Download Print this page

Uproszczona Deklaracja Zgodności Ue; Dane Techniczne - FIBARO Home Center 2 Manual

Hide thumbs

Advertisement

Tylne przyciski
PRZYCISK POWER
KLIKNIJ by włączyć centralę.
KLIKNIJ (gdy centrala jest włączona) by
zrestartować centralę.
TRZYMAJ by wyłączyć centralę (ok.10s)
TRYB RECOVERY
Aby wprowadzić urządzenie w Tryb
Recovery, odłącz centralę od zasilania
i przytrzymaj przycisk Learn Mode
podłączając ją ponownie*.
kliknij raz by wejść w tryb Learn Mode
(dodawanie urządzenia).
kliknij dwa razy by wejść w tryb Learn
Mode (usuwanie urządzenia).
przytrzymaj
statyczny adres IP: 192.168.81.1*
*Uwaga: połączenie z routerem zostanie
przerwane.
Uproszczona deklaracja zgodności UE
Fibar Group S.A. niniejszym oświadcza, że
urządzenie jest zgodne z dyrektywą 2014/53/
EU. Pełny tekst deklaracji zgodności UE
jest dostępny pod następującym adresem
internetowym: www.manuals.fibaro.com

Dane techniczne

Zasilanie:
Interfejs sieciowy:
Protokół radiowy:
Częstotliwośc radiowa:
Maksymalna moc nadawania:
Zasięg:
Temperatura pracy:
Wymiary (szer. x gł. x wys.):
Zgodność z dyrektywami:
by
ręcznie
ustawić
Ten produkt nie jest zabawką.
Trzymać poza zasięgiem dzieci
i zwierząt.
Nie
wystawiać
działanie wilgoci, wody lub innych
cieczy. Nie stawiać płynów w pobliżu
urządzenia lub na nim.
Nie
należy
samodzielnego rozbierania, napraw
lub modyfikacji urządzenia.
Ten
produkt
wyłącznie
pomieszczeń.
zewnątrz!
Zgodność z dyrektywą WEEE
Urządzenia
oznaczonego
nie należy utylizować lub wyrzucać wraz
z
odpadami
użytkownika
urządzenia
recyklingu.
10/100/1000 Base-T (Gigabit) Ethernet (RJ-45)
868.4, 868.42, 869.8 MHz EU;
908.4, 908.42, 916.0 MHz US;
921.4, 921.42, 919.8 MHz ANZ;
(zależne od konstrukcji budynku)
urządzenia
na
podejmować
prób
jest
przeznaczony
do
użytku
wewnątrz
Nie
używać
na
tym
symbolem
komunalnymi.
Obowiązkiem
jest
dostarczenie
zużytego
do
wyznaczonego
punktu
12V DC (w zestawie)
Z-Wave
869.0, 869.02 MHz RU;
0dBm
do 30m
10-40°C
225 x 185 x 44 mm
RED 2014/53/EU
RoHS 2011/65/EU
7

Hide quick links:

Advertisement

loading

  Also See for FIBARO Home Center 2

  Related Manuals for FIBARO Home Center 2