Philips AC1214 User Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
© 2018 Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved.
4241 210 98192
AC1214
EN
User manual
1
RO
Manual de utilizare
77
Příručka pro uživatele
19
Príručka užívateľa
97
CS
SK
HU
Felhasználói kézikönyv
37
UK
Посібник користувача
117
PL
Instrukcja obsługi
57
1
A
B
C
I
D
H
E
F
G
2
J
K
L
M
N
O

Advertisement

Table of Contents
loading

  Also See for Philips AC1214

  Summary of Contents for Philips AC1214

 • Page 1 AC1214 User manual Manual de utilizare Příručka pro uživatele Príručka užívateľa Felhasználói kézikönyv Посібник користувача Instrukcja obsługi © 2018 Koninklijke Philips N.V. All rights reserved. 4241 210 98192...
 • Page 3: Table Of Contents

  Contents 7 Storage 1 Important Safety 8 Troubleshooting 2 Your air purifier 9 Guarantee and service Product overview (fig. a) Controls overview (fig. b) Order parts or accessories 3 Getting started 10 Notices Installing the filters Electromagnetic fields (EMF) Wi-Fi setup Recycling Software 4 Using the air purifier...
 • Page 4: Important

  Important If the power cord is • damaged, you must have it replaced by Philips, a service center authorized Safety by Philips, or similarly qualified persons in order Read this user manual carefully before you use the appliance, and save it for to avoid a hazard.
 • Page 5 If the power socket used • Only use the original • to power the appliance Philips filters specially has poor connections, intended for this the plug of the appliance appliance. Do not use any becomes hot. Make other filters.
 • Page 6 Always lift or move the To prevent interference, • • appliance by the handle place the appliance at on top of the appliance. least 2 meters away from Do not insert your fingers electrical appliances that • or objects into the air use airborne radio waves outlet or the air inlet to such as TVs, radios, and...
 • Page 7: Your Air Purifier

  3 Getting started Congratulations on your purchase, and welcome to Philips! Installing the filters To fully benefit from the support that Philips offers, register your product at Note www.philips.com/welcome. • Make sure the air purifier is unplugged from the electrical outlet before Product overview (fig.
 • Page 8: Wi-Fi Setup

  » The Wi-Fi indicator of Android and iOS. Please check orange for the first time. www.philips.com/purifier-compatibility Make sure that your mobile device for the latest update of supported is successfully connected to your operating systems and devices. Wi-Fi network.
 • Page 9: Using The Air Purifier

  4 Using the air » When the air purifier is warming up, " " displays on the screen. purifier » After measuring the air quality for approximately 30 seconds, the air quality sensor automatically selects the appropriate air quality light Understanding the air color.
 • Page 10: Light Sensor

  » If the air quality light is not blue, Manual the air purifier operates under • Touch the fan speed button turbo mode for a maximum of repeatedly to select the fan speed 10 minutes, the air quality light you need (fig. l). blinks slow during this time, and then goes to the night sensing mode.
 • Page 11: Setting The Child Lock

  5 Cleaning Setting the child lock Touch and hold the child lock button for 3 seconds to activate Note child lock (fig. o). • Always turn the air purifier off and » The child lock icon displays unplug the air purifier from the on the screen.
 • Page 12: Cleaning The Pre-Filter

  Press the clip down (1) and pull the Note pre-filter towards you (2) (fig. d). • If the air purifier is used in a dusty If the pre-filter is very dirty, use a soft environment, it may need to be brush to brush away the dust.
 • Page 13: Replacing The Filters

  • If the pre-filter is damaged, worn or power socket. broken, do not use. Visit Touch and hold the for 3 seconds www.philips.com/support or contact to reset the filter lifetime counter the Consumer Care Center in your (fig. y). country.
 • Page 14: Filter Reset

  Storage Filter reset You can replace filters even if there is no filter replacement code displayed on Turn off the air purifier and unplug the screen. After replacing a filter, you from the power socket. need to reset the filter lifetime counter Clean the air purifier, air quality manually.
 • Page 15: Troubleshooting

  8 Troubleshooting This chapter summarizes the most common problems you could encounter with the appliance. If you are unable to solve the problem with the information below, contact the Consumer Care Center in your country. Problem Possible solution The air purifier •...
 • Page 16 Problem Possible solution • The filter may produce smell after being used for a while because of the absorption of indoor air. Remove the filter and place it where it has direct sunlight and ventilation for The air purifier several hours. Re-install and try using it again. If the odor produces a remains, please replace the filter.
 • Page 17 Problem Possible solution • If the router your purifier is connected to is dual – band and currently it is not connecting to a 2.4GHz network, please switch to another band of the same router (2.4GHz) and try to pair your purifier again. 5GHz networks are not supported.
 • Page 18: Guarantee And Service

  (you find its phone number regarding exposure to electromagnetic in the worldwide guarantee leaflet). If fields. there is no Consumer Care Centre in your country, go to your local Philips dealer. Compliance with EMF Koninklijke Philips N.V. manufactures Order parts or...
 • Page 19: Recycling

  Google Play is a trademark of Google Inc. Air Matters app developed by Air Matters Network Pty Ltd. This Philips appliance and Air Matters app applied multiple open source softwares, copies of open source software license text used in this product can be derived from website: www.philips.com/purifier-compatibility.
 • Page 21 Obsah 7 Uskladnění 1 Důležité Bezpečnost 8 Odstraňování problémů 2 Vaše čistička vzduchu 9 Záruka a servis Přehled výrobku (obr. a) Přehled ovládacích prvků Objednání dílů nebo doplňků (obr. b) 10 Upozornění 3 Začínáme Elektromagnetická pole (EMP) Instalace filtrů Recyklace Software Nastavení...
 • Page 22: Důležité

  Bezpečnost jeho výměnu provést společnost Philips, Před použitím přístroje si pozorně přečtěte tuto uživatelskou příručku a autorizovaný servis uschovejte ji pro budoucí použití. společnosti Philips nebo Nebezpečí obdobně kvalifikovaní pracovníci, aby se Zamezte proniknutí • předešlo možnému vody, jiné kapaliny nebo nebezpečí.
 • Page 23 Používejte pouze • přístroje špatný kontakt, originální filtry značky začne se zástrčka přístroje Philips určené přímo pro přehřívat. Dbejte na to, tento přístroj. Žádné jiné abyste přístroj zapojili do filtry nepoužívejte. řádně instalované síťové Spalování filtru může •...
 • Page 24 Dbejte na to, abyste ke kondenzaci uvnitř • do přístroje (zejména přístroje. do vstupu a výstupu Aby nedocházelo k rušení, • vzduchu) nenarazili umístěte přístroj nejméně tvrdým předmětem. 2 metry od elektrických Přístroj vždy zvedejte zařízení využívajících • nebo s ním pohybujte vzdušných rádiových vln, pomocí...
 • Page 25: Vaše Čistička Vzduchu

  Gratulujeme k nákupu a vítáme vás Tlačítko nočního režimu mezi uživateli výrobků společnosti Philips! Displej Chcete-li plně využívat výhod, které Ukazatel Wi-Fi nabízí podpora společnosti Philips, Tlačítko rychlosti ventilátoru zaregistrujte svůj výrobek na adrese www.Philips.com/welcome. Tlačítko dětské pojistky Přehled výrobku (obr. a) Ovládací panel Kontrolka kvality vzduchu Výstup vzduchu...
 • Page 26: Začínáme

  3 Začínáme Nastavení Wi-Fi První nastavení Wi-Fi připojení Instalace filtrů Stáhněte si a nainstalujte aplikaci Air Matters z App Storu nebo Google Play. Note • Před instalací filtrů zkontrolujte, zda je čistička vzduchu odpojená od elektrické sítě. • Zkontrolujte, že je strana filtru s poutkem otočená...
 • Page 27: Použití Čističky Vzduchu

  13-35 Uspokojivá nachová • Tato aplikace podporuje nejnovější Nachovo- verze systémů Android a iOS. Na 36-55 Špatná červená stránkách www.philips.com/purifier- compatibility najdete nejnovější Velmi >55 Červená aktualizaci podporovaných operačních špatná systémů a zařízení. Kontrolka kvality vzduchu se automaticky zapne při zapnutí čističky a postupně...
 • Page 28: Změna Rychlosti Ventilátoru

  Stisknutím tlačítka čističku Režim Znečištění vzduchu zapněte (obr. j). • Speciálně navržený režim proti » Čistička vzduchu zapípá. znečištění dokáže efektivně » Když se čistička zahřívá, zobrazí odstraňovat poletující nečistoty na se na displeji značka „ “. úrovni PM2.5. • Stisknutím tlačítka rychlosti »...
 • Page 29: Noční Režim

  Noční režim Note • Světelný senzor detekuje světlo Noční režim lze aktivovat dvěma v místnosti po 11 hodinách v nočním způsoby. režimu. • Pokud jsou světla v místnosti Ruční aktivace nočního režimu rozsvícená, čistička ukončí noční režim a bude pracovat v předchozím režimu. •...
 • Page 30: Čištění

  5 Čištění Note • Při použití čističky v prašném prostředí může být zapotřebí ji čistit častěji. • Jestliže je v místnosti velice vysoká Note vlhkost, může na snímači kvality • Čističku vzduchu před čištěním vždy vzduchu začít kondenzovat voda vypněte a odpojte ze zásuvky. a kontrolka kvality vzduchu může •...
 • Page 31: Výměna Filtrů

  že všechny háčky předfiltru jsou opotřebený nebo nefunkční, řádně připevněny k čističce vzduchu. nepoužívejte ho. Navštivte webové stránky www.philips.com/support nebo se obraťte na středisko péče Přední panel znovu nasaďte o zákazníky ve své zemi. zatlačením horní části panelu na vrchní...
 • Page 32: Resetování Filtru

  Stav kontrolky Akce Resetování filtru výstrahy filtru Filtry můžete vyměnit i v případě, že Vyměňte filtr Na displeji se se na displeji nezobrazuje žádný kód NanoProtect řady 3 zobrazí údaj A3 pro výměnu filtru. Po výměně filtru je (FY1410) nutné ručně resetovat počítadlo jeho Vyměňte aktivní...
 • Page 33: Uskladnění

  Uskladnění Vypněte čističku vzduchu a odpojte ji ze síťové zásuvky. Vyčistěte čističku vzduchu, snímač kvality vzduchu a předfiltr (viz kapitolu „Čištění“). Před uskladněním nechte všechny součásti zcela vyschnout. Filtr a předfiltr zabalte zvlášť do vzduchotěsných plastových sáčků. Čističku vzduchu, filtr a předfiltr uchovávejte na chladném a suchém místě.
 • Page 34: Odstraňování Problémů

  8 Odstraňování problémů V této kapitole najdete nejběžnější problémy, s nimiž se můžete u přístroje setkat. Pokud vám uvedené informace nepomohou váš problém vyřešit, kontaktujte středisko péče o zákazníky ve své zemi. Problém Možná řešení Čistička vzduchu • Zkontrolujte, že je přední kryt správně nasazený. nefunguje, •...
 • Page 35 Problém Možná řešení • Filtr může po určité době používání vydávat zápach v důsledku absorpce vzduchu z interiéru. Filtr vyjměte a umístěte tam, kde bude vystaven přímému slunečnímu Čistička vydává světlu a větrání. Přeinstalujte jej a zkuste opět použít. nepříjemný zápach. Pokud zápach přetrvává, filtr vyměňte.
 • Page 36 Problém Možná řešení • Pokud je router, k němuž je čistička připojená, dvoupásmový a nemůže se připojit k síti 2,4 GHz, přepněte do jiného pásma stejného routeru (2,4 GHz) a zkuste čističku znovu spárovat. Nejsou podporovány sítě v pásmu 5 GHz. •...
 • Page 37: Záruka A Servis

  Pokud se ve vaší zemi středisko péče o zákazníky společnosti Philips nenachází, obraťte Soulad se standardy EMP se na místního prodejce výrobků Philips. Koninklijke Philips N.V. vyrábí a prodává mnoho výrobků určených Objednání dílů nebo pro spotřebitele, které stejně jako jakýkoli jiný...
 • Page 38: Recyklace

  Google Play je ochranná známka společnosti Google Inc. Aplikace „Air Matters“ od vývojářů z Air Matters Network Pty Ltd. Tento přístroj značky Philips a aplikace Air Matters používají více softwarů typu open source. Kopie licenčního textu softwaru open source používaného v tomto výrobku lze odvodit z webových...
 • Page 39 Tartalom 7 Tárolás 1 Fontos tudnivalók Biztonság 8 Hibaelhárítás 2 A levegőtisztító 9 Jótállás és szerviz Termék áttekintése (a .ábra) Vezérlőszervek áttekintése Alkatrészek és tartozékok (b .ábra) rendelése 3 Bevezetés 10 Figyelmeztetések A szűrők behelyezése Elektromágneses mezők (EMF) Wi-Fi-beállítás Újrahasznosítás Szoftver 4 A levegőtisztító...
 • Page 40: Fontos Tudnivalók

  Ha a hálózati kábel • meghibásodott, a kockázatok elkerülése érdekében Philips Biztonság szakszervizben vagy A készülék első használata előtt hivatalos szakszervizben figyelmesen olvassa el a használati ki kell cserélni. útmutatót, és őrizze meg későbbi használatra.
 • Page 41 Ha a készülék • helyezve. áramellátását biztosító Kizárólag az ehhez a • hálózati aljzat rossz készülékhez való, eredeti csatlakozásokkal Philips szűrőket használja. rendelkezik, a készülék Semmilyen más szűrőt ne csatlakozódugója használjon. felmelegszik. Ügyeljen arra, hogy a...
 • Page 42 A szűrő égése Ne használja a • • visszafordíthatatlan készüléket gázkészülék, veszéllyel járhat az fűtőberendezés vagy emberre nézve és/vagy kandalló közelében. veszélyeztetheti mások A készülék hálózati • életét. Ne használja a csatlakozódugóját szűrőt tüzelőanyagként a használat után, vagy hasonló célokra. valamint tisztítás és Ügyeljen, hogy ne más karbantartási...
 • Page 43: Levegőtisztító

  2 A levegőtisztító Ne használja a készüléket • nedves környezetben vagy magas hőmérsékletű Köszönjük, hogy Philips terméket helyiségekben, például vásárolt, és üdvözöljük a Philips fürdőszobában, világában! mellékhelyiségben vagy A Philips által biztosított támogatás teljes körű igénybevételéhez regisztrálja konyhában. a terméket a www.philips.com/welcome A készülék nem távolítja...
 • Page 44: Vezérlőszervek Áttekintése (B .Ábra)

  3 Bevezetés Vezérlőszervek áttekintése (b .ábra) Be-/kikapcsoló gomb A szűrők behelyezése Éjszakai érzékelés üzemmód gombja Megjegyzés Kijelző • Ellenőrizze, hogy a levegőtisztító Wi-Fi jelzőfény hálózati csatlakozódugója ki van-e húzva a fali aljzatból, mielőtt Ventilátorsebesség gombja behelyezné a szűrőket. • Ellenőrizze, hogy a szűrő füllel ellátott Gyermekzár gomb oldala néz-e Ön felé.
 • Page 45: Wi-Fi-Beállítás

  • Az alkalmazás támogatja a legújabb » A Wi-Fi jelzőfény Android és iOS verziókat. Tekintse narancssárgán villog az első meg a www.philips.com/purifier- alkalommal. compatibility weboldalt a támogatott Ellenőrizze, hogy a mobileszköze operációs rendszerek és eszközök megfelelően csatlakoztatva van-e a legújabb frissítéséért.
 • Page 46: Levegőtisztító Használata

  4 A levegőtisztító A Wi-Fi kapcsolat beállítása, ha a hálózatot módosították használata Megjegyzés • Ez abban az esetben érvényes, ha A levegőminőség megváltozott az alapértelmezett hálózat, amelyhez a tisztító csatlakozik. jelzőfényének megismerése Csatlakoztassa a levegőtisztító csatlakozódugóját a fali aljzathoz, majd érintse meg a levegőtisztító A levegőmi- Levegőmi- gombját.
 • Page 47: A Ventilátorsebesség Módosítása

  Csatlakoztassa a levegőtisztító Szennyezettség mód hálózati dugóját a fali aljzatba. A speciálisan tervezett szennyezettség Érintse meg a gombot a mód hatékonyan képes eltávolítani a levegőtisztító bekapcsolásához levegőben található szennyeződéseket, (j .ábra). például a PM2.5 részecskéket. » A levegőtisztító hangjelzést ad. •...
 • Page 48: Éjszakai Érzékelés Üzemmód

  Éjszakai érzékelés Megjegyzés üzemmód • A fényérzékelő 11 órányi éjszakai érzékelés üzemmódban való Az éjszakai érzékelés üzemmódot két működést követően észleli a szoba módon is bekapcsolhatja. fényeit. • Ha a szoba fényei be vannak kapcsolva, a levegőtisztító kilép az Az éjszakai érzékelés üzemmód éjszakai érzékelés üzemmódból, manuális bekapcsolása és folytatja az előző...
 • Page 49: Tisztítás

  5 Tisztítás A levegőminőség- érzékelő tisztítása A levegőminőség-érzékelő optimális Megjegyzés működése érdekében 2 havonta • Tisztítás előtt mindig kapcsolja ki a végezze el a levegőtisztító tisztítását. levegőtisztítót, és húzza ki a hálózati csatlakozódugót a fali aljzatból. • Soha ne merítse a levegőtisztítót vízbe Megjegyzés vagy más folyadékba.
 • Page 50: Az Előszűrő Tisztítása

  Tegye vissza az előszűrőt a Megjegyzés levegőtisztítóba (h .ábra). • A levegőtisztító működése közben mindig tartsa lecsukva a Megjegyzés levegőminőség-érzékelő fedelét. • Ügyeljen arra, hogy a csattal ellátott oldal nézzen Ön felé, és hogy az előszűrő összes kampója megfelelően Az előszűrő tisztítása csatlakozzon a levegőtisztítóhoz.
 • Page 51: Szűrők Cseréje

  • Ne tisztítsa a szűrőket porszívóval. mert összegyűltek rajta a levegőben • Ha az előszűrő sérült, kopott vagy található szennyezőanyagok. törött, ne használja. Látogasson el a www.philips.com/support weboldalra, Távolítson el minden vagy forduljon az országában működő csomagolóanyagot az új szűrőről vevőszolgálathoz.
 • Page 52: Szűrő Visszaállítása

  Tárolás Szűrő visszaállítása Akkor is kicserélheti a szűrőket, ha a szűrőcsere kódja nem látható a Kapcsolja ki a levegőtisztítót, és képernyőn. A szűrő cseréje után húzza ki a hálózati aljzatból. manuálisan le kell nulláznia a szűrő Tisztítsa meg a levegőtisztítót, élettartam-számlálóját.
 • Page 53: Hibaelhárítás

  8 Hibaelhárítás Ez a fejezet részletesen foglalkozik a készülékkel kapcsolatban leggyakrabban felmerülő problémákkal. Ha a hibát az alábbi útmutató segítségével nem tudja elhárítani, forduljon a helyi Philips vevőszolgálathoz. Probléma Lehetséges megoldás • Ellenőrizze, hogy az elülső fedél megfelelően van-e A levegőtisztító a behelyezve.
 • Page 54 Probléma Lehetséges megoldás • Előfordulhat, hogy a szűrő kellemetlen szagot áraszt, ha már egy ideje használatban van. Ennek oka a beltéri levegő abszorpciója. Távolítsa el a szűrőt, majd helyezze olyan A levegőtisztítóból helyre, ahol közvetlen napfény éri, és hagyja szellőzni több kellemetlen szag órán keresztül.
 • Page 55 Probléma Lehetséges megoldás • Ha az útválasztó – amelyhez a levegőtisztító kapcsolódik – kétsávos, és jelenleg nem kapcsolódik 2,4 GHz-es hálózathoz, kapcsoljon át másik sávra ugyanezen az útválasztón (2,4 GHz), majd próbálja meg ismét a tisztító párosítását. 5 GHz-es hálózatok nem támogatottak. •...
 • Page 56: Jótállás És Szerviz

  A Philips olyan termékek fejlesztésére, gyártására és eladására kötelezte el magát, amelyeknek nincs ártalmas élettani hatásuk. A Philips kijelenti, hogy termékei megfelelő, rendeltetésszerű használat mellett a tudomány mai állása szerint biztonságosnak minősülnek. A Philips aktív szerepet vállal a nemzetközi EMF- és biztonsági...
 • Page 57: Újrahasznosítás

  A Google Play a Google Inc. védjegye. A Air Matters Network Pty Ltd által kifejlesztett „Air Matters” alkalmazás. Ez a Philips készülék és az Air Matters alkalmazás több nyílt forráskódú szoftvert használ. A termékben felhasznált nyílt forráskódú szoftverlicenc szöveg másolatai a következő...
 • Page 59 Instrukcja obsługi 7 Przechowywanie 1 Ważne Bezpieczeństwo 8 Rozwiązywanie problemów 2 Twój oczyszczacz powietrza 61 9 Gwarancja i serwis Opis produktu (rys. a) Panel sterowania (rys. b) Zamawianie części i akcesoriów 3 Czynności wstępne 10 Uwagi Montaż filtrów Pola elektromagnetyczne (EMF) Konfiguracja połączenia Wi-Fi Ochrona środowiska Oprogramowanie...
 • Page 60: Ważne

  Instrukcję warto musi zostać wykonana też zachować na przyszłość. przez autoryzowane Niebezpieczeństwo centrum serwisowe firmy Nie wolno dopuścić Philips lub odpowiednio • do dostania się wykwalifikowaną osobę. wody, łatwopalnych Nie używaj urządzenia, • detergentów ani innych jeśli uszkodzona jest...
 • Page 61 zostaną poinformowane jest źle podłączone, o potencjalnych wtyczka może się zagrożeniach. Dzieci nagrzewać. Sprawdź, czy nie mogą bawić się podłączasz urządzenie urządzeniem. Dzieci do prawidłowo chcące pomóc w zainstalowanego czyszczeniu i obsłudze gniazdka. urządzenia zawsze Zawsze ustawiaj • powinny to robić pod urządzenie i korzystaj z nadzorem dorosłych.
 • Page 62 Używaj tylko oryginalnych Nie używaj urządzenia • • filtrów firmy Philips w pobliżu urządzeń przeznaczonych dla gazowych, grzejników lub danego urządzenia. Nie kominków. używaj innych filtrów. Zawsze odłączaj •...
 • Page 63: Twój Oczyszczacz Powietrza

  Philips! lub miejscach o wysokiej Aby w pełni korzystać z pomocy temperaturze, takich technicznej oferowanej przez firmę Philips, należy zarejestrować produkt na jak łazienka, toaleta lub www.philips.com/welcome. kuchnia. Urządzenie nie usuwa • Opis produktu (rys. a) tlenku węgla (CO) ani...
 • Page 64: Panel Sterowania (Rys. B)

  3 Czynności Panel sterowania wstępne (rys. b) Włącznik/wyłącznik Przycisk trybu nocnego Montaż filtrów Wyświetlacz Wskaźnik Wi-Fi Uwaga Przycisk prędkości wentylatora • Przed przystąpieniem do montażu Przycisk blokady rodzicielskiej filtrów sprawdź, czy oczyszczacz powietrza jest odłączony od gniazdka elektrycznego. • Filtr powinien być zwrócony stroną z uchwytem do Ciebie.
 • Page 65: Konfiguracja Połączenia Wi-Fi

  Najnowsze informacje na Uruchom aplikację „Air temat obsługiwanych systemów Matters” i kliknij przycisk „+” w operacyjnych i urządzeń można prawym górnym rogu ekranu. znaleźć na stronie www.philips.com/ Postępuj zgodnie z instrukcjami purifier-compatibility. wyświetlanymi na ekranie, aby podłączyć oczyszczacz powietrza do sieci.
 • Page 66: Korzystanie Z Oczyszczacza Powietrza

  4 Korzystanie z Konfiguracja połączenia Wi-Fi po zmianie sieci oczyszczacza Uwaga powietrza • Dotyczy to sytuacji, w której uległa zmianie sieć, do której podłączony jest oczyszczacz powietrza. Działanie wskaźnika Podłącz wtyczkę oczyszczacza powietrza do gniazdka jakości powietrza elektrycznego i dotknij przycisku aby włączyć...
 • Page 67: Włączanie I Wyłączanie

  Włączanie i wyłączanie Uwaga • Jeśli po wyłączeniu oczyszczacz powietrza pozostanie podłączony Uwaga do gniazdka elektrycznego, to po ponownym włączeniu będzie pracował • Oczyszczacz powietrza należy z ostatnimi ustawieniami. umieścić na płaskiej, stabilnej i równej • Jeśli oczyszczacz powietrza przez powierzchni, w taki sposób, aby przód przypadek wyłączy się...
 • Page 68: Czujnik Światła

  » Jeśli wskaźnik jakości powietrza Turbo (t) nie świeci się na niebiesko, W trybie turbo oczyszczacz powietrza oczyszczacz powietrza działa działa z największą możliwą prędkością. w trybie turbo maksymalnie • Dotknij przycisku prędkości przez 10 minut. Wskaźnik jakości powietrza w tym czasie wolno wentylatora , aby wybrać...
 • Page 69: Ustawianie Blokady Rodzicielskiej

  5 Czyszczenie Ustawianie blokady rodzicielskiej Uwaga Dotknij przycisk blokady rodzicielskiej i przytrzymaj go • Zawsze wyłączaj oczyszczacz przez 3 sekundy, aby włączyć tę powietrza i wyjmuj jego wtyczkę funkcję (rys. o). z gniazdka elektrycznego przed » Na ekranie wyświetli się ikona przystąpieniem do czyszczenia.
 • Page 70: Czyszczenie Czujnika Jakości Powietrza

  Czyszczenie czujnika Uwaga jakości powietrza • Pokrywa czujnika jakości powietrza powinna być zawsze zamknięta Aby uzyskać optymalne funkcjonowanie podczas pracy oczyszczacza oczyszczacza, czyść czujnik jakości powietrza. powietrza co 2 miesiące. Czyszczenie filtra Uwaga wstępnego • Jeśli oczyszczacz powietrza jest używany w obecności dużej ilości Wyczyść...
 • Page 71: Wymiana Filtrów

  • Nie należy czyścić filtrów za pomocą odkurzacza. • Jeśli filtr wstępny jest uszkodzony lub zużyty, nie wolno z niego korzystać. Przejdź do strony internetowej www.philips.com/support lub skontaktuj się z Centrum Obsługi Klienta w swoim kraju.
 • Page 72: Zerowanie Filtra

  Stan wskaźnika Czynność Zerowanie filtra ostrzegawcze- go filtra Filtry można wymienić, nawet jeśli na ekranie nie jest wyświetlany kod Wymień filtr wymiany filtra. Po wymianie filtra należy wyświetlaczu NanoProtect serii 3 ręcznie zresetować licznik okresu pojawia się kod (FY1410) użytkowania filtra. Dotknij równocześnie przycisków Wymień...
 • Page 73: Przechowywanie

  Przechowywa- Wyłącz oczyszczacz powietrza i wyjmij jego wtyczkę z gniazdka elektrycznego. Wyczyść oczyszczacz powietrza, czujnik jakości powietrza i filtr wstępny (patrz rozdział „Czyszczenie”). Przed odstawieniem urządzenia do przechowywania pozostaw wszystkie części do całkowitego wyschnięcia. Umieść filtry i filtr wstępny w oddzielnych hermetycznych plastikowych woreczkach.
 • Page 74: Rozwiązywanie Problemów

  8 Rozwiązywanie problemów W tym rozdziale opisano najczęstsze problemy, z którymi można się zetknąć, korzystając z urządzenia. Jeśli poniższe wskazówki okażą się niewystarczające do rozwiązania problemu, skontaktuj się z Centrum Obsługi Klienta w swoim kraju. Problem Możliwe rozwiązanie Oczyszczacz • Sprawdź, czy osłona przednia jest poprawnie założona.
 • Page 75 Problem Możliwe rozwiązanie 4-kolorowy wskaźnik jakości • Czujnik jakości powietrza jest brudny. Wyczyść czujnik powietrza jakości powietrza (patrz rozdział „Czyszczenie”). wskazuje zawsze ten sam kolor • Z używanego przez dłuższy czas filtra może się wydobywać nieprzyjemny zapach spowodowany wchłanianiem powietrza z pomieszczenia. Wyjmij filtr i umieść go na kilka Z oczyszczacza godzin w miejscu wystawionym na bezpośrednie działanie powietrza...
 • Page 76 Problem Możliwe rozwiązanie • Jeśli router, do którego jest podłączony oczyszczacz powietrza, jest dwuzakresowy i aktualnie nie łączy się z siecią 2,4 GHz, należy przełączyć się na inne pasmo tego samego routera (2,4 GHz) i ponownie sparować oczyszczacz. Sieci 5 GHz nie są obsługiwane. •...
 • Page 77: Gwarancja I Serwis

  Pola elektromagnetyczne W razie jakichkolwiek pytań lub (EMF) problemów prosimy odwiedzić naszą stronę internetową www.philips.pl lub To urządzenie firmy Philips spełnia skontaktować się z lokalnym Centrum wszystkie normy i jest zgodne z Obsługi Klienta firmy Philips (numer wszystkimi przepisami dotyczącymi telefonu znajduje się...
 • Page 78: Ochrona Środowiska

  Aplikacja „Air Matters” opracowana przez Air Matters Network Pty Ltd. Ochrona środowiska To urządzenie firmy Philips oraz aplikacja Air Matters wykorzystują wiele programów o otwartym kodzie źródłowym. Kopie tekstu licencji programów o otwartym kodzie - Symbol przekreślonego kontenera źródłowym znajdują...
 • Page 79 Cuprins 6 Înlocuirea filtrelor 1 Important Indicator de înlocuire a filtrului Siguranţă Înlocuirea filtrelor 2 Purificatorul de aer Resetare filtru Prezentare generală a 7 Depozitare produsului (fig. a) Prezentarea generală a 8 Depanare comenzilor (fig. b) 3 Primii paşi 9 Garanţie şi service Instalarea filtrelor Comandarea pieselor sau a Configurarea Wi-Fi...
 • Page 80: Important

  înlocuit întotdeauna de Philips, Siguranţă de un centru de service autorizat de Philips sau Citeşte cu atenţie acest manual de utilizare înainte de a folosi aparatul şi de personal calificat în păstrează-l pentru consultare ulterioară.
 • Page 81 înainte de a porni pentru alimentarea aparatul. aparatului are conexiuni Foloseşte doar filtrele • necorespunzătoare, originale Philips create ştecărul aparatului se special pentru acest încinge. Asigură-te că aparat. Nu folosi niciun alt vei conecta aparatul tip de filtru. la o priză conectată...
 • Page 82 Combustia filtrului Scoate întotdeauna • • poate duce la pericole din priză aparatul după ireversibile pentru om şi/ utilizare şi înainte de sau poate pune în pericol curăţare sau efectuarea şi alte persoane. Nu utiliza altor operaţii de filtrul ca şi combustibil sau întreţinere.
 • Page 83: Purificatorul De Aer

  Felicitări pentru achiziţie şi bun venit la Philips! în caz de accidente cu procese de combustie Pentru a beneficia pe deplin de asistenţa oferită de Philips, şi substanţe chimice înregistrează-ţi produsul la periculoase. www.philips.com/welcome. Dacă trebuie să muţi •...
 • Page 84: Prezentarea Generală A Comenzilor (Fig. B)

  3 Primii paşi Prezentarea generală a comenzilor (fig. b) Buton Pornit/Oprit Instalarea filtrelor Butonul pentru modul de detectare pe timp de noapte Note Ecran de afişare • Înainte de a instala filtrele, asigură-te Indicatorul Wi-Fi că purificatorul de aer este deconectat de la priza de curent.
 • Page 85: Configurarea Wi-Fi

  Google Play. obstacole între acestea. • Această aplicaţie acceptă cele mai recente versiuni de Android şi iOS. Te rugăm să consulţi www.philips.com/purifier-compatibility pentru cele mai recente informaţii privind sistemele de operare şi Introdu ştecărul purificatorului de dispozitivele acceptate. aer în priză şi apasă butonul pentru a porni purificator de aer.
 • Page 86: Utilizarea Purificatorului De Aer

  4 Utilizarea Configurarea conexiunii Wi- Fi atunci când reţeaua s-a purificatorului schimbat de aer Note • Aceste instrucţiuni se aplică atunci când reţeaua la care este conectat purificatorul a fost schimbată. Descrierea indicatorului Introdu ştecărul purificatorului de luminos pentru calitatea aer în priză...
 • Page 87: Pornirea Şi Oprirea

  Pornirea şi oprirea Note • Dacă purificatorul de aer rămâne conectat la priza de curent după ce Note este oprit, la repornire va funcţiona • Aşază întotdeauna purificatorul de aer conform setărilor anterioare. pe o suprafaţă stabilă, orizontală şi • Dacă purificatorul de aer se opreşte netedă, cu partea frontală...
 • Page 88: Senzorul De Lumină

  • Apasă butonul pentru turaţia » Dacă indicatorul luminos pentru calitatea aerului nu este ventilatorului pentru a selecta albastru, purificatorul de aer modul turbo (t) (fig. m). funcţionează în modul turbo timp de maxim 10 minute. În Senzorul de lumină acest timp, indicatorul pentru calitatea aerului luminează...
 • Page 89: Configurarea Blocării Pentru Copii

  5 Curăţarea Configurarea blocării pentru copii Note Apasă şi ţine apăsat butonul de blocare pentru copii timp de 3 • Înainte de curăţare, opreşte secunde pentru a activa funcţia de întotdeauna purificatorul de aer şi blocare pentru copii (fig. o). deconectează-l de la priză.
 • Page 90: Curăţarea Senzorului De Calitate A Aerului

  Curăţarea senzorului de Note calitate a aerului • Când purificatorul de aer funcţionează, capacul senzorului de calitate a aerului Curăţă senzorul de calitate a aerului trebuie să fie închis. la fiecare 2 luni pentru a asigura funcţionarea optimă a purificatorului. Curăţarea prefiltrului Note Curăţă...
 • Page 91: Înlocuirea Filtrelor

  • Înainte de a înlocui filtrele, opreşte întotdeauna purificatorul de aer şi scoate ştecărul din priză. • Nu curăţa filtrele cu un aspirator. • Dacă prefiltrul este deteriorat, uzat sau rupt, nu îl folosi. Accesează www.philips.com/support sau contactează centrul de asistenţă pentru clienţi din ţara ta.
 • Page 92: Resetare Filtru

  Starea Acţiune Resetare filtru indicatoarelor luminoase Poţi, de asemenea, să înlocuieşti filtrele de avertizare chiar dacă pe ecran nu se afişează pentru filtre un cod de înlocuire a filtrului. După înlocuirea unui filtru, trebuie să resetezi Înlocuieşte filtrul A3 se afişează manual contorul ciclului de viaţă...
 • Page 93: Depozitare

  Depozitare Opreşte purificatorul de aer şi deconectează-l de la priză. Curăţă purificatorul de aer, senzorul de calitate a aerului şi prefiltrul (consultă capitolul „Curăţarea”). Lasă toate componentele să se usuce bine înainte de depozitare. Ambalează separat filtrul şi prefiltrul în pungi etanşe din plastic. Depozitează...
 • Page 94: Depanare

  8 Depanare Acest capitol descrie cele mai frecvente probleme pe care le poţi avea la utilizarea aparatului. Dacă nu puteţi rezolva problema cu ajutorul informaţiilor de mai jos, contactaţi Centrul de asistenţă clienţi din ţara dvs. Problemă Soluţie posibilă Purificatorul de aer •...
 • Page 95 Problemă Soluţie posibilă • Filtrul poate produce miros după un anumit timp de utilizare, deoarece absoarbe aerul din interior. Îndepărtează filtrul şi amplasează-l într-un loc expus direct Purificatorul de aer la lumina solară şi la o sursă de ventilaţie timp de mai emană...
 • Page 96 Problemă Soluţie posibilă • Dacă routerul la care este conectat purificatorul este dual- band şi momentan nu se conectează la o reţea de 2,4 GHz, te rugăm să comuţi la altă bandă a aceluiaşi router (2,4 GHz) şi să încerci să asociezi din nou purificatorul. Reţelele de 5 GHz nu sunt acceptate.
 • Page 97: Garanţie Şi Service

  Philips la adresa www.philips.com Acest aparat Philips respectă toate sau contactează Centrul de asistenţă standardele şi reglementările aplicabile pentru clienţi Philips din ţara ta (vei privind expunerea la câmpuri găsi numărul de telefon în broşura de electromagnetice. garanţie internaţională). Dacă în ţara ta nu există...
 • Page 98: Reciclare

  Google Play este o marcă înregistrată a Google Inc. Aplicaţia „Air Matters” a fost dezvoltată de Air Matters Network Pty Ltd. Acest aparat Philips şi aplicaţia Air Matters folosesc mai multe software-uri open source; copii ale textului licenţei software open source utilizate în acest produs pot fi luate de pe site-ul web www.philips.com/purifier-compatibility.
 • Page 99 Obsah 7 Odkladanie 1 Dôležité informácie Bezpečnosť 8 Riešenie problémov 2 Čistička vzduchu 9 Záruka a servis Prehľad výrobku (obr. a) Prehľad ovládacích prvkov Objednanie dielov alebo (obr. b) príslušenstva 3 Začíname 10 Poznámky Inštalácia filtrov Elektromagnetické polia (EMF) Nastavenie Wi-Fi Recyklácia Softvér 4 Používanie čističky vzduchu...
 • Page 100: Dôležité Informácie

  Poškodený napájací kábel • Pred použitím zariadenia si pozorne smie vymeniť výlučne prečítajte tento návod na použitie a uschovajte si ho na neskoršie použitie. personál spoločnosti Philips, servisné Nebezpečenstvo stredisko autorizované Zabráňte vniknutiu vody, • spoločnosťou Philips akejkoľvek inej kvapaliny alebo osoba s podobnou alebo horľavého...
 • Page 101 že sú všetky ventilátora počas varenia. filtre správne vložené. Ak je elektrická zásuvka • Používajte iba originálne • používaná na napájanie filtre značky Philips určené zariadenia nesprávne pre toto zariadenie. zapojená, zástrčka Nepoužívajte žiadne iné zariadenia sa bude filtre. prehrievať. Dbajte, aby...
 • Page 102 Pri spaľovaní filtra Po skončení používania • • môže dôjsť k vážnemu a pred čistením alebo ohrozeniu vášho života vykonávaním inej údržby alebo života iných ľudí. zariadenie vždy odpojte Filter nespáľte ako palivo zo siete. ani ho nepoužite na Zariadenie nepoužívajte •...
 • Page 103: Čistička Vzduchu

  Blahoželáme vám ku kúpe a vítame vás chemikáliami. medzi zákazníkmi spoločnosti Philips. Ak potrebujete zariadenie • Ak chcete naplno využiť podporu ponúkanú spoločnosťou Philips, premiestniť, najskôr zaregistrujte svoj výrobok na lokalite ho odpojte od zdroja www.philips.com/welcome.
 • Page 104: Začíname

  3 Začíname Po inštalácii filtrov si dôkladne umyte ruky. Nastavenie Wi-Fi Inštalácia filtrov Prvé nastavenie pripojenia Wi-Fi Prevezmite si a nainštalujte Poznámka aplikáciu Air Matters z obchodu App Store alebo Google Play. • Pred inštaláciou filtrov skontrolujte, či je čistička vzduchu odpojená od elektrickej zásuvky.
 • Page 105 » Indikátor Wi-Fi bliká na • Táto aplikácia podporuje najnovšie oranžovo. verzie operačného systému Postupujte podľa krokov 4 – 5 Android a iOS. Aktuálne informácie v časti Prvé nastavenie pripojenia o podporovaných operačných Wi-Fi. systémoch a zariadeniach nájdete na adrese www.philips.com/purifier- compatibility.
 • Page 106: Používanie Čističky Vzduchu

  4 Používanie Zapnutie a vypnutie čističky vzduchu Poznámka • Čističku vzduchu vždy umiestnite na stabilný, vodorovný a rovný povrch Význam svetelného s prednou stranou otočenou preč od stien a nábytku. indikátora kvality • Ak chcete získať optimálny čistiaci vzduchu výkon, zavrite dvere a okná. •...
 • Page 107: Zmena Otáčok Ventilátora

  Turbo (t) Poznámka V režime turbo čistička vzduchu pracuje • Ak čistička vzduchu po vypnutí pri najvyšších otáčkach. zostane pripojená k elektrickej • Dotknutím sa tlačidla otáčok zásuvke, po opätovnom zapnutí bude ventilátora vyberte režim Turbo znova pracovať s predchádzajúcim nastavením.
 • Page 108: Nastavenie Detského Zámku

  » Ak indikátor kvality vzduchu Nastavenie detského nesvieti namodro, čistička zámku vzduchu funguje v režime Turbo na maximálne 10 minút, počas tejto doby indikátor kvality Detský zámok aktivujete tak, že sa vzduchu pomaly bliká a potom dotknete tlačidla detského zámku prejde do režimu nočného a na 3 sekundy ho podržíte snímania.
 • Page 109: Čistenie

  5 Čistenie Čistenie snímača kvality vzduchu V záujme zachovania optimálnej funkčnosti čističky vzduchu Poznámka odporúčame čistiť snímač kvality • Pred čistením vždy čističku vzduchu vzduchu každé 2 mesiace. vypnite a odpojte ju od elektrickej zásuvky. • Čističku vzduchu nikdy neponárajte do Poznámka vody ani inej kvapaliny.
 • Page 110: Čistenie Predfiltra

  Vložte predfilter späť do čističky Poznámka vzduchu (obr. h). • Kryt snímača kvality vzduchu majte vždy zatvorený, keď sa čistička Poznámka vzduchu používa. • Uistite sa, že strana so sponou smeruje k vám a všetky háčiky predfiltra sú správne upevnené k čističke vzduchu. Čistenie predfiltra Predfilter vyčistite, keď...
 • Page 111: Výmena Filtrov

  Z nového filtra odstráňte všetok opotrebovaný alebo pokazený, obalový materiál (obr. f). nepoužívajte ho. Prejdite na web Nové filtre vložte do čističky www.philips.com/support alebo vzduchu (obr. g). kontaktujte Stredisko starostlivosti o zákazníkov vo svojej krajine. Zástrčku čističky vzduchu pripojte do elektrickej zásuvky.
 • Page 112: Vynulovanie Filtra

  Odkladanie Vynulovanie filtra Filtre môžete nahradiť aj v prípade, ak sa na obrazovke nezobrazuje žiaden Vypnite čističku vzduchu a odpojte kód výmeny filtra. Po výmene filtra ju od elektrickej zásuvky. musíte manuálne vynulovať počítadlo Vyčistite čističku vzduchu, snímač životnosti filtra. kvality vzduchu a predfilter (pozrite Na 3 sekundy sa súčasne dotknite si kapitolu Čistenie).
 • Page 113: Riešenie Problémov

  8 Riešenie problémov Táto kapitola uvádza najbežnejšie problémy, s ktorými by ste sa pri používaní spotrebiča mohli stretnúť. Ak na základe nižšie uvedených pokynov nedokážete problém vyriešiť, obráťte sa na stredisko služieb zákazníkom vo vašej krajine. Problém Možné riešenie Čistička vzduchu •...
 • Page 114 Problém Možné riešenie • Filter môže z dôvodu absorpcie vzduchu v interiéri po určitej dobe používania vytvárať zápach. Vyberte filter a umiestnite ho na niekoľko hodín na dobre vetrané miesto čistička vzduchu s priamym slnečným svetlom. Vložte ho naspäť a skúste ho vydáva nepríjemný...
 • Page 115 Problém Možné riešenie • Ak je váš čistička pripojená k dvojpásmovému smerovaču a momentálne nie je aktivované pásmo 2,4 GHz, prepnite smerovač na pásmo 2,4 GHz a pokúste sa čističku spárovať znova. Siete v pásme 5 GHz nie sú podporované. •...
 • Page 116: Záruka A Servis

  účel, ich použitie je podľa dnes dostupných vedeckých poznatkov bezpečné. Spoločnosť Philips hrá aktívnu úlohu vo vývoji medzinárodných bezpečnostných a EMF štandardov, čo spoločnosti Philips umožňuje predpokladať budúci vývoj v štandardizácii a zavčasu ho integrovať...
 • Page 117: Recyklácia

  Google Inc. Aplikácia „Air Matters“ je vyvinutá spoločnosťou Air Matters Network Pty Ltd. Toto zariadenie značky Philips a aplikácia Air Matters využívajú viacero softvérov s licenciou open source. Kópie textu softvérovej licencie open source môžu byť odvodené z webovej stránky...
 • Page 119 Зміст 6 Заміна фільтрів 1 Важлива інформація Індикатор заміни фільтра Безпека Заміна фільтрів 2 Очищувач повітря Скидання даних про фільтр Огляд виробу (мал. a) 7 Зберігання Огляд елементів керування (мал. b) 8 Усунення несправностей 3 Початок роботи 9 Гарантія та Встановлення...
 • Page 120: Важлива Інформація

  Щоб запобігти • замінити, звернувшись ураженню електричним до сервісного центру, струмом та/чи уповноваженого виникненню пожежі, Philips, або фахівців із уникайте потрапляння належною кваліфікацією. води чи іншої рідини або Не використовуйте займистого засобу для • пристрій, якщо штекер, чищення у пристрій.
 • Page 121 щодо безпечного або вентилятор під час користування приготування їжі. пристроєм та їх було У разі ненадійного • повідомлено про з’єднання розетки, яка можливі ризики. Не використовується для дозволяйте дітям живлення пристрою, бавитися пристроєм. штекер пристрою Не дозволяйте дітям нагрівається. Вставляйте виконувати...
 • Page 122 після застосування всі фільтри. димових засобів від Використовуйте лише комах, а також у місцях • оригінальні фільтри із залишками мастила, Philips, призначені для запахами від кадіння чи цього пристрою. Не хімічними випарами. використовуйте інших Не використовуйте • фільтрів. пристрій біля газових...
 • Page 123: Очищувач Повітря

  та годинники з радіоуправлінням). повітря Пристрій призначено • виключно для побутового Вітаємо Вас із покупкою та ласкаво просимо до клубу Philips! використання за нормальних умов Щоб вповні користатися підтримкою, яку пропонує компанія Philips, експлуатації. зареєструйте виріб за адресою Не використовуйте...
 • Page 124: Огляд Елементів Керування (Мал. B)

  3 Початок Огляд елементів роботи керування (мал. b) Кнопка "увімк./вимк. " Кнопка нічного режиму Встановлення фільтрів Дисплей М Індикатор Wi-Fi Примітка Кнопка швидкості вентилятора • Перед встановленням фільтрів Кнопка блокування від дітей переконайтеся, що очищувач повітря від’єднано від електромережі. • Фільтр має бути обернутий до вас стороною...
 • Page 125: Налаштування Wi-Fi

  версії Android та iOS. Перевірте пристрій успішно під’єднано до найновішу інформацію про мережі Wi-Fi. підтримувані операційні системи та пристрої на сторінці Запустіть додаток "Air Matters" www.philips.com/purifier-compatibility. і клацніть "+" справа вгорі на екрані. Виконайте вказівки на екрані, щоб під’єднати очищувач повітря до Вашої мережі.
 • Page 126: Використання Очищувача Повітря

  4 Використання Налаштування з’єднання Wi-Fi у разі зміни мережі очищувача повітря Примітка • Це стосується лише ситуації зміни стандартної мережі, до якої підключено очищувач. Значення кольорів Вставте штекер очищувача індикатора якості повітря у роз’єм для кабелю повітря живлення і натисніть , щоб...
 • Page 127: Увімкнення Та Вимкнення

  Увімкнення та Примітка вимкнення • Якщо після вимкнення очищувач повітря не від’єднувати від електромережі, то після увімкнення Примітка він продовжить роботу з попередніми налаштуваннями. • Завжди ставте очищувач повітря • Якщо очищувач повітря випадково на стійку, горизонтальну і рівну вимкнеться під час роботи, у поверхню...
 • Page 128: Датчик Світла

  » Якщо індикатор якості повітря Турбо (t) не світиться блакитним У турборежимі очищувач повітря світлом, очищувач повітря працює з найвищою швидкістю. працюватиме в турборежимі • Торкніться кнопки швидкості протягом не більше 10 хвилин, у цей час індикатор якості вентилятора , щоб вибрати повітря...
 • Page 129: Налаштування Функції Блокування Від Дітей

  5 Чищення Налаштування функції блокування від дітей Примітка Щоб увімкнути функцію блокування від дітей, торкніться • Завжди вимикайте очищувач та утримуйте кнопку блокування повітря та від’єднуйте його від від дітей протягом 3 секунд електромережі перед чищенням. (мал. o). • У жодному разі не занурюйте »...
 • Page 130: Чищення Датчика Якості Повітря

  Чищення датчика якості Примітка повітря • Кришка датчика якості повітря має бути завжди закритою, коли Для оптимальної роботи очищувача очищувач повітря працює. чистьте датчик якості повітря кожні 2 місяці. Чищення фільтра Примітка попереднього • Якщо очищувач повітря очищення використовується у запиленому середовищі, його...
 • Page 131: Заміна Фільтрів

  • Не чистіть фільтри за допомогою налаштування часу чищення пилососа. фільтра попереднього очищення • Якщо фільтр попереднього (мал. w). очищення пошкоджений, зношений Після встановлення фільтрів або поламаний, не використовуйте ретельно помийте руки. його. Відвідайте веб-сайт www.philips.com/support або зверніться до Центру обслуговування клієнтів у Вашій країні.
 • Page 132: Скидання Даних Про Фільтр

  Після заміни фільтра помийте Стан індика- Дії руки. тора попере- дження про Скидання даних про фільтр фільтр Якщо на екра- Замініть фільтр ні відобража- NanoProtect серії 3 Ви можете замінити фільтри, навіть ється напис A3 (FY1410) якщо на екрані не відображається код...
 • Page 133: Зберігання

  Зберігання Вимкніть очищувач повітря і від’єднайте його від електромережі. Почистіть очищувач повітря, датчик якості повітря і фільтр попереднього очищення (див. розділ "Чищення"). Ретельно висушіть усі частини, перш ніж відкласти їх на зберігання. Загорніть фільтр і фільтр попереднього очищення окремо в герметичні пластикові пакети. Зберігайте...
 • Page 134: Усунення Несправностей

  8 Усунення несправностей У цьому розділі подано основні проблеми, які можуть виникнути під час використання пристрою. Якщо проблему не вдається вирішити за допомогою інформації, поданої нижче, зверніться до Центру обслуговування клієнтів у своїй країні. Проблема Можливе рішення • Перевірте, чи передню кришку встановлено належним Очищувач...
 • Page 135 Проблема Можливе рішення • Фільтр може видавати певний запах після використання протягом деякого часу, адже поглинає кімнатне повітря. Вийміть фільтр і поставте його під З очищувача прямим сонячним світлом та біля вентиляції на кілька повітря виходить годин. Перевстановіть та спробуйте ще раз. Якщо неприємний...
 • Page 136 Проблема Можливе рішення • Якщо маршрутизатор, до якого під’єднано очищувач, має подвійний діапазон і на даний час не під’єднується до мережі 2,4 ГГц, переключіться на інший діапазон того ж маршрутизатора (2,4 ГГц) і спробуйте повторно виконати спарення з очищувачем. Мережі 5 ГГц не підтримуються.
 • Page 137: Гарантія Та Обслуговування

  Цей пристрій Philips відповідає усім www.philips.com чи зверніться до чинним стандартам та правовим Центру обслуговування клієнтів нормам, що стосуються впливу Philips у своїй країні (номер телефону електромагнітних полів. можна знайти в гарантійному талоні). Якщо у Вашій країні немає Центру обслуговування клієнтів, зверніться...
 • Page 138: Переробка

  корпорації Apple Inc. Google Play є товарним знаком корпорації Google Inc. Додаток “Air Matters” розроблено Air Matters Network Pty Ltd. Цей пристрій Philips та додаток Air Matters застосовують різне програмне забезпечення з відкритим кодом, копії тексту ліцензії на програмне забезпечення з відкритим...

Table of Contents