Silvercrest 106835 Operation Manual

Nose & ear hair trimmer
Hide thumbs Also See for 106835:
Table of Contents

Advertisement

Available languages
 • EN

Available languages

 • ENGLISH, page 1

Quick Links

NOse & ear HaIr TrIMMer
NOse & ear HaIr TrIMMer
Operation and Safety Notes
Translation of original operation manual
Näs-/örONTrIMMer
Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar
Översättning av bruksanvisning i original
TONdeuse Nez eT OreIlles
Instructions d'utilisation et consignes de sécurité
Traduction du mode d'emploi d'origine
NaseN-/OHrHaarTrIMMer
Bedienungs- und Sicherheitshinweise
Originalbetriebsanleitung
IAN 106835
NeNä-/KOrvaKarvaTrIMMerI
Käyttö- ja turvaohjeet
Alkuperäisen käyttöohjeen käännös
Næse- OG øreHårsTrIMMer
Brugs- og sikkerhedsanvisninger
Oversættelse af den originale driftsvejledning
Neus-/OOrHaarTrIMMer
Bedienings- en veiligheidsinstructies
Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Silvercrest 106835

 • Page 1 Översättning av bruksanvisning i original Oversættelse af den originale driftsvejledning TONdeuse Nez eT OreIlles Neus-/OOrHaarTrIMMer Instructions d‘utilisation et consignes de sécurité Bedienings- en veiligheidsinstructies Traduction du mode d‘emploi d‘origine Vertaling van de originele gebruiksaanwijzing NaseN-/OHrHaarTrIMMer Bedienungs- und Sicherheitshinweise Originalbetriebsanleitung IAN 106835...
 • Page 2 GB / IE Operation and Safety Notes Page Käyttö- ja turvaohjeet Sivu Bruksanvisning och säkerhetsanvisningar Sidan Brugs- og sikkerhedsanvisninger Side FR / BE Instructions d‘utilisation et consignes de sécurité Page NL / BE Bedienings- en veiligheidsinstructies Pagina DE / AT / CH Bedienungs- und Sicherheitshinweise Seite...
 • Page 6: Table Of Contents

  Intended use ................Page 7 Parts description ..............Page 7 Technical data ................. Page 8 Included items ................ Page 8 Safety instructions .............. Page 8 Safety advice concerning batteries ..........Page 10 Preparing the product for use Inserting / replacing the battery ............ Page 12 Attaching / removing the nose and ear hair trimmer attachment ..
 • Page 7: Intended Use

  Nose & Ear Hair Trimmer Intended use This appliance is solely designed to remove human nose and ear hairs. This appliance is solely intended for private use. It has not been approved for commercial purposes. Parts description Protective cap Blade protector Nose and ear hair trimmer attachment Blade Drive shaft...
 • Page 8: Technical Data

  Technical data Battery: 1.5 V battery (AA / Mignon / LR06) Degree of protection: IPX4 (splash-proof) Emissions Sound pressure level: 74 dB(A) K=3dB(A) Included items 1 Nose & ear hair trimmer 1 Battery 1.5 V / AA 1 Instructions for use Safety instructions KEEP ALL THE SAFETY ADVICE AND INSTRUC- TIONS IN A SAFE PLACE FOR FUTURE REFER-...
 • Page 9 not aware of the dangers associated with handling electrical products. This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
 • Page 10: Safety Advice Concerning Batteries

  In the event of damage, repairs or other problems with the device, please contact an electrician. Keep the appliance dry. Never immerse this appliance into water. Danger of rotating blade! Do not touch the rotating blade, otherwise you may get hurt. Safety advice concerning batteries DANGER TO LIFE! Batteries are not intended to be in the hands of children.
 • Page 11 FIRE HAZARD! Do not allow the battery to short-circuit. Overheating, fire or bursting of the batteries might result. Never throw batteries into fire or water. Never attempt to recharge single-use batteries! The batteries might explode. Spent or damaged batteries may irritate the skin on contact;...
 • Page 12: Preparing The Product For Use

  Preparing the product for use Inserting / replacing the battery To insert / replace the battery , proceed as shown in Fig. B. Attaching / removing the nose and ear hair trimmer attachment To attach/remove the nose and ear hair trimmer attachment , proceed as shown in Fig.
 • Page 13: Cleaning, Care And Storage

  After using the trimmer, switch the device off by pushing the ON / OFF switch downwards. Cleaning, care and storage Note: Always switch off the product before cleaning it. Do not use any corrosive or abrasive cleaning agents. These might damage the surface of the product.
 • Page 14: Troubleshooting

  Troubleshooting Fault Cause Solution The stainless steel The battery is empty. Exchange the battery blades move slowly. (see fig. B). The device will not The battery is empty. Exchange the battery turn on. (see fig. B). Disposal The packaging is made entirely of recyclable materials, which you may dispose of at local recycling facilities.
 • Page 15: Information

  Faulty or used batteries must be recycled in accordance with Directive 2006 / 66 / EC. Return the batteries and / or the device through the appropriate collection facilities. Environmental damage through incorrect disposal of the batteries! Batteries may not be disposed of with the usual domestic waste. They may contain toxic heavy metals and are subject to hazardous waste treatment rules and regulations.
 • Page 16: Warranty

  EN 62233:2008 EN ISO 12100:2010 EN 50581:2012 EN 55014-1 / A2:2011 EN 55014-2 / A2:2008 Tobias Koenig Division Manager Neckarsulm, 10 Nov 2014 The complete declaration of conformity can be viewed at: www.owim.com Warranty The device has been manufactured to strict quality guidelines and meticu- lously examined before delivery.
 • Page 17 from the date of purchase, we will repair or replace it – at our choice – free of charge to you. The warranty period begins on the date of purchase. Please keep the original sales receipt in a safe location. This document is required as your proof of purchase.
 • Page 18 Määräysten mukainen käyttö ........Sivu 19 Osien kuvaus ................Sivu 19 Tekniset tiedot ................Sivu 20 Toimituksen sisältö ...............Sivu 20 Turvallisuusohjeita ...............Sivu 20 Paristojen turvallisuusohjeet .............Sivu 22 Käyttöönotto Pariston paikoilleenasetus / vaihto ..........Sivu 24 Nenä- ja korvakarvatrimmerin leikkuupään kiinnitys / irrotus ..Sivu 24 Nenä- ja korvakarvojen poisto ............Sivu 24 Puhdistus, hoito, säilytys ..........Sivu 25...
 • Page 19: Määräysten Mukainen Käyttö

  Nenä- / korvakarvatrimmeri Määräysten mukainen käyttö Tämä laite on tarkoitettu yksinomaan ihmisten nenä- ja korvakarvojen poistoon. Tämä laite on tarkoitettu ainoastaan yksityishenkilöiden käyttöön. Sitä ei ole hyväksytty ammattimaiseen käyttöön. Osien kuvaus Suojakansi Teräsuoja Nenä- ja korvakarvatrimmerin leikkuupää Terä Käyttöakseli ON / OFF-kytkin (päälle / päältä) Trimmerikotelo Paristolokeron kansi Paristo...
 • Page 20: Tekniset Tiedot

  Tekniset tiedot Paristo: 1,5 V paristo (AA / Mignon / LR06) Kotelointiluokka: IPX4 (roiskevesisuojattu) Äänitaso: 74 dB(A) K = 3 dB(A) Toimituksen sisältö 1 Nenä- ja korvakarvatrimmeri 1 Paristo 1,5 V / AA 1 Käyttöohje Turvallisuusohjeita SÄILYTÄ KAIKKI TURVAOHJEET JA MUUT ASIA- KIRJAT MAHDOLLISTA MYÖHEMPÄÄ...
 • Page 21 vaaroja, jotka sähkötuotteiden käsittelyn yhtey- dessä saattaa syntyä. Laitetta voivat käyttää 8 vuotta täyttäneet lapset ja henkilöt, jotka ovat fyysisiltä tai psyykkisiltä kyvyiltääntai aisteiltaan rajoittuneita tai joilla ei ole kokemusta tai tietoa laitteen käytöstä, jos he käyttävät laitettavalvonnan alaisina tai heitä on opastettu laitteen turvallisessa käytössä...
 • Page 22: Paristojen Turvallisuusohjeet

  Käänny vikojen, korjausten tai muiden ongelmien yhteydessä sähkömiehen puoleen. Suojaa laitetta kosteudelta! Älä koskaan upota laitetta veteen. Varo pyörivää terää! Älä koske pyörivään terään, muutoin voit loukata itsesi. Paristojen turvallisuusohjeet HENGENVAARA! Paristoja ei saa antaa lasten käsiin! Älä jätä paristoja leväl- leen.
 • Page 23 Älä koskaan heitä paristoja tuleen tai veteen. Älä missään tapauksessa lataa paristoja, joita ei voi ladata uudelleen! Paristot voivat räjähtää. Vuotavat tai vaurioituneet paristot voivat syövyttää ihoa; käytä ehdottomasti aina sopivia suojakäsineitä, jos käsittelet vaurioituneita paristoja! Poista käytetyt paristot laitteesta. Hyvin vanhat ja kuluneet paristot voivat vuotaa.
 • Page 24: Käyttöönotto

  Käyttöönotto Pariston paikoilleenasetus / vaihto Kun asetat pariston paikoilleen tai vaihdat sen, toimi kuten kuvassa B on esitetty. Nenä- ja korvakarvatrimmerin leikkuupään kiinnitys / irrotus Kun asetat leikkuupään paikoilleen, toimi kuten kuvassa C on esitetty. Nenä- ja korvakarvojen poisto Ohje: Älä käytä laitetta, jos terä on vaurioitunut tai jos siinä...
 • Page 25: Puhdistus, Hoito, Säilytys

  korvakarvatrimmerin kärkeä varovasti nenänreiän tai korvan etuosassa. Poista nenä- tai korvakarvat pienin pyörivin liikkein. Kytke laite käytön jälkeen pois päältä työntämällä ON- / OFF -kytkin alas. Puhdistus, hoito, säilytys Ohje: Sammuta laite aina ennen puhdistamista. Älä käytä syövyttäviä tai hankaavia puhdistusaineita. Ne voivat vahingoittaa tuotteen pintaa.
 • Page 26: Vikojen Korjaaminen

  Vikojen korjaaminen Vika Ratkaisu Teräksiset terät liikku- Paristo on tyhjä. Vaihda paristo (kuva B). vat hyvin hitaasti. Laitetta ei voi kytkeä Paristo on tyhjä. Vaihda paristo (kuva B). päälle. Hävittäminen Pakkaus on valmistettu ympäristöystävällisistä materiaaleista ja voit toimittaa pakkauksen paikallisiin kierrätyspisteisiin. Kysy lisätietoja käytöstä...
 • Page 27: Lisätietoja

  Akkujen väärä hävittämistapa aiheuttaa ympäristövahinkoja! Paristoja ei saa hävittää talousjätteiden mukana. Paristot voivat sisältää myrkyllisiä raskasmetalleja ja kuuluvat sen vuoksi ongelmajätekäsittelyyn. Raskasmetallien kemialliset merkit ovat seuraavat: Cd = kadmium, Hg = elohopea, Pb = lyijy. Toimita tästä syystä vanhat paristot kunnalliseen keräyspisteeseen.
 • Page 28: Takuu

  EN 55014-2 / A2:2008 Tobias Koenig Osastonjohtaja Neckarsulm, 10 Marraskuu 2014 Täydellinen vaatimustenmukaisuusvakuutuksen löydät osoitteesta www.owim.com. Takuu Laite on valmistettu huolellisesti tiukkojen laatudirektiivien mukaan ja tarkis- tettu huolella ennen toimitusta. Jos tuote on virheellinen, sinulla on ostajana lakisääteiset oikeudet esittää vaatimuksia tuotteen myyjää kohtaan. Seu- raavassa esitetty takuu ei rajoita lakisääteisiä...
 • Page 29 Jos 3 vuoden sisällä tuotteen ostopäivästä alkaen tuotteesta löytyy materi- aali- tai valmistusvirhe, korjaamme tuotteen ilmaiseksi tai toimitamme tilalle uuden tuotteen harkintamme mukaan. Takuu raukeaa, jos tuote on vioittunut asiattoman käytön tai huollon vuoksi. Takuu koskee materiaali- ja valmistusvirheitä. Takuu ei kata tuotteen osia, jotka kuluvat normaalissa käytössä...
 • Page 30 Avsedd användning ............Sidan 31 Beskrivning av delarna ..........Sidan 31 Tekniska specifikationer ..........Sidan 32 Leveransens omfattning ..........Sidan 32 Säkerhetsanvisningar ............Sidan 32 Säkerhetsanvisningar för batterier ..........Sidan 34 Börja använda apparaten Sätta in / byta batteri ..............Sidan 36 Sätta på / avlägsna näs- och öronhårstrimmerns överstycke ..Sidan 36 Avlägsna näs- och öronhår ............Sidan 36 Rengöring, skötsel, förvaring .........Sidan 37...
 • Page 31: Avsedd Användning

  Näs- / örontrimmer Avsedd användning Apparaten är uteslutande avsedd för avlägsnande av näs- och öronhår hos människor. Apparaten är uteslutande avsedd för privat bruk. Den är inte godkänd för yrkesändamål. Beskrivning av delarna Skyddskåpa Klingskydd Näs- och öronhårstrimmer överstycke Klinga Drivaxel ON / OFF-strömbrytare (På...
 • Page 32: Tekniska Specifikationer

  Tekniska specifikationer Batteri: 1,5 V Batteri (AA / Mignon / LR06) Skyddsnivå: IPX4 (stänkvattenskyddad) Emissionsljudtrycksnivå: 74 dB(A) K=3dB(A) Leveransens omfattning 1 Näs- och öronhårstrimmer 1 Batteri 1,5 V / AA 1 Bruksanvisning Säkerhetsanvisningar SPARA ALLA SÄKERHETSINSTRUKTIONER OCH ANVISNINGAR FÖR FRAMTIDA BEHOV! OBSERVERA! Den här produkten är ingen lek- sak! Förvara produkten utom räckhåll för barn.
 • Page 33 Denna apparat kan användas av barn från och med 8 år samt av personer med nedsatt fysisk, motorisk eller mental förmåga eller med bristande erfarenhet och kunskap, om de hålls under upp- sikt eller instruerats om en säker användning av apparaten och om de förstått de risker som an- vändningen kan medföra.
 • Page 34: Säkerhetsanvisningar För Batterier

  Skydda produkten för väta! Doppa aldrig ner apparaten i vatten. Fara på grund av roterande klinga! Rör inte vid den roterande klingan, risk föreligger att du skadar dig. Säkerhetsanvisningar för batterier LIVSFARA! Batterier ska förvaras oåtkomligt för barn. Lämna inte batterierna utan uppsikt.
 • Page 35 Kasta aldrig batterier i öppen eld eller i vatten. Försök inte ladda batterier som inte är uppladdningsbara! Batterierna kan explodera. Läckande eller skadade batterier kan irritera huden vid beröring. Använd därför skyddshandskar vid hantering. Ta ut förbrukade batterier ur produkten. Mycket gamla eller förbrukade batterier kan läcka.
 • Page 36: Börja Använda Apparaten

  Börja använda apparaten Sätta in / byta batteri För att sätta i / byta batteriet gör du som på bild B. Sätta på / avlägsna näs- och öronhårstrimmerns överstycke För att sätta på / avlägsna näs- och öronhårstrimmerns överstycke gör du som på bild C. Avlägsna näs- och öronhår Anvisning: Använd inte apparaten om klingan är böjd eller skadad.
 • Page 37: Rengöring, Skötsel, Förvaring

  spets försiktigt i näsborrens respektive örongångens ytterområde. Avlätgsna näs- respektive öronhåren med små cirklande rörelser. Efter användning stänger du av apparaten genom att skjuta ON / OFF strömbrytaren nedåt. Rengöring, skötsel, förvaring Anvisning: Stäng av apparaten före rengöring. Använd inga frätande eller slipande rengöringsmedel. De kan skada produktens yta.
 • Page 38: Felavhjälpning

  Felavhjälpning Orsak Åtgärd Bladen av ädelstål rör Batteriet är tomt. Byta ut batteriet sig mycket långsamt. (se bild B). Det går inte att slå på Batteriet är tomt. Byta ut batteriet apparaten. (se bild B). Avfallshantering Förpackningen består av miljövänligt material som kan avfalls- hanteras på...
 • Page 39: Information

  Enligt EU-direktiv 2006 / 66 / EG ska defekta eller förbrukade batterier återvinnas. Lämna batterier och / eller apparaten till anvisade återvinnings- stationer. Risk för miljöskada pga. felaktig avfallshantering av batterier! Batterierna får inte kastas i hushållssoporna. De kan innehålla giftiga tungmetaller och ska behandla som farligt avfall.
 • Page 40: Garanti

  EN ISO 12100:2010 EN 50581:2012 EN 55014-1 / A2:2011 EN 55014-2 / A2:2008 Tobias Koenig Division Manager Neckarsulm, 10 Nov 2014 Den fullständiga försäkran om överensstämmelse finns på: www.owim.com. Garanti Denna apparat har tillverkats med omsorg enligt stränga kvalitetskrav och kontrollerats noggrant före leverans.
 • Page 41 Om ett material- eller tillverkningsfel uppstår på produkten inom 3 år från köpdatum, reparerar eller ersätter vi efter eget gottfinnande produkten utan extra kostnad. Denna garanti förfaller om produkten skadas, används på fel sätt eller inte underhålls. Garantin gäller för material- eller tillverkningsfel. Denna garanti omfattar inte produktkomponenter som utsätts för normalt slitage och därför betrak- tas som slitdelar (t.ex.
 • Page 42 Anvendelsesområde ............Side 43 De enkelte dele ..............Side 43 Tekniske data ................Side 44 Medfølger ved køb .............Side 44 Sikkerhedsanvisninger ...........Side 44 Sikkerhedsanvisninger for batterier ..........Side 46 Første brug Indsætning / udskiftning af batteri ..........Side 48 Påsætning / aftagning af næse- og ørehårstrimmer-del ....Side 48 Fjernelse af næse- og ørehår ............Side 48 Rengøring, vedligeholdelse, opbevaring ..Side 49...
 • Page 43: Anvendelsesområde

  Næse- og ørehårstrimmer Anvendelsesområde Denne maskine er udelukket beregnet til fjernelse af menneskehår fra næse og ører. Maskinen er udelukkende beregnet til privat brug. Den er ikke godkendt til erhvervsmæssige formål. De enkelte dele Hætte Klingebeskyttelse Del til trimning af næse- og ørehår Klinge Drivakse ON / OFF-kontakt (Tænd / Sluk)
 • Page 44: Tekniske Data

  Tekniske data Batteri: 1,5 V batteri (AA / Mignon / LR06) Beskyttelsesgrad: IPX4 (sprøjtevandssikret) Emissionslydtryksniveau: 74 dB(A) K=3dB(A) Medfølger ved køb 1 næse- og ørehårstrimmer 1 batteri 1,5 V / AA 1 betjeningsvejledning Sikkerhedsanvisninger ALLE SIKKERHEDSANVISNINGER OG ANDRE DOKUMENTER BØR OPBEVARES TIL FREMTIDIG BRUG! FORSIGTIG! Dette produkt er ikke legetøj for børn! Produktet skal opbevares utilgængeligt for...
 • Page 45 børn. Børn kan ikke registrere farerne ved brug af elektriske produkter. Dette apparat kan bruges af børn fra 8 år og opad, samt af personer med forringede fysiske, følelsesmæssige eller mentale evner eller med mangel på erfaring og viden, når de er under opsyn eller iht.
 • Page 46: Sikkerhedsanvisninger For Batterier

  Henvend dig til en elektriker ved defekter, repa- rationer eller andre problemer med maskinen. Beskyt maskinen mod fugt! Læg aldrig maskinen ned i vand. Fare fra roterende blad! Rør ikke ved det roterende blad, eller kan De såre Dem. Sikkerhedsanvisninger for batterier LIVSFARE! Batterier skal være uden for børns rækkevidde.
 • Page 47 Ellers kan det medføre overophedning, brand- fare eller eksplosionsfare. Batterier må aldrig smides ind i ild eller vand. Oplad under ingen omstændigheder batterier, der ikke er genopladelige! Batterierne kan eksplodere. Udløbne eller beskadigede batterier kan medføre ætsninger på huden ved berøring; bær derfor altid velegnede beskyttelseshandsker.
 • Page 48: Første Brug

  Første brug Indsætning / udskiftning af batteri Gå frem som vist på figur B ved indsætning / udskiftning af batteriet Påsætning / aftagning af næse- og ørehårstrimmer-del Gå frem som vist i figur C ved påsætning / aftagning af næse- og ørehårstrimmer-delen Fjernelse af næse- og ørehår Bemærk: Brug ikke maskinen, hvis klingen...
 • Page 49: Rengøring, Vedligeholdelse, Opbevaring

  øret. Med små cirkelformede bevægelser fjerner du næse- eller ørehå- rene. Sluk for maskinen efter brug ved at stille ON / OFF-kontakten ned. Rengøring, vedligeholdelse, opbevaring Bemærk: Sluk altid for maskinen, før den rengøres. Brug ingen ætsende eller skurende rengøringsmidler. De kan beskadige produktets overflade.
 • Page 50: Ret Fejl

  Ret fejl Fejl Årsag Løsning Ædelstålklingerne Batteriet er tomt. Udskift batteriet bevæger sig meget (se afbildning B). langsomt. Apparatet kan ikke Batteriet er tomt. Udskift batteriet tændes. (se afbildning B). Bortskaffelse Emballagen består af miljøvenlige materialer, der kan bortskaffes via den lokale genbrugsstation. Du kan få...
 • Page 51: Information

  Defekte eller brugte batterier skal genbruges i henhold til direktivet 2006 / 66 / EF. Aflever batterierne og / eller maskinen på steder, hvor de indsamles og genbruges. Miljøskader på grund af forkert bortskaffelse af batterier! Batterierne må ikke bortskaffes med husholdningsaffaldet. De kan indeholde giftige tungmetaller og er underlagt reglerne om miljøskadeligt affald.
 • Page 52: Garanti

  EN 62233:2008 EN ISO 12100:2010 EN 50581:2012 EN 55014-1 / A2:2011 EN 55014-2 / A2:2008 Tobias Koenig Division Manager Neckarsulm, 10 Nov 2014 Den komplette konformitetserklæring finder De under: www.owim.com. Garanti Apparatet er produceret omhyggeligt efter strenge kvalitetskrav og inden levering afprøvet samvittighedsfuldt.
 • Page 53 Du får 3 års garanti fra købsdatoen på dette apparat. Garantifristen be- gynder med købsdatoen. Opbevar den originale kassebon på et sikkert sted. Denne kassebon behøves som dokumentation for købet. Hvis der inden for 3 år fra købsdatoen for dette produkt opstår en materiale- eller fabrikationsfejl, bliver produktet repareret eller erstattet –...
 • Page 54 Utilisation conforme à l’usage prévu ....Page 55 Description des pièces et éléments ....... Page 55 Données techniques ............Page 56 Fourniture .................. Page 56 Consignes de sécurité ............Page 56 Instructions de sécurité relatives aux piles ........Page 58 Mise en service Mise en place / remplacement de la pile ........
 • Page 55: Utilisation Conforme À L'usage Prévu

  Tondeuse nez et oreilles Utilisation conforme à l’usage prévu Cet appareil est exclusivement conçu pour éliminer les poils du nez et des oreilles sur des personnes. Cet appareil est exclusivement conçu pour un usage privé. Il n’est pas homologué pour une utilisation professionnelle. Description des pièces et éléments Cache Protège-lames...
 • Page 56: Données Techniques

  Données techniques Pile : 1,5 V Pile (AA / Mignon / LR06) Indice de protection : IPX4 (protégé contre les projections de liquides) Niveau de pression acoustique d‘émission : 74 dB(A) K=3dB(A) Fourniture 1 tondeuse poils nez et oreilles 1 pile 1,5 V / AA 1 mode d’emploi Consignes de sécurité...
 • Page 57 sont pas en mesure de reconnaître les dangers liés à des appareils électriques. Cet appareil peut être utilisé par des enfants de 8 ans et plus ainsi que par des personnes à capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou manquant d‘expérience et de connais- sance que sous surveillance ou s‘ils ont été...
 • Page 58: Instructions De Sécurité Relatives Aux Piles

  Ne pas exposer l’appareil à des coups ou solli- citations important(e)s. En cas d’endommagements et pour toutes répara- tions ou autres problèmes, contacter un électricien. Maintenir l’appareil au sec. Ne jamais immerger l’appareil dans l’eau. Danger dû à une lame rotative ! Ne touchez pas la lame rotative, sinon, vous risquez de vous blesser.
 • Page 59 domestiques. Lorsqu‘une batterie est avalée rendez vous immédiatement chez un médecin. RISQUE D’INCENDIE ! La batterie ne doit pas être court-circuitée. Une surchauffe, un danger d‘incendie ou un éclate- ment pourraient en résulter. Ne jamais jeter les batteries dans le feu ou dans l’eau. Ne recharger en aucun cas les piles non rechargeables ! Les piles peuvent exploser.
 • Page 60: Mise En Service

  Retirer la pile de l’appareil lorsque celui-ci reste inutilisé pendant une période prolongée. Contrôler régulièrement la pile pour éviter tout écoulement. Mise en service Mise en place / remplacement de la pile Pour mettre en place / remplacer la pile , procéder comme le montre la figure B.
 • Page 61: Élimination Des Poils De Nez Et D'oreilles

  Élimination des poils de nez et d’oreilles Remarque : ne pas utiliser l’appareil, si la lame est déformée ou endommagée. Pour mettre en place l’embout pour tondeuse poils nez / oreilles procéder comme décrit dans le chapitre « Mise en place / enlèvement de l’embout pour tondeuse poils nez / oreilles ».
 • Page 62: Résolution De Problème

  Pour retirer l’embout pour tondeuse poils nez / oreilles de l’appareil, procéder comme le montre la figure C et nettoyer celui-ci en le passant sous l’eau courante. Laisser ensuite sécher complètement l’embout pour tondeuse poils nez / oreilles avant de ré-utiliser l’appareil. Attention : l’appareil est uniquement protégé...
 • Page 63: Recyclage

  Recyclage L‘emballage est exclusivement composé de matières recyclables qui peuvent être mises au rebut dans les points de collecte locaux. Les possibilités de recyclage des appareils usés sont à demander auprès de votre municipalité. Afin de contribuer à la protection de l’environnement, veuillez ne pas jeter votre appareil usé...
 • Page 64: Information

  Information Déclaration de conformité Nous soussignés OWIM GmbH & Co. KG, Stiftsbergstraße 1, D-74167 Neckarsulm, déclarons en toute responsabilité que le produit : Tondeuse poils nez et oreilles, No de modèle: Z31437, version: 03 / 2015, faisant l‘objet de cette déclaration est en conformité avec les normes / documents normatifs 2006 / 42 / EC, 2004 / 108 / EC, 2011 / 65 / EU.
 • Page 65: Garantie

  Garantie Indépendamment de la garantie commerciale souscrite, le vendeur reste tenu des défauts de conformité du bien et des vices rédhibitoires dans les conditions prévues aux articles L211-4 et suivants du Code de la consom- mation et aux articles 1641 et suivants du Code Civil. L’appareil a été...
 • Page 66 La garantie couvre les vices matériels et de fabrication. Cette garantie ne s’étend pas aux pièces du produit soumises à une usure normale (p. ex. des batteries) et qui, par conséquent, peuvent être considérées comme des pièces d’usure, ni aux dommages sur des composants fragiles, comme des interrupteurs, des batteries et des éléments fabriqués en verre.
 • Page 67 Correct gebruik ..............Pagina 68 Onderdelenbeschrijving ..........Pagina 68 Technische gegevens .............Pagina 69 Leveringsomvang ............Pagina 69 Veiligheidsinstructies ............Pagina 69 Veiligheidsinstructies voor het gebruik van batterijen ....Pagina 71 Ingebruikname Batterij plaatsen / vervangen ............Pagina 73 Neus- en oorhaartrimmer-opzetstuk plaatsen / verwijderen ..Pagina 73 Neus- en oorhaartrimmer verwijderen ........Pagina 74 Reiniging, verzorging, opslag .......Pagina 74...
 • Page 68: Correct Gebruik

  Neus-/oorhaartrimmer Correct gebruik Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor het verwijderen van menselijke neus- en oorharen. Dit product is uitsluitend bestemd voor privégebruik. Het is niet goedgekeurd voor commercieel gebruik. Onderdelenbeschrijving Beschermkap Scheermesbescherming Neus- en oorhaartrimmer-opzetstuk Scheermes Aandrijfas ON / OFF-schakelaar (Aan / Uit) Trimmerbehuizing Deksel van het batterijcompartiment Batterij...
 • Page 69: Technische Gegevens

  Technische gegevens Batterij: 1,5 V Batterij (AA / Mignon / LR06) Beschermingsklasse: IPX4 (spatwaterveilig) Emissie geluidsdrukniveau: 74 dB(A) K = 3dB(A) Leveringsomvang 1 Neus- en oorhaartrimmer 1 Batterij 1,5 V / AA 1 Gebruiksaanwijzing Veiligheidsinstructies BEWAAR ALLE VEILIGHEIDSTECHNISCHE IN- STRUCTIES EN AANWIJZINGEN OM DEZE EVENTUEEL LATER TE KUNNEN RAADPLEGEN! VOORZICHTIG! Dit product is geen kinderspeel- goed! Niet in handen van kinderen laten komen.
 • Page 70 Kinderen kunnen de gevaren van de omgang met elektrische apparaten niet inschatten. Dit apparaat kan door kinderen vanaf 8 alsook personen met verminderde psychische, sensorische of mentale vaardigheden of een gebrek aan ervaring en / of kennis worden gebruikt, als zij onder toezicht staan of geïnstrueerd werden met betrekking tot het veilige gebruik van het apparaat en de hieruit voortvloeiende gevaren begrijpen.
 • Page 71: Veiligheidsinstructies Voor Het Gebruik Van Batterijen

  Stel het product niet bloot aan sterke stoten of belastingen. Wend u in geval van beschadigingen of andere problemen tot een elektrotechnicus. Apparaat tegen vocht beschermen! Dompel het apparaat nooit onder in water. Gevaar voor een draaiend mes! Raak het draaiende mes niet aan, anders kunt u zich verwonden.
 • Page 72 worden. Raadpleeg in geval van inslikken direct een arts. BRANDGEVAAR! De batterij mag niet worden kortgesloten. Over- verhitting, brandgevaar of barsten kunnen de gevolgen zijn. Gooi batterijen nooit in open vuur of water. Tracht nooit batterijen op te laden die niet kunnen worden opgeladen! De batterijen kunnen exploderen.
 • Page 73: Batterij Plaatsen / Vervangen

  De chemische vloeistof leidt tot schade aan het product. Verwijder de batterij uit het apparaat, wanneer het apparaat langere tijd niet wordt gebruikt. Controleer de batterij regelmatig op tekenen van lekkage. Ingebruikname Batterij plaatsen / vervangen Plaats / vervang de batterij zoals aangegeven in figuur B.
 • Page 74: Neus- En Oorhaartrimmer Verwijderen

  Neus- en oorhaartrimmer verwijderen Opmerking: gebruik het apparaat niet wanneer het scheermes vervormd of beschadigd. Plaats het neus- en oorhaartrimmer-opzetstuk zoals in het hoofdstuk „Neus- en oorhaartrimmer-opzetstuk plaatsen / verwijderen“ omschreven. Controleer vóór het ingebruiknemen dat het neus- en oorhaartrim- mer-opzetstuk correct is geplaatst en bevestigd.
 • Page 75: Storingen Verhelpen

  water. Laat het neus- en oortrimmer-opzetstuk vervolgens volledig drogen, voordat u het product weer gebruikt. Opgelet: het apparaat is slechts spatwaterdicht. Dompel het apparaat nooit onder in water. Anders kan er onherstelbare schade optreden. Mochten er zich nog haren in de neus- en oorhaartrimmer bevinden, verwijder deze dan met een zachte borstel.
 • Page 76: Afvoeren

  Afvoeren De verpakking bestaat uit milieuvriendelijke materialen die u via de plaatselijke recyclingdiensten kunt afvoeren. Uw gemeentelijke milieudienst kan u informatie geven over de afvalverwij- dering van niet langer gebruikte producten. Gooi het product omwille van het milieu niet weg via het huisafval, maar geef het af bij het daarvoor bestemde depot of het gemeen- telijke milieupark.
 • Page 77: Informatie

  Informatie Conformiteitsverklaring Wij, OWIM GmbH & Co. KG, Stiftsbergstraße 1, D-74167 Neckarsulm, verklaren alleen verantwoordelijk te zijn, dat het product Neus- / oor- haartrimmer, modelnr.: Z31437, versie: 03 / 2015, waarvoor deze verklaring geldt, voldoet aan de normen / normatieve documenten van 2006 / 42 / EC, 2004 / 108 / EC, 2011 / 65 / EU.
 • Page 78: Garantie

  Garantie Het apparaat wordt volgens strenge kwaliteitsrichtlijnen zorgvuldig gepro- duceerd en voor levering grondig getest. In geval van schade aan het pro- duct kunt u rechtmatig beroep doen op de verkoper van het product. Deze wettelijke rechten worden door onze hierna vermelde garantie niet beperkt. U ontvangt op dit apparaat 3 jaar garantie vanaf de aankoopdatum.
 • Page 79 Bestimmungsgemäße Verwendung ....Seite 80 Teilebeschreibung ............... Seite 80 Technische Daten ..............Seite 81 Lieferumfang ................Seite 81 Sicherheitshinweise ............Seite 81 Sicherheitshinweise für Batterien ........... Seite 83 Inbetriebnahme Batterie einsetzen / auswechseln ..........Seite 85 Nasen- und Ohrhaartrimmer-Aufsatz anbringen / abnehmen ..Seite 85 Nasen- und Ohrhärchen entfernen ..........
 • Page 80: Bestimmungsgemäße Verwendung

  Nasen-/Ohrhaartrimmer Bestimmungsgemäße Verwendung Dieses Gerät ist ausschließlich zum Entfernen von menschlichen Nasen- und Ohrhärchen vorgesehen. Das Gerät ist ausschließlich für den privaten Gebrauch bestimmt. Es ist nicht für gewerbliche Zwecke zugelassen. Teilebeschreibung Schutzkappe Klingenschutz Nasen- und Ohrhaartrimmer-Aufsatz Klinge Antriebswelle ON / OFF-Schalter (Ein / Aus) Trimmergehäuse Batteriefachdeckel Batterie...
 • Page 81: Technische Daten

  Technische Daten Batterie: 1,5 V Batterie (AA / Mignon / LR06) Schutzgrad: IPX4 (spritzwassergeschützt) Emmissionsschalldruckpegel: 74 dB(A) K=3dB(A) Lieferumfang 1 Nasen- und Ohrhaartrimmer 1 Batterie 1,5 V / AA 1 Betriebsanleitung Sicherheitshinweise BEWAHREN SIE ALLE SICHERHEITSHINWEISE UND ANWEISUNGEN FÜR DIE ZUKUNFT AUF! VORSICHT! Dieses Produkt ist kein Kinderspiel- zeug! Halten Sie das Produkt von Kindern fern.
 • Page 82 Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten phy- sischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen.
 • Page 83: Sicherheitshinweise Für Batterien

  Wenden Sie sich bei Beschädigungen, Reparaturen oder anderen Problemen an eine Elektrofachkraft. Gerät vor Nässe schützen! Tauchen Sie das Gerät niemals ins Wasser. Gefahr vor rotierender Klinge! Berühren Sie nicht die rotierende Klinge, andern- falls können Sie sich verletzen. Sicherheitshinweise für Batterien LEBENSGEFAHR! Batterien gehören nicht in Kinderhände.
 • Page 84 BRANDGEFAHR! Die Batterie darf nicht kurzgeschlossen werden. Über- hitzung, Brandgefahr oder Platzen können die Folge sein. Werfen Sie Batterien niemals ins Feuer oder Wasser. Laden Sie Batterien, die nicht aufladbar sind, keinesfalls auf! Die Batterien können explodieren. Ausgelaufene oder beschädigte Batterien können bei Berührung mit der Haut Verät- zungen verursachen;...
 • Page 85: Inbetriebnahme

  Prüfen Sie die Batterie regelmäßig auf Anzeichen, ob diese ausläuft. Inbetriebnahme Batterie einsetzen / auswechseln Gehen Sie zum Einsetzen / Auswechseln der Batterie vor, wie in Abbildung B dargestellt. Nasen- und Ohrhaartrimmer-Aufsatz anbringen / abnehmen Gehen Sie zum Anbringen / Abnehmen des Nasen- und Ohrhaartrimmer- Aufsatzes vor, wie in Abbildung C dargestellt.
 • Page 86: Reinigung, Pflege, Aufbewahrung

  Bringen Sie den Nasen- und Ohrhaartrimmer-Aufsatz an, wie im Kapitel „Nasen- und Ohrhaartrimmer-Aufsatz anbringen / abnehmen“ beschrieben. Vergewissern Sie sich vor der Inbetriebnahme, dass der Nasen- und Ohrhaartrimmer-Aufsatz ordnungsgemäß aufgesetzt und befestigt ist. Schalten Sie das Gerät ein, indem Sie den ON / OFF-Schalter (Ein / Aus) nach oben schieben.
 • Page 87: Fehler Beheben

  Achtung: Das Gerät ist lediglich spritzwassergeschützt. Tauchen Sie es niemals unter Wasser. Andernfalls droht irreparabler Sachschaden. Sollten sich noch Haare am Nasen- und Ohrhaartrimmer-Aufsatz befinden, reinigen Sie diesen mit einer weichen Bürste. Geben Sie gelegentlich ein bis zwei Tropfen Öl auf die Klinge verteilen Sie das Öl gleichmäßig (s.
 • Page 88: Entsorgung

  Entsorgung Die Verpackung besteht aus umweltfreundlichen Materialien, die Sie über die örtlichen Recyclingstellen entsorgen können. Möglichkeiten zur Entsorgung des ausgedienten Produkts erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde- oder Stadtverwaltung. Werfen Sie Ihr Produkt, wenn es ausgedient hat, im Interesse des Umweltschutzes nicht in den Hausmüll, sondern führen Sie es einer fachgerechten Entsorgung zu.
 • Page 89: Information

  Information Konformitätserklärung Wir, OWIM GmbH & Co. KG, Stiftsbergstraße 1, D-74167 Neckarsulm, erklären in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt: Nasen-/Ohrhaar- trimmer, Modell-Nr.: Z31437, Version: 03 / 2015, auf das sich diese Erklärung bezieht, mit den Normen / normativen Dokumenten der 2006 / 42 / EC, 2004 / 108 / EC, 2011 / 65 / EU übereinstimmt.
 • Page 90: Garantie

  Garantie Das Produkt wurde nach strengen Qualitätsrichtlinien sorgfältig produziert und vor Anlieferung gewissenhaft geprüft. Im Falle von Mängeln dieses Produkts stehen Ihnen gegen den Verkäufer des Produkts gesetzliche Rechte zu. Diese gesetzlichen Rechte werden durch unsere im Folgenden darge- stellte Garantie nicht eingeschränkt. Sie erhalten auf dieses Gerät 3 Jahre Garantie ab Kaufdatum.
 • Page 91 Stiftsbergstraße 1 D-74167 Neckarsulm Model-No.: Z31437 Version: 03 / 2015 Last Information Update · Tietojen tila Informationsstatus · Tilstand af information Version des informations · Stand van de informatie · Stand der Informationen: 12 / 2014 · Ident.-No.: Z31437122014-3 IAN 106835...

Table of Contents