Download  Print this page

Tiếng Việt - Bosch GAL 1230 CV Professional Original Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

OBJ_BUCH-2611-002.book Page 23 Thursday, December 14, 2017 2:12 PM
Layanan pasca beli dan konseling terkait
pengoperasian
Layanan pasca beli Bosch menjawab semua pertanyaan Anda
terkait reparasi dan maintenance serta suku cadang produk
ini. Gambar tiga dimensi dan informasi terkait suku cadang
dapat Anda lihat di:
www.bosch-pt.com
Tim konseling pengoperasian dari Bosch dengan senang hati
membantu Anda, jika Anda hendak bertanya tentang produk-
produk kami dan aksesorisnya.
Jika Anda hendak menanyakan sesuatu atau memesan suku
cadang, sebutkan selalu nomor model yang terdiri dari
10 angka dan tercantum pada label tipe produk.
Indonesia
PT Robert Bosch
th
Palma Tower 10
Floor
Jl. RA Kartini II-S Kaveling 6 Sek II
Pondok Pinang, Kebayoran Lama
Jakarta Selatan 12310
Tel.: (021) 3005 5800
Fax: (021) 3005 5801
E-Mail: boschpowertools@id.bosch.com
www.bosch-pt.co.id
Cara membuang
Semua alat pencas baterai, aksesori dan bahan kemasan
sebaiknya didaur ulangkan sesuai dengan upaya untuk
melindungi lingkungan hidup.
Janganlah membuang alat pencas baterai ke dalam
sampah rumah tangga!
Perubahan dapat terjadi tanpa pemberitahuan sebelumnya.
Tiếng Việt
Mô Tả Sản Phẩm và Đặc Tính
Kỹ Thuật
Đọc kỹ mọi cảnh báo an
toàn và mọi hướng dẫn.
Không tuân thủ mọi cảnh
báo và hướng dẫn được
liệt kê dưới đây có thể bị
điện giựt, gây cháy và/hay bị thương tật nghiêm
trọng.
Hãy giữ lại các tài liệu hướng dẫn này.
Chỉ sử dụng bộ nạp điện pin khi bạn đã hoàn toàn
hiểu rõ và có thể thực hiện mọi chức năng không bị
giới hạn, hoặc thực hiện theo sự chỉ dẫn thích hợp.
Bosch Power Tools
Các Nguyên Tắc An Toàn
Máy nạp pin này không thiết
kế dành cho đối tượng sử
dụng là trẻ em và người bị
hạn chế về thể chất, khả năng
giác quan kém hoặc tâm thần
hoặc thiếu kinh nghiệm và
thiếu hiểu biết. Máy nạp pin
này có thể dành cho trẻ em từ
8 tuổi trở lên và người bị hạn
chế về thể chất, khả năng
giác quan kém hoặc tâm thần
hoặc thiếu kinh nghiệm và
thiếu hiểu biết sử dụng, chỉ
khi họ được một người chịu
trách nhiệm cho sự an toàn
của họ giám sát hoặc đã được
người này hướng dẫn sử
dụng máy nạp pin trong môi
trường an toàn và hiểu được
những nguy hiểm có liên
quan. Nếu không sẽ có nguy cơ
sai sót khi vận hành và gây
thương tích.
Hãy giám sát trẻ em. Để đảm
bảo rằng, trẻ em không chơi với
máy nạp pin này.
Bạn chỉ nạp pin Li-Ion của
Bosch từ công suất 1,3 Ah (từ
3 cell pin). Điện áp của pin
phải phù hợp với điện áp nạp
pin của máy nạp pin. Không
nạp pin không thể sạc lại. Nếu
không có thể gây ra hỏa hoạn
hoặc cháy nổ.
Tránh không để bộ nạp điện pin tiếp xúc
với mưa hay nơi ẩm ướt. Nước lọt vào
trong bộ nạp điện pin làm tăng nguy cơ bị
điện giựt.
 Giữ bộ nạp điện pin được sạch. Sự cáu bẩn có
thể dẫn đến nguy cơ bị điện giựt.
Tiếng Việt | 23
1 609 92A 40G | (14.12.17)

Hide quick links:

Advertisement

loading