Makita KP0810 Instruction Manual

Hide thumbs

Advertisement

Power Planer
GB
Elhandhyvel
S
Krafthøvel
N
Tehohöylä
FIN
Elektriskā ēvele
LV
Elektrinis oblius
LT
Elektriline höövel
EE
Рубанок
RUS
KP0810
KP0810C
INSTRUCTION MANUAL
BRUKSANVISNING
BRUKSANVISNING
KÄYTTÖOHJE
LIETOŠANAS INSTRUKCIJA
NAUDOJIMO INSTRUKCIJA
KASUTUSJUHEND
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
1

Advertisement

loading

  Summary of Contents for Makita KP0810

 • Page 1 Power Planer INSTRUCTION MANUAL Elhandhyvel BRUKSANVISNING Krafthøvel BRUKSANVISNING Tehohöylä KÄYTTÖOHJE Elektriskā ēvele LIETOŠANAS INSTRUKCIJA Elektrinis oblius NAUDOJIMO INSTRUKCIJA Elektriline höövel KASUTUSJUHEND Рубанок РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ KP0810 KP0810C...
 • Page 2 007639 007640 007688 007641 002555 002556 007641 002565 002566 007643 007801 007687...
 • Page 3 007644 007802 007645 007646 002580 007647 0.2 - 0.4mm 010794 010795 007649 003634 007650 007653...
 • Page 4 007828 002589 002588 002590 007651 001145 007652...
 • Page 5: Specifications

  • Due to our continuing program of research and development, the specifications herein are subject to change without notice. • Specifications may differ from country to country. • Weight according to EPTA-Procedure 01/2003 ENE001-1 Intended use Model KP0810 The tool is intended for planing wood. Sound pressure level (L ) : 88 dB(A) ENF002-2...
 • Page 6: General Power Tool Safety Warnings

  Rags, cloth, cord, string and the like should Makita Corporation responsible never be left around the work area. manufacturer declare that the following Makita Avoid cutting nails. Inspect for and remove all machine(s): nails from the workpiece before operation. Designation of Machine: Use only sharp blades.
 • Page 7: Functional Description

  Adjusting depth of cut 17. Use only Makita blades specified in this Fig.1 manual. Depth of cut may be adjusted by simply turning the knob 18. Always use the correct dust mask/respirator...
 • Page 8: Removing Or Installing Planer Blades

  Set the drum cover over the adjusting plate/set Use only the Makita wrench provided to remove or plate and screw in the three hex flange head bolts • install the blades. Failure to do so may result in...
 • Page 9: Correct Setting

  Apply pressure on the front of tool at NOTE: the start of planing, and at the back at the end of planing. If you connect a Makita vacuum cleaner to this tool, • Planing will be easier if you incline the workpiece in...
 • Page 10: Maintenance

  Use of chamfering rule (optional accessory) assures any other maintenance or adjustment should be more tool stability when shiplapping. performed by Makita Authorized Service Centers, always Fig.24 using Makita replacement parts. To install the chamfering rule, remove two screws on both sides of the front of the tool and set the depth of cut to 4 mm.
 • Page 11: Optional Accessories

  Only use accessory or attachment for its stated purpose. If you need any assistance for more details regarding these accessories, ask your local Makita Service Center. High-speed steel Planer blade • Tungsten-carbide Planer blade (For longer blade • life) Mini planer blade •...
 • Page 12 • På grund av vårt pågående program för forskning och utveckling kan dessa specifikationer ändras utan föregående meddelande. • Specifikationerna kan variera mellan olika länder. • Vikt i enlighet med EPTA-procedur 01/2003 ENE001-1 Användningsområde Modell KP0810 Verktyget är avsett för hyvling av trä. Ljudtrycksnivå (L ): 88 dB(A) ENF002-2 Strömförsörjning...
 • Page 13 Använd tvingar eller annat praktiskt för att säkra och stödja arbetsstycket på ett stabilt EU-konformitetsdeklaration underlag. Att hålla arbetsstycket i händerna eller Vi Makita Corporation som ansvariga tillverkare mot kroppen ger inte tillräckligt stöd och du kan deklarerar att följande Makita-maskin(er): förlora kontrollen.
 • Page 14 FUNKTIONSBESKRIVNING Se till att sågbladet inte är i kontakt med arbetsstycket innan du trycker på avtryckaren. 12. Vänta tills bladet når full hastighet innan du FÖRSIKTIGT! skär. Se alltid till att maskinen är avstängd och • 13. Stäng av maskinen och vänta tills sågbladen nätsladden urdragen innan du justerar eller stannat helt innan justeringar utförs.
 • Page 15 Använd endast medföljande nyckel från Makita för finns mellan trumman och fästplattan för att skjut • att montera eller demontera knivarna. I annat fall in hyvelkniven (vändskär) på...
 • Page 16 Ändra riktning för spånutkast Fig.14 Fig.10 Anslut en dammsugare från Makita till din maskin när du Riktningen för spånutkastet kan ändras till höger eller till vill ha rent under hyvlingen. Anslut sedan en vänster. För att ändra riktningen drar du ut stoppet dammsugarslang till öppningen för spånutkastet på...
 • Page 17 Rikta in ett av de tre V-spåren i främre bottenplattan med justeringsarbete utföras av ett auktoriserat Makita arbetsstyckets kant och hyvla det för att utföra en fasning, servicecenter och med reservdelar från Makita. såsom visas i figuren.
 • Page 18: Valfria Tillbehör

  Om andra tillbehör eller tillsatser används kan det uppstå risk för personskador. Använd endast tillbehören eller tillsatserna för de syften de är avsedda för. Kontakta ditt lokala Makita servicecenter om du behöver ytterligare information om dessa tillbehör. HSS-kniv •...
 • Page 19: Tekniske Data

  • Som følge av vårt kontinuerlige forsknings- og utviklingsprogram kan de tekniske dataene endres uten ytterligere forvarsel. • Tekniske data kan variere fra land til land. • Vekt i henhold til EPTA-prosedyre 01/2003 ENE001-1 Beregnet bruk Modell KP0810 Denne maskinen er laget for å jevne tre. Lydtrykknivå (L ) : 88 dB(A) ENF002-2 Strømforsyning...
 • Page 20 EF-samsvarserklæring plattform. Hvis du holder det med hånden eller ansvarlig produsent erklærer Makita mot kroppen, kan det være ustabilt og føre til at du Corporation at følgende Makita-maskin(er): mister kontrollen. Maskinbetegnelse: Tuer, kluter, ledninger, strenger og lignende Krafthøvel bør aldri...
 • Page 21 ønskede høvlingsdybden. trommelen, ellers kan ubalansen forårsake Bryterfunksjon vibrering og forkorte maskinens levetid. 17. Bruk kun Makita-blader som angitt i denne FORSIKTIG: håndboken. Før du kobler maskinen til strømnettet, må du alltid 18. Bruk alltid riktig støvmaske/pustemaske for •...
 • Page 22 Sett trommeldekslet over Bruk bare Makita-skrunøkkelen som følger med til justerings-/innstillingsplante og skru inn de tre • å montere eller demontere bladene Gjør du ikke det, sekskantede flenshodeskruene. Nå er det en kan det føre til at monteringsskruene strammes for åpning mellom trommelen og innstillingsplaten...
 • Page 23 Fig.13 fester arbeidsemnet i skrå stilling, slik at du kan høvle litt MERK: i nedoverbakke. Hvis du kobler en støvsuger fra Makita til denne Hastigheten og skjæredybden bestemmer resultatet. • maskinen, kan rengjøringen utføres på en mer Krafthøvelen fortsetter å høvle i en hastighet som ikke vil effektiv og ryddig måte.
 • Page 24 Makitas autoriserte servicesentre, Fig.24 og det må alltid brukes reservedeler fra Makita. For å montere skråfaslinjalen må du fjerne to skruer på begge sider av forsiden av maskinen, og stille inn høvlingsdybden på 4 mm. Monter den så på fremre del av maskinfoten og fest den med skruene som vist på...
 • Page 25: Valgfritt Tilbehør

  Bruk av annet tilbehør eller verktøy kan forårsake helseskader. Tilbehør og verktøy må kun brukes til det formålet det er beregnet på. Ta kontakt med ditt lokale Makita-servicesenter hvis du trenger mer informasjon om dette tilbehøret. Høyhastighets høvelblad i stål •...
 • Page 26: Tekniset Tiedot

  A-painotettu melutaso määräytyy ENF002-2 EN60745-standardin mukaan: Virtalähde Laitteen saa kytkeä vain sellaiseen virtalähteeseen, Malli KP0810 jonka jännite on sama kuin arvokilvessä ilmoitettu, ja sitä Äänenpainetaso (L ): 88 dB(A) saa käyttää ainoastaan yksivaiheisella vaihtovirralla. Äänen tehotaso (L ): 99 dB(A)
 • Page 27 ENH101-15 Koskee vain Euroopan maita käyttäjälle sähköiskun. Kiinnitä ja tue työkappale tukevalle alustalle VAKUUTUS EC-VASTAAVUUDESTA puristimilla tai muulla käytännöllisellä tavalla. Vastuullinen valmistaja Makita Corporation ilmoittaa Työkappaleen piteleminen käsin tai vartaloa vastaavansa siitä, että seuraava(t) Makitan vasten ei tue työkappaletta riittävästi ja voi johtaa valmistama(t) kone(et): hallinnan menetykseen.
 • Page 28: Toimintojen Kuvaus

  TOIMINTOJEN KUVAUS 10. Anna koneen käydä hetki ennen käyttämistä työkappaleeseen. Tarkkaile konetta värinän ja huojunnan varalta, mikä HUOMIO: voisi olla merkki huonosti asennetusta tai Varmista aina ennen koneen säätöjen • tasapainotetusta terästä. toiminnallisten tarkistusten tekemistä, että kone on Varmista, että terä ei kosketa työkappaletta, sammutettu ja irrotettu pistorasiasta.
 • Page 29 KOKOONPANO Kuva8 Asenna säätölevy/asetuslevy tulkkipohjaan siten, että asetuslevyssä oleva höylinterän paikantava HUOMIO: korva lepää mini-höylinterän urassa, paina sitten Varmista aina ennen koneelle tehtäviä • säätölevyn kanta samaan tasoon tulkkipohjan toimenpiteitä, että kone on sammutettu ja irrotettu takaosan kanssa ja kiristä pannukansiruuvit. pistorasiasta.
 • Page 30 Kuva14 Kuva10 Jos haluat tehdä höyläystyön siististi, kytke työkaluusi Lastujen päästön suuntaa voidaan muuttaa oikealle tai Makita-pölynimuri. Kytke sitten pölynimurin letku lastun vasemmalle. Muutat suunnan vetämällä rajoittimesta päästöaukkoon kuvien osoittamalla tavalla. samalla kääntämällä sitä hieman taaksepäin ja asenna siihen yksi kahdesta lastun päästön päinvastaisella Polvi (vaihtoehtoinen lisävaruste)
 • Page 31 KUNNOSSAPITO leikkaussyvyyttä lisätä, kun taas hienoon viimeistelyyn kannattaa vähentää leikkaussyvyyttä ja edetä työkalulla vielä hitaammin. HUOMIO: Laivalaudan teko (uurtaminen) Varmista aina ennen tarkastuksia ja huoltotöitä, • että laite on kone on sammutettu ja irrotettu Kuva17 virtalähteestä. Kuvan osoittaman porrasmaisen leikkauksen tekoon Älä...
 • Page 32 LISÄVARUSTEET HUOMIO: Näitä lisävarusteita -laitteita suositellaan • käytettäväksi tässä ohjekirjassa mainitun Makitan koneen kanssa. Minkä tahansa muun lisävarusteen –laitteen käyttäminen aiheuttaa loukkaantumisvaaran. Käytä lisävarusteita -laitteita vain niiden käyttötarkoituksen mukaisesti. Jos tarvitset apua tai yksityiskohtaisempia tietoja seuraavista lisävarusteista, ota yhteys paikalliseen Makitan huoltoon.
 • Page 33 Tipiskais A-svērtais trokšņa līmenis ir noteikts saskaņā ar ENF002-2 EN60745: Strāvas padeve Darbarīks jāpievieno tikai tādai strāvas padevei, kuras Modelis KP0810 spriegums ir tāds pats, kā norādīts uz plāksnītes ar Skaņas spiediena līmenis (L ): 88 dB(A) nosaukumu, un to var ekspluatēt tikai ar vienfāzes Skaņas jaudas līmenis (L...
 • Page 34 Tikai Eiropas valstīm saskarties ar savu vadu. Ja sagriež vadu, kurā ir EK Atbilstības deklarācija strāva, mehanizētā darbarīka ārējās metāla virsmas var vadīt strāvu un radīt elektriskās Mēs, uzņēmums „Makita Corporation", kā atbildīgs strāvas triecienus lietotājam. ražotājs paziņojam, sekojošais/-ie „Makita"...
 • Page 35 Darbarīkam ar atbloķēšanas pogu 17. Izmantojiet tikai Makita asmeņus, kas norādīti Lai nepieļautu slēdža mēlītes nejaušu nospiešanu, šajā rokasgrāmatā. darbarīks ir aprīkots ar atbloķēšanas pogu. 18. Vienmēr izmantojiet materiālam un konkrētam Lai iedarbinātu darbarīku, no jebkuras puses nospiediet...
 • Page 36 • būtu vienā līmenī ar mēra pamatnes aizmugures komplektācijā esošo Makita uzgriežņu atslēgu. Ja daļu. Pārbaudiet, vai visu minēto elementu tā nerīkosieties, uzstādīšanas bultskrūves būs stāvoklis ir šāds, lai darbs būtu vienmērīgi pieskrūvētas pārāk cieši vai pārāk vaļīgi. Tādējādi paveikts.
 • Page 37 Vispirms atbalstiet darbarīka priekšējo pamatni līdzeni uz apstrādājamā materiāla virsmas, asmeņiem ar to PIEZĪME: nesaskaroties. Ieslēdziet darbarīku un nogaidiet, kamēr Ja šim darbarīkam pievienosiet Makita putekļsūcēju, • asmeņi darbojas ar pilnu jaudu. Tad uzmanīgi virziet darbs ar to būs vēl efektīvāks un tīrāks.
 • Page 38 Lai saglabātu produkta DROŠU un UZTICAMU darbību, vienu no trim "V" rievām, kas atrodas priekšējā pamatnē, remontdarbus, apkopi un regulēšanu uzticiet veikt tikai ar apstrādājamā materiāla malu un noēvelējiet to. Makita pilnvarotam apkopes centram un vienmēr Att.23 izmantojiet tikai Makita rezerves daļas. Lietojot nošķēluma...
 • Page 39: Papildu Piederumi

  Piederumu vai rīku izmantojiet tikai tā paredzētajam mērķim. Ja jums vajadzīga palīdzība vai precīzāka informācija par šiem piederumiem, vērsieties savā tuvākajā Makita apkopes centrā. Liela ātruma tērauda ēveles asmens • Volframa karbīda ēveles asmens (ilgākai asmens •...
 • Page 40 Tipiškas A svertinis triukšmo lygis nustatytas pagal ENF002-2 EN60745: Maitinimo šaltinis Šį įrankį reikia jungti tik prie tokio maitinimo šaltinio, kurio Modelis KP0810 įtampa atitinka nurodytąją įrankio duomenų plokštelėje; Garso slėgio lygis (L ): 88 dB(A) galima naudoti tik vienfazį kintamosios srovės maitinimo...
 • Page 41 Mechanizmo paskirtis: Nepjaukite vinių. Prieš dirbdami apžiūrėkite Elektrinis oblius ruošinį ir išimkite visas vinis. Modelio Nr./ tipas: KP0810,KP0810C Naudokite tik aštrias geležtes. Su geležtėmis priklauso serijinei gamybai ir elkitės labai atsargiai. atitinka šias Europos direktyvas: Prieš...
 • Page 42: Veikimo Aprašymas

  OFF (išjungta). vibraciją ir sumažins įrankio naudojimo laiką. 17. Naudokite tik šioje instrukcijoje nurodytas Pav.2 „Makita" geležtes. Įrankiams su fiksavimo mygtuku 18. Atsižvelgdami į apdirbamą medžiagą ir darbo Norėdami įjungti įrankį, tiesiog paspauskite gaiduką. pobūdį, būtinai užsidėkite kaukę, saugančią...
 • Page 43 šį sureguliavimą. Geležtės sumontavimui arba nuėmimui naudokite • Reguliavimo plokštės kapliuką įstumkite į griovelį tik „MAKITA" veržliaraktį. Jeigu naudosite kitą įrankį, būgne. galite per daug arba ne iki galo priveržti montavimo Uždėkite būgno gaubtą...
 • Page 44 Pav.10 Norėdami atlikti švarią obliavimo operaciją, prie šio Skiedros gali būti išmetamos į dešinę arba į kairę pusę. įrankio prijunkite „MAKITA" dulkių siurblį. Tuomet prie Norėdami pakeisti skiedrų išmetimo kryptį, truputį skiedrų išmetimo angos prijunkite dulkių siurblio žarną, pasukdami traukite fiksatorių atgal ir įtaisykite jį vienoje iš...
 • Page 45: Techninė Priežiūra

  Kad gaminys būtų SAUGUS ir PATIKIMAS, jį taisyti, Pav.23 apžiūrėti ar vykdyti bet kokią kitą priežiūrą ar derinimą Darant užleistinius sujungimus reikėtų naudoti griovelių turi įgaliotasis kompanijos „Makita" techninės priežiūros pjovimo liniuotę (pasirenkamas priedas), nes ji užtikrina centras; reikia naudoti kompanijos „Makita"...
 • Page 46 PASIRENKAMI PRIEDAI DĖMESIO: Su šiame vadove aprašytu įrenginiu „Makita" • rekomenduojama naudoti tik nurodytus priedus ir papildomus įtaisus. Jeigu bus naudojami kitokie priedai ar papildomi įtaisai, gali būti sužaloti žmonės. Priedus arba papildomus įtaisus naudokite tik pagal paskirtį. Jeigu norite daugiau sužinoti apie tuos priedus, kreipkitės į...
 • Page 47: Tehnilised Andmed

  Ettenähtud kasutamine Müra Tööriist on ette nähtud puidu lihvimiseks. Tüüpiline A-korrigeeritud müratase vastavalt EN60745: ENF002-2 Toiteallikas Mudel KP0810 Seadet võib ühendada ainult andmesildil näidatud Helirõhu tase (L ) : 88 dB(A) pingele vastava pingega toiteallikaga ning seda saab Helisurve tase (L...
 • Page 48 Ainult Euroopa riigid toetamiseks stabiilsele alusele. Töödeldava EÜ vastavusdeklaratsioon detaili hoidmisel käega või selle toetamisel vastu Makita korporatsiooni vastutava tootjana kinnitame, keha on detail ebastabiilses asendis ning võib et alljärgnev(ad) Makita masin(ad): põhjustada kontrolli kaotust. masina tähistus: Tööpiirkonda ei tohi kunagi jätta riideräbalaid, Elektriline höövel...
 • Page 49 • ühendamist, lüliti päästik funktsioneerib 17. Kasutage ainult käesolevas kasutusjuhendis nõuetekohaselt ja liigub lahtilaskmisel tagasi ette nähtud Makita lõiketerasid. väljalülitatud asendisse. 18. Kasutage alati õiget tolmumaski/respiraatorit, mis vastab materjalile ja rakendusele, millega Joon.2 töötate. Lukustusnupuga tööriista kohta Tööriista töölelülitamiseks on vaja lihtsalt lüliti päästikut HOIDKE JUHEND ALLES.
 • Page 50 Kasutage terade eemaldamiseks miniterade kohalelibistamiseks. Tera • paigaldamiseks ainult kaasasolevat Makita positsioneeritakse paigaldusplaadil olevate mutrivõtit. Vastasel korral võib paigalduspoltide höövlitera fikseerimiskäppade abil. kinnitus osutuda liiga tugevaks või jääda Joon.9...
 • Page 51 EN0004-1 Tolmuimeja ühendamine Laastuväljastussuuna muutmine Joon.14 Joon.10 Kui soovite puhtamalt hööveldada, ühendage tööriistaga Tööriista on võimalik seadistada nii, et laastud Makita tolmuimeja. Seejärel ühendage tolmuimeja voolik paisatakse paremale või vasakule. Suuna laastuväljastusava külge, nagu joonistel näidatud. muutmiseks tõmmake stopper välja, pöörates seda samal ajal veidi tagasi, ning torgake see ühte kahest...
 • Page 52 Faasimislõike tegemiseks, nagu joonisel näidatud, Toote OHUTUSE ja TÖÖKINDLUSE tagamiseks tuleb seadke üks eesmisel alusel olevatest „V"-kujulistest vajalikud remonttööd, muud hooldus- ja reguleerimistööd soontest töödeldava detaili servaga kohakuti ning lasta teha Makita volitatud teeninduskeskustes. Alati hööveldage seda. tuleb kasutada Makita varuosi. Joon.23 Faasimisjoonlaua...
 • Page 53 VALIKULISED TARVIKUD HOIATUS: Neid tarvikuid ja lisaseadiseid on soovitav kasutada • koos Makita tööriistaga, mille kasutamist selles kasutusjuhendis kirjeldatakse. Muude tarvikute ja lisaseadiste kasutamisega kaasneb vigastada saamise oht. Kasutage tarvikuid ja lisaseadiseid ainult otstarvetel, milleks need on ette nähtud. Saate vajadusel kohalikust Makita teeninduskeskusest lisateavet nende tarvikute kohta.
 • Page 54: Технические Характеристики

  31-1. Угольные щетки 8-2. Регулировочная пластина 14-1. Пылесос 8-3. Выступы расположения лезвия 15-1. Колено строгального станка 16-1. Начало ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Модель KP0810 KP0810C Ширина строгания 82 мм Глубина строгания 4 мм Глубина фальцевания 25 мм Число оборотов без нагрузки (мин...
 • Page 55 Суммарное значение вибрации (сумма векторов по Техническая документация хранится у официального трем осям) определяется по следующим параметрам представителя в Европе: EN60745: Makita International Europe Ltd. Michigan Drive, Tongwell, Модель KP0810 Milton Keynes, Bucks MK15 8JD, England Рабочий режим: строгание мягкой древесины...
 • Page 56 Если при выполнении работ существует инструмента. риск контакта инструмента с собственным 17. Используйте только лезвия компании шнуром питания, держите Makita, указанные в данном руководстве. электроинструмент только за специально 18. Всегда используйте соответствующую предназначенные изолированные пылезащитную маску/респиратор для поверхности. Контакт с...
 • Page 57: Описание Функционирования

  пальцев или рук при снятии и установке лезвий. Для инструмента с кнопкой блокировки Для снятия или установки лезвий пользуйтесь • Для включения инструмента достаточно просто только специальным ключом Makita. нажать на курковый выключатель. Для остановки Несоблюдение данного требования может инструмента отпустите курковый выключатель. привести...
 • Page 58 Равномерно и попеременно затяните все расстоянии от корпуса с одной стороны и установочные болты с помощью торцового ключа. металлической скобы с другой стороны. Для инструмента с мини-лезвиями строгального Затяните три фланцевых болта с станка шестигранными головками (с помощью входящего в комплект поставки торцового Снимите...
 • Page 59 После этого осторожно подвигайте Примечание: инструмент вперед. Надавливайте на переднюю Если вы подсоедините пылесос Makita к • часть инструмента при начале строгания, и на данному инструменту, это позволит добиться заднюю часть при окончании строгания. Строгание более эффективной и чистой работы.
 • Page 60 будет легче, если Вы наклоните обрабатываемую инструмента при строгании. деталь в устойчивом положении, чтобы Вы смогли Рис.24 осуществлять строгание по направлению вниз. Для установки линейки фаски снимите два болта по Тип обработки определяется скоростью и глубиной обеим сторонам передней части инструмента и выреза.
 • Page 61: Дополнительные Аксессуары

  оборудования, ремонт, любое другое техобслуживание или регулировку необходимо производить в уполномоченных сервис-центрах Makita, с использованием только сменных частей производства Makita. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИ: Эти принадлежности или насадки • рекомендуется использовать вместе с Вашим инструментом Makita, описанным в данном руководстве. Использование каких-либо других...
 • Page 64 Makita Corporation Anjo, Aichi, Japan www.makita.com 884693G984...

This manual is also suitable for:

Kp0810c