Download Print this page

Norsk - Philips Bright Light Ener gy HF3304 User Manual

Light therapy
Hide thumbs

Advertisement

Innledning
Apparatet kan brukes til normal belysning og lysterapi. Lysterapi brukes
for å motvirke tretthet, mangel på energi og mangel på livsmot som
mange mennesker opplever på høsten og vinteren når dagene er
mørkere og kortere. Disse symptomene, som man tror er forårsaket av
en forstyrrelse på den "biologiske klokken", blir ofte referert til som
winter blues ("vinterdepresjon").
Vinterdepresjon kjennetegnes ved flere symptomer: tretthet, mangel på
energi og større søvnbehov, uventende humørsvingninger, vansker med
å stå opp om morgenen og konsentrasjonsproblemer.Vinterdepresjon
kan også føre til vektøkning, ettersom kroppen roper på mat med mye
sukker og karbohydrater, slik som pasta og sjokolade.Vinterdepresjon
opptrer fra september til mars, dvs. den mørkeste tiden på året. Mer
enn 60 % av befolkningen rammes av ett eller flere av symptomene på
vinterdepresjon. Mange eksperter mener at vinterdepresjon kan
motvirkes ved hjelp av sterkt lys. "Sterkt lys" vil si dagslys av en bestemt
styrke. Om vinteren er lysstyrken ofte mye lavere enn om sommeren.
På en mørk vinterdag kan lysstyrken være på mellom 2500 og 10 000
lux, mens den kan være på 100 000 lux på en sommerdag med
solskinn. Dessuten er folk mye innendørs om vinteren, hjemme og på
jobben, hvor kunstig lys ofte har en styrke på 500 lux eller mindre. I
samarbeid med forskere og spesialister innen behandling av
vinterdepresjoner har Philips utviklet dette spesielle
lysbehandlingsapparatet. Apparatet gir Dem muligheten til på en sikker
måte å få den mengden lys som trengs for å bli kvitt vinterdepresjonen.
Kliniske tester har vist at lysbehandling virker. I ca. 90 % av tilfellene
forsvinner vinterdepresjonen etter regelmessig bruk av lysbehandling.
Lysbehandling anerkjennes vanligvis som en av de mest effektive
formene for bekjempelse av vinterdepresjon på en sikker måte.
Viktig
Før apparatet kobles til strømnettet, må det kontrolleres at
spenningen som står på typeskiltet, er den samme som i Deres
hjem.
Vann og strøm er en farlig kombinasjon! Bruk derfor aldri
apparatet i fuktige omgivelser (f.eks. nær dusj, baderom eller
svømmebasseng).
Trekk ut støpselet etter bruk.
Pass på at barn ikke kan leke med apparatet.
Anbefalt varighet på lysbehandling avhenger av den valgte avstand.
(Se avsnittet "Lysbehandling".) Gjenta lysbehandlingen i minst fem
etterfølgende dager, på omtrent samme tid på dagen. De kan
begynne en ny behandling på fem etterfølgende dager (eller mer)
når De vil.
Bruk apparatets lys som tilleggslys til normalt lys (sollys eller
elektrisk lys). Bruk ikke apparatet i et rom som ikke er opplyst av
en annen lyskilde.
Det anbefales ikke å stirre inn i lampene.

NORSK

33

Hide quick links:

Advertisement

loading

This manual is also suitable for:

Hf3304/01Bright light energy hf3304