Download Print this page

Silvercrest SRR 3.7 C4 Operating Instructions Manual

Rotary shaver, rechargeable/mains-operated
Hide thumbs

Advertisement

Quick Links

Table of Contents
ROTARY SHAVER, RECHARGEABLE/MAINS-OPERATED
SRR 3.7 C4
ROTARY SHAVER, RECHARGE-
ABLE/MAINS-OPERATED
Operating instructions
KÖRKÉSES BOROTVA,
AKKU/HÁLÓZAT
Használati utasítás
HOLICÍ STROJEK
Návod k obsluze
ROTATIONSRASIERER,
AKKU/NETZ
Bedienungsanleitung
IAN 115785
GOLARKA ROTACYJNA
ZASILANA Z SIECI LUB
AKUMULATOREM
Instrukcja obsługi
ROTACIJSKI BRIVNIK, POLNIL-
NA BATERIJA/OMREŽJE
Navodila za uporabo
ROTAČNÝ HOLIACI STROJČEK,
BATÉRIA/SIEŤ
Návod na obsluhu

Advertisement

Table of Contents
loading

  Summary of Contents for Silvercrest SRR 3.7 C4

 • Page 1 ROTARY SHAVER, RECHARGEABLE/MAINS-OPERATED SRR 3.7 C4 ROTARY SHAVER, RECHARGE- GOLARKA ROTACYJNA ABLE/MAINS-OPERATED ZASILANA Z SIECI LUB Operating instructions AKUMULATOREM Instrukcja obsługi ROTACIJSKI BRIVNIK, POLNIL- KÖRKÉSES BOROTVA, NA BATERIJA/OMREŽJE AKKU/HÁLÓZAT Navodila za uporabo Használati utasítás HOLICÍ STROJEK ROTAČNÝ HOLIACI STROJČEK, Návod k obsluze BATÉRIA/SIEŤ...
 • Page 2 Before reading, unfold both pages containing illustrations and familiarise yourself with all functions of the device. Przed przeczytaniem proszę rozłożyć obie strony z ilustracjami, a następnie proszę zapoznać się z wszystkimi funkcjami urządzenia. Olvasás előtt kattintson az ábrákat tartalmazó mindkét oldalra és végezetül ismerje meg a készülék mindegyik funkcióját.
 • Page 5: Table Of Contents

  Importer ........22 SRR 3.7 C4...
 • Page 6: Introduction

  All other uses are deemed to be improper and may result in property damage or even in personal injury. Package contents ▯ Shaver with cutting unit ▯ Mains adapter ▯ Trimmer unit ▯ Protective cap ▯ Brush ▯ Charger ▯ Order card ▯ Operating instructions SRR 3.7 C4...
 • Page 7: Description Of The Appliance

  Unlocking button Protective collar On/Off switch Trimmer unit Long hair trimmer Symbol (battery charge indicator) Symbol (charging) Symbol (locked) Charging socket Figure B (rear fold-out page): Connector Mains adapter Brush Protective cap Charger Connector (charger) Charging socket (charger) SRR 3.7 C4...
 • Page 8: Technical Data

  60 minutes Protection rating: IPX 4 Mains adapter (type PTB-050100EU) Input voltage: 100 - 240 V ∼ 50/60 Hz Output voltage: Input current: 0,2 A Output current: 1000 mA Protection rating: IP 20 Protection class: II / SRR 3.7 C4...
 • Page 9: Safety Instructions

    — for long periods, after every use.   — When doing so, pull the mains adapter itself and not the cable. Never submerge the appliance or the cable ► with mains adapter in water or other liquids. SRR 3.7 C4...
 • Page 10 The installation of a residual current circuit ► breaker with a rated tripping current of no more than 30 mA offers further protection from electric shocks. Have the installation carried out only by a qualified electrician. SRR 3.7 C4...
 • Page 11 Children must not play with the device. ► Cleaning and user maintenance tasks may ► not be carried out by children unless they are supervised. SRR 3.7 C4...
 • Page 12 Only plug the mains adapter into an easily ► accessible power socket so that you can pull it out of the power socket quickly in an emer- gency. SRR 3.7 C4...
 • Page 13 For mains operation, use only the supplied ► mains adapter (type PTB-050100EU). To avoid improper warming, do not cover the ► mains adapter. The mains adapter is for indoor use ► only. SRR 3.7 C4...
 • Page 14: Charging The Rechargeable Battery With The Charger

  4) Place the appliance in the charger . The bracket holds the appliance in place in the charger The charging of the battery is indicated by the red flashing symbol SRR 3.7 C4...
 • Page 15: Charging The Rechargeable Battery Without The Charger

  ■ Once the battery is fully charged, you can use the appliance for around 60 minutes without connecting it to the power supply. ■ If the battery is nearly empty, the red symbol flashes. SRR 3.7 C4...
 • Page 16: Cordless Shaving

  6) After you have covered all the areas you want to shave, press the ON/OFF button . The appliance stops. The display disap- pears at once. 7) Clean the shaver after every use with the supplied brush For a more thorough cleaning, read the section “Cleaning and care”. SRR 3.7 C4...
 • Page 17: Shaving Using The Mains Adapter

  , if attached, off the handset. 2) Fit the trimmer unit onto the drive shaft (see figure). 3) Attach the trimmer unit in such a way that both guide pillars on the trimmer unit grip the guide rails on the drive shaft SRR 3.7 C4...
 • Page 18: Travel Lock

  If you want to unlock your appliance again, press and hold down the ON/OFF button the symbol appears and starts to flash for approx. – 5 seconds. The display then disappears and the appliance can now be switched on again. SRR 3.7 C4...
 • Page 19: Cleaning And Care

  Trimmer unit ■ Clean the trimmer unit after every shave using the supplied brush ■ Oil the long hair trimmer around every 6 months with a drop of sewing machine oil. SRR 3.7 C4...
 • Page 20: Cleaning Under Running Water

  The shaver handset is only protected against water splashes and can be irreparably damaged if it is held under running water. 4) Allow the cutting unit to dry out completely before using the shaver again. SRR 3.7 C4...
 • Page 21: Thorough Cleaning

  3) Carefully turn the lock marked with arrows in the direction of the arrows until the mounting of the cutters allows itself to be lifted off (see figure). 4) Clean all parts under running water and then allow them to dry fully. 5) Replace the cutting unit SRR 3.7 C4...
 • Page 22: Storage

  Please contact Customer Services if you want to order cutters. Storage ■ Always replace the protective cap onto the cutting unit when you are not using the appliance. ■ Store the everything in a clean, dust-free and dry place. SRR 3.7 C4...
 • Page 23: Warranty

  Any damage and defects present at the time of purchase must be re- ported immediately after unpacking, but no later than two days after the date of purchase. Repairs carried out after expiry of the warranty period shall be subject to charge. SRR 3.7 C4...
 • Page 24: Service

  European Directive 2012/19/EU. Dispose of the appliance via an approved waste disposal company or your municipal waste disposal facility. Please observe applicable regulations. Please contact your waste disposal facility if you are in any doubt. SRR 3.7 C4...
 • Page 25 Snap the mountings of the clear plastic cover off on the sides. 5) Now remove everything until you can access the battery. 6) Lever out the rechargeable battery. 7) Dispose of the battery in an environmentally friendly manner. SRR 3.7 C4...
 • Page 26: Importer

  Only dispose of batteries when they are fully discharged. The packaging is made of environmentally friendly materials which you can dispose of at your local recycling centre. Importer KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com SRR 3.7 C4...
 • Page 27 Importer ........44 SRR 3.7 C4...
 • Page 28: Wstęp

  Każde inne użycie jest uważane za niezgodne z przeznaczeniem i może spowodować szkody rzeczowe lub nawet uszkodzenia ciała. Zakres dostawy ▯ Golarka z zespołem tnącym ▯ Zasilacz sieciowy ▯ Trymer ▯ Pokrywka ochronna ▯ Pędzelek ▯ Stacja ładowania ▯ Formularz zamówieniowy ▯ Instrukcja obsługi SRR 3.7 C4...
 • Page 29: Opis Urządzenia

  Końcówka do przycinania długich włosów Symbol (wskaźnik stanu naładowania akumulatora) Symbol (wskaźnik ładowania) Symbol (blokada) Gniazdo ładowania Rysunek B (tylna rozkładana strona okładki): Wtyczka Zasilacz sieciowy Pędzelek Pokrywka ochronna Stacja ładowania Wtyczka (w stacji ładowania) Gniazdo ładowania (w stacji ładowania) SRR 3.7 C4...
 • Page 30: Dane Techniczne

  60 minut Zasilacz sieciowy (typ PTB-050100EU) Napięcie wejściowe: 100 - 240 V ∼ 50/60 Hz Napięcie wyjściowe: Prąd wejściowy: 0,2 A Prąd wyjściowy: 1000 mA Stopień ochrony: IP 20 Klasa ochrony: II / SRR 3.7 C4...
 • Page 31: Wskazówki Dotyczące Bezpieczeństwa

    — jest używane, po każdym użyciu.   — Należy przy tym chwytać bezpośrednio za zasilacz sieciowy, a nie za kabel. Nie wolno zanurzać urządzenia ani kabla ► wraz zasilaczem sieciowym w wodzie ani w żadnej innej cieczy. SRR 3.7 C4...
 • Page 32 Mogłoby to doprowadzić do uszkodzenia izolacji kabla. Zamontowanie wyłącznika różnicowo-prądo- ► wego o znamionowym prądzie wyłączającym o wartości nie większej niż 30 mA zapewnia dodatkową ochronę przed porażeniem prą- dem elektrycznym. Montaż należy zlecić wy- łącznie wykwalifikowanemu elektrykowi. SRR 3.7 C4...
 • Page 33 Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem. ► Dzieciom nie wolno czyścić ani konserwować ► urządzenia bez opieki osób dorosłych. SRR 3.7 C4...
 • Page 34 ► niać na oryginalne części zamienne. Tylko te części gwarantują odpowiednie bezpieczeń- stwo użytkowania urządzenia. Zasilacz sieciowy wolno podłączać wyłącznie ► do łatwo dostępnego gniazda zasilania, aby w razie usterki można było go szybko wyjąć z gniazda. SRR 3.7 C4...
 • Page 35 Urządzenie wolno podłączać do gniazda ► zasilania wyłącznie za pomocą załączonego zasilacza sieciowego (typ PTB-050100EU). Nie wolno zakrywać zasilacza sieciowego, ► gdyż może to doprowadzić do jego prze- grzania. Zasilacz sieciowy można stosować ► tylko wewnątrz pomieszczeń. SRR 3.7 C4...
 • Page 36: Ładowanie Akumulatora Ze Stacją Ładowania

  (patrz ilustracja). 3) Podłącz zasilacz sieciowy do gniazda zasilania zgodnego ze specyfikacją urządzenia. 4) Ustaw urządzenie na stacji ładowania . Urządzenie jest podtrzymywane przez uchwyt w stacji ładowania . Proces ładowania akumulatora jest sygnalizowany poprzez miganie czerwonego symbolu SRR 3.7 C4...
 • Page 37: Ładowanie Akumulatora Bez Stacji Ładowania

  ■ Przy całkowicie naładowanym akumulatorze można korzystać z urządzenia w czasie do 60 minut bez konieczności podłączania go do sieci. ■ Gdy akumulator jest rozładowany, miga czerwony symbol SRR 3.7 C4...
 • Page 38: Golenie Bezprzewodowe

  6) Po ogoleniu wszystkich miejsc naciśnij włącznik . Urządzenie zatrzymuje się. Wyświetlacz wyłącza się. 7) Po każdym goleniu czyść golarkę znajdującym się w zestawie pędzelkiem W celu przeprowadzenia dokładnego czyszczenia zapoznaj się z rozdziałem „Czyszczenie i konserwacja”. SRR 3.7 C4...
 • Page 39: Golenie Golarką Podłączoną Do Zasilacza Sieciowego

  Trymer / końcówka do przycinania długich włosów W celu przystrzyżenia brody, bokobrodów lub brwi należy użyć trymera 1) Zdejmij zespół tnący z korpusu urządzenia (jeśli jest na nim zamontowany). 2) Załóż trymer na wałek napędowy (patrz ilustracja). SRR 3.7 C4...
 • Page 40: Zabezpieczenie Na Czas Podróży

  . Urządzenie jednak nie włącza się. ♦ Aby usunąć blokadę, naciśnij i przytrzymaj włącznik Pojawia się symbo l i miga przez ok. 5 sekundy. – Następnie wyświetlacz gaśnie i urządzenie można włączyć. SRR 3.7 C4...
 • Page 41: Czyszczenie I Pielęgnacja

  , aby usunąć resztki włosów. Trymer ■ Po każdym goleniu należy wyczyścić trymer znajdującym się w zestawie pędzelkiem ■ Końcówkę do przycinania długich włosów należy oliwić co ok. 6 miesięcy jedną kroplą oliwy do maszyn do szycia. SRR 3.7 C4...
 • Page 42: Czyszczenie Pod Bieżącą Wodą

  2) Naciśnij przycisk odblokowania , aby zwolnić zespół tnący 3) Trzymaj zespół tnący pod strumieniem wody tak, aby woda spływała przez głowice tnące od środka na zewnątrz. 4) Przed ponownym użyciem wysusz zespół tnący SRR 3.7 C4...
 • Page 43: Dokładne Czyszczenie

  3) Ostrożnie obróć oznakowaną strzałkami blokadę w kierunku wskazywanym przez strzałki, aż będzie można zdjąć uchwyt głowic tnących (patrz ilustracja). 4) Oczyść wszystkie elementy pod bieżącą wodą i pozostaw je do całkowitego wyschnięcia. 5) Zamontuj ponownie zespół tnący SRR 3.7 C4...
 • Page 44: Przechowywanie

  Aby zamówić nowe głowice tnące, prosimy skontaktować się z serwisem. Przechowywanie ■ Gdy urządzenie nie jest używane, należy zawsze zakładać pokrywkę ochronną na zespół tnący ■ Wszystko należy przechowywać w czystym, wolnym od pyłów i suchym miejscu. SRR 3.7 C4...
 • Page 45: Gwarancja

  Dotyczy to również wymienionych i naprawionych części. Wszelkie szkody i wady wykryte w chwili zakupu należy zgłosić bezpośred- nio po rozpakowaniu urządzenia, nie później niż po upływie dwóch dni od daty zakupu. Po upływie okresu gwarancji wszelkie naprawy są wykonywane odpłatnie. SRR 3.7 C4...
 • Page 46: Serwis

  Zużyte urządzenie należy oddać do certyfikowanej firmy prowadzą- cej utylizację odpadów lub do komunalnego zakładu utylizacji od- padów. Należy przestrzegać aktualnie obowiązujących przepisów. W razie pytań i wątpliwości odnośnie do zasad utylizacji należy zwrócić się do miejscowego zakładu utylizacji odpadów. SRR 3.7 C4...
 • Page 47 Idealnym narzędziem do tego celu jest wkrętak krzyżowy. 4) Po wyjęciu wnętrza obudowy: Odłam boczne uchwyty w przezroczystej osłonie z tworzywa sztucznego. 5) Usuń wszystkie elementy, aby uzyskać dostęp do akumulatora. 6) Podważ akumulator. 7) Usuń akumulator zgodnie z przepisami. SRR 3.7 C4...
 • Page 48: Importer

  środowiska naturalnego. Baterie / akumula- tory należy oddawać tylko w stanie rozładowanym. Opakowanie jest wykonane z materiałów przyjaznych dla środowiska naturalnego, które można utylizować za pośrednictwem lokalnych punktów selektywnej zbiórki odpadów. Importer KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com SRR 3.7 C4...
 • Page 49 Gyártja ........66 SRR 3.7 C4...
 • Page 50: Bevezető

  Ne használja kereskedelmi célra. Minden egyéb felhasználás rendeltetésellenesnek minősül és anyagi károkat vagy személyi sérülést idézhet elő. A csomag tartalma ▯ borotva, nyíróegységgel ▯ hálózati adapter ▯ trimmer egység ▯ védőkupak ▯ ecset ▯ töltőállomás ▯ megrendelőlap ▯ használati útmutató SRR 3.7 C4...
 • Page 51: A Készülék Leírása

  A ábra (elülső kihajtható oldal): hajtótengely nyíróegység kireteszelő gomb védőperem be/ki gomb trimmer egység hosszúhaj-vágó szimbólum (akku töltéskijelző) szimbólum (töltés) szimbólum (reteszelés) töltőaljzat B. ábra (hátsó kihajtható oldal): csatlakozódugó hálózati adapter ecset védőkupak töltőállomás csatlakozódugó (töltőállomás) töltőaljzat (töltőállomás) SRR 3.7 C4...
 • Page 52: Műszaki Adatok

  Működési idő teljesen feltöltött akkumulátornál: kb. 60 perc Hálózati adapter (PTB-050100EU) Bemeneti feszültség: 100 - 240 V ∼ 50/60 Hz Kimeneti feszültség: Bemeneti áram: 0,2 A Kimeneti áramerősség: 1000 mA Védettség: IP 20 Védelmi osztály: II / SRR 3.7 C4...
 • Page 53: Biztonsági Utasítások

    — A hálózati adaptert ne a kábelnél fogva, hanem közvetlenül a csatlakozónál fogva húzza ki. Soha ne merítse a készüléket vagy a kábelt a ► hálózati adapterrel vízbe vagy más folyadékba. SRR 3.7 C4...
 • Page 54 ► szekrényajtókba vagy ne legyen forró felületen. Ellenkező esetben megsérülhet a kábel szige- telése. Egy legfeljebb 30 mA-es kioldási áramú áram- ► védőkapcsoló beszerelése további védelmet biztosít az áramütéssel szemben. A beszerelést kizárólag villanyszerelő szakemberrel végez- tesse. SRR 3.7 C4...
 • Page 55 őket a készülék biztonságos használatáról és megértették az ebből eredő veszélyeket. Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. ► Tisztítást és a felhasználó által végzendő kar- ► bantartást felügyelet nélküli gyermekek nem végezhetnek. SRR 3.7 C4...
 • Page 56 A hibás alkatrészeket csak eredeti alkatrészekre ► szabad cserélni. Csak ilyen alkatrészekkel ga- rantálható, hogy azok megfelelnek a biztonsági követelményeknek. A hálózati adaptert kizárólag jól elérhető csat- ► lakozóaljzathoz csatlakoztassa, így üzemzavar esetén a hálózati adaptert gyorsan ki tudja húzni a csatlakozóaljzatból. SRR 3.7 C4...
 • Page 57 és csak a típustábla adatai szerint használja. A hálózati működtetéshez csak a csomagban ► található PTB-050100EU típusú hálózati adaptert használja. A túlzott felmelegedés elkerülése érdekében, ► ne takarja le a hálózati adaptert. A hálózati adaptert csak belső térben ► használja. SRR 3.7 C4...
 • Page 58: Az Akkumulátor Feltöltése Töltőállomással

  (lásd az ábrát). 3) Csatlakoztassa a hálózati adaptert a készüléknek megfelelő csatlakozóaljzatba. 4) Állítsa a készüléket a töltőállomásba . A készüléket a töltőállo- más z tartókengyele tartja. Az akku töltését a pirosan villogó szimbólum jelzi. SRR 3.7 C4...
 • Page 59: Az Akkumulátor Feltöltése Töltőállomás Nélkül

  Ha az akkumulátor teljesen feltöltődött, kialszik a pirosan villogó szimbólum és az akku töltéskijelzőjének kék szimbóluma világít. ■ Teljesen feltöltött akkumulátorral a készüléket mintegy 60 percig üzemeltetheti elektromos hálózatra csatlakoztatás nélkül. ■ Ha az akkumulátor már szinte teljesen üres, akkor villog a piros szimbólum SRR 3.7 C4...
 • Page 60: Vezeték Nélküli Borotválkozás

  6) Ha minden borotválni kívánt bőrfelületet megborotvált, nyomja meg a be/ki gombot . A készülék megáll. Elteltével a kijelző kialszik. 7) Tisztítsa meg a borotvát minden borotválkozás után a kapott ecsettel Az alapos tisztítással kapcsolatos tudnivalók a „Tisztítás és ápolás“ fejezetben találhatók. SRR 3.7 C4...
 • Page 61: Hálózati Adapterrel Történő Borotválkozás

  A borotva használatra kész. Trimmer/hosszúhaj-vágó Szakáll és bajusz formázásához vagy a szemöldök borotválásához használja a trimmer egységet 1) Ha fel van helyezve, vegye le a nyíróegységet a kézi készü- lékről. 2) Helyezze a trimmer egységet a hajtótengelyre (lásd az ábrát). SRR 3.7 C4...
 • Page 62: Utazási Biztosítóelem

  A készülék azonban nem kapcsol be. ♦ A lezárás feloldásához nyomja le és tartsa lenyomva a be/ki gombot megjelenik a szimbólum és kb. 5 másodpercig villogni – kezd. Ezt követően kialszik a kijelző és a készüléket ismét bekapcsolhatja. SRR 3.7 C4...
 • Page 63: Tisztítás És Ápolás

  3) Használja az ecsetet a szőrmaradványok eltávolításához. Trimmer egység ■ Tisztítsa meg a trimmer egységet minden borotválkozás után a kapott ecsettel ■ Olajozza meg a hosszúhaj-vágót kb. 6 havonta egy csepp varrógépolajjal. SRR 3.7 C4...
 • Page 64: Tisztítás Csapvíz Alatt

  2) Nyomja meg a nyíróegység kireteszelő gombját , hogy a nyíróegység felugorjon. 3) Tartsa a nyíróegységet a vízsugár alá olyan módon, hogy a víz belülről kifelé folyjon át a nyírófejeken. 4) A borotva ismételt használata előtt hagyja megszáradni a nyíróegységet SRR 3.7 C4...
 • Page 65: Alapos Tisztítás

  3) Forgassa el a nyíl irányába a nyilakkal jelzett reteszt, hogy a nyírófejek tartóját le lehessen emelni (lásd az ábrát). 4) Tisztítson meg minden alkatrészt folyó víz alatt és hagyja teljesen megszáradni. 5) Szerelje össze a nyíróegységet SRR 3.7 C4...
 • Page 66: Tárolás

  ... sérülés látható a nyírófejen,... – ... ki kell cserélni a nyírófejeket . A nyírófejeket szervizünktől rendelheti meg. Tárolás ■ Ha a készüléket nem használja, mindig helyezze fel a védőkupa- a nyíróegységre ■ Tartsa mindezt száraz, pormentes és száraz helyen. SRR 3.7 C4...
 • Page 67: Garancia

  A garancia ideje nem hosszabbodik meg a jótállással. Ez a cserélt és javított alkatrészekre is vonatkozik. Az esetlegesen már a vételkor meglévő károkat és hiányokat a kicsomagolás után azonnal, de leg- később 2 nappal a vásárlás napja után jelezni kell. A garanciaidő lejárta után esedékes javítások díjkötelesek. SRR 3.7 C4...
 • Page 68: Szerviz

  Semmi esetre se dobja a készüléket a háztartási hulladékba. A termékre a 2012/19/EU uniós irányelv vonatkozik. A készüléket kizárólag engedélyezett hulladékkezelő üzemben vagy a kommunális hulladékkezelő létesítményben ártalmatlanítsa. Vegye figyelembe a hatályos előírásokat. Ha bizonytalan, vegye fel a kapcsolatot a hulladékkezelővel. SRR 3.7 C4...
 • Page 69 Használjon erre a célra csillagcsavarhúzót. 4) Ha kivette a belső készülékházat: Törje le az átlátszó műanyag-burkolat oldalain lévő tartóelemeket. 5) Távolítson el mindent úgy, hogy hozzáférjen az akkumulátorhoz. 6) Emelje ki az akkumulátort. 7) Ártalmatlanítsa az akkumulátort környezetbarát módon. SRR 3.7 C4...
 • Page 70: Gyártja

  ártalmatlanításra kerülhessenek. Az elemeket és akkumulátorokat csak lemerült állapotban adja le. A csomagolás környezetbarát anyagokból áll, melyet a helyi hulladékhasznosítónál adhat le. Gyártja KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com SRR 3.7 C4...
 • Page 71 Odlaganje med odpadke ..... . . 86 Proizvajalec ........88 SRR 3.7 C4...
 • Page 72: Uvod

  Vsaka druga vrsta uporabe velja za nepredvideno in lahko privede do materialne škode ali celo do telesnih poškodb. Vsebina kompleta ▯ brivnik s strižno enoto ▯ omrežni adapter ▯ enota oblikovalnega brivnika ▯ zaščitni pokrov ▯ čopič ▯ polnilna postaja ▯ naročilnica ▯ navodila za uporabo SRR 3.7 C4...
 • Page 73: Opis Naprave

  (prikaz polnosti akum. baterije) simbol (polnjenje) simbol (zapora) vtičnica za polnjenje Slika B (zadnja razklopna stran): povezovalni vtič omrežni adapter čopič zaščitni pokrov polnilna postaja povezovalni vtič (polnilna postaja) vtičnica za polnjenje (polnilna postaja) SRR 3.7 C4...
 • Page 74: Tehnični Podatki

  Čas polnjenja: pribl. 60 minut Časa delovanja pri polni akum. bateriji: pribl. 60 minut Omrežni adapter (tipa PTB-050100EU) Vhodna napetost: 100–240 V∼ 50/60 Hz Izhodna napetost: Vhodni tok: 0,2 A Izhodni tok: 1000 mA Vrsta zaščite: IP 20 Razred zaščite: SRR 3.7 C4...
 • Page 75: Varnostna Obvestila

  če naprave dlje časa ne uporabljate,   — po vsaki uporabi.   — Pri tem vlecite neposredno za omrežni adapter in ne za kabel. Naprave in kabla z omrežnim adapterjem nikoli ► ne potopite v vodo ali kakšno drugo tekočino. SRR 3.7 C4...
 • Page 76 čez vroče površine. Izolacija kabla se lahko tako poškoduje. Vgradnja zaščitne naprave za okvarne tokove ► z nazivnim diferenčnim tokom do ne več kot 30 mA nudi še dodatno zaščito pred električ- nim udarom. Napravo naj vam vgradi izključno električar. SRR 3.7 C4...
 • Page 77 če so bili poučeni o varni uporabi naprave in so razumeli nevarnosti, ki izhajajo iz njene uporabe. Otroci se z napravo ne smejo igrati. ► Otroci brez nadzora ne smejo čistiti ali oprav- ► ljati uporabniškega vzdrževanja naprave. SRR 3.7 C4...
 • Page 78 ► originalne nadomestne dele. Samo pri teh delih je zagotovljeno, da bodo izpolnjene zahteve glede varnosti naprave. Priključite omrežni adapter samo na lahko ► dosegljivo vtičnico, da lahko v primeru motnje omrežni adapter hitro povlečete iz vtičnice. SRR 3.7 C4...
 • Page 79 Za delovanje ob priključitvi na električno omrežje ► uporabljajte samo priloženi omrežni adapter (tip PTB-050100EU). Omrežnega napajalnika ne prekrivajte, da ► preprečite nedovoljeno segrevanje. Omrežni adapter uporabljajte samo ► v notranjih prostorih. SRR 3.7 C4...
 • Page 80: Polnjenje Akumulatorske Baterije S Polnilno Postajo

  (glejte sliko). 3) Vtaknite omrežni adapter v vtičnico v skladu s podatki naprave. 4) Napravo postavite v polnilno postajo . Držalni lok polnilne postaje napravo drži. Polnjenje akumulatorske baterije prikazuje rdeče utripajoč simbol SRR 3.7 C4...
 • Page 81: Polnjenje Akumulatorske Baterije Brez Polnilne Postaje

  Kakor hitro je akumulatorska baterija napolnjena, rdeče utripajoč simbol ugasne in modri simbol prikaza polnosti akum. baterije zasveti. ■ Z napolnjeno akumulatorsko baterijo lahko napravo uporabljate do približno 60 minut brez priključitve na električno omrežje. ■ Ko je akumulatorska baterija skoraj prazna, utripa rdeči simbol SRR 3.7 C4...
 • Page 82: Brezžično Britje

  5) Strižne glave z ravnimi in krožečimi gibi pomikajte po koži. 6) Ko ste obdelali vsa mesta za britje, pritisnite tipko za vklop/ izklop . Naprava se zaustavi. Zaslon ugasne. 7) Po vsakem britju brivnik očistite s priloženim čopičem Za temeljito čiščenje preberite poglavje »Čiščenje in vzdrževanje«. SRR 3.7 C4...
 • Page 83: Britje Z Omrežnim Adapterjem

  Oblikovalni brivnik/brivnik za dolge dlake Za oblikovanje brade in zalizkov ali za britje obrvi uporabljajte enoto oblikovalnega brivnika 1) Če je nameščena, strižno enoto povlecite z brivnika. 2) Nataknite enoto oblikovalnega brivnika na pogonsko gred (glejte sliko). SRR 3.7 C4...
 • Page 84: Potovalno Varovalo

  , se za kratek čas pojavi simbol . Naprava se ne vklopi. ♦ Ko želite zaporo odpraviti, pridržite tipko za vklop/izklop pojavi se simbol in utripa približno 5 sekunde. Potem – zaslon ugasne in napravo je sedaj mogoče znova vklopiti. SRR 3.7 C4...
 • Page 85: Čiščenje In Vzdrževanje

  3) Uporabite čopič , da odstranite preostale dlačice. Enota oblikovalnega brivnika ■ Enoto oblikovalnega brivnika po vsakem britju očistite s čopičem ■ Naoljite brivnik za dolge dlake približno vsakih 6 mesecev s kapljico olja za šivalne stroje. SRR 3.7 C4...
 • Page 86: Čiščenje Pod Tekočo Vodo

  2) Pritisnite tipko za sprostitev , tako da se strižna enota odpne. 3) Držite strižno enoto pod curkom vode, tako da teče voda od znotraj navzven skozi strižne glave. 4) Strižno enoto pustite, da se pred ponovno uporabo brivnika posuši. SRR 3.7 C4...
 • Page 87: Temeljito Čiščenje

  3) S puščico označeno zaporo previdno obrnite v smeri puščice tako daleč, da lahko dvignete držalo strižnih glav (glejte sliko). 4) Očistite vse dele pod tekočo vodo in jih pustite, da se popolnoma posušijo. 5) Strižno enoto znova sestavite. SRR 3.7 C4...
 • Page 88: Shranjevanje

  ... je treba strižne glave zamenjati. Če želite strižne glave naročiti, se obrnite na servisno službo. Shranjevanje ■ Ko naprave ne uporabljate, vedno nataknite zaščitni pokrov na strižno enoto ■ Vse skupaj shranite na čistem in suhem mestu brez prahu. SRR 3.7 C4...
 • Page 89: Garancijski List

  10. Vsi potrebni podatki za uveljavljanje garancije se nahajajo na dveh ločenih dokumentih (garancijski list, račun). 11. Ta garancija proizvajalca ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu. Prodajalec: Lidl d.o.o.k.d., Pod lipami 1, SI-1218 Komenda SRR 3.7 C4...
 • Page 90: Servis

  2012/19/EU. Odpadno napravo oddajte pri podjetju, registriranem za odstranje- vanje odpadkov, ali pri svojem komunalnem podjetju za odstranje- vanje odpadkov. Upoštevajte trenutno veljavne predpise. V primeru dvoma se obrnite na najbližje podjetje za odstranjevanje odpadkov. SRR 3.7 C4...
 • Page 91 4) Ko ste notranje ohišje odstranili: odlomite držala prozornega plastičnega pokrova ob strani. 5) Sedaj odstranite vse potrebne dele, da dosežete baterijo. 6) Akumulatorsko baterijo s pomočjo učinka vzvoda odstranite. 7) Akumulatorsko baterijo odstranite na okolju prijazen način. SRR 3.7 C4...
 • Page 92: Proizvajalec

  Baterije/akumulatorje oddajajte samo prazne. Embalaža je iz okolju prijaznih materialov, ki jih lahko oddate na krajevnih zbirališčih odpadkov za recikliranje. Proizvajalec KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com SRR 3.7 C4...
 • Page 93 Dovozce ........110 SRR 3.7 C4...
 • Page 94: Úvod

  škod, nebo dokonce ke škodám na zdraví osob. Rozsah dodávky ▯ holicí strojek s holicí jednotkou ▯ síťový adaptér ▯ zastřihovací jednotka ▯ ochranný kryt ▯ štěteček ▯ nabíjecí stanice ▯ objednací list ▯ návod k obsluze SRR 3.7 C4...
 • Page 95: Popis Přístroje

  (indikace stavu nabití akumulátoru) symbol (nabíjení) symbol (zablokování) nabíjecí zdířka Obrázek B (zadní výklopná strana): spojovací konektor síťový adaptér štěteček ochranný kryt nabíjecí stanice spojovací konektor (nabíjecí stanice) nabíjecí zdířka (nabíjecí stanice) SRR 3.7 C4...
 • Page 96: Technické Údaje

  Doba použití s plně nabitým akumulátorem: cca 60 minut Síťový adaptér (Typ PTB-050100EU) Vstupní napětí: 100 - 240 V ∼ 50/60 Hz Výstupní napětí: Vstupní proud: 0,2 A Výstupní proud: 1000 mA Typ ochrany: IP 20 Třída ochrany: II / SRR 3.7 C4...
 • Page 97: Bezpečnostní Pokyny

    — po každém použití.   — Tahejte při tom přímo za síťový adaptér a ne za kabel. Přístroj ani kabel se síťovým adaptérem nikdy ► neponořujte do vody nebo jiných tekutin. SRR 3.7 C4...
 • Page 98 Mohla by se totiž poškodit izola- ce kabelu. Instalace proudového chrániče proti svodovému ► proudu s dimenzovaným vypínacím proudem nejvýše 30 mA poskytuje další ochranu před úrazem elektrickým proudem. Nechte tuto instalaci provést pouze odborným elektrikářem. SRR 3.7 C4...
 • Page 99 žívat tento přístroj, avšak pouze tehdy, pokud jsou pod dohledem nebo pokud byly poučeny o bezpečném používání přístroje, a pokud poro- zuměly z toho vyplývajícímu nebezpečí. Děti si nesmí s přístrojem hrát. ► Čištění a uživatelskou údržbu nesmí provádět ► děti bez dozoru. SRR 3.7 C4...
 • Page 100 ► nálními náhradními díly. Pouze u těchto součás- tí je zaručeno, že budou splněny bezpečnostní požadavky. Síťový adaptér zapojujte pouze do dobře do- ► stupné zásuvky, abyste síťový adaptér v přípa- dě poruchy mohli rychle vytáhnout ze zásuvky. SRR 3.7 C4...
 • Page 101 údajů na typovém štítku. Pro provoz v elektrické síti používejte pouze ► dodaný síťový adaptér (Typ PTB-050100EU). Síťový adaptér nezakrývejte, zamezíte tak ► nežádoucímu zahřátí. Používejte síťový adaptér pouze ve ► vnitřních prostorách. SRR 3.7 C4...
 • Page 102: Nabíjení Akumulátoru Pomocí Nabíjecí Stanice

  (viz obrázek). 3) Síťový adaptér zastrčte do vhodné zásuvky podle údajů o přístroji. 4) Postavte přístroj do nabíjecí stanice . Přístroj je přidržován přidržovacím třmenem nabíjecí stanice Nabíjení akumulátoru je indikováno symbolem , blikajícím červeně. SRR 3.7 C4...
 • Page 103: Nabíjení Akumulátoru Bez Nabíjecí Stanice

  Jakmile je akumulátor zcela nabitý, zhasne červeně blikající symbol a modrý symbol indikace stavu nabití akumulátoru se rozsvítí. ■ S plně nabitým akumulátorem můžete přístroj provozovat až cca 60 minut bez připojení k síti. ■ Je-li akumulátor téměř vybitý, bliká červený symbol SRR 3.7 C4...
 • Page 104: Holení Bez Kabelu

  5) Holicími hlavami přejíždějte pravidelnými krouživými pohyby po pokožce. 6) Jakmile jste oholili všechna místa, stiskněte vypínač Přístroj se zastaví. Zhasne displej. 7) Po každém holení vyčistěte holicí strojek pomocí dodaného štětečku K důkladnému vyčištění si přečtěte kapitolu „Čištění a údržba“. SRR 3.7 C4...
 • Page 105: Holení Se Síťovým Adaptérem

  Poté můžete používat holicí strojek. Zastřihovač/hlava pro stříhání dlouhých vousů Ke tvarování vousů, kotlet nebo holení obočí použijte zastřihovací jednotku 1) Pokud je nasazená, sejměte holicí jednotku z ruční části. 2) Nastrčte namísto ní zastřihovací jednotku na hnací hřídel (viz obrázek). SRR 3.7 C4...
 • Page 106: Zajištění Při Cestování

  , objeví se krátce symbol Přístroj se však nezapne. ♦ Chcete-li zablokování opět zrušit, stiskněte a podržte stisknutý vypínač objeví se symbol a začne blikat po dobu cca 5 sekund. – Poté displej zhasne a přístroj lze nyní opět zapnout. SRR 3.7 C4...
 • Page 107: Čištění A Údržba

  3) Použijte štěteček k odstranění zbylých částeček vousů. Zastřihovací jednotka ■ Po každém holení vyčistěte zastřihovací jednotku pomocí dodaného štětečku ■ Hlavu pro stříhání dlouhých vousů namažte každých cca 6 měsíců kapkou oleje na šicí stroje. SRR 3.7 C4...
 • Page 108: Čištění Pod Tekoucí Vodou

  2) Stiskněte uvolňovací tlačítko , aby vyskočila holicí jednotka 3) Podržte holicí jednotku pod proudem tekoucí vody tak, aby voda protékala zevnitř ven přes jednotlivé hlavy. 4) Nechte holicí jednotku vysušit, než holicí strojek znovu použijete. SRR 3.7 C4...
 • Page 109: Důkladné Vyčištění

  3) Opatrně otáčejte zablokováním označeným šipkami tak daleko ve směru šipek, dokud nelze nadzvednout držák holicích hlav (viz obrázek). 4) Všechny díly vyčistěte pod tekoucí vodou a nechte je zcela vyschnout. 5) Holicí jednotku znovu složte. SRR 3.7 C4...
 • Page 110: Uložení Přístroje

  ... musí se holicí hlavy vyměnit . Prosím, obraťte se na servis, pokud si chcete objednat holicí hlavy. Uložení přístroje ■ Pokud přístroj nepoužíváte, nasaďte ochrannou krytku holicí jednotku ■ Všechny součásti holicího strojku skladujte na čistém, bezprašném a suchém místě. SRR 3.7 C4...
 • Page 111: Záruka

  Záručním plněním se záruční doba neprodlužuje. To platí i pro vymě- něné a opravené součásti. Poškození nebo vady vyskytující se již při nákupu výrobku je nutné oznámit ihned po vybalení výrobku, avšak nejpozději do dvou dnů od data nákupu. Po uplynutí záruční doby podléhají veškeré opravy poplatkům. SRR 3.7 C4...
 • Page 112: Servis

  Přístroj v žádném případě nevyhazujte do běžného domovního odpadu. Tento výrobek podléhá evropské směrnici č. 2012/19/EU. Zlikvidujte přístroj prostřednictvím autorizované recyklační společ- nosti nebo vašeho komunálního sběrného dvora. Dodržujte aktuálně platné předpisy. V případě pochybností se informujte ve sběrném dvoře. SRR 3.7 C4...
 • Page 113 Pro tyto účely je nejlepší použít plochý šroubovák. 4) Jakmile jste vyjmuli vnitřní kryt: Odlomte držáky průsvitného plastového krytu na bocích. 5) Nyní odstraňte vše, dokud se nedostanete k baterii. 6) Vyjměte akumulátor. 7) Zlikvidujte akumulátor ekologicky. SRR 3.7 C4...
 • Page 114: Dovozce

  čtvrti nebo v obchodě. Tato povinnost slouží k tomu, aby mohly být baterie/akumulátory odevzdány k ekologické likvidaci. Baterie/akumulátory odevzdávejte pouze zcela vybité. Obal se skládá z ekologických materiálů, které lze v ko- munálních sběrných dvorech odevzdat k recyklaci. Dovozce KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com SRR 3.7 C4...
 • Page 115 Dovozca ........132 SRR 3.7 C4...
 • Page 116: Úvod

  škody alebo dokonca poškodenie zdravia. Rozsah dodávky ▯ holiaci strojček so zastrihávacou jednotkou ▯ sieťový adaptér ▯ holiaca hlava ▯ ochranný kryt ▯ štetec ▯ nabíjacia stanica ▯ objednávkový list ▯ návod na obsluhu SRR 3.7 C4...
 • Page 117: Popis Prístroja

  (indikátor stavu nabitia batérie) symbol (nabitie) symbol (uzamknutie) nabíjacia zásuvka Obrázok B (zadná vyklápacia strana): spojovací konektor sieťový adaptér štetec ochranný kryt nabíjacia stanica spojovací konektor (nabíjacia stanica) nabíjacia zásuvka (nabíjacia stanica) SRR 3.7 C4...
 • Page 118: Technické Údaje

  Doba nabíjania pri plne nabitom akumulátore: ca. 60 minút Sieťový adaptér (typ PTB-050100EU) Vstupné napätie: 100 - 240 V ∼ 50/60 Hz Výstupné napätie: Vstupný prúd: 0,2 A Výstupný prúd: 1000 mA Typ ochrany: IP 20 Trieda ochrany: II / SRR 3.7 C4...
 • Page 119: Bezpečnostné Upozornenia

    — ak prístroj nepoužívate dlhší čas,   — po každom použití.   — Ťahajte pritom priamo za sieťový adaptér, nie za kábel. Prístroj ani kábel so sieťovým adaptérom nepo- ► nárajte nikdy do vody alebo inej tekutiny. SRR 3.7 C4...
 • Page 120 ťahaný cez horúce povrchy. V opačnom prípade by sa mohla poškodiť izolácia kábla. Ďalšiu ochranu pred zasiahnutím elektrickým ► prúdom môže zabezpečiť montáž prúdového chrániča s prúdom nie vyšším než 30 mA. Túto montáž nechajte vykonať výlučne kvalifikovaným elektrikárom. SRR 3.7 C4...
 • Page 121 Deti sa nesmú hrať s prístrojom. ► Deti nesmú vykonávať čistenie ani používateľskú ► údržbu bez dohľadu. SRR 3.7 C4...
 • Page 122 Chybné diely musia byť nahradené len origi- ► nálnymi náhradnými dielmi. Len pri takýchto dieloch je zabezpečené, že budú splnené bezpečnostné požiadavky. Sieťový adaptér zapojte iba do dobre dosiah- ► nuteľnej zásuvky, aby sa v prípade poruchy mohol urýchlene vytiahnuť. SRR 3.7 C4...
 • Page 123 Používajte ho len v súlade s údajmi uvedenými na typovom štítku. Používajte len s priloženým sieťovým adapté- ► rom (Typ PTB-050100EU). Sieťový adaptér nezakrývajte, aby ste pre- ► dišli neprípustnému prehriatiu. Sieťový adaptér používajte len vo ► vnútorných priestoroch. SRR 3.7 C4...
 • Page 124: Nabitie Akumulátora Pomocou Nabíjacej Stanice

  (pozri obrázok). 3) Zastrčte sieťový adaptér do zásuvky hodiacej sa podľa zadania na prístroji. 4) Postavte prístroj do nabíjacej stanice . Prístroj je pridržiavaný pomocou pridržiavacieho strmienka nabíjacej stanice . Nabitie akumulátora je indikované červeno blikajúcim symbolom SRR 3.7 C4...
 • Page 125: Nabitie Akumulátora Bez Nabíjacej Stanice

  ■ S plne nabitým akumulátorom môžete prístroj používať až do ca. 60 minút bez zapojenia do elektrickej siete. ■ V prípade, že je akumulátor takmer prázdny, bliká červený symbol SRR 3.7 C4...
 • Page 126: Holenie Bez Kábla

  5) Strihacie hlavy veďte cez pokožku priamymi a krúživými pohybmi. 6) Keď ste oholili všetky miesta, stlačte tlačítko ZAP/VYP Prístroj sa zastaví. Displej zhasne. 7) Holiaci strojček vyčistite po každom holení s dodaným štetcom Na dôkladné čistenie si prečítajte kapitolu „Čistenie a ošetrovanie“. SRR 3.7 C4...
 • Page 127: Holenie So Sieťovým Adaptérom

  Aby ste dostali bradu do formy, vytvarovali kotlety alebo oholili obočie, použite zastrihávač dlhých fúzov 1) Ak je zastrihávacia jednotka nasadená na prístroji, tak ju odoberte z ručnej časti. 2) Holiacu hlavu nasaďte na hnací hriadeľ (pozri obrázok). SRR 3.7 C4...
 • Page 128: Cestovná Poistka

  , sa na chvíľu objaví symbol . Prístroj sa však nezapne. ♦ Ak chcete uzamknutie opäť zrušiť, stlačte a podržte stlačené ZAP/VYP symbol sa objaví a začne blikať ca. 5 sekundy. – Potom displej zhasne a prístroj sa dá opäť zapnúť. SRR 3.7 C4...
 • Page 129: Čistenie A Ošetrovanie

  čiastočky chĺpkov. 3) Použite štetec na odstránenie zostávajúcich čiastočiek chlpov. Holiaca hlava ■ Holiacu hlavu vyčisťte po každom holení s dodaným štetcom ■ Zastrihávač dlhých fúzov naolejujte ca. každých 6 mesiacov kvapkou oleja na šijacie stroje. SRR 3.7 C4...
 • Page 130: Čistenie Pod Tečúcou Vodou

  časti. 2) Stlačte uvoľňovacie tlačidlo tak, aby zastrihávacia jednotka odskočila. 3) Zastrihávaciu jednotku podržte pod prúdom vody tak, aby voda tiekla cez zastrihávacie hlavy zvnútra von. 4) Pred opätovným použitím strojčeka zastrihávaciu jednotku nechajte vyschnúť. SRR 3.7 C4...
 • Page 131: Dôkladné Čistenie

  3) Otočte opatrne šípkami označené zaistenie v smere šípky, až sa dá držiak zastrihávacích hláv odobrať (pozri obrázok). 4) Všetky diely vyčistite pod tečúcou vodou a nechajte ich úplne vyschnúť. 5) Zastriohávaciu jednotku znova zmontujte. SRR 3.7 C4...
 • Page 132: Uloženie

  ... sa zastrihávacie hlavy musia vymeniť. Prosím obráťte sa na servis, ak chcete objednať zastrihávacie hlavy. Uloženie ■ Keď prístroje nepoužívate, nastrčte ochranný kryt na zastrihá- vaciu jednotku ■ Všetko skladujte na čistom, bezprašnom a suchom mieste. SRR 3.7 C4...
 • Page 133: Záruka

  Záručné plnenie nepredlžuje záručnú dobu. To platí aj pre vymenené a opravené diely. Prípadné chyby a nedostatky zistené už pri zakú- pení musíte nahlásiť ihneď po vybalení, najneskôr však do dvoch dní od dátumu zakúpenia. Po uplynutí záručnej lehoty sú prípadne vykonané opravy za poplatok. SRR 3.7 C4...
 • Page 134: Servis

  Na tento výrobok sa vzťahuje európska smernica č. 2012/19/EU. Prístroj zlikvidujte v autorizovanej prevádzke na zneškodňovanie odpadu alebo v miestnom zbernom dvore na zneškodňovanie odpadov. Dodržiavajte pritom aktuálne platné predpisy. V prípade pochybností kontaktujte miestny zberný dvor. SRR 3.7 C4...
 • Page 135 Použite plochý skrutkovač. 4) Keď ste vybrali vnútorné teleso: Odlomte pridrženia priesvitného plastového krytu na bokoch. 5) Odstráňte teraz všetko, až dokiaš sa nedostanete na batériu. 6) Vyberte akumulátor. 7) Zlikvidujte akumulátor ekologicky. SRR 3.7 C4...
 • Page 136: Dovozca

  štvrti, alebo v príslušnej predajni. Táto povinnosť má prispieť k ekologickej likvidácii batérií a akumulátorov. Batérie a akumulátory odovzdajte len vo vybitom stave. Obal sa skladá z ekologických materiálov, ktoré môžete zneškodniť v miestnych zberniach odpadov. Dovozca KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com SRR 3.7 C4...
 • Page 137 Entsorgung ........152 Importeur ........154 SRR 3.7 C4...
 • Page 138: Einleitung

  Nutzen Sie es nicht gewerblich. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden oder sogar zu Personenschäden führen. Lieferumfang ▯ Rasierer mit Schereinheit ▯ Netzadapter ▯ Trimmereinheit ▯ Schutzkappe ▯ Pinsel ▯ Ladestation ▯ Bestellkarte ▯ Bedienungsanleitung SRR 3.7 C4...
 • Page 139: Gerätebeschreibung

  Service. Gerätebeschreibung Abbildung A (vordere Ausklappseite): Antriebswelle Schereinheit Entriegelungstaste Schutzkragen Ein-/Aus-Taste Trimmereinheit Langhaarschneider Symbol (Akku-Ladestandsanzeige) Symbol (Laden) Symbol (Sperrung) Ladebuchse Abbildung B (hintere Ausklappseite): Verbindungsstecker Netzadapter Pinsel Schutzkappe Ladestation Verbindungsstecker (Ladestation) Ladebuchse (Ladestation) SRR 3.7 C4...
 • Page 140: Technische Daten

  Laufzeit bei voll geladenem Akku: ca. 60 Minuten Schutzart: IPX 4 Netzadapter (Typ PTB-050100EU) Eingangsspannung: 100 - 240 V ∼ 50/60 Hz Ausgangsspannung: 5 V Eingangsstrom: 0,2 A Ausgangsstrom: 1000 mA Schutzart: IP 20 Schutzklasse: II / SRR 3.7 C4...
 • Page 141: Sicherheitshinweise

  Sie das Gerät längere Zeit nicht   — benutzen, nach jedem Gebrauch.   — Ziehen Sie dabei am Netzadapter direkt und nicht am Kabel. Tauchen Sie das Gerät sowie das Kabel mit ► Netzadapter niemals in Wasser oder eine andere Flüssigkeit. SRR 3.7 C4...
 • Page 142 Flächen gezogen wird. Es könnte sonst die Isolierung des Kabels beschädigt werden. Der Einbau einer Fehlerstromschutzeinrichtung ► mit einem Bemessungsauslösestrom von nicht mehr als 30 mA bietet weiteren Schutz vor einem elektrischen Schlag. Lassen Sie den Ein- bau ausschließlich von einer Elektro-Fachkraft durchführen. SRR 3.7 C4...
 • Page 143 Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. ► Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht ► von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden. SRR 3.7 C4...
 • Page 144 Ersatzteile ausgetauscht werden. Nur bei diesen Teilen ist gewährleistet, dass sie die Sicherheitsanforderungen erfüllen werden. Schließen Sie den Netzadapter nur an eine gut ► erreichbare Steckdose an, damit im Störungs- fall der Netzadapter schnell aus der Steckdose gezogen werden kann. SRR 3.7 C4...
 • Page 145 Angaben auf dem Typenschild. Verwenden Sie für den Netzbetrieb nur ► den mitgelieferten Netzadapter (Typ PTB- 050100EU). Decken Sie den Netzadapter nicht ab, um ► eine unzulässige Erwärmung zu vermeiden. Verwenden Sie den Netzadapter nur ► in Innenräumen. SRR 3.7 C4...
 • Page 146: Aufladen Des Akkus Mit Ladestation

  3) Stecken Sie den Netzadapter in eine zu den Gerätevorga- ben passende Steckdose. 4) Stellen Sie das Gerät in die Ladestation . Das Gerät wird von dem Haltebügel der Ladestation gehalten. Die Akkuladung wird durch das rot blinkende Symbol angezeigt. SRR 3.7 C4...
 • Page 147: Aufladen Des Akkus Ohne Ladestation

  Symbol der Akku-Ladestandsan- zeige leuchtet auf. ■ Mit voll geladenem Akku können Sie das Gerät bis zu ca. 60 Minuten ohne Anschluss an das Stromnetz betreiben. ■ Ist der Akku fast leer, blinkt das rote Symbol SRR 3.7 C4...
 • Page 148: Kabelloses Rasieren

  6) Wenn Sie alle zu rasierenden Stellen behandelt haben, drücken Sie die Ein-/Aus-Taste . Das Gerät stoppt und das Display erlischt. 7) Reinigen Sie den Rasierer nach jeder Rasur mit dem mitgeliefer- ten Pinsel Für eine gründliche Reinigung lesen Sie das Kapitel „Reinigung und Pflege“. SRR 3.7 C4...
 • Page 149: Rasieren Mit Netzadapter

  Um einen Bart in Form zu bringen, Koteletten zu formen oder Augen- brauen zu rasieren, benutzen Sie die Trimmereinheit 1) Ziehen Sie die Schereinheit , falls aufgesetzt, vom Handgerät ab. 2) Stecken Sie die Trimmereinheit auf die Antriebswelle (siehe Abbildung). SRR 3.7 C4...
 • Page 150: Reisesicherung

  Wenn Sie die Sperrung wieder aufheben wollen, drücken und halten Sie die Ein-/Aus-Taste das Symbol erscheint und fängt für ca. 5 Sekunden an – zu blinken. Danach erlischt das Display und das Gerät lässt sich nun wieder einschalten. SRR 3.7 C4...
 • Page 151: Reinigung Und Pflege

  Fläche aus bzw. blasen Sie die Haarteilchen ab. 3) Benutzen Sie den Pinsel , um verbliebene Haarteilchen zu entfernen. Trimmeinheit ■ Reinigen Sie die Trimmeinheit nach jeder Rasur mit dem Pinsel ■ Ölen Sie die Langhaarschneider ca. alle 6 Monate mit einem Tropfen Nähmaschinenöl. SRR 3.7 C4...
 • Page 152: Reinigung Unter Fließendem Wasser

  Das Handteil des Rasierers ist nur gegen Spritzwasser geschützt und kann irreparabel beschädigt werden, wenn es unter fl ießendes Wasser gehalten wird. 4) Lassen Sie die Schereinheit trocknen, bevor Sie den Rasierer wieder benutzen. SRR 3.7 C4...
 • Page 153: Gründliche Reinigung

  3) Drehen Sie vorsichtig die mit Pfeilen markierte Verriegelung soweit in Pfeilrichtung, bis sich die Halterung der Scherköpfe abheben lässt (siehe Abbildung). 4) Reinigen Sie alle Teile unter fließendem Wasser und lassen Sie sie vollständig trocknen. 5) Bauen Sie die Schereinheit wieder zusammen. SRR 3.7 C4...
 • Page 154: Aufbewahrung

  Bitte wenden Sie sich an den Service, wenn Sie Scherköpfe bestellen wollen. Aufbewahrung ■ Stecken Sie immer die Schutzkappe auf die Schereinheit wenn Sie das Gerät nicht benutzen. ■ Lagern Sie alles an einem sauberen, staubfreien und trockenen Ort. SRR 3.7 C4...
 • Page 155: Garantie

  Dies gilt auch für ersetzte und reparierte Teile. Eventuell schon beim Kauf vorhandene Schäden und Mängel müssen sofort nach dem Auspacken gemeldet werden, spätestens aber zwei Tage nach Kaufdatum. Nach Ablauf der Garantiezeit anfallende Reparaturen sind kostenpflichtig. SRR 3.7 C4...
 • Page 156: Service

  Hausmüll. Dieses Produkt unterliegt der europäischen Richtlinie 2012/19/EU. Entsorgen Sie das Gerät über einen zugelassenen Entsorgungsbe- trieb oder über Ihre kommunale Entsorgungseinrichtung. Beachten Sie die aktuell geltenden Vorschriften. Setzen Sie sich im Zweifelsfall mit Ihrer Entsorgungseinrichtung in Verbindung. SRR 3.7 C4...
 • Page 157 4) Wenn Sie das Innengehäuse herausgenommen haben: Brechen Sie die Halterungen der durchsichtigen Plastikabdeckung an den Seiten ab. 5) Entfernen Sie jetzt soweit alles, bis Sie an die Batterie gelangen. 6) Hebeln Sie den Akku heraus. 7) Entsorgen Sie den Akku umweltgerecht. SRR 3.7 C4...
 • Page 158: Importeur

  Batterien/Akkus einer umweltschonenden Entsorgung zugeführt werden können. Geben Sie Batterien/Akkus nur im entladenen Zustand zurück. Die Verpackung besteht aus umweltfreundlichen Materialien, die Sie über die örtlichen Recyclingstellen entsorgen können. Importeur KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com SRR 3.7 C4...
 • Page 159 KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM DEUTSCHLAND / GERMANY www.kompernass.com Last Information Update · Stan informacji · Információk állása Stanje informacij · Stav informací · Stav informácií · Stand der Informationen: 06 / 2015 · Ident.-No.: SRR3.7C4-062015-3 IAN 115785...

This manual is also suitable for:

115785