Download Print this page

Makita KP0810 Instruction Manual

Hide thumbs

Advertisement

Power Planer
GB
Elhandhyvel
S
Krafthøvel
N
Tehohöylä
FIN
Elektriskā ēvele
LV
Elektrinis oblius
LT
Elektriline höövel
EE
Электрический строгальный станок
RUS
KP0810
KP0810C
INSTRUCTION MANUAL
BRUKSANVISNING
BRUKSANVISNING
KÄYTTÖOHJE
LIETOŠANAS INSTRUKCIJA
NAUDOJIMO INSTRUKCIJA
KASUTUSJUHEND
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
1

Advertisement

loading

  Summary of Contents for Makita KP0810

 • Page 1 Power Planer INSTRUCTION MANUAL Elhandhyvel BRUKSANVISNING Krafthøvel BRUKSANVISNING Tehohöylä KÄYTTÖOHJE Elektriskā ēvele LIETOŠANAS INSTRUKCIJA Elektrinis oblius NAUDOJIMO INSTRUKCIJA Elektriline höövel KASUTUSJUHEND Электрический строгальный станок РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ KP0810 KP0810C...
 • Page 2 007639 007640 007688 007641 002555 002556 007641 002565 002566 007643 007801 007687...
 • Page 3 007644 007802 007645 002580 007647 007646 0.2 - 0.4mm 007648 007714 007649 003634 007650 007653...
 • Page 4 007828 002589 002588 002590 007651 001145 007652...
 • Page 5: Specifications

  8-1. Pan head screw 16-2. End 8-2. Adjusting plate 18-1. Blade edge 8-3. Planer blade locating lugs 18-2. Cutting line SPECIFICATIONS Model KP0810 KP0810C Planing width 82 mm Planing depth 4 mm Shiplapping depth 25 mm No load speed (min...
 • Page 6: Specific Safety Rules

  EN60745, EN55014, EN61000 in accordance with 16. Use only Makita blades specified in this Council Directives, 2004/108/EC, 98/37/EC. manual. CE2006 17. Always use the correct dust mask/respirator for the material and application you are working with.
 • Page 7 Use only the Makita wrench provided to remove or • The blade will be positioned by the planer blade...
 • Page 8 Fig.10 NOTE: Chip discharge direction can be changed to the right or If you connect a Makita vacuum cleaner to this tool, left. To change the direction, pull out the stopper while • more efficient and cleaner operations can be turning it slightly backward and fit in it in one of two performed.
 • Page 9: Maintenance

  To maintain product SAFETY and RELIABILITY, repairs, one of three "V" grooves in the front base with the edge any other maintenance or adjustment should be of the workpiece and plane it. performed by Makita Authorized Service Centers, always using Makita replacement parts.
 • Page 10 Only use accessory or attachment for its stated purpose. If you need any assistance for more details regarding these accessories, ask your local Makita Service Center. High-speed steel Planer blade • Tungsten-carbide Planer blade (For longer blade • life) Mini planer blade •...
 • Page 11 6-9. Bottenplatta 14-1. Dammsugare 31-1. Kolborstar 7-1. Hylsnyckel 15-1. Vinkelrör 8-1. Skruv med runt huvud 16-1. Start 8-2. Justeringsplatta 16-2. Slut SPECIFIKATIONER Modell KP0810 KP0810C Hyvlingsbredd 82 mm Hyvlingsdjup 4 mm Falsningsdjup 25 mm Obelastat varvtal (min 16 000 12 000 Längd...
 • Page 12: Eg-Deklaration Om Överensstämmelse

  För modell KP0810 underlag. Att hålla arbetsstycket i händerna eller ENG005-2 mot kroppen ger inte tillräckligt stöd och du kan Gäller endast Europa förlora kontrollen. Buller och vibrationer Trasor, tyg, sladdar, snören och dylikt får inte Typiska A-vägda bullernivåer är finnas i och omkring arbetsområdet.
 • Page 13 Hyvlingsdjupet kan enkelt ställas in genom att vrida på monterar knivarna. ratten på maskinens främre del så att pekaren indikerar Använd endast medföljande nyckel från Makita för önskat hyvlingsdjup. • att montera eller demontera knivarna. I annat fall Avtryckarens funktion kan det leda till att monteringsbultarna dras åt för...
 • Page 14 Du kan arbeta mer effektivt och få rent under • Fig.12 slipningen om du ansluter en dammsugare från Anslut dammpåsen på öppningen för spånutkastet. Makita till maskinen. Öppningen för spånutkastet är konformat. Tryck på dammpåsen ordentligt på öppningen för spånutkastet,...
 • Page 15 FÖRSIKTIGT! Fig.14 Bladets kant skall skjutas ut en aning (0,2 mm - 0,4 • Anslut en dammsugare från Makita till din maskin när du mm) för shiplap. vill ha rent under hyvlingen. Anslut sedan en Fig.20 dammsugarslang till öppningen för spånutkastet på det Du kan sätta på...
 • Page 16 Om andra tillbehör eller tillsatser används kan det uppstå risk för personskador. Använd endast tillbehören eller tillsatserna för de syften de är avsedda för. Kontakta ditt lokala Makita servicecenter om du behöver ytterligare information om dessa tillbehör. HSS-kniv •...
 • Page 17: Tekniske Data

  6-9. Målerfot 14-1. Støvsuger 31-1. Kullbørster 7-1. Pipenøkkel 15-1. Albu 8-1. Montasjeskrue 16-1. Start 8-2. Justeringsplate 16-2. Ende TEKNISKE DATA Modell KP0810 KP0810C Høvelbredde 82 mm Høveldybde 4 mm Falsedybde 25 mm Ubelastet turtall (min 16 000 12 000 Total lengde...
 • Page 18: Eus Samsvars-Erklæring

  15. Estatt alltid begge bladene eller dekslene på 000230 trommelen, ellers kan ubalansen forårsake Tomoyasu Kato vibrering og forkorte maskinens levetid. Direktør 16. Bruk kun Makita-blader som angitt i denne Ansvarlig produsent: håndboken. Makita Corporation 17. Bruk alltid riktig støvmaske/pustemaske for 3-11-8, Sumiyoshi-cho, Anjo, Aichi, JAPAN det materialet og det bruksområdet du...
 • Page 19 Bryterfunksjon eller filler for å beskytte fingrene og hendene dine når du demonterer eller monterer bladene. FORSIKTIG: Bruk bare Makita-skrunøkkelen som følger med til • Før du kobler maskinen til strømnettet, må du alltid • å montere eller demontere bladene Gjør du ikke kontrollere at startbryteren aktiverer maskinen på...
 • Page 20 Still justeringsplaten/innstillingsplaten på innstillingsplaten. målerfestet slik at høvelbladets plasseringstapper Fig.9 på innstillingsplaten hviler sporet Bladets lengdejustering må plasseres manuelt, minihøvelbladet, trykk hælen på slik at bladendene er frie og har samme avstand justeringsplaten inn i flukt med baksiden av til huset på en side og metallkonsollen på den målerfestet.Stram montasjeskruene.
 • Page 21 Fig.13 Bladeggen skal stikke litt utenfor (0,2 mm - 0,4 • MERK: mm) ved panelhøvling. Hvis du kobler en støvsuger fra Makita til denne • maskinen, kan rengjøringen utføres på en mer Fig.20 effektiv og ryddig måte. Noen ganger ønsker du kanskje å forlenge anlegget ved å...
 • Page 22 SIKKERHET PÅLITELIGHET, må reparasjoner, vedlikehold justeringer utføres av Makitas autoriserte servicesentre, og det må alltid brukes reservedeler fra Makita. TILBEHØR FORSIKTIG: Det anbefales at du bruker dette tilbehøret eller • verktøyet sammen med den Makita-maskinen som er spesifisert i denne håndboken. Bruk av annet tilbehør eller verktøy kan forårsake helseskader.
 • Page 23: Tekniset Tiedot

  13-1. Kiinnitin 30-2. Takakansi 6-9. Pohjatulkki 14-1. Pölynimuri 31-1. Hiiliharjat 7-1. Istukka-avain 15-1. Mutka 8-1. Pannukantaruuvi 16-1. Käynnistys TEKNISET TIEDOT Malli KP0810 KP0810C Höyläysleveys 82 mm Höyläyssyvyys 4 mm Laivalaudan syvyys 25 mm Kuormittamaton nopeus (min 16 000 12 000...
 • Page 24 VAKUUTUS EC-VASTAAVUUDESTA täysin pysähtyneet ennen kuin teet mitään Malli; KP0810/ KP0810C säätöjä. Makita ilmoittaa vastaavansa siitä, että tuote täyttää 13. Älä koskaan aseta sormea lastukouruun. seuraavien standardien vaatimukset; Kouru voi tukkeutua, kun leikataan märkää EN60745, EN55014 ja EN61000 neuvoston direktiivien puuta.
 • Page 25 Leikkaussyvyyden säätäminen Käsittele teriä varovasti. Käytä suojakäsineitä • suojellaaksesi sormiasi tai kättäsi, kun irrotat tai Kuva1 kiinnität teriä. Leikkaussyvyyttä voidaan säädellä yksinkertaisesti Käytän terien irrottamiseen ja kiinnittämiseen kiertämällä työkalun edessä olevaa nuppia siten, että • ainoastaan annettua Makitan kiintoavainta. Tämän osoitin osoittaa haluttuun leikkaussyvyyteen.
 • Page 26 Kuva10 Lastujen päästön suuntaa voidaan muuttaa oikealle tai Kuva13 vasemmalle. Muutat suunnan vetämällä rajoittimesta HUOMAUTUS: samalla kääntämällä sitä hieman taaksepäin ja asenna Jos liität Makita-pölynimurin tähän laitteeseen, voit siihen yksi kahdesta lastun päästön päinvastaisella • suorittaa tehokkaampia puhtaampia puolella olevista aukoista siten, että syvennetty osa istuu toimenpiteitä.
 • Page 27 Kiinnitä polvi (vaihtoehtoinen lisävaruste) työkaluun Viistoaminen yksinkertaisesti liu'uttamalla sen päälle. Se irrotetaan Kuva22 vetämällä ulos. Kuvan mukainen viistoleikkaus tehdään siten, että etuosan pohjassa yksi kolmesta "V" urista kohdistetaan KÄYTTÖ työkappaleen reunaan ja höylätään se. Höyläystoiminta Kuva23 Kuva16 Viistoamismitan käyttö (vaihtoehtoinen lisävaruste) Nojaa ensin työkalun pohja lapelleen työkappaleen varmistaa laivalaudan teon aikana työkalun vakauden.
 • Page 28 LISÄVARUSTEET HUOMAUTUS: Seuraavia lisävarusteita tai laitteita suositellaan • käytettäväksi tässä ohjeessa kuvatun Makita-työkalun kanssa. Muiden lisävarusteiden tai laitteiden käyttö voi aiheuttaa vammautumisriskin. Käytä lisävarustetta tai laitetta vain ilmoitettuun käyttötarkoitukseen. Jos tarvitset lisätietoja näistä lisävarusteista, ota yhteys paikalliseen Makita-huoltopisteeseen. Pikateräshöylinterä •...
 • Page 29 14-1. Putekļsūcējs 31-1. Ogles sukas 7-1. Gala uzgriežņu atslēga 15-1. Lokveida savienojums 8-1. Plakani cilindriskas galviņas skrūve 16-1. Sākt SPECIFIKĀCIJAS Modelis KP0810 KP0810C Ēvelēšanas platums 82 mm Ēvelēšanas dziļums 4 mm Paplatināšanas dziļums 25 mm Apgriezieni minūtē bez slodzes (min...
 • Page 30 Tomoyasu Kato izraisīs vibrāciju saīsinās dabrarīka Direktors ekspluatācijas laiku. Atbildīgais ražotājs: 16. Izmantojiet tikai Makita asmeņus, kas norādīti Makita Corporation šajā rokasgrāmatā. 3-11-8, Sumiyoshi-cho, Anjo, Aichi, JAPĀNA 17. Vienmēr izmantojiet materiālam un konkrētam Pilnvarotais pārstāvis Eiropā: gadījumam piemērotu putekļu Makita International Europe Ltd.
 • Page 31 ēvelēšanas dziļumu. uzstādot asmeņus, valkājiet cimdus vai lietojiet lupatiņas. Slēdža darbība Asmeņus noņemiet uzstādiet tikai • komplektācijā esošo Makita uzgriežņu atslēgu. Ja UZMANĪBU: tā nerīkosieties, uzstādīšanas bultskrūves būs Pirms instrumenta pieslēgšanas vienmēr • pieskrūvētas pārāk cieši vai pārāk vaļīgi. Tādējādi pārbaudiet, vai slēdža mēlīte darbojas pareizi un...
 • Page 32 Uzstādiet regulēšanas plāksni / bloķēšanas Att.9 plāksni uz mēra pamatnes tā, lai asmens Asmens ir jānoregulē manuāli visā tā garumā tā, novietošanas izciļņi uz bloķēšanas plāksnes būtu lai asmens gali būtu novietoti brīvi un vienādā ievietoti mazā ēveles asmens rievā, pēc tam attālumā...
 • Page 33 PIEZĪME: saglabājot malu ierobežotāju vienā līmenī šim darbarīkam pievienosiet Makita • apstrādājamā materiāla malu. Pretējā gadījumā var putekļsūcēju, darbs ar to būs vēl efektīvāks un noēvelēt nelīdzeni. tīrāks. Putekļsūcēja pievienošana UZMANĪBU: Att.14 Ar asmens malu nedaudz jāpārdur ārpusi (0,2 mm •...
 • Page 34 Piederumu vai rīku izmantojiet tikai tā paredzētajam mērķim. Ja jums vajadzīga palīdzība vai precīzāka informācija par šiem piederumiem, vērsieties savā tuvākajā Makita apkopes centrā. Liela ātruma tērauda ēveles asmens • Volframa karbīda ēveles asmens (ilgākai asmens •...
 • Page 35 16-2. Galas 8-2. Reguliavimo plokštė 18-1. Ašmenų kraštas 8-3. Obliaus ašmenų fiksavimo 18-2. Pjovimo linija kumšteliai 18-3. Gylio kreiptuvas SPECIFIKACIJOS Modelis KP0810 KP0810C Obliavimo plotis 82 mm Obliavimo gylis 4 mm Užleistinio sujungimo gylis 25 mm Greitis be apkrovos (min.
 • Page 36 Šios reikšmės buvo gautos pagal EN60745. geležtė blogai subalansuota. ENH101-7 10. Prieš įjungdami jungiklį, patikrinkite, ar geležtė ES ATITIKIMO DEKLARACIJA neliečia ruošinio. Modelis; KP0810/ KP0810C Prieš pjaudami palaukite, kol diskas visiškai Mes atsakingai tvirtiname, kad šis gaminys atitinka įsibėgės. žemiau nurodytus standartizuotų...
 • Page 37: Veikimo Aprašymas

  Geležtės sumontavimui arba nuėmimui naudokite • DĖMESIO: tik „MAKITA" veržliaraktį. Jeigu naudosite kitą Prieš jungdami įrenginį visada patikrinkite, ar • įrankį, galite per daug arba ne iki galo priveržti jungiklis gerai įsijungia, o atleistas grįžta į padėtį...
 • Page 38 obliaus ašmenis taip, kad ašmenų pjovimo ir mini obliaus ašmenys galėtų tinkamai įsitaisyti. kraštas būtų lygiai sulig matuoklio plokštės vidiniu Obliaus ašmenis fiksuojantys kumšteliai, esantys šonu. ant fiksuojamosios plokštės, nustatys ašmenų padėtį. Pav.8 Nustatykite reguliavimo plokštę/fikuojamąją Pav.9 plokštę, esančią ant matuoklio pagrindo, taip, kad Išilginį...
 • Page 39: Techninė Priežiūra

  Kitaip obliavimas bus nelygus. Pav.13 DĖMESIO: PASTABA: Disko kraštas turi būti truputį išlindęs (0,2 mm–0,4 Jeigu prie šio įrankio prijungiate „Makita" dulkių • • mm (0,01 colio -0,02 colio ), kad būtų galima siurblį, galima atlikti dar efektyvesnes ir švaresnes obliuoti.
 • Page 40 Pav.30 Išimkite sudėvėtus anglinius šepetėlius, įdėkite naujus ir įtvirtinkite galinį dangtelį. Pav.31 Kad gaminys būtų SAUGUS ir PATIKIMAS, jį taisyti, apžiūrėti ar vykdyti bet kokią kitą priežiūrą ar derinimą turi įgaliotasis kompanijos „Makita" techninės priežiūros centras; reikia naudoti kompanijos „Makita"...
 • Page 41: Tehnilised Andmed

  6-9. Piiraja alus 14-1. Tolmuimeja 31-1. Süsiharjad 7-1. Otsmutrivõti 15-1. Põlv 8-1. Madallaipeakruvi 16-1. Algus 8-2. Reguleerimisplaat 16-2. Lõpp TEHNILISED ANDMED Mudel KP0810 KP0810C Hööveldamislaius 82 mm Hööveldamissügavus 4 mm Poolsulundamissügavus 25 mm Ilma koormuseta kiirus (min 16 000 12 000...
 • Page 42 10. Veenduge, et lõiketera ei puuduta töödeldavat ENH101-7 detaili enne tööriista sisselülitamist. EÜ-VASTAVUSDEKLARATSIOON Enne lõikama asumist oodake, kuni lõiketera Mudel; KP0810/ KP0810C saavutab täiskiiruse. Allakirjutanud kinnitavad, et käesolev toode vastab 12. Enne mis tahes reguleerimist lülitage tööriist järgmistele standarditele või normdokumentidele: alati välja ja oodake, kuni lõiketerad on...
 • Page 43 ühendamist, lüliti päästik funktsioneerib Kasutage terade eemaldamiseks • nõuetekohaselt ja liigub lahtilaskmisel tagasi paigaldamiseks ainult kaasasolevat Makita väljalülitatud asendisse. mutrivõtit. Vastasel korral võib paigalduspoltide kinnitus osutuda liiga tugevaks või jääda Joon.2 ebapiisavaks. See võib tekitada vigastusi. Lukustusnupuga tööriista kohta Standardsete höövliteradega tööriista kohta Tööriista töölelülitamiseks on vaja lihtsalt lüliti päästikut...
 • Page 44 Joon.8 Joon.9 Sättige reguleerimisplaat/paigaldusplaat piiraja Terade pikisuunalist paigutust tuleb käsitsi alusele nii, paigaldusplaadi höövlitera reguleerida nii, et terade otsad jääksid vabaks ja fikseerivad käpad jääksid minitera soonde, võrdsele kaugusele ühel küljel olevast korpusest seejärel vajutage reguleerimisplaadi kand piiraja ja teisel küljel olevast metallklambrist. aluse tagaküljega ühetasa...
 • Page 45 Soovi korral võite piiret pikendada, kinnitades lisaks ühe Joon.14 puidutüki. Selleks otstarbeks, samuti pikendusjuhiku Kui soovite puhtamalt hööveldada, ühendage tööriistaga (lisatarvik) kinnitamiseks on piirdes vastavad avad. Makita tolmuimeja. Seejärel ühendage tolmuimeja voolik laastuväljastusava külge, nagu joonistel näidatud. Joon.21 Põlv (lisatarvik) Faasimine Joon.15...
 • Page 46 Joon.31 Toote OHUTUSE ja TÖÖKINDLUSE tagamiseks tuleb vajalikud remonttööd, muud hooldus- reguleerimistööd lasta teha Makita volitatud teeninduskeskustes. Alati tuleb kasutada Makita varuosi. TARVIKUD HOIATUS: Neid tarvikuid lisaseadiseid soovitav • kasutada koos Makita tööriistaga, mille kasutamist selles kasutusjuhendis kirjeldatakse.
 • Page 47: Технические Характеристики

  14-1. Пылесос 8-2. Регулировочная пластина 15-1. Колено 8-3. Выступы расположения лезвия 16-1. Начало строгального станка 16-2. Конец ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Модель KP0810 KP0810C Ширина строгания 82 мм Глубина строгания 4 мм Глубина фальцевания 25 мм Число оборотов без нагрузки (мин. 16 000 12 000 Общая...
 • Page 48: Декларация О Соответствии Ес

  охраны Makita Corporation окружающей среды. 3-11-8, Sumiyoshi-cho, Anjo, Aichi, JAPAN (ЯПОНИЯ) ENE001-1 Уполномоченный представитель в Европе: Назначение Makita International Europe Ltd. Данный инструмент предназначен для строгания Michigan Drive, Tongwell, Milton Keynes, Bucks MK15 древесины. 8JD, ENGLAND (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ) ENF002-1 Источник питания...
 • Page 49: Описание Функционирования

  переключателя инструмент оборудован кнопкой 16. Используйте только лезвия компании разблокировки. Makita, указанные в данном руководстве. Для того чтобы включить инструмент, нажмите 17. Всегда используйте соответствующую кнопку разблокировки с любой стороны, а затем - пылезащитную маску/респиратор для курковый выключатель. Для остановки инструмента...
 • Page 50 затем надавите на тыльную сторону Для снятия или установки лезвий пользуйтесь • регулировочной пластины, чтобы она была только специальным ключом Makita. заподлицо с обратной стороной шаблонного Несоблюдение данного требования может основания, и затяните винты с потайными привести к перетяжке или...
 • Page 51 Изменение направления выхода стружки Рис.13 Рис.10 Примечание: Отвод стружки можно осуществлять в правую или в Если вы подсоедините пылесос Makita к • левую сторону. Для изменения направления отвода данному инструменту, это позволит добиться стружки извлеките стопор, слегка повернув его, и...
 • Page 52 ЭКСПЛУАТАЦИЯ (дополнительная принадлежность). Операция строгания Рис.21 Рис.16 Снятие фасок Сначала опустите переднее основание инструмента Рис.22 на поверхность обрабатываемой детали, при этом Для снятия фаски (см. рисунок) совместите с лезвия не должны ее касаться. Включите инструмент заготовкой один из трех V-образных пазов в и...
 • Page 53 ремонт, любое другое техобслуживание или регулировку необходимо производить в уполномоченных сервис-центрах Makita, с использованием только сменных частей производства Makita. ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИ: Эти принадлежности или насадки • рекомендуется использовать вместе с Вашим инструментом Makita, описанным в данном руководстве. Использование каких-либо других...
 • Page 56 Makita Corporation Anjo, Aichi, Japan 884693A984...

This manual is also suitable for:

Kp0810c