Download Print this page

Makita KP0810 Instruction Manual

Hide thumbs

Advertisement

Power Planer
GB
Електричний рубанок
UA
Strugarka elektryczna
PL
Rindea electrică
RO
Elektrohobel
DE
Erőgyalu
HU
Ručná hobľovačka
SK
Velkoplošný hoblík
CZ
KP0810
KP0810C
INSTRUCTION MANUAL
ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
MANUAL DE INSTRUCŢIUNI
BEDIENUNGSANLEITUNG
HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV
NÁVOD NA OBSLUHU
NÁVOD K OBSLUZE
1

Advertisement

loading

  Summary of Contents for Makita KP0810

 • Page 1 Power Planer INSTRUCTION MANUAL Електричний рубанок ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ Strugarka elektryczna INSTRUKCJA OBSŁUGI Rindea electrică MANUAL DE INSTRUCŢIUNI Elektrohobel BEDIENUNGSANLEITUNG Erőgyalu HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV Ručná hobľovačka NÁVOD NA OBSLUHU Velkoplošný hoblík NÁVOD K OBSLUZE KP0810 KP0810C...
 • Page 2 007639 007640 007688 007641 002555 002556 007641 002565 002566 007643 007801 007687...
 • Page 3 007644 007802 007645 007646 002580 007647 0.2 - 0.4mm 010794 010795 007649 003634 007650 007653...
 • Page 4 007828 002589 002588 002590 007651 001145 007652...
 • Page 5: Specifications

  • Due to our continuing programme of research and development, the specifications herein are subject to change without notice. • Specifications may differ from country to country. • Weight according to EPTA-Procedure 01/2003 ENE001-1 For Model KP0810 Intended use ENG102-3 The tool is intended for planing wood.
 • Page 6: Planer Safety Warnings

  EC Declaration of Conformity Be sure the blade installation bolts are Makita Corporation responsible securely tightened before operation. manufacturer declare that the following Makita Hold the tool firmly with both hands. machine(s): Keep hands away from rotating parts. Designation of Machine: Power Planer Before using the tool on an actual workpiece, let it run for a while.
 • Page 7: Functional Description

  Fig.1 removing or installing the blades. Depth of cut may be adjusted by simply turning the knob Use only the Makita wrench provided to remove or • on the front of the tool so that the pointer points the install the blades. Failure to do so may result in desired depth of cut.
 • Page 8 plate into the drum groove, then fit the drum cover on it. ensure uniform cutting. Tighten all the installation bolts evenly and alternately Slip the heel of the adjusting plate into the groove with the socket wrench. of the drum. For tool with mini planer blades Set the drum cover over the adjusting plate/set Remove the existing blade, if the tool has been in...
 • Page 9: Planing Operation

  When planing, move the tool with the edge fence flush NOTE: with the side of the workpiece. Otherwise uneven If you connect a Makita vacuum cleaner to this tool, planing may result. • more efficient and cleaner operations can be CAUTION: performed.
 • Page 10: Accessories

  Only use accessory or attachment for its stated purpose. If you need any assistance for more details regarding these accessories, ask your local Makita Service Center. High-speed steel Planer blade •...
 • Page 11: Технічні Характеристики

  підключатися до розеток без клеми Призначення заземлення. Інструмент призначено для стругання деревини. ENF002-1 Джерело живлення Для моделі KP0810 Інструмент можна підключати лише до джерела ENG102-3 струму, що має напругу, зазначену в табличці з Шум заводськими характеристиками, і він може Рівень шуму за шкалою А у типовому виконанні, працювати...
 • Page 12 На робочому місці заборонено залишати відповідальний виробник, наголошує на тому, що дрантя, тканину, шнур, шпагат та подібні обладнання Makita: матеріали. Позначення обладнання: Слід уникати різання цвяхів. Перед Електричний рубанок початком роботи огляньте та заберіть усі № моделі/ тип: KP0810,KP0810C цвяхи з деталі.
 • Page 13: Інструкція З Використання

  вмикача, а потім відпустити його. та скорочення терміну служби інструмента. Для інструмента із кнопкою блокування 16. Дозволяється застосовувати тільки леза вимкненого положення виробництва Makita, зазначені в цій Для того, щоб запобігти випадковому натисканню інструкції. курка вмикача, є кнопка блокування вимкненого...
 • Page 14 тільки ключ виробництва на п'ята планки регулювання була урівень з компанії Makita, що додається. Якщо цю вимогу задньою частиною основи шаблона. Для не виконати, то установочні болти можуть бути забезпечення рівномірного різання перевірте ці затягнуті або занадто сильно, або недостатньо.
 • Page 15 до інструмента слід стопор, повернувши його трохи назад, та вставити підключити пилосос Makita. Потім приєднайте шланг його в один з отворів з протилежної сторони викиду пилососа до отвору викиду тирси, як показано на тирси таким чином, щоб прихована частина увійшла...
 • Page 16: Технічне Обслуговування

  легшим, якщо деталь стаціонарно нахилити, щоб інструмента та встановити глибину різання на 4 мм. стругання йшло під нахилом униз. Потім лінійку слід встановити на передню основу та Швидкість та глибина різання визначають тип закріпити її гвинтами, як показано на малюнку. обробки.
 • Page 17 обслуговування "Макіта", де використовуються лише стандартні запчастини "Макіта". ОСНАЩЕННЯ ОБЕРЕЖНО: Це оснащення або приладдя рекомендовано • для використання з інструментами "Макіта", що описані в інструкції з експлуатації. Використання якогось іншого оснащення або приладдя може спричинити травмування. Оснащення або приладдя слід використовувати лише...
 • Page 18 Narzędzie jest przeznaczone strugania wzdłużnego drewna. ENF002-1 Dla modelu KP0810 Zasilanie ENG102-3 Elektronarzędzie może być podłączane jedynie do Poziom hałasu i drgań zasilania o takim samym napięciu jakie określa tabliczka Typowy równoważny poziom dźwięku A określony w znamionowa i może być...
 • Page 19 Makita: W pobliżu miejsca pracy nie powinno być Opis maszyny: żadnych szmat, sznurków, itp. Strugarka elektryczna Nie tnij gwoździ. Przed przystąpieniem do Model nr/ Typ: KP0810,KP0810C pracy sprawdź obrabiany element i usuń z jest produkowane seryjnie oraz niego wszystkie gwoździe.
 • Page 20: Opis Działania

  OPIS DZIAŁANIA Używaj wyłącznie ostrych ostrzy. Z ostrzami obchodź się bardzo ostrożnie. Przed rozpoczęciem pracy sprawdź, czy śruby UWAGA: mocujące ostrze są silnie dokręcone. Przed rozpoczęciem regulacji i sprawdzania • Narzędzie należy trzymać oburącz. działania elektronarzędzia, należy upewnić się, czy Trzymać...
 • Page 21 Do usuwania lub zakładania ostrzy używaj • a zderzak płytki dociskającej znajdował się na wyłącznie dołączonego klucza firmy Makita. Nie równo z tylną krawędzią podstawy sprawdzianu. stosowanie się tego zalecenia może...
 • Page 22 Kiedy Rys.14 wymagamy strugania zgrubnego, możemy zwiększyć W celu zachowania czystości podczas strugania, głębokość strugania, natomiast aby uzyskać gładką podłącz do narzędzia odkurzacz firmy Makita. Następnie powierzchnię, należy zmniejszyć głębokość i wolniej podłącz wąż odkurzacza do końcówki wyrzutu wiórów,...
 • Page 23 śruby znajdujące się po obydwu stronach z przez Autoryzowane Centra Serwisowe Makita, przodu strugarki i ustawić głębokość strugania na 4mm. wyłącznie przy użyciu części zamiennych Makita. Następnie prowadnicę należy przymocować przedniej podstawy strugarki i unieruchomić śrubami, jak na rysunku.
 • Page 24: Akcesoria (Wyposażenie Dodatkowe)

  AKCESORIA (WYPOSAŻENIE DODATKOWE) UWAGA: Zaleca się stosowanie wymienionych akcesoriów i • dodatków razem z elektronarzędziem Makita opisanym w niniejszej instrukcji. Stosowanie jakichkolwiek innych akcesoriów i dodatków może stanowić ryzyko uszkodzenia ciała. Stosować akcesoria i dodatki w celach wyłącznie zgodnych z ich przeznaczeniem.
 • Page 25 • Datorită programului nostru continuu de cercetare şi dezvoltare, caracteristicile pot fi modificate fără o notificare prealabilă. • Specificaţiile pot varia în funcţie de ţară. • Greutatea este specificată confom procedurii EPTA-01/2003 ENE001-1 Pentru modelul KP0810 Destinaţia de utilizare ENG102-3 Maşina este destinată rindeluirii lemnului.
 • Page 26 Numai pentru ţările europene Cârpele, lavetele, cablurile, şnururile şi alte Declaraţie de conformitate CE asemenea nu trebuie lăsate niciodată în Noi, Makita Corporation ca producător responsabil, spaţiul de lucru. declarăm că următorul(oarele) utilaj(e): Evitaţi tăierea cuielor. Inspectaţi piesa de Destinaţia utilajului: prelucrat şi eliminaţi toate cuiele din aceasta...
 • Page 27 şi acţionaţi butonul declanşator. Eliberaţi dezechilibrul rezultat va cauza vibraţii şi va butonul declanşator pentru a opri maşina. scurta durata de exploatare a maşinii. 16. Folosiţi numai cuţitele Makita specificate în Funcţie electronică acest manual. Numai pentru modelul KP0810C 17.
 • Page 28 Reglaţi placa de reglare pe talpa de calibrare mâinile atunci când demontaţi sau instalaţi cuţitele. astfel încât proeminenţele pentru fixarea cuţitului Folosiţi numai cheia Makita livrată la demontarea şi • de rindea de pe placa de reglare să se sprijine în instalarea cuţitelor.
 • Page 29 Dacă doriţi să executaţi operaţii de rindeluire curate, dreapta sau stânga. Pentru a schimba direcţia, extrageţi conectaţi la maşina dumneavoastră un aspirator Makita. opritorul rotindu-l puţin înapoi şi introduceţi-l într-unul din Apoi conectaţi un furtun al aspiratorului la racordul de cele două...
 • Page 30 Pentru a menţine siguranţa şi fiabilitatea maşinii, reparaţiile şi reglajele trebuie să fie efectuate numai la Fig.24 Centrele de service autorizat Makita, folosindu-se piese Pentru a instala rigla de şanfrenare, scoateţi două de schimb Makita. şuruburi de pe ambele laturi ale părţii frontale a maşinii şi reglaţi adâncimea de aşchiere la 4 mm.
 • Page 31 Dacă aveţi nevoie de asistenţă sau de mai multe detalii referitoare la aceste accesorii, adresaţi-vă centrului local de service Makita. Cuţit de rindea din oţel rapid • Cuţit de rindea cu tăiş din aliaj dur de tungsten •...
 • Page 32: Technische Daten

  Hinweis • Die technischen Daten können für verschiedene Länder unterschiedlich sein. • Gewicht entsprechend der EPTA-Vorgehensweise 01/2003 ENE001-1 Verwendungszweck Das Werkzeug wurde für das Hobeln von Holz Für Modell KP0810 entwickelt. ENG102-3 ENF002-1 Geräuschpegel Speisung Die typischen A-bewerteten Geräuschpegel, bestimmt Das Werkzeug darf nur an eine entsprechende Quelle gemäß...
 • Page 33 Schwingungsausgabe (a ) : 3,0 m/s EN60745 Abweichung (K): 1,5 m/s Die technische Dokumentation erfolgt durch unseren Bevollmächtigten in Europa: Makita International Europe Ltd, Für Modell KP0810C Michigan, Drive, Tongwell, ENG102-3 Milton Keynes, MK15 8JD, England Geräuschpegel Die typischen A-bewerteten Geräuschpegel, bestimmt 30.
 • Page 34 Lebensdauer des Werkzeugs Um das Werkzeug zu starten, drücken Sie zuerst die verkürzt. Entsperrungstaste von beiden Seiten und betätigen den 16. Verwenden Sie nur die Makita in diesem Auslöseschalter. Lassen Sie zum Ausschalten des Handbuch angegebenen Sägeblätter. Werkzeugs den Auslöseschalter los.
 • Page 35: Montage

  Hobelmesser in der Messerrille sitzen und Verwenden Sie nur den Schraubenschlüssel von • der Absatz der Einstellplatte bündig an der Makita zum Demontieren oder Montieren der Rückseite des Messsockels ausgerichtet ist. Messer. Andernfalls kann es vorkommen, dass Sie Überprüfen Sie diese Positionen sorgfältig, damit die Befestigungsbolzen zu fest oder zu locker ein gleichmäßiger Schnittvorgang gewährleistet...
 • Page 36 Grundlinie hinaus. EN0004-1 Änderung der Richtung des Spanauswurfs ANMERKUNG: Abb.10 Wenn Sie einen Makita-Staubsauger an das • Die Richtung des Spanauswurfs kann in rechts oder Werkzeug anschließen, können Sie effizienter und links geändert werden. Wenn Sie die Richtung ändern sauberer arbeiten.
 • Page 37: Wartung

  Hobelbetrieb Abb.21 Anfasen Abb.16 Setzen Sie zuerst den vordere Werkzeuggleitschuh Abb.22 flach auf das Werkstück, ohne dass die Hobelmesser Um einen Anfasungsschnitt wie in der Abbildung irgendwelchen Kontakt haben. Schalten Sie das auszuführen, richten Sie eine der drei "V"-Nuten im Werkzeug ein, und warten Sie, bis die Messer ihre volle vorderen Gleitschuh an der Werkstückkante aus, und Drehzahl erreicht haben.
 • Page 38 Servicestellen der Firma Makita und unter Verwendung Ersatzteile Makita durchgeführt werden. ZUBEHÖR ACHTUNG: Für Ihr Werkzeug Makita, das in dieser Anleitung • beschrieben ist, empfehlen folgende Zubehörteile und Aufsätze zu verwenden. Bei der Verwendung anderer Zubehörteile oder Aufsätze kann die Verletzungsgefahr für Personen drohen.
 • Page 39: Részletes Leírás

  • Folyamatos kutató- és fejlesztőprogramunk eredményeként az itt felsorolt tulajdonságok figyelmeztetés nélkül megváltozhatnak. • A tulajdonságok országról országra különbözhetnek. • Súly, az EPTA 01/2003 eljárás szerint ENE001-1 A modellhez KP0810 Rendeltetésszerű használat ENG102-3 A szerszám fa felületek gyalulására használható. ENF002-1 A tipikus A-súlyozású...
 • Page 40 A munkadarab a kezével EK Megfelelőségi nyilatkozat vagy a testével való megtartás esetén instabil Mi, a Makita Corporation, mint a termék felelős lehet és az uralom elvesztéséhez vezethet. gyártója kijelentjük, hogy a következő Makita Rongyok, ruhák, zsineg és hasonló tárgyak gép(ek):...
 • Page 41: Működési Leírás

  Szilárdan tartsa a szerszámot mindkét kezével. A kapcsoló használata Ne nyúljon a forgó részekhez. VIGYÁZAT: Mielőtt használja a szerszámot a tényleges A szerszám hálózatra csatlakoztatása előtt mindig munkadarabon, hagyja járni kicsit. • ellenőrizze hogy kapcsoló kioldógombja Figyelje rezgéseket vagy imbolygást, megfelelően mozog és visszatér a kikapcsolt amelyek rosszul...
 • Page 42 úgy, hogy rögzítőlemez A kések felszereléséhez és eltávolításához csak a • gyalukéstartó fülei illeszkedjenek a mini gyalukés mellékelt Makita kulcsot használja. Ennek vájataihoz, majd nyomja le a beállítólemez sarkát elmulasztása esetén rögzítőcsavarokat egy szintbe a sablon alapzatának hátoldalával és túlhúzhatja vagy nem húzza meg eléggé.
 • Page 43 Fig.13 nyomást a szerszám elülső részére a gyalulás MEGJEGYZÉS: kezdetekor és a hátsóra a gyalulás befejezésekor. A Ha a szerszámhoz Makita porszívót csatlakoztat, • gyalulás könnyebbé válik, ha megdönti és úgy rögzíti a akkor hatékonyabb és tisztább megmunkálást tud munkadarabot, hogy a gyalulás valamennyire egy lejtőn végezni.
 • Page 44 Az élletörésvezető felszereléséhez távolítsa el a két beszabályozást Makita Autorizált csavart mindkét oldalról a szerszám elején és állítsa a Szervizközpontoknak kell végrehajtaniuk, mindig Makita vágási mélységet 4 mm-re. Ezután szerelje azt a pótalkatrászek használatával. szerszám elülső alaplemezére és rögzítse a csavarokkal az ábrán látható módon.
 • Page 45 A tartozékot vagy kelléket használja csupán annak kifejezett rendeltetésére. Ha bármilyen segítségre vagy további információkra van szüksége ezekkel tartozékokkal kapcsolatban, keresse fel a helyi Makita Szervizközpontot. Nagysebességű acél gyalukés • Wolfram-karbid gyalukés (hosszabb élettartam) • Mini gyalukés • Élezőfoglalat •...
 • Page 46: Technické Údaje

  • Vzhľadom k neustálemu výskumu a vývoju tu uvedené technické údaje podliehajú zmenám bez upozornenia. • Technické údaje sa možu pre rozne krajiny líšiť. • Hmotnosť podľa postupu EPTA 01/2003 ENE001-1 Pro Model KP0810 Určené použitie ENG102-3 Tento nástroj je určený na hobľovanie dreva.
 • Page 47 Len pre európske krajiny nemali ponechávať handry, oblečenie, šnúry a Vyhlásenie o zhode so smernicami podobné predmety. Európskeho spoločenstva Nerežte klince. Pred prácou skontrolujte, či na Naša spoločnosť Makita, ako zodpovedný výrobca obrobku sú klince prípadne prehlasuje, že nasledujúce zariadenie(a) značky odstráňte.
 • Page 48: Popis Funkcie

  Pri odstraňovaní alebo inštalácii čepelí používajte • Zapínanie len kľúč Makita. V opačnom prípade môže dôjsť k nadmernému alebo naopak nedostatočnému POZOR: pritiahnutiu inštalačných skrutiek.
 • Page 49 Pre nástroj so štandardnými hobľovacími čepeľami zapadali do ryhy mini hobľovacej čepele, potom Fig.4 stlačte pätku nastavovacej dosky, aby bol zarovno Fig.5 so zadnou stranou základne meradla a pritiahnite Fig.6 skrutky s kónickou hlavou. Ak chcete odstrániť čepele z valca, odskrutkujte Je dôležité, aby bola čepeľ...
 • Page 50 Rýchlosť a hĺbka rezu určuje aký bude koncový produkt. POZNÁMKA: Hobľovací stroj udržiava rýchlosť, ktorej Ak k nástroju pripojíte vysávač Makita, vaša práca • nedochádza zadieraniu odrezkov. hrubé bude efektívnejšia a čistejšia. hobľovanie zvýšte hĺbku rezu, pokým pre dobrý koncový...
 • Page 51 ďalšia údržba či Fig.23 nastavovanie robené autorizovanými servisnými Použitie pravítka zošikmenie hrán (voliteľné strediskami firmy Makita a s použitím náhradných dielov príslušenstvo) zaisťuje väčšiu stabilitu počas Makita. drážkovania. PRÍSLUŠENSTVO Fig.24 Ak chcete nainštalovať pravítko na zošikmenie hrán, POZOR: odstráňte dve skrutky na oboch stranách prednej časti...
 • Page 52 Makita. Vysokorýchlostná oceľová hobľovacia čepeľ • Hobľovacia oceľ z karbid-volfrámu (pre dlhú • životnosť čepele) Mini hobľovacia čepeľ • Úplný držiak na brúsenie • Meradlo čepele • Súprava nastavovacej dosky • Ochranné zariadenie na jemné brúsenie hrán •...
 • Page 53 • Vzhledem k neustálému výzkumu a vývoji zde uvedené technické údaje podléhají změnám bez upozornění. • Technické údaje se mohou pro různé země lišit. • Hmotnost podle EPTA – Procedure 01/2003 ENE001-1 Pro Model KP0810 Určení nástroje ENG102-3 Nástroj je určen k hoblování dřeva.
 • Page 54 Společnost Makita Corporation jako odpovědný manipulujte velice opatrně. výrobce prohlašuje, že následující zařízení Makita: Před zahájením práce se ujistěte, že jsou popis zařízení: pevně utaženy instalační šrouby nože. Velkoplošný hoblík Držte nástroj pevně oběma rukama. č. modelu/ typ: KP0810,KP0810C Nepřibližujte ruce k otáčejícím se částem.
 • Page 55: Popis Funkce

  Elektronický regulátor rychlosti pro dosažení konstantní způsobí vibrace a zkrátí životnost nástroje. rychlosti. Pomocí této funkce lze získat hladký povrch, 16. Používejte pouze nože Makita uvedené v této protože se rychlost otáčení udržuje na konstantní příručce. hodnotě i při zatížení.
 • Page 56 stejných rozměrů a hmotnosti. V opačném případě dojde Je důležité, aby byl usazený nůž vyrovnán s k oscilacím či vibracím válce, které povedou k vnitřní stěnou desky měřidla, aby byla vodicí oka nekvalitnímu zpracování a potenciálně k poruše hoblovacího nože usazena v drážce nože, a aby nástroje.
 • Page 57 řezu. Dobrá kvalita povrchu vyžaduje Fig.14 snížení hloubky řezu a pomalejší posunování nástroje K zajištění čistoty během hoblování připojte k nástroji směrem dopředu. odsavač prachu Makita. Poté k výstupnímu otvoru třísek připojte hadici odsavače prachu, jak je ilustrováno na obrázcích.
 • Page 58 údržba či zajišťuje lepší stabilitu nástroje při polodrážkování. seřizování prováděny autorizovanými servisními středisky firmy Makita a s použitím náhradních dílů Fig.24 Makita. Při instalaci pravítka pro úkosování demontujte dva šrouby na obou stranách přední části nástroje a PŘÍSLUŠENSTVÍ...
 • Page 59 Makita. Vysokorychlostní ocelový hoblovací nůž • Hoblovací nůž z karbidu wolframu (s delší • životností) Malý hoblovací nůž • Sestava držáku pro ostření • Měřidlo nože • Sestava montážní desky • Paralelní vodítko (vodicí pravítko) • Ostřící kámen •...
 • Page 60 Makita Corporation Anjo, Aichi, Japan 884693C972...

This manual is also suitable for:

Kp0810c