Algemene Veiligheidsinstructies - Husqvarna A 1000 Operator's Manual

A-line air scrubber
Hide thumbs Also See for A 1000:
Table of Contents

Advertisement

Available languages

Available languages

Inleiding
Let op!
Deze instructies gelden alleen voor de luchtreiniger type Husqvarna A 1000 / A 2000.
De luchtreiniger Husqvarna A 1000 / A 2000 kan uitsluitend worden gebruikt in combinatie met droge,
niet-explosieve materialen.
Husqvarna is niet aansprakelijk indien de luchtreiniger voor andere toepassingen wordt gebruikt of op andere
wijze dan in deze gebruikershandleiding is aangegeven.
Lees voordat u de machine gebruikt, de veiligheidsvoorschriften aandachtig door.
Lees de complete gebruikershandleiding alvorens de Husqvarna A 1000 / A 2000 te gebruiken.
Alle voor de Husqvarna A 1000 / A 2000 gebruikte reserveonderdelen moeten gespecificeerd zijn door
Husqvarna Construction Products.

Algemene veiligheidsinstructies

Neem de gebruiksaanwijzing grondig door en gebruik de machine niet voor u alles duidelijk hebt begrepen. Bewaar alle
waarschuwingen en instructies voor later gebruik.
Denk erom dat het uw verantwoordelijkheid als gebruiker is om mensen en hun eigendommen niet bloot te stellen aan
ongelukken of gevaar.
Houd de machine schoon. Aanduidingen en stickers moeten volledig leesbaar zijn.
Zet de machine vast tijdens transport.
Zorg ervoor dat de machine goed is schoongemaakt en dat een volledige servicebeurt is gegeven voor een lange periode van stalling.
Uitpakken
Controleer bij het uitpakken van de machine of de luchtreiniger niet beschadigd is tijdens het transport.

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

A 2000

Table of Contents