Download Table of Contents Print this page
Makita DGA402 Instruction Manual

Makita DGA402 Instruction Manual

Cordless angle grinder
Hide thumbs Also See for DGA402:

Advertisement

Cordless Angle Grinder
GB
Brezžični kotni brusilnik
SI
Rektifikuesi me kënd me bateri
AL
Акумулаторен ъглошлайф
BG
Bežična kutna brusilica
HR
Безжична брусилка за агли
MK
Polizor unghiular cu acumulator
RO
Бежична угаона брусилица
RS
Аккумуляторная угловая шлифмашина РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
RUS
Бездротова кутова шліфувальна машина
UA
DGA402
DGA450
DGA452
INSTRUCTION MANUAL
NAVODILO ZA UPORABO
MANUALI I PËRDORIMIT
РЪКОВОДСТВО ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ
PRIRUČNIK S UPUTAMA
УПАТСТВО ЗА УПОТРЕБА
MANUAL DE INSTRUCŢIUNI
УПУТСТВО ЗА УПОТРЕБУ
ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ
1

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Makita DGA402

 • Page 1 Bežična kutna brusilica PRIRUČNIK S UPUTAMA Безжична брусилка за агли УПАТСТВО ЗА УПОТРЕБА Polizor unghiular cu acumulator MANUAL DE INSTRUCŢIUNI Бежична угаона брусилица УПУТСТВО ЗА УПОТРЕБУ Аккумуляторная угловая шлифмашина РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ Бездротова кутова шліфувальна машина ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ DGA402 DGA450 DGA452...
 • Page 2 013993 007224 012128 007216 007217 007225 007218 007219 007220 007221 010855 007222 007223 001145 007226...
 • Page 3: Specifications

  7-1. Wheel guard 11-2. Abrasive cut-off wheel/diamond 15-1. Brush holder cap 7-2. Bearing box wheel 15-2. Screwdriver 7-3. Screw 11-3. Inner flange SPECIFICATIONS Model DGA402 DGA450 DGA452 Wheel diameter 100 mm 115 mm Max. wheel thickness 6.4 mm 6.4 mm 6.4 mm Spindle thread M14 or 5/8"...
 • Page 4: General Power Tool Safety Warnings

  EC Declaration of Conformity recommended to be performed with this Makita declares that the following Machine(s): power tool. Operations for which the power tool Designation of Machine: was not designed may create a hazard and cause Cordless Angle Grinder personal injury.
 • Page 5 capable stopping small abrasive handle, if provided, for maximum control over workpiece fragments. The eye protection must kickback or torque reaction during start-up. be capable of stopping flying debris generated by The operator can control torque reactions or various operations . The dust mask or respirator kickback forces, if proper precautions are taken.
 • Page 6 increases the loading and susceptibility to twisting types of wheels and the use of such a product or binding of the wheel in the cut and the may result in serious personal injury. possibility of kickback or wheel breakage. 18. Be careful not to damage the spindle, the b) Do not position your body in line with and flange (especially the installing surface) or the behind the rotating wheel.
 • Page 7: Functional Description

  ENC007-8 FUNCTIONAL DESCRIPTION IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS CAUTION: Always be sure that the tool is switched off and the • FOR BATTERY CARTRIDGE battery cartridge is removed before adjusting or checking function on the tool. Before using battery cartridge, read all Installing or removing battery cartridge instructions and cautionary markings on (1) battery charger, (2) battery, and (3) product...
 • Page 8 To start the tool, slide the slide switch toward the "I NOTE: (ON)" position. For continuous operation, press the front The overheat protection works only with a battery of the slide switch to lock it. cartridge with a star mark. To stop the tool, press the rear of the slide switch, then Fig.2 slide it toward the "O (OFF)"...
 • Page 9: Operation

  To tighten the lock nut, press the shaft lock firmly so that the spindle cannot revolve, then use the lock nut wrench and securely tighten clockwise. Fig.9 To remove the wheel, follow the installation procedure in reverse. WARNING: Only actuate the shaft lock when the spindle is not moving.
 • Page 10 Operation with abrasive cut-off / diamond wheel (optional accessory) Fig.11 The direction for mounting the lock nut and the inner flange varies by wheel thickness. Refer to the table below. 100 mm (4") Abrasive cut-off wheel Diamond wheel Thickness: Less than 4 mm (5/32") Thickness: 4 mm (5/32") or more Thickness: Less than 4 mm (5/32") Thickness: 4 mm (5/32") or more...
 • Page 11: Maintenance

  Only use accessory or attachment for its stated purpose. If you need any assistance for more details regarding these accessories, ask your local Makita Service Center. Wheel guard (Wheel cover) for depressed center • wheel / multi disc Wheel guard (Wheel cover) for abrasive cut-off •...
 • Page 12: Tehnični Podatki

  11-2. Abrazivna rezalna 15-1. Pokrov krtačke 7-2. Ohišje z ležajem plošča/diamantna rezalna plošča 15-2. Izvijač 7-3. Vijak 11-3. Notranja prirobnica TEHNIČNI PODATKI Model DGA402 DGA450 DGA452 Premer rezalne plošče 100 mm 115 mm Maks. debelina plošče 6,4 mm 6,4 mm...
 • Page 13: Splošna Varnostna Opozorila Za Električno Orodje

  Samo za evropske države električnega udara, požara in/ali hudih telesnih ES Izjava o skladnosti poškodb. Družba Makita izjavlja, da je/so naslednji stroj/-i: Kotni brusilnik ni primeren za izvajanje Oznaka stroja: delovnih opravil kot je poliranje. Izvajanje Brezžični kotni brusilnik tovrstnih opravil z električnim orodjem je nevarno...
 • Page 14 Uporabljajte osebna zaščitna sredstva. Povratni udarec je posledica nestrokovnega ravnanja z Odvisno od dela, ki ga opravljate, uporabljajte električnim orodjem in/ali neugodnih okoliščin. zaščitno masko za obraz in oči ali zaščitna Preprečite ga lahko z upoštevanjem spodaj navedenih očala. Če je potrebno, uporabljajte zaščitno opozoril.
 • Page 15 Uporabljajte samo nepoškodovane Varnostna opozorila za žično ščetkanje: prirobnice plošč, ki po dimenziji in obliki a) Zavedajte se, da lahko žice ščetke med ustrezajo uporabljeni plošči. Ustrezne prirobnice delovanjem odpadajo. Ne izvajajte čezmernega podpirajo ploščo in zmanjšujejo nevarnost zloma pritiska na žice, da jih ne preobremenite. Žice plošče.
 • Page 16 Nasveti za maksimalno življenjsko dobo 32. Ko uporabljate rezalne plošče, vedno uporabljajte s ščitnikom za zbiranje prahu, kot akumulatorja zahtevajo lokalni predpisi. Napolnite baterijski vložek preden se v celoti 33. Na rezalne plošče ne izvajajte bočnega izprazni. pritiska. Ko opazite, da ima orodje manjšo moč, vedno ustavite delovanje orodja...
 • Page 17: Opis Delovanja

  OPIS DELOVANJA OPOMBA: Zaščita pred pregrevanjem deluje samo pri baterijskih vložkih z zvezdico. POZOR: Pred vsako nastavitvijo ali pregledom delovanja Sl.2 • orodja se prepričajte, da je le to izključeno in da je Večfunkcijska opozorilna lučka akumulatorska baterija odstranjena. Sl.3 Nameščanje ali odstranjevanje Opozorilne lučke se nahajajo na dveh mestih.
 • Page 18 MONTAŽA Sl.9 Za odstranjevanje plošče izvedite postopek namestitve v obratnem vrstnem redu. POZOR: Pred vsako izvedbo dela na orodju se prepričajte, • OPOZORILO: da je le to izključeno in da je akumulatorska Zaporo vretena aktivirajte le, ko se vreteno ne vrti. baterija odstranjena.
 • Page 19 Uporaba z abrazivnih rezalnih/diamantnih plošč (dodatni pribor) Sl.11 Smer za namestitev zaskočne matice in notranje prirobnice se razlikuje glede na debelino rezalne plošče. Glejte spodnjo tabelo. 100 mm (4") Abrazivna rezalna plošča Diamantna rezalna plošča Debelina: Manj kot 4 mm (5/32") Debelina: 4 mm (5/32") ali več...
 • Page 20: Dodatni Pribor

  Makita, ki vgrajuje izključno originalne nadomestne dele. DODATNI PRIBOR POZOR: Ta dodatni pribor ali pripomočki so predvideni za • uporabo z orodjem Makita, ki je opisano v teh navodilih za uporabo. Pri uporabi drugega pribora pripomočkov obstaja nevarnost telesnih poškodb.
 • Page 21 15-1. Kapaku i mbajtëses së 7-2. Kutia mbajtëse diamantit karboncinave 7-3. Vida 11-3. Flanxha e brendshme 15-2. Kaçavida SPECIFIKIMET Modeli DGA402 DGA450 DGA452 Diametri i diskut 100 mm 115 mm Trashësia maksimale e diskut 6,4 mm 6,4 mm 6,4 mm Filli i boshtit M14 ose 5/8 inç...
 • Page 22 Veprimet si lustrimi nuk rekomandohen për t’u kryer me këtë vegël elektrike. Veprimet për të Deklarata e konformitetit me KE-në cilat vegla elektrike nuk është e përshtatshme Makita deklaron që makineria(të) e mëposhtme: mund të krijojnë rrezik dhe të shkaktojnë dëmtime Emërtimi i makinerisë: personale.
 • Page 23 Mbani veshur pajisje mbrojtëse personale. Në bllokimit mund të godasë sipërfaqen e materialit duke varësi të aplikacionit, përdorni mbrojtëse për bërë që disku të ndërrojë drejtim ose të vijë mbrapsht. fytyrën ose syze sigurie të mëdha ose të vogla. Disku mund të kërcejë në drejtim të punëtorit ose larg tij, Sipas rastit, mbani maskë...
 • Page 24 d) Disqet duhet të përdoren vetëm për Paralajmërimet për sigurinë specifike gjatë aplikacionet e rekomanduara. Për shembull: veprimeve të smerilimit: mos smeriloni me anën e diskut prerës. Disqet a) Mos përdorni një letër të madhe disku për abrazive prerëse janë synuar për smerilim anësor, smerilim.
 • Page 25 28. Kontrolloni që materiali punës është Qarku i shkurtër i baterisë mund të shkaktojë mbështetur siç duhet. qarkullim të madh të rrymës elektrike, 29. Tregoni kujdes, sepse disku vazhdon mbinxehje, djegie të mundshme dhe madje rrotullimin edhe pasi të jetë fikur vegla. prishje.
 • Page 26 PËRSHKRIMI I PUNËS SHËNIM: Mbrojtja kundër mbinxehjes funksionon vetëm me një kuti baterie me shenjë ylli. KUJDES: Sigurohuni gjithmonë që vegla të jetë e fikur dhe Fig.2 • kutia e baterisë të jetë hequr përpara se ta Llamba sinjalizuese me shumë funksione rregulloni apo t'i kontrolloni funksionet e veglës.
 • Page 27 Për ta ndezur veglën, rrëshqitni çelësin e rrëshqitëses Montoni flanxhën e brendshme në bosht. Futni diskun drejt pozicionit "I (NDEZUR)". Për punë të në flanxhën e brendshme dhe vidhosni dadon bllokuese vazhdueshme, shtypni pjesën e përparme të çelësit të te boshti. rrëshqitëses për ta bllokuar.
 • Page 28 Puna me disk prerës smeril / disk diamanti (aksesor opsional) Fig.11 Drejtimi për montimin e dados së bllokimit dhe të flanxhës së brendshme ndryshon sipas trashësisë së diskut. Referojuni tabelës më poshtë. 100 mm (4 inç) Disku smerilues prerës Disku i diamantit Trashësia: Më...
 • Page 29 Instalojeni sërish mbulesën e kapakut të mbajtëses në vegël. Për të ruajtur SIGURINË dhe QËNDRUESHMËRINË, riparimet dhe çdo mirëmbajtje apo rregullim tjetër duhen kryer nga qendrat e autorizuara të shërbimit të Makita-s, duke përdorur gjithnjë pjesë këmbimi të Makita-s. AKSESORË OPSIONALË KUJDES: Këta aksesorë...
 • Page 30 11-2. Абразивен диск за 15-1. Капачка на четкодържач 7-2. Лагерна кутия рязане/диамантен диск 15-2. Отвертка 7-3. Винт 11-3. Вътрешен фланец СПЕЦИФИКАЦИИ Модел DGA402 DGA450 DGA452 Диаметър на диска 100 мм 115 мм Макс. дебелина на диска 6.4 мм 6.4 мм...
 • Page 31 техническа Не използвайте аксесоари, които не са информация е достъпен от: специално предназначени и препоръчани Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Белгия от производителя на инструмента. Това, че даден аксесоар може да бъде закрепен към 31.12.2013 инструмента, не осигурява безопасната му...
 • Page 32 Резбованите монтажни отвори на Не оставяйте инструмента на земята, принадлежностите трябва да отговарят на докато аксесоарът не спре напълно да се резбата на шпиндела на шлайфмашината. върти. Въртящият се диск може да захапе За монтираните с фланци принадлежности, повърхността и да издърпа инструмента от монтажните...
 • Page 33 в) Не поставяйте тялото си в зоната, към Допълнителни предупреждения за безопасност която инструментът ще отскочи в случай на при рязане с абразивен диск: обратен удар. Обратният удар изстрелва а) Не „заклинвайте“ диска за рязане и не инструмента в посока, обратна на тази на упражнявайте...
 • Page 34 Специфични предупреждения за безопасност 27. При инструменти, предназначени за работа при почистване с телена четка: с дискове с отвор с резба, проверете дали а) Имайте предвид, че телове падат от резбата на диска е достатъчна, за да влезе четката дори при нормална работа. Не целия...
 • Page 35 ФУНКЦИОНАЛНО ОПИСАНИЕ Не давайте на късо акумулаторите: Не докосвайте клемите с проводими материали. ВНИМАНИЕ: Избягвайте съхраняването на Преди да регулирате или проверявате работата на • акумулаторите в контейнер с други инструмента, задължително проверете дали той е метални предмети като пирони, монети изключен...
 • Page 36 Блокировка на вала Ниско напрежение на батерията: • Оставащият в батерията капацитет е Фиг.4 твърде малък, за да може да осигури ВНИМАНИЕ: работа на инструмента. При такъв случай, Не задействайте блокировката на вала, когато извадете и заредете батерията. • валът се върти. Инструментът може да се повреди.
 • Page 37 Когато използвате абразивен диск за НИКОГА не използвайте инструмента с дискове • • рязане/диамантен диск, използвайте само за рязане на дърво и други дискове за предпазители, предназначени за ползване с циркуляр. Когато се използват с ъглошлайф, дискове за рязане. (В държавите-членки на ЕС, тези...
 • Page 38 Работа с абразивен диск за рязане/диамантен диск (допълнителен аксесоар) Фиг.11 Посоката за монтиране на закрепващата гайка и вътрешния фланец зависи от дебелината на диска. Направете справка в таблицата по-долу. 100 мм (4") Абразивен диск за рязане Диамантен диск Дебелина: По-малко от 4 мм (5/32") Дебелина: 4 мм...
 • Page 39 и НАДЕЖДНОСТТА на инструмента, ремонтите, обслужването или регулирането трябва да се извършват от упълномощен сервиз на Makita, като се използват резервни части от Makita. ДОПЪЛНИТЕЛНИ АКСЕСОАРИ ВНИМАНИЕ: Препоръчва се използването на тези аксесоари • или накрайници с вашия инструмент Makita, описан...
 • Page 40 14-2. Odvijač 7-1. Štitnik ploče ploča 15-1. Poklopac držača četkica 7-2. Kućište ležaja 11-3. Unutarnja prirubnica 15-2. Odvijač 7-3. Vijak SPECIFIKACIJE Model DGA402 DGA450 DGA452 Promjer rezne ploče 100 mm 115 mm Najveća debljina ploče 6,4 mm 6,4 mm 6,4 mm Navoj vretena M14 ili 5/8"...
 • Page 41 EZ Izjava o sukladnosti Ne preporučuje se izvođenje postupaka poput Tvrtka Makita izjavljuje da su sljedeći strojevi: poliranja s ovim električnim ručnim alatom. Naziv stroja: Postupci za koje električni ručni alat nije Bežična kutna brusilica...
 • Page 42 Nosite osobnu zaštitnu opremu. Ovisno o ploče u točki prištinuća. Abrazivne ploče se također primjeni, koristite štitnik za lice, zaštitu za oči mogu slomiti pod ovim uvjetima. ili zaštitne naočale. Ako je potrebno, nosite Odbačaj unatrag je rezultat zlorabe električnog ručnog masku za prašinu, štitnike za uši, rukavice i alata i/ili nepravilnih radnih postupaka ili uvjeta i može radioničku kecelju koja može zaustaviti male...
 • Page 43 e) Uvijek koristite neoštećene prirubnice ploča Sigurnosna upozorenja specifična za postupke s ispravnim promjerom za svoju odabranu pomoću žičane četke: ploču. Ispravne prirubnice ploča podupiru ploče a) Imajte u vidu da četka razbacuje čekinje čak smanjujući tako mogućnost lomljenja ploče. i tijekom običnog rada.
 • Page 44 Savjeti za održavanje najduljeg vijeka trajanja 32. Kada koristite reznu ploču, uvijek radite sa štitnikom ploče protiv prašine kojeg baterije zahtijevaju lokalni propisi. Napunite bateriju prije nego što se potpuno 33. Rezni diskovi se ne smiju izlagati bočnom isprazni. pritisku. Uvijek zaustavite alat i napunite bateriju kad primijetite da alat slabije radi.
 • Page 45 FUNKCIONALNI OPIS Žaruljica indikatora s više funkcija Sl.3 Žaruljice indikatora nalaze se u dva položaja. OPREZ: Kad se akumulatorski uložak umetne u alat s kliznim Obavezno provjerite je li stroj isključen i baterija • prekidačem postavljenim u položaj "O (OFF)" (isključen), uklonjena prije podešavanja ili provjere funkcije na žaruljica indikatora brzo zatreperi na otprilike jednu alatu.
 • Page 46 MONTAŽA RAD SA STROJEM OPREZ: UPOZORENJE: Obavezno provjerite je li stroj isključen i baterija Na alat nikada ne treba primijeniti silu. Težina • • uklonjena prije nego što izvedete bilo kakav rad na alatu. alata osigurava odgovarajući pritisak. U slučaju pretjeranog pritiska postoji opasnost da se ploča Instaliranje bočnog rukohvata (drške) raspadne.
 • Page 47 Rad s abrazivnom reznom/dijamantnom pločom (opcionalni pribor) Sl.11 Smjer montaže pričvrsne matice i unutarnje prirubnice se razlikuje pomoću debljine brusne ploče. Pogledajte tablicu u nastavku. 100 mm (4") Abrazivna rezna ploča Dijamantna ploča Debljina: manje od 4 mm (5/32") Debljina: 4 mm (5/32") ili više Debljina: manje od 4 mm (5/32") Debljina: 4 mm (5/32") ili više 16 mm (5/8")
 • Page 48 Makita servisnim centrima, uvijek rabite originalne rezervne dijelove. DODATNI PRIBOR OPREZ: Ovaj dodatni pribor ili priključci se preporučuju • samo za uporabu sa Vašim Makita strojem preciziranim u ovom priručniku. Uporaba bilo kojih drugih pribora priključaka može donijeti opasnost od ozljeda.
 • Page 49: Технички Податоци

  15-1. Капаче на држач на четкичка 7-2. Кутија на лежиштето сечење/дијамантско тркало 15-2. Одвртка 7-3. Завртка 11-3. Внатрешна фланша ТЕХНИЧКИ ПОДАТОЦИ Модел DGA402 DGA450 DGA452 Пречник на тркало 100 мм 115 мм Макс. дебелина на тркалото 6,4 мм 6,4 мм...
 • Page 50 Техничкото досие во согласност со 2006/42/EC е Надворешниот пречник и дебелината на достапно преку: додатокот мора да се во рамките на Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Belgium номалниот капацитет на алатот. Додатоци со неправилна големина не можат соодветно да 31.12.2013 се...
 • Page 51 минута. Оштетени додатоци обично се На пример, ако абразивно тркало се заглави во распаѓаат за време на овој пробен период. предметот на којшто се работи, работ на тркалото Носете заштитна опрема. Зависно од што влегува во точката на заглавувањето може да се примената, користете...
 • Page 52 г) Тркалата треба да се користат само за електрични инсталации или предмети што може препорачаните намени. На пример: не да предизвикаат повратен удар. брусете со страната на тркало за сечење. Посебни безбедносни предупредувања за стругање: Тркалата за абразивно сечење се наменети за a) Не...
 • Page 53 26. Користете само фланши наменети за алатот. Избегнувајте да ја чувате батерија во 27. За алатите на кои се ставаат тркала со сад со други метални предмети како отвор со навои, внимавајте навојот во што се шајки, монети и сл. тркалото...
 • Page 54 ОПИС НА ФУНКЦИИТЕ Ако алатот не стартува, батеријата е презагреана. Во оваа ситуација, оставете батеријата да се олади пред повторно да ВНИМАНИЕ: го вклучите алатот. Пред секое прилагодување или проверка на • Низок напон на батеријата: • алатот, проверувајте дали е...
 • Page 55 Забравник на вретеното тркалата за сечење. (Во европските земји може да се користи и обичниот штитник со Слика4 дијамантските тркала). ВНИМАНИЕ: Монтирајте го штитникот за тркалото со Не затегнувајте го забравникот кога вретеното испакнатината на лентата на штитникот порамнета • се...
 • Page 56 ВНИМАНИЕ: Длабочината на еден засек нека биде 5 мм. • Прилагодете го притисокот на алатот за алатот да не се забави во текот на работењето. По работата, секогаш исклучувајте го алатот и • почекајте додека тркалото не сопре сосема пред да го одложите алатот. Ако...
 • Page 57 Работа со тркало за абразивно сечење / дијамантско тркало (опционален прибор) Слика11 Насоката за монтирање на навртката за блокирање и внатрешната фланша се разликува, зависно од дебелината на тркалото. Погледнете ја долната табела. 100 мм (4 инчи) Тркало за абразивно сечење Дијамантско...
 • Page 58 За да се одржи БЕЗБЕДНОСТА и СИГУРНОСТА на производот, поправките, одржувањата или дотерувањата треба да се вршат во овластени сервисни центри на Makita, секогаш со резервни делови од Makita. ОПЦИОНАЛЕН ПРИБОР ВНИМАНИЕ: Овој прибор или додатоци се препорачуваат за •...
 • Page 59 11-2. Disc abraziv pentru retezat/disc 15-1. Capacul suportului pentru perii 7-2. Lagăr de diamant 15-2. Şurubelniţă 7-3. Şurub 11-3. Flanşă interioară SPECIFICAŢII Model DGA402 DGA450 DGA452 Diametrul discului 100 mm 115 mm Grosime maximă disc 6,4 mm 6,4 mm 6,4 mm Filetul arborelui M14 sau 5/8"...
 • Page 60 Fişierul tehnic în conformitate cu 2006/42/CE este la maşina dumneavoastră electrică nu asigură disponibil de la: funcţionarea în condiţii de siguranţă. Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Belgia Viteza nominală a accesoriului trebuie să fie cel puţin egală cu viteza maximă indicată pe 31.12.2013 maşina electrică.
 • Page 61 împreună cu spectatorii la depărtare de planul Reculul şi avertismente aferente accesoriului rotativ şi porniţi maşina la viteza Reculul este o reacţie bruscă la înţepenirea sau agăţarea maximă de mers în gol timp de un minut. unui disc, unui taler suport, unei perii sau unui alt accesoriu Accesoriile deteriorate se vor sparge în mod aflat în rotaţie.
 • Page 62 c) Apărătoarea trebuie ataşată ferm la maşina f) Aveţi deosebită grijă atunci când executaţi o electrică şi poziţionată pentru siguranţă maximă, „decupare prin plonjare" în pereţii existenţi astfel încât o porţiune cât mai mică a discului să sau în alte zone mascate. Discul poate tăia fie expusă...
 • Page 63 25. Nu folosiţi reducţii cu mufă sau adaptoare Nu scurtcircuitaţi cartuşul acumulatorului: separate pentru a adapta discuri abrazive cu Nu atingeţi bornele cu niciun material gaură mare. conductor. 26. Folosiţi numai flanşele specificate pentru Evitaţi depozitarea cartuşului această maşină. acumulatorului la un loc cu alte obiecte 27.
 • Page 64 DESCRIERE FUNCŢIONALĂ NOTĂ: Protecţia împotriva supraîncălzirii funcţionează doar cu un cartuş de acumulator prevăzut cu un marcaj în stea. ATENŢIE: Asiguraţi-vă întotdeauna că maşina este oprită şi Fig.2 • cartuşul acumulatorului este scos înainte de a Lampă indicatoare cu funcţie multiplă ajusta sau verifica funcţionarea maşinii.
 • Page 65 spate a comutatorului glisant. sparge în timpul utilizării, iar apărătoarea ajută la Pentru a porni maşina, deplasaţi comutatorul glisant către reducerea riscului de vătămare. poziţia "I (ON)" (pornit). Pentru funcţionare continuă, apăsaţi Montaţi flanşa interioară pe arbore. Instalaţi discul pe partea din faţă...
 • Page 66 Operarea cu disc de retezare abraziv/disc de diamant (accesoriu opţional) Fig.11 Direcţia de montare a contrapiuliţei şi a flanşei interioare variază în funcţie de grosimea discului. Consultaţi tabelul de mai jos. 100 mm (4") Disc abraziv pentru retezat Disc diamantat Grosime: Sub 4 mm (5/32") Grosime: 4 mm (5/32") sau mai mult Grosime: Sub 4 mm (5/32")
 • Page 67 şi fixaţi capacul pentru periile de carbon. Fig.15 Reinstalaţi apărătoarea capacului suportului pe maşină. Pentru a menţine siguranţa şi fiabilitatea maşinii, reparaţiile şi reglajele trebuie să fie efectuate numai la Centrele de service autorizat Makita, folosindu-se piese de schimb Makita. ACCESORII OPŢIONALE ATENŢIE: Folosiţi...
 • Page 68: Технички Подаци

  11-2. Брусна плоча за 15-1. Поклопац држача четкице 7-2. Кућиште лежаја одсецање/дијамантска плоча 15-2. Одвијач 7-3. Завртањ 11-3. Унутрашња прирубница ТЕХНИЧКИ ПОДАЦИ Модел DGA402 DGA450 DGA452 Пречник плоче 100 мм 115 мм Макс. дебљина плоче 6,4 мм 6,4 мм 6,4 мм...
 • Page 69 означеној на електричном алату. Прибори EN60745 који се крећу брже од њихове номиналне Техничка датотека у складу са 2006/42/ЕЗ доступна брзине могу да се поломе и разлете у је на: комадићима. Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Белгија Спољни пречник и дебљина прибора морају...
 • Page 70 ротирајућег прибора, а електрични алат или други прибор укљеште или укопају. Укљештење прво пустите да ради са максималном или укопавање изазива брзо блокирање ротирајућег брзином празног хода око један минут. прибора који са своје стране доводи до принудног Оштећени прибор би се обично поломио током неконтролисаног...
 • Page 71 штитника не може да буде адекватно д) Подуприте плоче или било који заштићена. предимензионирани радни предмет да в) Штитник мора да буде чврсто бисте опасност од укљештења и повратног причвршћен на електрични алат и удара свели на минимум. Велики предмети постављен...
 • Page 72 ENC007-8 21. За брушење употребљавајте прописану површину плоче. ВАЖНА БЕЗБЕДНОСНА 22. Не остављајте алат да ради. Алат укључите УПУТСТВА само када га држите рукама. 23. Предмет обраде не додирујте одмах после ЗА КЕРТРИЏ БАТЕРИЈЕ завршеног брушења, јер може да буде врло врућ...
 • Page 73 ОПИС ФУНКЦИЈА АЛАТА Савети за одржавање максималног трајања батерије Напуните кертриџ батерије пре него што се ПАЖЊА: потпуно испразни. Пре подешавања или провере функција алата • Сваки пут прекините рад са алатом и увек проверите да ли је алат искључен и промените...
 • Page 74 Функционисање прекидача Низак напон батерије: • Преостали капацитет акумулатора је слика5 пренизак и алат неће функционисати. У ПАЖЊА: овој ситуацији, извадите и напуните Пре убацивања акумулатора у алат увек акумулатор. • проверите да ли клизни прекидач ради правилно и да ли се враћа у положај НАПОМЕНА: „ОFF“...
 • Page 75 углом под којим ће штитити руковаоца у зависности По завршетку рада увек искључите алат и пре • од посла који обавља. Пазите да завртањ буде одлагања алата сачекајте да се брусна плоча чврсто затегнут. потпуно заустави. Да бисте скинули штитник плоче, примените обрнути Ако...
 • Page 76 Рад са брусном плочом за одсецање / дијамантском плочом (опциони додатни прибор) слика11 Смер монтаже сигурносног навртња и унутрашње прирубнице зависи од дебљине плоче. Погледајте табелу у наставку. 100 мм (4") Брусна плоча за одсецање Дијамантска плоча Дебљина: мање од 4 мм (5/32") Дебљина: 4 мм...
 • Page 77 ОПЦИОНИ ДОДАТНИ ПРИБОР ПАЖЊА: Ова опрема и прибор намењени су за употребу • са алатом Makita описаним у овом упутству за употребу. Употреба друге опреме и прибора може да доведе до повреда. Делове прибора или опрему користите само за предвиђену...
 • Page 78: Технические Характеристики

  7-2. Узел подшипника диск/алмазный диск 14-2. Отвертка 7-3. Винт 11-3. Внутренний фланец 15-1. Колпачок держателя щетки 8-1. Контргайка 15-2. Отвертка ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Модель DGA402 DGA450 DGA452 Диаметр диска 100 мм 115 мм Макс. толщина круга 6,4 мм 6,4 мм 6,4 мм...
 • Page 79 Технический файл в соответствии с документом инструментом для выполнения таких 2006/42/EC доступен по адресу: операций, как полировка. Использование Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Belgium инструмента не по назначению может создать опасную ситуацию и стать причиной травмы. 31.12.2013 Не используйте принадлежности других производителей, не...
 • Page 80 номинальной мощности инструмента. могут разлететься и причинить травму даже на Принадлежности неправильного размера не значительном удалении от рабочего места. обеспечивают безопасность работы. 10. Если при выполнении работ существует Резьбовые отверстия дополнительных риск контакта режущего инструмента со принадлежностей должны совпадать с скрытой...
 • Page 81 a) Крепко держите инструмент и располагайте d) Диски должны использоваться только по тело и руки таким образом, чтобы иметь рекомендованному назначению. Например: возможность противостоять силе, не шлифуйте краем отрезного диска. возникающей при отдаче. Обязательно Абразивные отрезные диски предназначены пользуйтесь вспомогательной рукояткой...
 • Page 82 Будьте особенно осторожны при 23. Сразу после окончания работ не выполнении "врезки" в существующих стенах прикасайтесь к обработанной детали. Она или на других неизвестных участках. может быть очень горячей, что приведет к Выступающий диск может натолкнуться на газовую ожогам кожи. или...
 • Page 83 ENC007-8 Советы по обеспечению максимального срока службы аккумуляторного блока ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО Заряжайте аккумуляторный блок до того, ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ как он полностью разрядится. В случае потери мощности при ДЛЯ АККУМУЛЯТОРНОГО эксплуатации инструмента, прекратите БЛОКА работу и зарядите аккумуляторный блок. Никогда не...
 • Page 84: Описание Функционирования

  ОПИСАНИЕ Если инструмент не включается, значит, перегрелся аккумуляторный блок. В этом ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ случае дайте ему остыть перед повторным включением инструмента. Низкое напряжение аккумуляторной батареи: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: • Уровень оставшегося заряда Перед регулировкой или проверкой • аккумулятора слишком низкий и функционирования всегда отключайте...
 • Page 85 Фиксатор вала Установка или снятие кожуха круга (для кругов с вогнутым центром, Рис.4 многофункциональных кругов/абразивных ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: отрезных кругов, алмазных кругов) Никогда не задействуйте фиксатор вала при • Для инструмента с кожухом диска со стопорным вращающемся шпинделе. Это может привести болтом к...
 • Page 86 ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Никогда не прилагайте к инструменту усилий. • Вес инструмента обеспечивает достаточное давление. Чрезмерное усилие и давление могут привести к опасному разрушению диска. ВСЕГДА меняйте диск, если при шлифовании • инструмент упал. НИКОГДА не стучите и не бейте • шлифовальный...
 • Page 87 Выполнение работ с абразивным отрезным диском/алмазным диском (дополнительная принадлежность) Рис.11 Направление установки контргайки и внутреннего фланца зависит от толщины диска. См. таблицу ниже. 100 мм (4") Абразивный отрезной круг Алмазный диск Толщина: Менее 4 мм (5/32") Толщина: 4 мм (5/32") или более Толщина: Менее...
 • Page 88: Дополнительные Принадлежности

  на комплект инструмента в качестве стандартных инструмент. приспособлений. Они могут отличаться в Для обеспечения БЕЗОПАСНОСТИ и зависимости от страны. НАДЕЖНОСТИ оборудования, ремонт, любое другое техобслуживание или регулировку необходимо производить в уполномоченных сервис-центрах Makita, с использованием только сменных частей производства Makita.
 • Page 89: Технічні Характеристики

  11-2. Абразивний відрізний 14-2. Викрутка 7-2. Вузол підшипника диск/алмазний диск 15-1. Ковпачок щіткотримача 7-3. Гвинт 11-3. Внутрішній фланець 15-2. Викрутка ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ Модель DGA402 DGA450 DGA452 Діаметр диска 100 мм 115 мм Макс. товщина диска 6,4 мм 6,4 мм 6,4 мм...
 • Page 90 технічними характеристиками цього Технічну інформацію відповідно до 2006/42/EC електроінструменту. Невиконання цих можна отримати: інструкцій може призвести до ураження Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Бельгія електричним струмом, пожежі та/або серйозного поранення. 31.12.2013 За допомогою цього інструменту не рекомендовано виконувати полірування. Використання інструменту не за призначенням...
 • Page 91 розмірів не можна захистити або частин електроприладу та до ураження контролювати належним чином. оператора електричним струмом. Різьба на кріпленні приладдя повинна Не слід класти інструмент доки прилад відповідати різьбі на шпинделі повністю не зупиниться. Змотуючий пристрій шліфувальної машини. Центровий отвір може...
 • Page 92 c) Не слід стояти в зоні, куди відкине Додаткоів попередження про небезпеку загальні інструмент під час віддачі. Через віддачу для операцій полірування та абразивного інструмент відскочить у протилежному різання: напрямку до напрямку руху диска в місці a) Не можна «заклинювати» відрізний диск защемлення.
 • Page 93 Спеціальні застереження для операцій 28. Перевірте надійність опори деталі. зачищання металевою щіткою: 29. Слід звернути увагу, що диск продовжує a) Слід бути обережним, оскільки від щітки обертатися після вимкнення інструменту. відлітають осколки дроту, навіть під час 30. Для забезпечення безпеки оператора слід звичайної...
 • Page 94: Інструкція З Використання

  ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ Не слід зберігати інструмент та касету з акумулятором в містах, де температура може сягнути та перевищити 50гр.゚ C (122 ゚ F). ОБЕРЕЖНО: Не слід спалювати касету з акумулятором Завжди перевіряйте, щоб прилад був • навіть, якщо вона була...
 • Page 95 Фіксатор Низька напруга акумулятора: • Залишковий заряд акумулятора занадто мал.4 низький, тому інструмент не буде ОБЕРЕЖНО: працювати. У такому разі зніміть та Заборонено використовувати блокування вала, зарядіть акумулятор. • коли шпиндель обертається. Інструмент може пошкодитись. ПРИМІТКА: Натисніть на блокування вала для того, щоб Захист...
 • Page 96 інструменті таким чином, щоб закрита сторона НІКОЛИ не стукайте та не бийте диском по • кожуха була завжди направлена в бік деталі, що оброблюється. оператора. Уникайте биття та чіпляння диска, особливо під • Під час застосування абразивного відрізного час обробки кутів, гострих країв та ін. Це може •...
 • Page 97 Виконання робіт із абразивним відрізним диском / алмазним диском (додаткове приладдя) мал.11 Напрямок встановлення контргайки та внутрішнього фланця залежить від товщини диска. Див. таблицю нижче. 100 мм (4") Абразивний відрізний диск Алмазний диск Товщина: Менш ніж 4 мм (5/32") Товщина: 4 мм (5/32") або більше Товщина: Менш...
 • Page 98: Технічне Обслуговування

  • Для виймання ковпачків щіткотримачів користуйтесь Оригінальний акумулятор та заряджаючий • викруткою. Видаліть зношені вугільні щітки, вставте пристрій Makita нові та закріпіть ковпачки щіткотримачів. мал.15 ПРИМІТКА: Встановіть кришку ковпачка держака назад на Деякі елементи списку можуть входити до • інструмент.
 • Page 100 Makita Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, Belgium Makita Corporation Anjo, Aichi, Japan www.makita.com 885268B968...

This manual is also suitable for:

Dga452Dga450

Table of Contents