Download  Print this page

Tiếng Việt - Bosch Professional AL 2450 DV Original Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

OBJ_BUCH-2171-002.book Page 18 Friday, January 20, 2017 4:38 PM
18 | Tiếng Việt
Rawatan dan servis
Layanan pasca beli dan konseling terkait
pengoperasian
Layanan pasca beli Bosch menjawab semua pertanyaan Anda
terkait reparasi dan maintenance serta suku cadang produk
ini. Gambar tiga dimensi dan informasi terkait suku cadang
dapat Anda lihat di:
www.bosch-pt.com
Tim konseling pengoperasian dari Bosch dengan senang hati
membantu Anda, jika Anda hendak bertanya tentang produk-
produk kami dan aksesorisnya.
Jika Anda ingin menanyakan sesuatu atau memesan suku
cadang, sebutkan/tuliskan selalu nomor model dari alat
pencas baterai yang terdiri dari 10 angka dan tercantum pada
label tipe alat.
Indonesia
PT. Robert Bosch
Arkadia Office Park, Tower F
th
7
Floor, Suite 703–705
Jl. TB. Simatupang 88
Jakarta 12520
Indonesia
Tel.: (021) 3005 6565
Fax: (021) 3005 5801
E-Mail: boschpowertools@id.bosch.com
www.bosch-pt.co.id
Cara membuang
Semua alat pencas baterai, aksesori dan bahan kemasan
sebaiknya didaur ulangkan sesuai dengan upaya untuk
melindungi lingkungan hidup.
Janganlah membuang alat pencas baterai ke dalam sampah
rumah tangga!
Perubahan dapat terjadi tanpa pemberitahuan sebelumnya.
Tiếng Việt
Mô Tả Sản Phẩm và Đặc Tính
Kỹ Thuật
Đọc kỹ mọi cảnh báo an
toàn và mọi hướng dẫn.
Không tuân thủ mọi cảnh
báo và hướng dẫn được
liệt kê dưới đây có thể bị
điện giựt, gây cháy và/hay bị thương tật nghiêm
trọng.
Hãy giữ lại các tài liệu hướng dẫn này.
Chỉ sử dụng bộ nạp điện pin khi bạn đã hoàn toàn
hiểu rõ và có thể thực hiện mọi chức năng không bị
giới hạn, hoặc thực hiện theo sự chỉ dẫn thích hợp.
1 609 92A 1T8 | (20.1.17)
Các Nguyên Tắc An Toàn
Máy nạp pin này không thiết
kế dành cho đối tượng sử
dụng là trẻ em và người bị
hạn chế về thể chất, khả năng
giác quan kém hoặc tâm thần
hoặc thiếu kinh nghiệm và
thiếu hiểu biết. Thiết bị nạp
pin này có thể được sử dụng
đối với trẻ em từ 8 tuổi trở lên
và những người bị hạn chế về
thể chất, khả năng giác quan
kém hoặc tâm thần hoặc
thiếu kinh nghiệm và thiếu
hiểu biết nếu họ được giám
sát và được hướng dẫn sử
dụng an toàn thiết bị nạp pin
này và khi họ đã hiểu rõ các
rủi ro có liên quan. Nếu không
sẽ có nguy cơ xảy ra lỗi vận
hành và gây thương tích.
Trông chừng trẻ con. Điều
này sẽ bảo đảm trẻ con không
chơi nghịch với bộ nạp điện.
Không để cho trẻ em làm
sạch và bảo trì bộ nạp điện
pin mà không có sự giám sát.
Tránh không để bộ nạp điện pin tiếp xúc
với mưa hay nơi ẩm ướt. Nước lọt vào
trong bộ nạp điện pin làm tăng nguy cơ bị
điện giựt.
 Chỉ sạc pin NiCd/NiMH của Bosch. Điện áp của
pin phải phù hợp với điện áp nạp pin của máy
nạp pin. Nếu không có thể gây ra hỏa hoạn hoặc
cháy nổ.
 Giữ bộ nạp điện pin được sạch. Sự cáu bẩn có
thể dẫn đến nguy cơ bị điện giựt.
 Trước mỗi lần sử dụng, kiểm tra lại bộ nạp
điện pin, dây và phích cắm. Nếu phát hiện ra
hư hỏng, không được sử dụng bộ nạp điện
pin. Bạn không bao giờ được tự tháo mở bộ
nạp điện pin ra. Chỉ có kỹ thuật viên giỏi nghề,
và chỉ sử dụng phụ tùng chính hãng để thực
hiện việc thay thế, sữa chữa. Bộ nạp điện pin,
dây và phích cắm bị hỏng làm tăng nguy cơ bị điện
giựt.
Bosch Power Tools

Advertisement

loading

  Also See for Bosch Professional AL 2450 DV