Eu-Verklaring Van Overeenstemming - Husqvarna A 1000 Operator's Manual

A-line air scrubber
Hide thumbs Also See for A 1000:
Table of Contents

Advertisement

Available languages

Available languages

11. EU-VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING

Wij Husqvarna AB, SE 561 82 Huskvarna, ZWEDEN, tel. +46 36 146500 verklaren onder onze
alleenverantwoordelijkheid dat het product:
Beschrijving
Merk
Type / model
Identificatie
volledig voldoet aan de volgende EU richtlijnen en regelgeving:
Richtlijn/Verordening
2006/42/EG
2011/65/EU
en dat de volgende geharmoniseerde normen en/of technische specificaties zijn toegepast:
EN ISO 12100:2010
EN 60335-1:2012
EN 60335-1:2012/AC:2014
EN 60335-1:2012/A11:2014
EN 60335-2-65:2003
EN 60335-2-65:2003/A11:2012
Partille, 01-08-2017
Joakim Ed
Global R&D Director
Verantwoordelijk voor technische documentatie
Luchtreiniger
HUSQVARNA
A 1000, A 2000
Serienummers vanaf 2017 en verder
Beschrijving
"betreffende machines"
"betreffende beperking van gevaarlijke stoffen"

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

A 2000

Table of Contents