Husqvarna A 1000 Operator's Manual page 22

A-line air scrubber
Hide thumbs Also See for A 1000:
Table of Contents

Advertisement

Available languages

Available languages

Veiligheidsinstructies
Bediening
Waarschuwing
Zorg ervoor dat u de instructies voor het hoofdproduct leest en begrijpt om te waarborgen dat u weet welke
persoonlijke uitrusting u moet dragen, welke veiligheidsuitrusting u moet gebruiken en hoe u op een veilige manier
kunt werken.
Waarschuwing
Kabels die door beknelling of scheuren beschadigd zijn, kunnen gevaarlijk zijn indien ze worden gebruikt en moeten
onmiddellijk worden vervangen. Risico van letsel.
Waarschuwing
Sluit de machine nooit aan op een niet-geaard stopcontact. Risico van letsel.
Waarschuwing
Zorg voor een stevig montageoppervlak, zodat de luchtreiniger niet kan omvallen. Risico van lichamelijk letsel en
materiële schade.
Waarschuwing
Risico van beknelling bij het hanteren van de klemsluiting.
Waarschuwing
De machine mag niet worden gebruikt in omgevingen waar explosieve gassen aanwezig kunnen zijn.
Ernstig risico van explosie
Waarschuwing
De machine moet worden uitgeschakeld met de schakelaar alvorens het netsnoer uit het stopcontact te halen. Als de
schakelaar in de aan-stand staat, kan een vonk ontstaan tussen de contactpunten van het netsnoer.
Service
Waarschuwing
Haal tijdens de uitvoering van onderhoudswerkzaamheden de stekker uit het stopcontact. Risico van letsel.
Waarschuwing
Wanneer het grove filter en het absoluutfilter worden vervangen, kan stof worden verspreid dat gevaarlijk is voor de
gezondheid. Daarom moet de gebruiker een veiligheidsbril, veiligheidshandschoenen en een stofmasker dat voldoet
aan beschermingsklasse FFP2 dragen
Waarschuwing
Doorboor het absoluutfilter niet. Risico van het vrijkomen van stof.
Werking
Sluit de kabel aan op het stopcontact. Bevestig de uitlaatslang, indien beschikbaar. Start de machine door op de startknop te
drukken. De luchtreiniger heeft twee snelheden.
De luchtreiniger scheidt materiaal in twee fasen:
In de eerste fase wordt een grof filter gebruikt. Dit houdt de grotere deeltjes tegen en fungeert als bescherming voor het
hoofdfilter. Het grove filter moet dagelijks worden vervangen.
Het tweede absoluutfilter filtert het ongezonde stof eruit dat onzichtbaar is voor het oog.

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

A 2000

Table of Contents