Download Print this page

Acer P5630 User Manual page 61

Hide thumbs

Advertisement

2
VGA Analog - Extended Wide timing
Modes
WXGA
WSXGA+
WUXGA
3
VGA Analog -Component Signal
Modes
480i
720x480(1440x480)
576i
720x576(1440x576)
480p
576p
720p
720p
1080i
1080i
1080p
1080p
1080p
B. HDMI Digital
1
HDMI - PC Signal
Modes
VGA
Resolution
V.Frequency [Hz]
1280x768
1280x768
1280x768
1280x720
1280x720
1280x800
1280x800
1920x1200
1440x900
1680x1050
1920x1080
(1080P)
1366x768
1920x1200-RB
Resolution
V.Frequency [Hz]
59.94 (29.97)
720x480
720x576
1280x720
1280x720
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
Resolution
V.Frequency [Hz]
640x480
640x480
640x480
640x480
H.Frequency [KHz]
60
75
85
60
120
60
119.909
60
60
60
60
60
59.94
H.Frequency [KHz]
50(25)
59.94
50
60
50
60(30)
50(25)
23.97/24
60
50
H.Frequency [KHz]
60
72
75
85
51
47.8
60.3
68.6
44.8
92.9
49.6
101.6
74
59.9
65.3
67.5
47.7
74.04
15.7
15.6
31.5
31.3
45.0
37.5
33.8
28.1
27.0
67.5
56.3
31.5
37.9
37.5
43.3

Hide quick links:

Advertisement

loading