Silvercrest STV 45 C2 Operating Instructions Manual

Silvercrest STV 45 C2 Operating Instructions Manual

Table of Contents
 • Suomi

  • Laiteseloste
  • Osien Nimet (Ks. Taitelehti)
  • Tekniset Tiedot
  • Turvallisuusohjeet
  • Pakkauksesta Purkaminen Ja Pystytys
  • Käyttö
  • HOYER Handel Gmbh -Yhtiön MyöntäMä Takuu
  • Käytetyn Laitteen Hävittäminen
  • Puhdistus
 • Svenska

  • Beskrivning Av Apparaten
  • De Olika Delarna (Se Utvikssida)
  • Säkerhetsanvisningar
  • Tekniska Data
  • Uppackning Och Uppställning
  • Användning
  • Avfallshantering
  • HOYER Handel Gmbh Garanterar
  • Rengöring
 • Dansk

  • Beskrivelse Af Apparatet
  • Delenes Betegnelse (Se Foldudsiden)
  • Sikkerhedsanvisninger
  • Tekniske Data
  • Udpakning Og Opstilling
  • Betjening
  • Bortskaffelse
  • Garanti Fra HOYER Handel Gmbh
  • Rengøring
 • Français

  • Description de L'appareil
  • Caractéristiques Techniques
  • Consignes de Sécurité
  • Désignation des Pièces (Voir Rabat)
  • Déballage Et Installation
  • Utilisation
  • Nettoyage
  • Garantie de la Société HOYER Handel Gmbh
  • Mise Au Rebut
 • Dutch

  • Beschrijving Van Het Apparaat
  • Namen Van de Onderdelen (Zie Uitklappagina)
  • Technische Gegevens
  • Veiligheidsinstructies
  • Uitpakken en Opstellen
  • Bediening
  • Reiniging
  • Weggooien
  • Garantie Van de HOYER Handel Gmbh
 • Deutsch

  • Gerätebeschreibung
  • Benennung der Teile (Siehe Ausklappseite)
  • Sicherheitshinweise
  • Technische Daten
  • Auspacken und Aufstellen
  • Bedienen
  • Entsorgung
  • Reinigen
  • Garantie der HOYER Handel Gmbh

Advertisement

Available languages
 • EN

Available languages

 • ENGLISH, page 5

Quick Links

TOWER FAN STV 45 C2
TOWER FAN
Operating instructions
PELARFLÄKT
Bruksanvisning
VENTILATEUR COLONNE
Mode d'emploi
TOWER-VENTILATOR
Bedienungsanleitung
IAN 103879
RP103879_Tower Ventilator_Cover_LB3.indd 2
TORNITUULETIN
Käyttöohje
TOWER-VENTILATOR
Betjeningsvejledning
TOREN-VENTILATOR
Gebruiksaanwijzing
30.09.14 14:28

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Silvercrest STV 45 C2

 • Page 1 TOWER FAN STV 45 C2 TOWER FAN TORNITUULETIN Operating instructions Käyttöohje PELARFLÄKT TOWER-VENTILATOR Bruksanvisning Betjeningsvejledning VENTILATEUR COLONNE TOREN-VENTILATOR Mode d’emploi Gebruiksaanwijzing TOWER-VENTILATOR Bedienungsanleitung IAN 103879 RP103879_Tower Ventilator_Cover_LB3.indd 2 30.09.14 14:28...
 • Page 2 RP103879 Tower-Ventilator LB3 Seite 1 Mittwoch, 1. Oktober 2014 11:07 11 English ......... . 3 Be sure to note the fold-out page.
 • Page 3 RP103879 Tower-Ventilator LB3 Seite 1 Mittwoch, 1. Oktober 2014 11:07 11...
 • Page 4 RP103879 Tower-Ventilator LB3 Seite 2 Mittwoch, 1. Oktober 2014 11:07 11...
 • Page 5: Table Of Contents

  1. Description 1.1 Intended purpose 1.2 Scope of supply Use this SilverCrest STV 45 C2 tower fan to — 1 tower fan circulate air in dry indoor areas. — 1 stand (consisting of 2 parts) This appliance is intended for private use —...
 • Page 6: Names Of Parts (See Fold-Out Page)

  RP103879 Tower-Ventilator LB3 Seite 4 Mittwoch, 1. Oktober 2014 11:07 11 2. Names of parts (see fold-out page) 1 Tower fan 7 Off button (OFF) 2 Rotary switch and timer 8 Stand 3 Button 3: high blower setting 9 Depression for power supply cable 4 Button 2: moderate blower setting 10 Rear half of stand 5 Button for oscillation function...
 • Page 7 RP103879 Tower-Ventilator LB3 Seite 5 Mittwoch, 1. Oktober 2014 11:07 11 4.2 Special informations for this 4.4 Protection against electric shock appliance Warning! The following safety information is intended to protect Warning! To avoid injury, please you against electric shock. observe the following information.
 • Page 8: Unpack And Set Up

  RP103879 Tower-Ventilator LB3 Seite 6 Mittwoch, 1. Oktober 2014 11:07 11 • Never touch the appliance, the mains network could occur (multiple sockets cord or the mains plug with moist hands. are not allowed!). • Always pull the mains cord out by the •...
 • Page 9: Operation

  RP103879 Tower-Ventilator LB3 Seite 7 Mittwoch, 1. Oktober 2014 11:07 11 Notes 6. Select a location in line with the safety instructions (see “4. Safety instructions” – On delivery, screw ring 12 is screwed on page 4). onto the bottom of the tower fan. –...
 • Page 10: Cleaning

  RP103879 Tower-Ventilator LB3 Seite 8 Mittwoch, 1. Oktober 2014 11:07 11 6.4 Oscillation function 1. Switch on the oscillation function by pressing oscillation function key 5. The appliance has an oscillation function. 2. Switch off the oscillation function by This causes the appliance to move to and pressing oscillation function key 5 again.
 • Page 11: Hoyer Handel Gmbh Warranty

  RP103879 Tower-Ventilator LB3 Seite 9 Mittwoch, 1. Oktober 2014 11:07 11 9. HOYER Handel GmbH Warranty Dear Customer, Scope of warranty You have a warranty on this product which is valid for 3 years from the date of product been carefully purchase.
 • Page 12 RP103879 Tower-Ventilator LB3 Seite 10 Mittwoch, 1. Oktober 2014 11:07 11 • If malfunctions or any other defects Supplier should occur, in the first instance contact the Service Centre mentioned below by Please note that the address below is not a telephone or e-mail.
 • Page 13: Laiteseloste

  Jos luovutat laitteen muiden käyttöön, anna liittyviä tärkeitä ohjeita. kaikki asiakirjat sen mukana. 1. Laiteseloste 1.1 Käyttökohde 1.2 Toimituksen laajuus SilverCrest STV 45 C2 -tornituuletin on suunni- — 1 tornituuletin teltu ilman kierrättämiseen kuivissa sisätiloissa. — 1 jalusta (koostuu 2 osasta) Laite suunniteltu käytettäväksi...
 • Page 14: Osien Nimet (Ks. Taitelehti)

  RP103879 Tower-Ventilator LB3 Seite 12 Mittwoch, 1. Oktober 2014 11:07 11 2. Osien nimet (ks. taitelehti) 1 Tornituuletin 7 Virtapainike (OFF) 2 Kiertokytkin ja ajastin 8 Jalusta 3 Painike 3: suuri puhallusteho 9 Syvennys verkkojohdolle 4 Painike 2: keskisuuri puhallusteho 10 Jalustan takaosa 5 Kääntötoiminnon painike 11 Jalustan etuosa...
 • Page 15 RP103879 Tower-Ventilator LB3 Seite 13 Mittwoch, 1. Oktober 2014 11:07 11 rajoitteisia tai joilta puuttuu vaadittava kokemus Yhteystiedot "Service-Center" sivulla 18. ja/tai tieto, jos heitä valvotaan tai heille annetaan • Mikäli laite on vioittunut, sitä ei missään opastusta laitteen turvalliseen käyttöön ja he ovat tapauksessa saa käyttää.
 • Page 16: Pakkauksesta Purkaminen Ja Pystytys

  RP103879 Tower-Ventilator LB3 Seite 14 Mittwoch, 1. Oktober 2014 11:07 11 • Jos laite ei pitempään aikaan ole kaukokäyttöjärjestelmällä (esim. käytössä, sen verkkojohto on vedettävä langaton pistorasia). irti pistorasiasta. Vain silloin on taattu, 4.5 Tapaturmien ehkäisy ettei laite saa virtaa. •...
 • Page 17: Käyttö

  RP103879 Tower-Ventilator LB3 Seite 15 Mittwoch, 1. Oktober 2014 11:07 11 6. Valitse paikka, joka täyttää turvaohjei- 7. Työnnä verkkopistoke pistorasiaan, joka den asettamat vaatimukset (katso "4. vastaa teknisiä tietoja. Turvallisuusohjeet" sivulla 12). 6. Käyttö 6.1 Laitteen käyttöönotto ja 6.3 Käyntiajan asettaminen poiskytkentä...
 • Page 18: Puhdistus

  RP103879 Tower-Ventilator LB3 Seite 16 Mittwoch, 1. Oktober 2014 11:07 11 7. Puhdistus Lämpötuuletin kestää käytössä pitkään, kun se 2. Laitteen pinnan voi pyyhkiä puhtaaksi puhdistetaan säännöllisesti. kostealla rievulla. Puhdistusaineeksi sopii astianpesuneste. Varoitus! Sähköiskujen palovammojen välttämiseksi Varo! Voimakkaita hankaavia muistettava seuraavaa: puhdistusaineita ei saa käyttää, ne voivat •...
 • Page 19 RP103879 Tower-Ventilator LB3 Seite 17 Mittwoch, 1. Oktober 2014 11:07 11 vaihdamme sen – valintamme mukaan – Tuote on suunniteltu ainoastaan yksityiseen maksutta. Tämä takuusuoritus edellyttää, että käyttöön, ei ammattikäyttöön. viallinen laite ja sen ostokuitti (kassakuitti) Väärä tai epäasianmukainen käsittely, liiallinen toimitetaan meille kolmen vuoden määräajan voimankäyttö...
 • Page 20 RP103879 Tower-Ventilator LB3 Seite 18 Mittwoch, 1. Oktober 2014 11:07 11 Service-Center Toimittaja Huolto Suomi Ota huomioon, että seuraava osoite ei ole huoltopalvelun osoite. Ota ensin yhteys Tel.: 010309 3582 yllä mainittuun huoltopalveluun (Service- E-Mail: hoyer@lidl.fi Center). IAN: 103879 HOYER Handel GmbH Kühnehöfe 5 22761 Hamburg Saksa...
 • Page 21: Beskrivning Av Apparaten

  1. Beskrivning av apparaten 1.1 Avsedd användning 1.2 I leveransen ingår Med tornfläkten SilverCrest STV 45 C2 kan — 1 Tornfläkt man cirkulera luften i torra utrymmen. — 1 Bottenplatta (bestående av två delar) Denna produkt är avsedd för privat bruk och —...
 • Page 22: De Olika Delarna (Se Utvikssida)

  RP103879 Tower-Ventilator LB3 Seite 20 Mittwoch, 1. Oktober 2014 11:07 11 2. De olika delarna (se utvikssida) 1 Tornfläkt 7 Från knapp (OFF) 2 Vridkontakt och timer 8 Bottenplatta 3 Knapp 3: starkt fläktsteg 9 Fördjupning för nätanslutningsledning 4 Knapp 2: mellan fläktsteg 10 Bakre halvan av bottenplattan 5 Knapp svängfunktion 11 Främre halvan av bottenplattan...
 • Page 23 RP103879 Tower-Ventilator LB3 Seite 21 Mittwoch, 1. Oktober 2014 11:07 11 • Denna produkt kan användas av barn äldre än 8 fall vår kundtjänst. Kontaktuppgifter finns i "Service-center" på sidan 26. år och av personer med minskade fysiska, • Om apparaten är skadad, får...
 • Page 24: Uppackning Och Uppställning

  RP103879 Tower-Ventilator LB3 Seite 22 Mittwoch, 1. Oktober 2014 11:07 11 • Undvik att använda förlängningskablar. 4.5 Skydd mot skador Dessa är endast tillåtna under speciella förutsättningar: Beakta följande Varning! • förlängningskabeln måste vara anvisningar för satt undvika skador. lämplig för apparatens strömstyrka; •...
 • Page 25: Användning

  RP103879 Tower-Ventilator LB3 Seite 23 Mittwoch, 1. Oktober 2014 11:07 11 6. Välj en uppställningsplats som uppfyller 7. Stick in stickkontakten i ett vägguttag säkerhetsanvisningarna som motsvarar tekniska data. "4. Säkerhetsanvisningar" på sidan 20). 6. Användning 6.1 Ta apparaten i drift och koppla från 6.3 Inställning av gångtid Apparaten har en timer med vilken den 1.
 • Page 26: Rengöring

  RP103879 Tower-Ventilator LB3 Seite 24 Mittwoch, 1. Oktober 2014 11:07 11 7. Rengöring För att du ska få långvarig nytta av 1. Ta försiktigt bort grova dammavlagringar med en dammsugare. apparaten bör du rengöra den regelbundet. 2. Rengör apparaten utvändigt med en Varning! Tänk på...
 • Page 27 RP103879 Tower-Ventilator LB3 Seite 25 Mittwoch, 1. Oktober 2014 11:07 11 den defekta apparaten och originalkvittot Vid missbruk och felaktig behandling, våld lämnas in tillsammans med en kort skriftlig och vid ingrepp som inte utförts av vårt beskrivning av bristen och när denna auktoriserade serviceställe, upphöra...
 • Page 28 RP103879 Tower-Ventilator LB3 Seite 26 Mittwoch, 1. Oktober 2014 11:07 11 Service-center Leverantör Service Sverige Beakta att följande adress inte är någon serviceadress. Kontakta först ovan Tel.: 0770 930739 nämnda service-center. E-Mail: hoyer@lidl.se HOYER Handel GmbH Service Suomi Kühnehöfe 5 Tel.: 010309 3582 E-Mail: hoyer@lidl.fi 22761 Hamburg...
 • Page 29: Beskrivelse Af Apparatet

  1. Beskrivelse af apparatet 1.1 Anvendelsesformål 1.2 Leveringsomfang Med denne tower-ventilator SilverCrest — 1 tower-ventilator STV 45 C2 kan du få luften til at cirkulere i — 1 fod (i 2 dele) tørre indendørs rum. — 1 skruering (skruet på undersiden af...
 • Page 30: Delenes Betegnelse (Se Foldudsiden)

  RP103879 Tower-Ventilator LB3 Seite 28 Mittwoch, 1. Oktober 2014 11:07 11 2. Delenes betegnelse (se foldudsiden) 1 Tower-ventilator 7 Off-tast (OFF) 2 Drejekontakt og timer 8 Fod 3 Tast 3: kraftigt blæsetrin 9 Fordybning til nettilslutningsledning 4 Tast 2: middelt blæsetrin 10 Fodens bageste halvdel 5 Tast drejefunktion 11 Fodens forreste halvdel...
 • Page 31 RP103879 Tower-Ventilator LB3 Seite 29 Mittwoch, 1. Oktober 2014 11:07 11 over tilstrækkelig erfaring og kendskab, hvis der • Hvis apparatet er beskadiget, må den under ingen omstændigheder bruges. holdes opsyn med dem, eller de er blevet Lad i så fald apparatet reparere af instrueret om en sikker brug af apparatet og har kvalificerede fagfolk.
 • Page 32: Udpakning Og Opstilling

  RP103879 Tower-Ventilator LB3 Seite 30 Mittwoch, 1. Oktober 2014 11:07 11 • Undgå brugen af forlængerledninger. 4.5 Beskyttelse mod kvæstelser Dette tilladt under visse forudsætninger: Advarsel! Overhold følgende • forlængerledningen skal være egnet til henvisninger undgå apparatets strømstyrke kvæstelser. • forlængerledningen må ikke ligge løst, •...
 • Page 33: Betjening

  RP103879 Tower-Ventilator LB3 Seite 31 Mittwoch, 1. Oktober 2014 11:07 11 6. Vælg et opstillingssted, som svarer til sikkerhedshenvisningerne „4. Sikkerhedsanvisninger“ på side 28). 7. Sæt stikket i en stikkontakt, der er i overensstemmelse med de tekniske data. 6. Betjening 6.1 Apparatet tages i brug og slukkes 6.3 Indstilling af funktionstid Apparatet råder over en timer.
 • Page 34: Rengøring

  RP103879 Tower-Ventilator LB3 Seite 32 Mittwoch, 1. Oktober 2014 11:07 11 7. Rengøring Hvis du gerne vil have glæde af apparatet i 2. Apparatet skal rengøres udvendigt med en fugtig klud. Du må gerne bruge lidt lang tid, bør du rengøre det regelmæssigt. opvaskemiddel.
 • Page 35 RP103879 Tower-Ventilator LB3 Seite 33 Mittwoch, 1. Oktober 2014 11:07 11 for dig. Denne garantiydelse forudsætter, at Produktet er udelukkende fremstillet til privat det defekte apparat og kvitteringen for brug, ikke til erhvervsmæssig brug. købet (kassebonen) fremlægges inden for Ved misbrug og ukorrekt behandling, fristen på...
 • Page 36 RP103879 Tower-Ventilator LB3 Seite 34 Mittwoch, 1. Oktober 2014 11:07 11 Service-center Leverandør Service Danmark Vær venligst opmærksom på, at den følgende adresse ikke nogen Tel.: 32 710005 serviceadresse. Kontakt i første omgang E-Mail: hoyer@lidl.dk det ovennævnte service-center. IAN: 103879 HOYER Handel GmbH Kühnehöfe 5 22761 Hamburg...
 • Page 37: Description De L'appareil

  — dans des pensions avec petit-déjeuner. 1.1 Destination L'appareil doit être placé exclusivement au sol. Ce ventilateur tour SilverCrest STV 45 C2 est destiné au brassage de l'air dans des 1.2 Volume de livraison espaces fermés secs. Cet appareil est conçu pour un usage —...
 • Page 38: Désignation Des Pièces (Voir Rabat)

  RP103879 Tower-Ventilator LB3 Seite 36 Mittwoch, 1. Oktober 2014 11:07 11 2. Désignation des pièces (voir rabat) 1 Ventilateur tour 7 Bouton arrêt (OFF) 2 Bouton rotatif et minuteur 8 Socle 3 Bouton 3 : niveau de ventilation 9 Gorge pour le passage du câble de maximal raccordement 4 Bouton 2 : niveau de ventilation moyen...
 • Page 39 RP103879 Tower-Ventilator LB3 Seite 37 Mittwoch, 1. Oktober 2014 11:07 11 4.2 Consignes spéciales pour cet 4.4 Protection contre la décharge appareil électrique Respectez Attention ! Les consignes de Attention ! consignes suivantes pour éviter sécurité suivantes sont destinées à toute blessure.
 • Page 40 RP103879 Tower-Ventilator LB3 Seite 38 Mittwoch, 1. Oktober 2014 11:07 11 qualifié. Vous trouverez les données de externe d'un système contact dans « Service après-vente » à déclenchement à distance séparé, par la page 43. ex. prise à télécommande RF. •...
 • Page 41: Déballage Et Installation

  RP103879 Tower-Ventilator LB3 Seite 39 Mittwoch, 1. Oktober 2014 11:07 11 5. Déballage et installation – Veiller à bien introduire le câble de 5.1 Montage de l'appareil raccordement dans la gorge prévue à cet effet 9 ; Avant de mettre l'appareil en service, il faut –...
 • Page 42: Nettoyage

  RP103879 Tower-Ventilator LB3 Seite 40 Mittwoch, 1. Oktober 2014 11:07 11 L'appareil possède trois niveaux 2. Pour désactiver le minuteur, il suffit de ventilation : mettre le bouton rotatif 2 sur 'OFF'. – Niveau 1, puissance faible : Remarque : Si vous souhaitez faire Appuyer sur le bouton 6 ;...
 • Page 43: Mise Au Rebut

  RP103879 Tower-Ventilator LB3 Seite 41 Mittwoch, 1. Oktober 2014 11:07 11 8. Mise au rebut appareils électriques et électroniques. Le 8.1 Appareil recyclage aide à réduire la consommation de matières premières et soulage notre pictogramme avec environnement. Par conséquent, veuillez tonneau sur roues barré...
 • Page 44 RP103879 Tower-Ventilator LB3 Seite 42 Mittwoch, 1. Oktober 2014 11:07 11 Durée de la garantie et dommages-intérêts Procédure d'application de la garantie légaux Pour traiter rapidement votre demande La durée de garantie n'est pas prolongée du d'application de la garantie, merci de suivre fait de son application.
 • Page 45 RP103879 Tower-Ventilator LB3 Seite 43 Mittwoch, 1. Oktober 2014 11:07 11 Service après-vente Fournisseur Service France Attention, il ne s'agit pas de l'adresse du service après-vente. Contactez en Tel.: 0800 919270 premier lieu le service après-vente indiqué E-Mail: hoyer@lidl.fr ci-dessus. Service Belgique HOYER Handel GmbH Tel.: 070 270 171...
 • Page 46: Beschrijving Van Het Apparaat

  1. Beschrijving van het apparaat 1.1 Toepassingsdoel 1.2 Omvang van de levering Met deze torenventilator SilverCrest STV 45 — 1 torenventilator C2 kunt u de lucht in droge binnenruimten — 1 standvoet (bestaande uit 2 delen) laten circuleren.
 • Page 47: Namen Van De Onderdelen (Zie Uitklappagina)

  RP103879 Tower-Ventilator LB3 Seite 45 Mittwoch, 1. Oktober 2014 11:07 11 2. Namen van de onderdelen (zie uitklappagina) 1 Torenventilator 7 Uit-toets (OFF) 2 Draaischakelaar en timer 8 Standvoet 3 Toets 3: sterke ventilatorstand 9 Uitsparing voor netsnoer 4 Toets 2: middelste ventilatorstand 10 Achterste helft standvoet 5 Toets zwenkfunctie 11 Voorste helft standvoet...
 • Page 48 RP103879 Tower-Ventilator LB3 Seite 46 Mittwoch, 1. Oktober 2014 11:07 11 of geestelijke vaardigheden of met gebrekkige • Als het apparaat mocht zijn gevallen of als er hard tegenaan is gestoten, of als ervaring en/of gebrekkige kennis worden het in het water is gevallen, mag u het gebruikt, wanneer ze onder toezicht staan of niet verder gebruiken.
 • Page 49: Uitpakken En Opstellen

  RP103879 Tower-Ventilator LB3 Seite 47 Mittwoch, 1. Oktober 2014 11:07 11 • Trek het netsnoer altijd aan de stekker (meervoudige contactdozen uit. Trek nooit aan het snoer zelf. verboden!). • Let erop dat het netsnoer niet geknikt of • Het apparaat mag niet met een externe afgekneld wordt.
 • Page 50: Bediening

  RP103879 Tower-Ventilator LB3 Seite 48 Mittwoch, 1. Oktober 2014 11:07 11 Aanwijzingen: 6. Kies een standplaats die voldoet aan de veiligheidsaanwijzingen (zie – De schroefring 12 is bij levering van „4. Veiligheidsinstructies“ onderen torenventilator pagina 45). geschroefd. – Let erop dat het netsnoer in de 7.
 • Page 51: Reiniging

  RP103879 Tower-Ventilator LB3 Seite 49 Mittwoch, 1. Oktober 2014 11:07 11 zetten. Tegelijkertijd wordt 6.4 Zwenkfunctie stroomvoorziening ingeschakeld. Het apparaat beschikt over een zwenkfunctie. 2. Om de timer uit te schakelen zet u de draaischakelaar 2 op "OFF". Deze zorgt ervoor dat het apparaat heen en weer zwenkt, zodat de uitgeblazen lucht Aanwijzing: wanneer u het apparaat gelijkmatiger over de ruimte wordt verdeeld:...
 • Page 52: Garantie Van De Hoyer Handel Gmbh

  RP103879 Tower-Ventilator LB3 Seite 50 Mittwoch, 1. Oktober 2014 11:07 11 8.2 Verpakking Als u de verpakking wilt verwijderen, dient u de in uw land geldende milieuvoorschriften na te leven. 9. Garantie van de HOYER Handel GmbH Geachte klant, Garantieperiode en wettelijke aanspraak op garantie Op dit apparaat verlenen wij 3 jaar garantie vanaf de koopdatum.
 • Page 53 RP103879 Tower-Ventilator LB3 Seite 51 Mittwoch, 1. Oktober 2014 11:07 11 Toepassingsdoelen en handelingen waarvan Service-center in de gebruiksaanwijzing wordt afgeraden of waarvoor wordt gewaarschuwd, moeten Service Nederland beslist worden vermeden. Tel.: 0900 0400223 (0,10 EUR/Min.) Het product is enkel voor particulier gebruik en E-Mail: hoyer@lidl.nl niet voor commercieel gebruik bedoeld.
 • Page 54: Gerätebeschreibung

  Gerätes an Dritte mit aus. 1. Gerätebeschreibung 1.1 Verwendungszweck Das Gerät darf ausschließlich auf dem Boden aufgestellt werden. Mit diesem Tower-Ventilator SilverCrest 1.2 Lieferumfang STV 45 C2 können Sie die Luft in trockenen Innenräumen umwälzen. — 1 Tower-Ventilator Dieses Gerät ist für den Einsatz in Privat- —...
 • Page 55: Benennung Der Teile (Siehe Ausklappseite)

  RP103879 Tower-Ventilator LB3 Seite 53 Mittwoch, 1. Oktober 2014 11:07 11 2. Benennung der Teile (siehe Ausklappseite) 1 Tower-Ventilator 7 Aus-Taste (OFF) 2 Drehschalter und Timer 8 Standfuß 3 Taste 3: starke Gebläsestufe 9 Vertiefung für Netzanschlussleitung 4 Taste 2: mittlere Gebläsestufe 10 Hintere Hälfte Standfuß...
 • Page 56 RP103879 Tower-Ventilator LB3 Seite 54 Mittwoch, 1. Oktober 2014 11:07 11 schen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten len sein, dürfen Sie es nicht weiterbenut- zen. Wenden Sie sich in diesem Fall an oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen unser Service-Center. Die Kontaktdaten benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder finden Sie in „Service-Center”...
 • Page 57: Auspacken Und Aufstellen

  RP103879 Tower-Ventilator LB3 Seite 55 Mittwoch, 1. Oktober 2014 11:07 11 • Achten Sie darauf, dass die Netzan- kommen kann (Verbot von Mehrfach- schlussleitung geknickt oder steckdosen!). gequetscht wird. • Das Gerät darf nicht mit einer externen • Achten Sie darauf, dass die Netzan- Zeitschaltuhr oder einem separaten Fern- schlussleitung nicht durch scharfe Kanten wirksystem, wie zum Beispiel einer Funk-...
 • Page 58: Bedienen

  RP103879 Tower-Ventilator LB3 Seite 56 Mittwoch, 1. Oktober 2014 11:07 11 5. Schrauben Sie den Standfuß 8 mit dem – Ziehen Sie den Schraubring 12 hand- mitgelieferten Schraubring 12 an der fest an. Verwenden Sie kein Werkzeug. Unterseite des Tower-Ventilators fest. Hinweise: –...
 • Page 59: Reinigen

  RP103879 Tower-Ventilator LB3 Seite 57 Mittwoch, 1. Oktober 2014 11:07 11 len. Gleichzeitig wird die Stromversor- 6.4 Schwenkfunktion gung eingeschaltet. Das Gerät besitzt eine Schwenkfunktion. 2. Um den Timer auszuschalten, stellen Sie den Drehschalter 2 auf „OFF“. Diese bewirkt, dass das Gerät hin- und her schwenkt und dadurch die austretende Luft Hinweis: Wenn Sie das Gerät im Dauer- gleichmäßiger im Raum verteilt wird:...
 • Page 60: Garantie Der Hoyer Handel Gmbh

  RP103879 Tower-Ventilator LB3 Seite 58 Mittwoch, 1. Oktober 2014 11:07 11 8.2 Verpackung Wenn Sie die Verpackung entsorgen möcht- en, achten Sie auf die entsprechenden Umweltvorschriften in Ihrem Land. 9. Garantie der HOYER Handel GmbH Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, Garantiezeit und gesetzliche Mängelansprüche Sie erhalten auf dieses Gerät 3 Jahre...
 • Page 61 RP103879 Tower-Ventilator LB3 Seite 59 Mittwoch, 1. Oktober 2014 11:07 11 Das Gerät ist lediglich für den privaten und Service-Center nicht für den gewerblichen Gebrauch bestimmt. Service Deutschland Bei missbräuchlicher und unsachgemäßer Tel.: 0800-5435111 Behandlung, Gewaltanwendung und bei (kostenlos) Eingriffen, die nicht von unserem autorisier- E-Mail: hoyer@lidl.de ten Service-Center vorgenommen wurden, erlischt die Garantie.
 • Page 62 22761 Hamburg Germany Status of information · Tiedot päivitetty · Informationsstatus · Informationernes stand · Version des informations · Stand van de informatie · Stand der Informationen: 10/2014 · Ident.-Nr.: STV 45 C2 IAN 103879 RP103879_Tower Ventilator_Cover_LB3.indd 1 30.09.14 14:28...

This manual is also suitable for:

103879

Table of Contents