Silvercrest SRR 3.7 A1 Operating Instructions Manual

Rotary shaver
Table of Contents

Advertisement

Available languages
 • EN

Available languages

 • ENGLISH, page 1
ROTARY SHAVER SRR 3.7 A1
ROTARY SHAVER
Operating instructions
ROTATIONSRAKAPPARAT
Bruksanvisning
RASOIR À TÊTES ROTATIVES
Mode d'emploi
ROTATIONSRASIERER
Bedienungsanleitung
IAN 102881
PARRANAJOKONE
Käyttöohje
ROTATIONSSHAVER
Betjeningsvejledning
ROTEREND SCHEERAPPARAAT
Gebruiksaanwijzing

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Silvercrest SRR 3.7 A1

 • Page 1 ROTARY SHAVER SRR 3.7 A1 ROTARY SHAVER PARRANAJOKONE Operating instructions Käyttöohje ROTATIONSRAKAPPARAT ROTATIONSSHAVER Bruksanvisning Betjeningsvejledning RASOIR À TÊTES ROTATIVES ROTEREND SCHEERAPPARAAT Mode d'emploi Gebruiksaanwijzing ROTATIONSRASIERER Bedienungsanleitung IAN 102881...
 • Page 2 Before reading, unfold the page containing the illustrations and familiarise yourself with all functions of the device. Käännä ennen lukemista kuvallinen sivu esiin ja tutustu seuraavaksi laitteen kaikkiin toimintoihin. Vik ut bildsidan och ha den till hands när du läser igenom anvisningarna och gör dig bekant med apparatens / maskinens funktioner.
 • Page 5: Table Of Contents

  Importer ........19 SRR 3.7 A1...
 • Page 6: Introduction

  All other uses are deemed to be improper and may result in property damage or even in personal injury. Package contents ♦ Shaver with shaver unit ♦ Power adapter ♦ Trimmer unit ♦ Protective cap ♦ Brush ♦ Case ♦ Order card ♦ Operating instructions SRR 3.7 A1...
 • Page 7: Description Of The Appliance

  Release button Protective collar On/off button Narrow long-hair trimmer Trimmer unit Broad long-hair trimmer symbol (lock) symbol (charge) Battery charge level indicator Charging socket Figure B (rear fold-out page): Connection plug Mains adapter Brush Protective cap Case SRR 3.7 A1...
 • Page 8: Technical Data

  90 minutes Operating time with fully charged battery: approx. 60 minutes Protection rating: IPX 4 Power adapter (type PTB-050100EU) Input voltage: 100 - 240 V ∼ 50/60 Hz Output voltage: Output power: 1000 mA Protection class: II / SRR 3.7 A1...
 • Page 9: Safety Guidelines

  — for long periods, after every use. — Pull the mains power adapter itself and not the cable. Never submerge the appliance or the cable ► with mains adapter in water or other liquids. SRR 3.7 A1...
 • Page 10 The installation of a residual current circuit breaker ► with a rated tripping current of no more than 30 mA off ers further protection from electric shocks. Have the installation carried out only by a qualifi ed electrician. SRR 3.7 A1...
 • Page 11 Children must not use the appliance as a play- ► thing. Cleaning and user maintenance tasks may not ► be carried out by children unless they are super- vised. SRR 3.7 A1...
 • Page 12 Only plug the mains adapter into an easily ► reachable power socket so that you can pull the mains adapter out of the power socket quickly in an emergency. SRR 3.7 A1...
 • Page 13: Charging The Batteries

  2) Plug the mains adapter r into a mains socket that complies with the appliance specifi cations. The battery charge level is shown in percent (%) on the display (battery charge level indicator q). The symbol 0 appears on the display. SRR 3.7 A1...
 • Page 14: Cordless Shaving

  5) Move the shaving heads with straight and circular motions over the skin. 6) When you have covered all the areas that you want to shave, press the on/off button 5. The appliance stops. After approx. 3 seconds, the display will switch off . SRR 3.7 A1...
 • Page 15: Shaving Using The Mains Adapter

  1) Pull the shaver unit 2 off the handset (if attached). 2) Attach the trimmer unit 7 to the drive shaft 1. Depending on whether you want to use the broad 8 or narrow long hair trimmer 6, change the direction of attachment. SRR 3.7 A1...
 • Page 16: Travel Lock

  The appliance will, however, not switch on. If you want to release the lock, press and hold the on/off button 5: ■ symbol 9 appears and starts to fl ash. – The appliance can now be switched on. SRR 3.7 A1...
 • Page 17: Cleaning And Care

  3) Use the brush t to remove any remaining hair cuttings. Trimmer unit Clean the trimmer unit after every use with the supplied brush t. ■ Oil the long hair trimmers 6/8 around every 6 months with a ■ drop of sewing machine oil. SRR 3.7 A1...
 • Page 18: Cleaning Under Running Water

  Ensure that only the shaver unit 2 is under the stream of water! The shaver handset is only protected against water splashes and can be irreparably damaged if it is held under running water. 3) Allow the shaver unit 2 to dry before you use the shaver again. SRR 3.7 A1...
 • Page 19: Thorough Cleaning

  3) Carefully turn the catch marked with arrows in the direction of the arrows until the mounting of the shaving heads can be lifted of (see fi gure). 4) Clean all parts under running water and then allow them to dry fully. SRR 3.7 A1...
 • Page 20: Storage

  Always replace the protective cap z on the shaver unit 2 when ■ you are not using the appliance. ■ Store the cleaned and dried appliance and its accessories in the supplied case u. ■ Store everything in a clean, dust-free and dry place. SRR 3.7 A1...
 • Page 21: Warranty And Service

  Service Great Britain Tel.: 0871 5000 720 (£ 0.10/Min.) E-Mail: kompernass@lidl.co.uk IAN 102881 Service Ireland Tel.: 1890 930 034 (0,08 EUR/Min., (peak)) (0,06 EUR/Min., (off peak)) E-Mail: kompernass@lidl.ie IAN 102881 Hotline availability: Monday to Friday 08:00 - 20:00 (CET) SRR 3.7 A1...
 • Page 22: Disposal

  fl at-blade screwdriver to do this. 4) Once you have removed the inner housing: Break the brackets on the transparent plastic cover on the sides. Press the lower lock slightly inwards so that the clear plastic cover can be folded upwards. SRR 3.7 A1...
 • Page 23: Importer

  Only dispose of batteries when they are fully discharged. The packaging is made of environmentally friendly materials which you can dispose of at your local recycling centre. Importer KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com SRR 3.7 A1...
 • Page 24 SRR 3.7 A1...
 • Page 25 Hävittäminen ....... . . 38 Maahantuoja ....... . . 39 SRR 3.7 A1...
 • Page 26: Johdanto

  Tämä laite on tarkoitettu ainoastaan yksityiskäyttöön. Älä käytä sitä ammattitarkoituksessa. Muunlainen käyttö on määräystenvastaista ja voi aiheuttaa esine- tai jopa henkilövahinkoja. Toimitussisältö ♦ Parranajokone, jossa ajopää ♦ Verkkoadapteri ♦ Trimmeriyksikkö ♦ Suojus ♦ Suti ♦ Laukku ♦ Tilauskortti ♦ Käyttöohje SRR 3.7 A1...
 • Page 27: Laitteen Kuvaus

  Käänny tarvittaessa huollon puoleen. Laitteen kuvaus Kuva A (etummainen kääntösivu): Käyttöakseli Ajopääyksikkö Vapautuspainike Suojarengas Käynnistyspainike Kapea trimmeri Trimmeriyksikkö Leveä trimmeri Symboli (Lukitus) Symboli (Lataus) Lataustilan näyttö Latausliitäntä Kuva B (takimmainen kääntösivu): Liitäntäpistoke Verkkoadapteri Suti Suojus Laukku SRR 3.7 A1...
 • Page 28: Tekniset Tiedot

  5°C ... 35°C Suojaluokka: III/ Latausaika: n. 90 minuuttia Käyttöaika täyteen ladatulla akulla: n. 60 minuuttia Kotelointiluokitus: IPX 4 Verkkoadapteri (Tyyppi PTB-050100EU) Tulojännite: 100 - 240 V ∼ 50/60 Hz Lähtöjännite: Lähtövirta: 1000 mA Suojaluokka: II / SRR 3.7 A1...
 • Page 29: Turvallisuusohjeet

  — ennen laitteen puhdistamista, — jos laite on pidemmän aikaa käyttämättä, — jokaisen käytön jälkeen. — Irrota laite sähköverkosta vetämällä verkko- adapterista, älä johdosta. Älä koskaan upota laitetta, sen virtajohtoa äläkä ► verkkoadapteria veteen tai muihin nesteisiin. SRR 3.7 A1...
 • Page 30 Varmista, ettei johto jää kaapin ovien väliin, tai ► ettei sitä vedetä kuumien pintojen yli. Muuten johdon eristys saattaa vahingoittua. Lisäturvaa sähköiskua vastaan saadaan asenta- ► malla vikavirtasuojalaitejonka laukaisuvirta on korkeintaan 30 mA. Anna asennus ainoastaan sähköalan ammattilaisen tehtäväksi. SRR 3.7 A1...
 • Page 31 Lapset eivät saa leikkiä laitteella. ► Lapset eivät saa suorittaa puhdistusta ja käyttä- ► jähuoltoa ilman valvontaa. SRR 3.7 A1...
 • Page 32 On olemassa loukkaantumisvaara! Laitteen vialliset osat saa vaihtaa vain alkupe- ► räisvaraosiin. Voimme taata turvallisuusvaati- musten täyttymisen vain näiden osien kohdalla. Liitä verkkoadapteri ainoastaan helppopääsyi- ► seen pistorasiaan, jotta voit häiriön sattuessa irrottaa sen nopeasti pistorasiasta. SRR 3.7 A1...
 • Page 33: Akkujen Lataaminen

  Tarkista oikeanapaisuus: Latausliitännässä w olevien tappien on osuttava liitäntäpistokkeen e uriin. Muuten liitäntäpistoke e ei asetu liitäntään. 2) Työnnä verkkoadapteri r laitteen määräysten mukaiseen pistorasiaan: Akun lataustila näkyy näytössä prosentteina (%) (Lataustilan näyttö q). Näyttöön ilmestyy symboli SRR 3.7 A1...
 • Page 34: Parranajokoneen Langaton Käyttö

  Saat parasta jälkeä, kun iho on kuiva. ► Ihon tottuminen parranajokoneeseen voi kestää 2–3 viikkoa. 5) Liikuta ajopääyksikköä iholla suoraan ja pyörivin liikkein. 6) Kun olet ajanut kaikki ajettavat kohdat, paina käynnistyspainiketta 5. Laite pysähtyy. Näyttö sammuu n. 3 sekunnin jälkeen. SRR 3.7 A1...
 • Page 35: Parranajo Verkkoadapterilla

  Parran tai pulisonkien muotoiluun tai kulmakarvojen leikkaamiseen tarvitset trimmerin 7. 1) Irrota ajopääyksikkö 2, jos se on käytössä, kädessä pidettävästä osasta. 2) Aseta trimmeriyksikkö 7 käyttöakselille 1. Vaihda asetussuuntaa sen mukaan, haluatko käyttää leveää 8 vai kapeaa trimmeriä 6: SRR 3.7 A1...
 • Page 36: Kuljetusvarmistus

  Kun painat nyt käynnistyskytkintä 5, näyttöön ilmestyy symboli 9 ja lataustilan näyttö q. Laite ei kuitenkaan käynnisty. ■ Kun haluat jälleen vapauttaa lukituksen, paina ja pidä käynnistys- painiketta 5 painettuna: 9 ilmestyy näyttöön ja alkaa vilkkua. symboli – Voit nyt käynnistää laitteen. SRR 3.7 A1...
 • Page 37: Puhdistus Ja Hoito

  2) Kopauta ajopääyksikköä 2 varovasti tasaiselle tasolle ja puhalla partakarvat pois. 3) Käytä sutia t jäljelle jääneiden partakarvojen poistamiseen. Trimmeri Puhdista trimmeri jokaisen parranajon jälkeen sudilla t. ■ Öljyä trimmeri 6/8 n. 6 kuukauden välein pisaralla ompeluko- ■ neöljyä. SRR 3.7 A1...
 • Page 38: Puhdistaminen Juoksevan Veden Alla

  Varmista, että vain ajopääyksikkö 2 on juoksevan veden alla! Parranajokoneen kädessä pidettävä osa on vain roiskevesitiivis ja voi vaurioitua korjauskelvottomaksi, jos sitä pidetään juoksevan veden alla. 3) Anna ajopääyksikön 2 kuivua, ennen kuin käytät parranajoko- netta uudelleen. SRR 3.7 A1...
 • Page 39: Perusteellinen Puhdistus

  2) Vedä ajopääyksikköä 2 hieman niin, että saat vedettyä sen yläkautta pois. 3) Pyöritä varovasti nuolin merkittyä lukitusta niin pitkälle nuolen suuntaan, että voit irrottaa ajopäiden pidikkeen (ks. kuva). 4) Puhdista kaikki osat juoksevan veden alla ja anna niiden kuivua täysin. SRR 3.7 A1...
 • Page 40: Säilytys

  Älä koskaan säilytä parranajokonetta laukussa u, kun laite latautuu! Ylikuumenemisvaara! Aseta suojus z ajopääyksikköön 2, kun et käytä laitetta. ■ ■ Säilytä puhdistettu ja kuiva laite ja varaosat mukana tulevassa laukussa u. ■ Säilytä laite puhtaassa, pölyttömässä ja kuivassa paikassa. SRR 3.7 A1...
 • Page 41: Takuu Ja Huolto

  Takuuajan päättymisen jälkeen suoritettavat korjaukset ovat maksullisia. Huolto Suomi Tel.: 010309 3582 E-Mail: kompernass@lidl.fi IAN 102881 Palvelupuhelin: Maanantaista perjantaihin klo 8:00–20:00 (CET) SRR 3.7 A1...
 • Page 42: Hävittäminen

  4) Kun olet irrottanut sisäkotelon: Katkaise läpinäkyvän muovisuojan pidikkeet sivuilta. Paina alim- maista lukitusta hieman sisäänpäin niin, että voit avata läpinäkyvän muovisuojan. 5) Nosta piirilevyä hieman niin, että pääset ruuvitaltalla akun alle. 6) Nosta akku pois paikoiltaan. 7) Hävitä akku ympäristöystävällisesti. SRR 3.7 A1...
 • Page 43: Maahantuoja

  Näin varmistetaan, että paristot/akut hävitetään ympäristöystävällisellä tavalla. Palauta akut/paristot kierrä- tyspisteeseen aina tyhjinä. Pakkaus on valmistettu ympäristöystävällisistä materiaaleis- ta, jotka voidaan toimittaa paikallisiin kierrätyspisteisiin. Maahantuoja KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com SRR 3.7 A1...
 • Page 44 SRR 3.7 A1...
 • Page 45 Importör ........59 SRR 3.7 A1...
 • Page 46: Inledning

  All annan form av användning strider mot föreskrifterna och kan leda till sak- och i värsta fall personskador. Leveransens innehåll ♦ Rakapparat med rakenhet ♦ Strömadapter ♦ Trimmerenhet ♦ Skyddshätta ♦ Pensel ♦ Väska ♦ Beställningskort ♦ Bruksanvisning SRR 3.7 A1...
 • Page 47: Beskrivning

  Bild A (främre uppfällbar sida): Drivaxel Rakenhet Öppna-knapp Skyddskrage På/Av-knapp Smal sax för långt hår Trimmerenhet Bred sax för långt hår Symbol (spärr) Symbol (ladda) Laddningsnivåindikator Laddningsuttag Bild B (bakre uppfällbar sida): Anslutningskontakt Strömadapter Pensel Skyddshätta Väska SRR 3.7 A1...
 • Page 48: Tekniska Data

  Omgivningstemperatur: 5°C till 35°C Skyddsklass: III/ Laddningstid: ca 90 minuter Drifttid med fullt uppladdat batteri: ca 60 minuter Skyddstyp: IPX 4 Strömadapter (typ PTB-050100EU) Ingångsspänning: 100 - 240 V ∼ 50/60 Hz Utgångsspänning: Utgångsström: 1000 mA Skyddsklass: II / SRR 3.7 A1...
 • Page 49: Säkerhetsanvisningar

  — när du inte ska använda produkten på länge — efter varje användning. — Fatta då alltid tag i själva strömadaptern, dra inte i kabeln. Doppa aldrig ner produkten eller strömadaptern ► i vatten eller andra vätskor. SRR 3.7 A1...
 • Page 50 Akta så att kabeln inte kläms fast i skåpdörrar ► eller ligger över heta ytor. Då kan kabelns isolering skadas. En jordfelsbrytare med en nominell utlösnings- ► ström på högst 30 mA ger ytterligare skydd mot elchocker. Låt endast en elektriker installera skyddet. SRR 3.7 A1...
 • Page 51 Barn får inte leka med produkten. ► Rengöring och allmän service får bara göras ► av barn om någon vuxen håller uppsikt. SRR 3.7 A1...
 • Page 52 Defekta delar får endast bytas ut mot reserv- ► delar i original. Det är endast originaldelarna som uppfyller säkerhetskraven. Anslut bara strömadaptern till ett lättåtkomligt ► eluttag så att det går snabbt att dra ut den vid störningar. SRR 3.7 A1...
 • Page 53: Ladda Upp Batterierna

  Annars går det inte att sticka in anslutningskontakten e 2) Sätt strömadaptern r i ett uttag som överensstämmer med produktens specifi kationer: Batteriets laddningsnivå visas i procent (%) på displayen (ladd- ningsnivåindikatorn q). Symbolen 0 kommer upp på displayen. SRR 3.7 A1...
 • Page 54: Sladdlös Rakning

  Det kan ta upp till 2 - 3 veckor innan huden vant sig vid det här sättet att raka. 5) För skärhuvudena rakt och i cirklar över huden. 6) Tryck på På/Av-knappen 5 när du rakat dig färdigt. Produkten stannar. Efter ca 3 sekunder slocknar displayen. SRR 3.7 A1...
 • Page 55: Raka Med Strömadaptern

  1) Dra loss rakenheten 2 om den sitter på handenheten. 2) Sätt trimmerenheten 7 på drivaxeln 1. Den sätts på från olika håll, beroende på om du vill arbeta med den breda 8 eller den smala saxen 6: SRR 3.7 A1...
 • Page 56: Knapplås

  Om du sedan trycker på På/Av-knappen 5 visas symbolen och laddningsnivåindikatorn q. Produkten kopplas inte på. För att ta bort knapplåset håller du På/Av-knappen 5 inne igen: ■ 9 kommer upp och börjar blinka. Symbolen – Sedan kan produkten kopplas på igen. SRR 3.7 A1...
 • Page 57: Rengöring Och Skötsel

  3) Använd penseln t för att ta bort kvarvarande hår. Trimmerenhet Rengör trimmerenheten med penseln t efter varje användning. ■ Smörj saxarna för långt hår 6/8 med några droppar syma- ■ skinsolja ungefär var sjätte månad. SRR 3.7 A1...
 • Page 58: Rengöra Under Rinnande Vatten

  AKTA! RISK FÖR MATERIALSKADOR! Bara själva rakenheten 2 får sköljas under vattnet! Rakapparatens handenhet är bara stänkvattenskyddad och kan totalförstöras om den hålls under rinnande vatten. 3) Låt rakenheten 2 torka innan du använder rakapparaten igen. SRR 3.7 A1...
 • Page 59: Grundlig Rengöring

  2) Dra lite i rakenheten 2 så att det går att dra av den uppåt. 3) Vrid försiktigt låsanordningarna i pilarnas riktning tills det går att lyfta av hållaren till skärhuvudena (se bilden). 4) Rengör alla delar under rinnande vatten och låt dem bli helt torra. SRR 3.7 A1...
 • Page 60: Förvaring

  Sätt alltid på skyddshättan z på rakenheten 2 när du inte ska ■ använda produkten. ■ Förvara den rena, torra produkten och tillbehören i medföljande väska u. ■ Förvara alla delar på ett rent, dammfritt och torrt ställe. SRR 3.7 A1...
 • Page 61: Garanti Och Service

  är slut måste man själv betala för eventuella reparationer. Service Sverige Tel.: 0770 930739 E-Mail: kompernass@lidl.se IAN 102881 Service Suomi Tel.: 010309 3582 E-Mail: kompernass@lidl.fi IAN 102881 Tillgänglighet Hotline: Måndag till fredag kl. 08.00 – 20.00 (CET) SRR 3.7 A1...
 • Page 62: Kassering

  Tryck in den undre arreteringen lite så att den genomskinliga plastkåpan kan fällas ut. 5) Lyft upp kretskortet en aning så att det går att sticka in skruvmejseln under batteriet. 6) Lyft ut batteriet. 7) Kassera batteriet på ett miljövänligt sätt. SRR 3.7 A1...
 • Page 63: Importör

  Lämna bara in urladdade batterier för återvinning/destruktion. Förpackningen består av miljövänligt material som kan lämnas in till den lokala återvinningen. Importör KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com SRR 3.7 A1...
 • Page 64 SRR 3.7 A1...
 • Page 65 Importør ........79 SRR 3.7 A1...
 • Page 66: Indledning

  Det må ikke anvendes i erhvervsmæssig sammenhæng. Enhver anden anvendelse regnes som ikke-forskriftsmæssig og kan føre til materielle og/eller personskader. Pakkens indhold ♦ Barbermaskine med skæreenhed ♦ Netadapter ♦ Trimmerenhed ♦ Beskyttelseskappe ♦ Børste ♦ Etui ♦ Bestillingskort ♦ Betjeningsvejledning SRR 3.7 A1...
 • Page 67: Beskrivelse Af Produktet

  Henvend dig til service ved behov. Beskrivelse af produktet Figur A (forreste fold-ud-side): Drivaksel Skæreenhed Oplukningsknap Beskyttelseskrave Tænd-/sluk-knap Smal langhårstrimmer Trimmerenhed Bred langhårstrimmer Symbol (låsning) Symbol (oplader) Indikator for opladningstilstand Ladestik Figur B (bageste fold-ud-side): Tilslutningsstik Netadapter Børste Beskyttelseskappe Etui SRR 3.7 A1...
 • Page 68: Tekniske Data

  Omgivelsestemperatur: 5°C til 35°C Beskyttelsesklasse: III/ Opladningstid: ca. 90 minutter Driftstid ved fuldt opladet batteri: ca. 60 minutter Kapslingsklasse: IPX 4 Netadapter (type PTB-050100EU) Indgangsspænding: 100 - 240 V ∼ 50/60 Hz Udgangsspænding: Udgangsstrøm: 1000 mA Beskyttelsesklasse: II / SRR 3.7 A1...
 • Page 69: Sikkerhedsanvisninger

  — hver gang, du har brugt produktet. — Hold i selve netadapteren og ikke i kablet, når du trækker den ud. Læg aldrig produktet eller kablet med netadap- ► teren ned i vand eller andre væsker. SRR 3.7 A1...
 • Page 70 Derved kan kablets isolering beskadiges. Installation af et fejlstrømsrelæ med en mærke- ► udløsestrøm på maks. 30 mA giver endnu bedre beskyttelse mod elektriske stød. Installationen må kun udføres af en autoriseret elektriker. SRR 3.7 A1...
 • Page 71 Børn må ikke lege med produktet. ► Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke ► udføres af børn uden opsyn. SRR 3.7 A1...
 • Page 72 Overholdelse af sikker- hedskravene kan kun garanteres, hvis der an- vendes originale dele. Slut kun netadapteren til en stikkontakt, der er ► nem at få adgang til, så den hurtigt kan trækkes ud i tilfælde af en fejl. SRR 3.7 A1...
 • Page 73: Opladning Af Det Genopladelige Batteri

  Ellers kan tilslutningsstikket e ikke sættes i. 2) Sæt netadapteren r i en stikkontakt, der passer til produkt- forskrifterne. Det genopladelige batteris opladningstilstand vises i procent (%) på displayet (Indikator for opladningstilstand q). Symbolet vises på displayet. SRR 3.7 A1...
 • Page 74: Barbering Uden Ledning

  5) Før skærehovederne hen over huden i lige og roterende bevæ- gelser. 6) Når du har været over alle de steder, som skal barberes, trykker du på tænd-/sluk-knappen 5. Derefter stopper produktet. Efter ca. 3 sekunder slukkes displayet. SRR 3.7 A1...
 • Page 75: Barbering Med Netadapter

  7. 1) Tag skæreenheden 2 af motordelen, hvis den er monteret. 2) Sæt trimmerenheden 7 på drivakslen 1. Skift retning ved på- sætning afhængigt af, om du ønsker at bruge den brede 8 eller smalle langhårstrimmer 6: SRR 3.7 A1...
 • Page 76: Rejsesikring

  Hvis du nu trykker på tænd-/sluk-knappen 5, vises symbolet og indikatoren for opladningstilstand q. Men produktet tænder ikke. ■ Du ophæver blokeringen ved at trykke på og holde tænd-/ sluk-knappen 5 nede: 9 vises og begynder at blinke. symbolet – Produktet kan nu igen aktiveres. SRR 3.7 A1...
 • Page 77: Rengøring Og Vedligeholdelse

  2) Bank forsigtigt skæreenheden 2 mod en fast overfl ade, eller blæs hårresterne ud. 3) Brug børsten t til at fjerne resterende hårrester med. Trimmerenhed Efter hver barbering rengøres trimmerenheden med børsten t. ■ Langhårstrimmer ne 6/8 skal hver 6. måned smøres med en ■ dråbe symaskineolie. SRR 3.7 A1...
 • Page 78: Rengøring Under Rindende Vand

  Sørg for, at kun skæreenheden 2 holdes under rindende vand! Barbermaskinens motordel er kun beskyttet mod vandstænk og kan lide uoprettelig skade, hvis den holdes under rindende vand. 3) Lad skæreenheden 2 tørre, før du bruger barbermaskinen igen. SRR 3.7 A1...
 • Page 79: Grundig Rengøring

  2) Træk en smule i skæreenheden 2, så den kan tages ud oppefra. 3) Drej forsigtigt den pilmarkerede lås i pilens retning, indtil holderen til skærehovederne kan løftes af (se fi gur ). 4) Rengør alle dele under rindende vand og lad dem tørre fuld- stændigt. SRR 3.7 A1...
 • Page 80: Opbevaring

  Sæt altid beskyttelseskappen z på skæreenheden 2, når du ■ ikke benytter produktet. ■ Opbevar det rengjorte og tørre produkt og dets tilbehørsdele i det medfølgende etui u. ■ Opbevar det hele på et rent, støvfrit og tørt sted. SRR 3.7 A1...
 • Page 81: Garanti Og Service

  Når garantiperioden er udløbet, er reparation af skader betalingspligtig. Service Danmark Tel.: 32 710005 E-Mail: kompernass@lidl.dk IAN 102881 Åbningstid for hotline: Mandag til fredag fra kl. 8:00 – 20:00 (MET) SRR 3.7 A1...
 • Page 82: Bortskaff Else

  Knæk holderne på siden af den gennemsigtige plastafskærmning af. Tryk den nederste fi ksering en anelse indad, så den gennem- sigtige plastafskærmning kan vippes op. 5) Vip printkortet en smule op, så du kan komme ned under det genopladelige batteri med en kærvskruetrækker. SRR 3.7 A1...
 • Page 83: Importør

  Levér kun batterier/genopladelige batterier tilbage i afl adet tilstand. Emballagen består af miljøvenlige materialer, som kan bortskaff es på de lokale genbrugspladser. Importør KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com SRR 3.7 A1...
 • Page 84 SRR 3.7 A1...
 • Page 85 Mise au rebut ....... . . 98 Importateur ....... . .100 SRR 3.7 A1...
 • Page 86: Introduction

  Matériel livré ♦ Rasoir avec unité de coupe ♦ Adaptateur secteur ♦ Trimmer ♦ Cache de protection ♦ Pinceau ♦ Étui ♦ Carte de commande ♦ Mode d'emploi SRR 3.7 A1...
 • Page 87: Description De L'appareil

  Tondeuse étroite pour poils longs Trimmer Tondeuse large pour poils longs Symbole (verrouillage) Symbole (chargement) Indicateur de niveau de charge Prise de charge Figure B (page dépliante dos) : Fiche de connexion Adaptateur secteur Pinceau Cache de protection Étui SRR 3.7 A1...
 • Page 88: Caractéristiques Techniques

  : env. 60 minutes Indice de protection : IPX 4 Adaptateur secteur (type PTB-050100EU) Tension d'entrée : 100 - 240 V ∼ 50/60 Hz Tension de sortie : Intensité de sortie : 1000 mA Classe de protection : II / SRR 3.7 A1...
 • Page 89: Consignes De Sécurité

  — Pour cela, ne pas tirer sur l'adaptateur secteur ni sur le fi l. Ne plongez jamais l'appareil ou le fi l électrique ► avec l'adaptateur secteur dans l'eau ou d'autres liquides. SRR 3.7 A1...
 • Page 90 L'installation d'un dispositif de courant de fuite ► avec un courant de déclenchement de la mesure ne dépassant pas 30 mA off re une protection supplémentaire contre les chocs électriques. Confi ez le montage exclusivement à un électri- cien qualifi é. SRR 3.7 A1...
 • Page 91 I'utilisation de I'appareil en toute sécurité et qu'ils comprennent les dangers encourus. Ne pas laisser les enfants jouer avec l'appareil. ► Il est interdit aux enfants de nettoyer ou d'entre- ► tenir l'appareil sans surveillance. SRR 3.7 A1...
 • Page 92 Seules ces pièces permettent de répondre aux critères de sécurité requis. Branchez l'adaptateur secteur uniquement dans ► une prise secteur aisément accessible, afi n de pouvoir le retirer rapidement de la prise électrique en cas de dysfonctionnement. SRR 3.7 A1...
 • Page 93: Chargement Des Accus

  2) Branchez l'adaptateur secteur r dans une prise de secteur adaptée aux spécifi cations de l'appareil : Le chargement de l'accu s'affi che en pourcent (%) sur l'indicateur (indicateur de niveau de charge q). Le symbole 0 apparait sur l'indicateur. SRR 3.7 A1...
 • Page 94: Rasage Sans Fi L

  5) Glissez les têtes de coupe sur la peau en eff ectuant des mouve- ments circulaires et droits. 6) Une fois tous les endroits à raser traités, appuyez sur le bouton Marche/Arrêt 5. L'appareil s'arrête. L'indicateur s'éteint au bout de 3 secondes. SRR 3.7 A1...
 • Page 95: Rasage Avec L'adaptateur Secteur

  1) Retirez l'unité de coupe 2 de l'appareil si elle est en place. 2) Insérez le trimmer 7 sur l'arbre d'entraînement 1. Selon que vous souhaitiez travailler avec la tondeuse large pour poils longs 8 ou la tondeuse étroite pour poils longs 6, changez de sens d'insertion : SRR 3.7 A1...
 • Page 96: Sécurité Voyage

  L'appareil ne se met cependant pas en route. ■ Si vous souhaitez lever le verrouillage, appuyez sur le bouton Marche/Arrêt 5 et maintenez-le appuyé : 9 apparait et se met à clignoter. le symbole – L'appareil s'allume à présent à nouveau. SRR 3.7 A1...
 • Page 97: Nettoyage Et Entretien

  3) Utilisez le pinceau t, pour éliminer les restes de poils. Trimmer Nettoyez le trimmer après chaque rasage avec le pinceau t ■ livré. Huilez les tondeuses pour poils longs 6/8 tous les 6 mois ■ environ avec une goutte d'huile pour machines à coudre. SRR 3.7 A1...
 • Page 98: Nettoyage À L'eau Courante

  ! Le corps du rasoir est uniquement protégé contre les projections d'eau et peut être endommagé de manière irréparable s'il est maintenu sous l'eau courante. 3) Laissez sécher l'unité de coupe 2 avant de réutiliser le rasoir. SRR 3.7 A1...
 • Page 99: Nettoyage Complet

  3) Tournez avec précaution le verrouillage marqué de fl èches dans le sens des fl èches jusqu'à ce que le support des têtes de coupe puisse être levé (voir fi gure). 4) Nettoyez toutes les pièces à l'eau courante et laissez-les entière- ment sécher. SRR 3.7 A1...
 • Page 100: Entreposage

  Placez toujours le cache de protection z sur l'unité de coupe 2 ■ lorsque vous n'utilisez pas l'appareil. Conservez l'appareil nettoyé et sec et ses accessoires dans l'étui u livré. ■ ■ Conservez le tout dans un endroit sec, propre et exempt de poussières. SRR 3.7 A1...
 • Page 101: Garantie Et Service

  Tel.: 0800 919270 E-Mail: kompernass@lidl.fr IAN 102881 Service Belgique Tel.: 070 270 171 (0,15 EUR/Min.) E-Mail: kompernass@lidl.be IAN 102881 Heures de service de notre hotline : du lundi au vendredi de 8 h à 20 h (HEC) SRR 3.7 A1...
 • Page 102: Mise Au Rebut

  être retirés de l'appareil : ATTENTION - RISQUE DE DOMMAGES MATÉRIELS ! ► Ne retirez l'accu de l'appareil qu'à partir du moment où vous avez l'intention de mettre l'appareil au rebut/de le recycler ! L'appareil est défectueux si vous avez retiré l'accu ! SRR 3.7 A1...
 • Page 103 écologique des piles et accus. Ne jetez que des piles/accus à l'état déchargé. L'emballage est réalisé à l'aide de matériaux écologiques qu'il est possible de confi er aux centres de recyclage proches de chez vous. SRR 3.7 A1...
 • Page 104: Importateur

  Importateur KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com SRR 3.7 A1 SRR 3.7 A1...
 • Page 105 Afvoeren ........118 Importeur ........119 SRR 3.7 A1...
 • Page 106: Inleiding

  Elk ander gebruik geldt als niet in overeenstemming met de bestem- ming en kan resulteren in materiële schade of zelfs lichamelijk letsel. Inhoud van het pakket ♦ Scheerapparaat met scheerkop ♦ Netvoedingsadapter ♦ Trimmer ♦ Beschermkap ♦ Kwastje ♦ Etui ♦ Bestelkaart ♦ Gebruiksaanwijzing SRR 3.7 A1...
 • Page 107: Productbeschrijving

  Productbeschrijving Afbeelding A (voorste uitvouwpagina): Aandrijfas Scheerkop Ontgrendelknop Beschermkraag Aan-/uitknop Smalle trimmer voor lang haar Trimmer Brede trimmer voor lang haar Symbool (blokkering) Symbool (opladen) Indicatie laadtoestand Oplaadaansluiting Afbeelding B (achterste uitvouwpagina): Verbindingsstekker Netvoedingsadapter Kwastje Beschermkap Etui SRR 3.7 A1...
 • Page 108: Technische Gegevens

  Omgevingstemperatuur: 5 °C tot 35 °C Beschermingsklasse: III/ Oplaadtijd: ca. 90 minuten Werktijd bij volledig opgeladen accu: ca. 60 minuten Beschermingsklasse: IPX 4 Netvoedingsadapter (type PTB-050100EU) Ingangsspanning: 100 - 240 V ∼ 50/60 Hz Uitgangsspanning: Uitgangsstroom: 1000 mA Beschermingsklasse: II / SRR 3.7 A1...
 • Page 109: Veiligheidsvoorschriften

  — Trek daarbij de netvoedingsadapter zelf uit het stopcontact, trek niet aan het snoer. Dompel het apparaat en het snoer met de net- ► voedingsadapter nooit onder in water of in een andere vloeistof. SRR 3.7 A1...
 • Page 110 Daarbij kan namelijk de isolatie van het snoer beschadigd raken. Installatie van een aardlekschakelaar met een ► nominale uitschakelstroom van niet meer dan 30 mA zorgt voor extra beveiliging tegen een elektrische schok. Laat de installatie uitsluitend uitvoeren door een elektricien. SRR 3.7 A1...
 • Page 111 Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. ► Kinderen mogen zonder toezicht geen reiniging ► en gebruikersonderhoud uitvoeren. SRR 3.7 A1...
 • Page 112 Alleen bij deze onderdelen is gewaarborgd dat ze voldoen aan de veiligheidseisen. Sluit de netvoedingsadapter alleen aan op een ► goed bereikbaar stopcontact, zodat in geval van een storing de netvoedingsadapter snel uit het stopcontact kan worden getrokken. SRR 3.7 A1...
 • Page 113: De Accu Opladen

  2) Steek de netvoedingsadapter r in een bij de apparaatspecifi - caties passend stopcontact: De acculading wordt in procenten (%) op het display aangegeven (indicatie laadtoestand q). Het symbool 0 verschijnt op het display. SRR 3.7 A1...
 • Page 114: Draadloos Scheren

  5) Beweeg de scheerkoppen met rechte en cirkelende bewegingen over de huid. 6) Wanneer u alle te scheren plaatsen hebt behandeld, drukt u op de aan-/uitknop 5. Het apparaat stopt. Na ca. 3 seconden gaat het display uit. SRR 3.7 A1...
 • Page 115: Scheren Met Netvoeding

  1) Haal de scheerkop 2, als die is bevestigd, van het handgedeelte. 2) Plaats de trimmer 7 op de aandrijfas 1. Hoe u de trimmer plaatst, hangt af van de vraag of u met de brede 8 of smalle langhaartrimmer 6 wilt werken: SRR 3.7 A1...
 • Page 116: Transportbeveiliging

  Het apparaat wordt echter niet ingeschakeld. Houd de aan-/uitknop 5 ingedrukt om de blokkering weer op ■ te heff en: 9 verschijnt en begint te knipperen. het symbool – Het apparaat kan nu weer worden ingeschakeld. SRR 3.7 A1...
 • Page 117: Reiniging En Onderhoud

  3) Gebruik het kwastje t om achtergebleven haardeeltjes te verwijderen. Trimmer ■ Reinig de trimmer na elke trimbeurt met het meegeleverde kwastje t. Smeer de langhaartrimmer 6/8 ongeveer om de 6 maanden ■ met een druppeltje naaimachineolie. SRR 3.7 A1...
 • Page 118: Reiniging Onder Stromend Water

  Let erop dat u alleen de scheerkop 2 onder de waterstraal houdt! Het handgedeelte van het scheerapparaat is alleen spatwaterdicht en kan onherstelbaar beschadigd raken wan- neer het onder stromend water wordt gehouden. 3) Laat de scheerkop 2 drogen voordat u het scheerapparaat opnieuw gebruikt. SRR 3.7 A1...
 • Page 119: Grondige Reiniging

  3) Draai de met pijlen gemarkeerde vergrendeling voorzichtig zo ver in de richting van de pijl dat de houder van de scheerkoppen kan worden afgenomen (zie afbeelding). 4) Reinig alle delen onder stromend water en laat ze helemaal opdrogen. SRR 3.7 A1...
 • Page 120: Opbergen

  Bevestig altijd de beschermkap z op de scheerkop 2 wanneer ■ u het apparaat niet gebruikt. ■ Berg het gereinigde en droge apparaat en de accessoires op in het meegeleverde etui u. ■ Berg alles op een schone, stofvrije en droge plaats op. SRR 3.7 A1...
 • Page 121: Garantie En Service

  Service Nederland Tel.: 0900 0400223 (0,10 EUR/Min.) E-Mail: kompernass@lidl.nl IAN 102881 Service België Tel.: 070 270 171 (0,15 EUR/Min.) E-Mail: kompernass@lidl.be IAN 102881 Bereikbaarheid hotline: Maandag t/m vrijdag van 8:00 tot 20:00 uur (CET) SRR 3.7 A1...
 • Page 122: Afvoeren

  Breek de houders van de doorzichtige plasticafdekking aan de zijkanten af. Druk de onderste vergrendeling iets naar binnen, zodat de doorzichtige plasticafdekking kan worden opgeklapt. 5) Til de printplaat iets op, zodat u met een schroevendraaier onder de accu kunt komen. SRR 3.7 A1...
 • Page 123: Importeur

  Lever batterijen/accu's uitsluitend in ontladen toestand in. De verpakking bestaat uit milieuvriendelijke materialen, die u via plaatselijke recyclepunten kunt afvoeren. Importeur KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com SRR 3.7 A1...
 • Page 124 SRR 3.7 A1...
 • Page 125 Entsorgung ........138 Importeur ........140 SRR 3.7 A1...
 • Page 126: Einleitung

  Nutzen Sie es nicht gewerblich. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden oder sogar zu Personenschäden führen. Lieferumfang ♦ Rasierer mit Schereinheit ♦ Netzadapter ♦ Trimmereinheit ♦ Schutzkappe ♦ Pinsel ♦ Tasche ♦ Bestellkarte ♦ Bedienungsanleitung SRR 3.7 A1...
 • Page 127: Gerätebeschreibung

  Vollständigkeit und Beschädigungen. Wenden Sie sich, wenn nötig, an den Service. Gerätebeschreibung Abbildung A (vordere Ausklappseite): Antriebswelle Schereinheit Entriegelungstaste Schutzkragen Ein-/Aus-Taste schmaler Langhaarschneider Trimmereinheit breiter Langhaarschneider Symbol (Sperrung) Symbol (Laden) Ladestandsanzeige Ladebuchse Abbildung B (hintere Ausklappseite): Verbindungsstecker Netzadapter Pinsel Schutzkappe Tasche SRR 3.7 A1...
 • Page 128: Technische Daten

  Schutzklasse: III/ Ladezeit: ca. 90 Minuten Laufzeit bei voll geladenem Akku: ca. 60 Minuten Schutzart: IPX 4 Netzadapter (Typ PTB-050100EU) Eingangsspannung: 100 - 240 V ∼ 50/60 Hz Ausgangsspannung: 5 V Ausgangsstrom: 1000 mA Schutzklasse: II / SRR 3.7 A1...
 • Page 129: Sicherheitshinweise

  Sie das Gerät längere Zeit nicht   — benutzen, nach jedem Gebrauch.   — Ziehen Sie dabei am Netzadapter direkt und nicht am Kabel. Tauchen Sie das Gerät sowie das Kabel mit ► Netzadapter niemals in Wasser oder eine andere Flüssigkeit. SRR 3.7 A1...
 • Page 130 Flächen gezogen wird. Es könnte sonst die Isolierung des Kabels beschädigt werden. Der Einbau einer Fehlerstromschutzeinrichtung ► mit einem Bemessungsauslösestrom von nicht mehr als 30 mA bietet weiteren Schutz vor einem elektrischen Schlag. Lassen Sie den Ein- bau ausschließlich von einer Elektro-Fachkraft durchführen. SRR 3.7 A1...
 • Page 131 Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. ► Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht ► von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden. SRR 3.7 A1...
 • Page 132 Ersatzteile ausgetauscht werden. Nur bei diesen Teilen ist gewährleistet, dass sie die Sicherheitsanforderungen erfüllen werden. Schließen Sie den Netzadapter nur an eine gut ► erreichbare Steckdose an, damit im Störungs- fall der Netzadapter schnell aus der Steckdose gezogen werden kann. SRR 3.7 A1...
 • Page 133: Aufl Aden Der Akkus

  Sonst lässt sich der Verbindungsstecker e nicht einstecken. 2) Stecken Sie den Netzadapter r in eine zu den Gerätevorga- ben passende Steckdose: Die Akkuladung wird in Prozent (%) im Display angezeigt (Lade- standsanzeige q). Das Symbol 0 erscheint im Display. SRR 3.7 A1...
 • Page 134: Kabelloses Rasieren

  5) Führen Sie die Scherköpfe mit geraden und kreisenden Bewe- gungen über die Haut. 6) Wenn Sie alle zu rasierenden Stellen behandelt haben, drücken Sie die Ein-/Aus-Taste 5. Das Gerät stoppt. Nach ca. 3 Sekun- den erlischt das Display. SRR 3.7 A1...
 • Page 135: Rasieren Mit Netzadapter

  1) Ziehen Sie die Schereinheit 2, falls aufgesetzt, vom Handgerät 2) Stecken Sie die Trimmereinheit 7 auf die Antriebswelle 1. Je nachdem, ob Sie mit dem breiten 8 oder schmalen Lang- haarschneider 6 arbeiten wollen, wechseln Sie die Aufsteck- richtung: SRR 3.7 A1...
 • Page 136: Reisesicherung

  Symbol sich jedoch nicht ein. ■ Wenn Sie die Sperrung wieder aufheben wollen, drücken und halten Sie die Ein-/Aus-Taste 5: 9 erscheint und fängt an zu blinken. das Symbol – Das Gerät lässt sich nun wieder einschalten. SRR 3.7 A1...
 • Page 137: Reinigung Und Pfl Ege

  3) Benutzen Sie den Pinsel t, um verbliebene Haarteilchen zu entfernen. Trimmeinheit Reinigen Sie die Trimmeinheit nach jeder Rasur mit dem Pinsel t. ■ Ölen Sie die Langhaarschneider 6/8 ca. alle 6 Monate mit ■ einem Tropfen Nähmaschinenöl. SRR 3.7 A1...
 • Page 138: Reinigung Unter Fl Ießendem Wasser

  Das Handteil des Rasierers ist nur gegen Spritzwasser geschützt und kann irreparabel beschädigt werden, wenn es unter fl ießendes Wasser gehalten wird. 3) Lassen Sie die Schereinheit 2 trocknen, bevor Sie den Rasierer wieder benutzen. SRR 3.7 A1...
 • Page 139: Gründliche Reinigung

  3) Drehen Sie vorsichtig die mit Pfeilen markierte Verriegelung soweit in Pfeilrichtung, bis sich die Halterung der Scherköpfe abheben lässt (siehe Abbildung). 4) Reinigen Sie alle Teile unter fl ießendem Wasser und lassen Sie sie vollständig trocknen. SRR 3.7 A1...
 • Page 140: Aufbewahrung

  Stecken Sie immer die Schutzkappe z auf die Schereinheit 2, ■ wenn Sie das Gerät nicht benutzen. ■ Bewahren Sie das gereinigte und trockene Gerät und seine Zube- hörteile in der mitgelieferten Tasche u auf. ■ Lagern Sie alles an einem sauberen, staubfreien und trockenen Ort. SRR 3.7 A1...
 • Page 141: Garantie Und Service

  Kauf vorhandene Schäden und Mängel müssen sofort nach dem Auspacken gemeldet werden, spätestens aber zwei Tage nach Kaufdatum. Nach Ablauf der Garantiezeit anfallende Reparaturen sind kostenpfl ichtig. Service Deutschland Tel.: 0800 5435 111 (Kostenfrei aus dem dt. Festnetz/ Mobilfunknetz) E-Mail: kompernass@lidl.de IAN 102881 SRR 3.7 A1...
 • Page 142: Entsorgung

  Hausmüll. Dieses Produkt unterliegt der europäischen Richtlinie 2012/19/EU. Entsorgen Sie das Gerät über einen zugelassenen Entsorgungsbe- trieb oder über Ihre kommunale Entsorgungseinrichtung. Beachten Sie die aktuell geltenden Vorschriften. Setzen Sie sich im Zweifelsfall mit Ihrer Entsorgungseinrichtung in Verbindung. SRR 3.7 A1...
 • Page 143 Innen, so dass die durchsichtige Plastikabdeckung aufgeklappt werden kann. 5) Heben Sie die Platine etwas an, so dass Sie mit einem Schlitz- schraubendreher unter die Batterie gelangen. 6) Hebeln Sie den Akku heraus. 7) Entsorgen Sie den Akku umweltgerecht. SRR 3.7 A1...
 • Page 144: Importeur

  Batterien/Akkus einer umweltschonenden Entsorgung zugeführt werden können. Geben Sie Batterien/Akkus nur im entladenen Zustand zurück. Die Verpackung besteht aus umweltfreundlichen Materialien, die Sie über die örtlichen Recyclingstellen entsorgen können. Importeur KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM GERMANY www.kompernass.com SRR 3.7 A1...
 • Page 145 KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM DEUTSCHLAND / GERMANY www.kompernass.com Last Information Update · Tietojen tila · Informationsstatus Tilstand af information · Version des informations Stand van de informatie · Stand der Informationen: 11 / 2014 · Ident.-No.: SRR3.7A1-092014-2 IAN 102881...

This manual is also suitable for:

102881

Table of Contents