igény bejelentésének és javításra átvételi id pontja: A hiba oka: A fogyasztó részére történ visszaadás id pontja: A hiba javításának módja: A szerviz bélyegz je, kelt és aláírása: A javításra tekintettel a jótállás új határideje:...
 • Page 22: Pregled

  __CPE282343_TowerVentilator_B4.book Seite 20 Mittwoch, 7. Dezember 2016 8:39 20 Vsebina 1. Pregled................... 20 2. Namen uporabe ................21 3. Varnostni napotki................21 4. Obseg dobave ................23 5. Montaža naprave ................23 6. Upravljanje..................24 Zagon in izklop naprave............... 24 Nastavljanje stopnje pihanja ..............
 • Page 23: Namen Uporabe

  __CPE282343_TowerVentilator_B4.book Seite 21 Mittwoch, 7. Dezember 2016 8:39 20 Najlepša hvala za vaše • e napravo predate naprej, zra- ven priložite tudi ta navodila za zaupanje! uporabo. estitamo vam za vaš novi stolpni ventilator. Želimo vam veliko zadovoljstva z vašim no- vim stolpnim ventilatorjem! O varnem ravnanju z izdelkom in njegovi celotni zmogljivosti:...
 • Page 24 __CPE282343_TowerVentilator_B4.book Seite 22 Mittwoch, 7. Dezember 2016 8:39 20 e se omrežni napajalni kabel te naprave poškoduje, ga mora za- menjati proizvajalec ali njegova servisna služba ali podobno kvali- ficirana oseba, da tako prepre ite nevarnosti. Ta naprava ni predvidena za uporabo z zunanjim asovnim stika- lom ali lo enim sistemom daljinskega vodenja.
 • Page 25: Obseg Dobave

  __CPE282343_TowerVentilator_B4.book Seite 23 Mittwoch, 7. Dezember 2016 8:39 20 5. Montaža naprave OPOZORILO pred materialno škodo Pred uporabo naprave je treba priviti stoja- Ne postavljajte naprave na vro e povr- lo 8: šine (npr. ploš e štedilnika) ali v bližino 1.
 • Page 26: Upravljanje

  __CPE282343_TowerVentilator_B4.book Seite 24 Mittwoch, 7. Dezember 2016 8:39 20 6. Upravljanje Nastavitev asa delovanja Zagon in izklop Naprava ima asovnik, s katerim lahko naprave nastavite želeno trajanje delovanja med 0 in 120 minut. 1. Priklju ite omrežni vti v omrežno vti - asovnik vklopite tako, nico, ki ustreza tehni nim podatkom.
 • Page 27: Iš Enje

  __CPE282343_TowerVentilator_B4.book Seite 25 Donnerstag, 8. Dezember 2016 3:52 15 iš enje 8. Odstranjevanje med odpadke e želite napravo uporabljati dolgo asa, priporo amo, da jo redno istite. Za ta izdelek velja evropska direktiva 2012/19/EU. NEVARNOST elektri nega Simbol pre rtanega smetiš ne- udara! ga koša na koleš...
 • Page 28: Tehni Ni Podatki

  __CPE282343_TowerVentilator_B4.book Seite 26 Donnerstag, 8. Dezember 2016 3:52 15 9. Tehni ni podatki 10. Garancija Model: STV 45 D3 Dobavitelj Omrežna na- Upoštevajte, da naslednji naslov ni naslov petost: 220 - 240 V ~ 50/60 Hz servisnega centra. Razred zaš ite: II...
 • Page 29 __CPE282343_TowerVentilator_B4.book Seite 27 Mittwoch, 7. Dezember 2016 8:39 20 5. Kupec je dolžan pooblaš enemu servi- su predložiti garancijski list in ra un, kot potrdilo in dokazilo o nakupu. 6. V primeru, da proizvod popravlja nepoo- blaš eni servis ali oseba, kupec ne more uveljavljati zahtevkov iz te garancije.
 • Page 30: P Ehled

  __CPE282343_TowerVentilator_B4.book Seite 28 Mittwoch, 7. Dezember 2016 8:39 20 Obsah 1. P ehled ..................28 2. Použití k ur enému ú elu ............... 29 3. Bezpe nostní pokyny ..............29 4. Rozsah dodávky ................31 5. Montáž p ístroje ................31 6.
 • Page 31: Použití K Ur Enému Ú Elu

  __CPE282343_TowerVentilator_B4.book Seite 29 Mittwoch, 7. Dezember 2016 8:39 20 D kujeme za vaši • Budete-li p ístroj p edávat další- mu uživateli, p iložte prosím ten- d v ru! to návod k použití. Gratulujeme vám k zakoupení vašeho nové- P ejeme vám mnoho spokojenosti s vaším ho v žového ventilátoru.
 • Page 32 __CPE282343_TowerVentilator_B4.book Seite 30 Mittwoch, 7. Dezember 2016 8:39 20 Pokud je sí ové napájecí vedení tohoto p ístroje poškozeno, musí ho vym nit výrobce, zákaznický servis nebo jiná kvalifikovaná oso- ba, aby se p edešlo rizik m. Tento p ístroj není ur en k použití s externími spínacími hodinami nebo odd leným systémem dálkového ovládání.
 • Page 33: Rozsah Dodávky

  __CPE282343_TowerVentilator_B4.book Seite 31 Donnerstag, 8. Dezember 2016 3:52 15 4. Rozsah dodávky 6. Ovládání 1 ventilátor 1 Uvedení p ístroje do 1 podstavec (sestávající ze 2 ástí) 8 provozu a vypnutí 1 šroub 1 návod k obsluze 1. Zasu te sí ovou vidlici do sí ové zásuv- Vybalení...
 • Page 34: Nastavení Doby Chodu

  __CPE282343_TowerVentilator_B4.book Seite 32 Mittwoch, 7. Dezember 2016 8:39 20 išt ní Nastavení doby chodu Abyste m li dlouho radost ze svého p ístro- P ístroj je opat en asova em, který umož- je, je t eba jej pravideln istit. uje nastavení požadované doby chodu v rozmezí...
 • Page 35: Likvidace

  __CPE282343_TowerVentilator_B4.book Seite 33 Donnerstag, 8. Dezember 2016 3:53 15 8. Likvidace 9. Technické parametry Tento výrobek podléhá evrop- Model: STV 45 D3 ské sm rnici 2012/19/EU. Sí ové nap tí: 220 - 240 V ~ 50/60 Hz Symbol p eškrtnuté popelni- Ochranná...
 • Page 36: Záruka Spole Nosti Hoyer Handel Gmbh

  __CPE282343_TowerVentilator_B4.book Seite 34 Mittwoch, 7. Dezember 2016 8:39 20 10. Záruka spole nosti Ze záruky jsou vylou eny díly pod- léhající rychlému opot ebení, které HOYER Handel GmbH jsou vystaveny b žnému opot ebe- Vážená zákaznice, vážený zákazníku, ní, a poškození k ehkých díl , nap . na tento p ístroj jste získali 3 letou záruku vypína , baterií, osv tlení...
 • Page 37 __CPE282343_TowerVentilator_B4.book Seite 35 Mittwoch, 7. Dezember 2016 8:39 20 Servisní st ediska Servis esko Tel.: 800143873 E-Mail: hoyer@lidl.cz IAN: 282343 Dodavatel Respektujte prosím to, že níže uvedená ad- resa není adresou servisu. Nejd íve kontaktuje výše uvedené servisní st edisko. HOYER Handel GmbH Tasköprüstraße 3 22761 Hamburg...
 • Page 38: Preh Ad

  __CPE282343_TowerVentilator_B4.book Seite 36 Mittwoch, 7. Dezember 2016 8:39 20 Obsah 1. Preh ad ..................36 2. Použitie pod a ur enia ..............37 3. Bezpe nostné upozornenia ............. 37 4. Rozsah dodávky................39 5. Montáž prístroja ................39 6. Obsluha ..................40 Uvedenie prístroja do prevádzky a vypnutie...........
 • Page 39: Použitie Pod A Ur Enia

  __CPE282343_TowerVentilator_B4.book Seite 37 Mittwoch, 7. Dezember 2016 8:39 20 akujeme vám za vašu • Tento návod na obsluhu si uscho- vajte. dôveru! • Ak prístroj v budúcnosti odo- vzdáte alej, priložte k nemu aj Gratulujeme vám k novému vežovému venti- tento návod na obsluhu.
 • Page 40 __CPE282343_TowerVentilator_B4.book Seite 38 Mittwoch, 7. Dezember 2016 8:39 20 Deti mladšie ako 8 rokov by ste nemali púš a do blízkosti prístroja a pripájacieho kábla. Ak dôjde k poškodeniu pripájacieho kábla tohto prístroja, výmenu kábla musí vykona výrobca, jeho zákaznícky servis alebo podob- ne kvalifikovaná...
 • Page 41: Rozsah Dodávky

  __CPE282343_TowerVentilator_B4.book Seite 39 Donnerstag, 8. Dezember 2016 3:53 15 5. Montáž prístroja V prípade použitia predlžovacieho káb- la musí tento kábel zodpoveda platným Pred tým, ako prístroj uvediete do prevádz- bezpe nostným predpisom. ky, je potrebné naskrutkova na neho pod- VÝSTRAHA pred vecnými stavec 8: škodami...
 • Page 42: Obsluha

  __CPE282343_TowerVentilator_B4.book Seite 40 Mittwoch, 7. Dezember 2016 8:39 20 6. Obsluha Nastavenie doby chodu Prístroj má asova , pomocou ktorého je Uvedenie prístroja do možné nastavi želanú dobu chodu medzi 0 prevádzky a vypnutie a 120 minútami. 1. Zapnite asova tak, že 1.
 • Page 43: Istenie

  __CPE282343_TowerVentilator_B4.book Seite 41 Donnerstag, 8. Dezember 2016 3:54 15 istenie 8. Likvidácia Aby ste mali dlho rados zo svojho prístroja, Tento produkt podlieha európ- je potrebné ho pravidelne isti . skej smernici 2012/19/EÚ. Symbol pre iarknutého smet- ného koša na kolesách zna- NEBEZPE ENSTVO úrazu elektrickým prúdom! mená, že produkt musí...
 • Page 44: Technické Údaje

  9. Technické údaje 10. Záruka spolo nosti HOYER Handel GmbH Model: STV 45 D3 Vážená zákazní ka, vážený zákazník, Sie ové napätie: 220 - 240 V ~ 50/60 Hz na tento prístroj sa vz ahuje záruka 3 roky Trieda ochrany: II od dátumu kúpy.
 • Page 45 __CPE282343_TowerVentilator_B4.book Seite 43 Mittwoch, 7. Dezember 2016 8:39 20 Záruka sa nevz ahuje na namáhané Na stránke www.lidl-service.com si diely, ktoré sú vystavené normálne- môžete stiahnu túto a mnohé al- mu opotrebeniu, na poškodenia šie príru ky, videá k výrobkom a krehkých dielov, napr.
 • Page 46: Übersicht

  __CPE282343_TowerVentilator_B4.book Seite 44 Mittwoch, 7. Dezember 2016 8:39 20 Inhalt 1. Übersicht ..................44 2. Bestimmungsgemäßer Gebrauch ............ 45 3. Sicherheitshinweise ............... 45 4. Lieferumfang ................. 47 5. Gerät montieren ................47 6. Bedienen ..................48 Gerät in Betrieb nehmen und ausschalten ..........48 Gebläsestufe einstellen ................
 • Page 47: Bestimmungsgemäßer Gebrauch

  __CPE282343_TowerVentilator_B4.book Seite 45 Mittwoch, 7. Dezember 2016 8:39 20 Herzlichen Dank für Ihr • Falls Sie das Gerät einmal wei- tergeben, legen Sie bitte diese Vertrauen! Bedienungsanleitung dazu. Wir gratulieren Ihnen zu Ihrem neuen Tower- Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem Ventilator.
 • Page 48 __CPE282343_TowerVentilator_B4.book Seite 46 Mittwoch, 7. Dezember 2016 8:39 20 ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden, es sei denn, sie sind äl- ter als 8 Jahre und beaufsichtigt. Kinder jünger als 8 Jahre sind vom Gerät und der Anschlussleitung fernzuhalten. Wenn die Netzanschlussleitung dieses Gerätes beschädigt wird, muss sie durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
 • Page 49: Lieferumfang

  __CPE282343_TowerVentilator_B4.book Seite 47 Mittwoch, 7. Dezember 2016 8:39 20 5. Gerät montieren Um den Netzstecker aus der Steckdose zu ziehen, immer am Stecker, nie am Kabel ziehen. Bevor das Gerät in Betrieb genommen Ziehen Sie den Netzstecker aus der werden kann, muss der Standfuß 8 ange- Steckdose, ...
 • Page 50: Bedienen

  __CPE282343_TowerVentilator_B4.book Seite 48 Mittwoch, 7. Dezember 2016 8:39 20 6. Bedienen HINWEIS: Wenn Sie das Gerät im Dauer- betrieb arbeiten lassen wollen, müssen Sie Gerät in Betrieb neh- den Drehschalter 2 auf ON stellen. men und ausschalten 1. Stecken Sie den Netzstecker in eine Schwenkfunktion Netzsteckdose, die den technischen Daten entspricht.
 • Page 51: Entsorgen

  __CPE282343_TowerVentilator_B4.book Seite 49 Donnerstag, 8. Dezember 2016 3:54 15 8. Entsorgen 9. Technische Daten Dieses Produkt unterliegt der Modell: STV 45 D3 europäischen Richtlinie Netzspannung: 220 - 240 V ~ 50/60 Hz 2012/19/EU. Das Symbol Schutzklasse: der durchgestrichenen Ab- Leistung: 45 W falltonne auf Rädern bedeu-...
 • Page 52: Garantie Der Hoyer Handel Gmbh

  __CPE282343_TowerVentilator_B4.book Seite 50 Mittwoch, 7. Dezember 2016 8:39 20 10. Garantie der Die Garantieleistung gilt für Material- oder Fabrikationsfehler. HOYER Handel GmbH Von der Garantie ausgeschlossen Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, sind Verschleißteile, die normaler Sie erhalten auf dieses Gerät 3 Jahre Ga- Abnutzung ausgesetzt sind und Be- rantie ab Kaufdatum.
 • Page 53: Deutsch

  __CPE282343_TowerVentilator_B4.book Seite 51 Mittwoch, 7. Dezember 2016 8:39 20 • Ein als defekt erfasstes Produkt können Sie dann unter Beifügung des Kaufbe- legs (Kassenbon) und der Angabe, wor- in der Mangel besteht und wann er aufgetreten ist, für Sie portofrei an die Ihnen mitgeteilte Service Anschrift über- senden.
 • Page 54 HOYER HANDEL GMBH Tasköprüstraße 3 22761 Hamburg Germany Status of information · Az információ kelte · Stanje informacij · Stav informací · Stav informácií · Stand der Informationen: 11/2016 · Ident.-Nr.: STV 45 D3 IAN 282343 CPE282343_Tower Ventilator_Cover_LB4.indd 1 25.11.16 11:03...

Table of Contents