Download  Print this page

Zmiana Trybu Pracy - Philips AC4080 User Manual

Hide thumbs
Also See for AC4080
User manual - 28 pages
User manual - 108 pages
User manual - 96 pages

Advertisement

" Zaświecą się wskaźniki PURIFY i
HUMIDIFY.
" Po krótkiej chwili potrzebnej
do przeprowadzenia pomiaru
jakości powietrza czujnik
jakości powietrza wybierze
automatycznie odpowiedni kolor
wskaźnika jakości powietrza.
" Urządzenie przejdzie do trybu
AUTO, a docelowy poziom
nawilżenia zostanie domyślnie
ustawiony na 50% (rys. o).
3
Przytrzymaj przycisk
2 sekundy, aby wyłączyć urządzenie
(rys. p).
Uwaga
Jeśli urządzenie zostanie wyłączone
za pomocą wyłącznika
nie zostanie wyjęta z gniazda
zasilania, po ponownym włączeniu
urządzenie wznowi pracę z
ostatnimi ustawieniami.

Zmiana trybu pracy

Oprócz połączonego trybu
oczyszczania powietrza i nawilżania
urządzenie może również działać w
trybie samego oczyszczania powietrza.
1
Opróżnij zbiornik wody.
2
Po włączeniu urządzenia naciśnij
jeden raz przycisk .
" Wskaźnik HUMIDIFY oraz
wskaźnik poziomu nawilżenia
zgasną.
" Funkcja nawilżania zostanie
wyłączona. Urządzenie działa
w trybie samego oczyszczania
powietrza (rys. q).
3
Naciśnij ponownie przycisk , aby
włączyć funkcję nawilżania.
62
PL
przez
, a wtyczka
Uwaga
W trybie samego oczyszczania
powietrza przycisk nawilżania
reaguje.
Urządzenie nie może działać w trybie
samego nawilżania.
Ustawianie czułości
czujnika jakości powietrza
Urządzenie pozwala na regulację
czułości czujnika jakości powietrza.
Dostępne są trzy poziomy czułości:
Bardzo wysoka czułość (ustawienie
domyślne)
Wysoka czułość
Standardowa czułość
Czułość czujnika jakości powietrza
można ustawić w następujący sposób:
Uwaga
Gdy urządzenie jest ustawione na
wyższą czułość, oczyszczacz silniej
reaguje na zanieczyszczenia powietrza.
Gdy oczyszczacz pracuje w trybie AUTO,
istnieje większe prawdopodobieństwo
wyboru wyższej prędkości wentylatora
niż w trybie standardowym. Czujnik
jakości powietrza wybiera odpowiedni
kolor wskaźnika jakości powietrza
zgodnie z ustawieniem wyższej czułości.
1
Wyjmij wtyczkę urządzenia z
gniazdka elektrycznego.
2
Po krótkiej chwili ponownie włóż
wtyczkę do gniazdka elektrycznego.
3
Przytrzymaj jednocześnie przycisk
prędkości wentylatora
nawilżenia
przez 3 sekundy
(rys. r).
nie
i przycisk

Advertisement

Chapters

Table of Contents

   Also See for Philips AC4080

   Related Manuals for Philips AC4080

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: