Husqvarna CTH 126 Instruction Manual

Husqvarna CTH 126 Instruction Manual

Hide thumbs Also See for CTH 126:

Advertisement

Table of Contents
Instruction manual
Please read these in struc tions care ful ly and make sure you un der stand them before using this ma chine.
Talimat el kitabı
Bu makineyi kullanmadan önce lütfen talimatları dikkatlice okuyun ve anlayın.
CTH 126
581 89 01-76
TURKISH

Advertisement

Table of Contents
loading

  Summary of Contents for Husqvarna CTH 126

 • Page 1 Please read these in struc tions care ful ly and make sure you un der stand them before using this ma chine. Talimat el kitabı Bu makineyi kullanmadan önce lütfen talimatları dikkatlice okuyun ve anlayın. CTH 126 581 89 01-76 TURKISH...
 • Page 2: Table Of Contents

  SAFETY RULES GÜVENLİK KURALLARI....................ASSEMBLY MONTAJ..........................FUNCTIONAL DESCRIPTION FONKSİYONEL AÇIKLAMA....................BEFORE STARTING ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE....................DRIVING SÜRÜŞ..........................MAINTENANCE, ADJUSTMENT BAKIM, AYARLAMA......................TROU BLE SHOOT ING ARIZA TEŞHİS........................STORAGE SAKLAMA.......................... We reserve the right to make changes without prior notice. Önceden bildirimde bulunmaksızın değişiklik yapma hakkımız saklıdır. Original Instructions in English, all others are translations.
 • Page 3: Safety Rules

  1. Safety Rules Safe Operation Practices for Ride-On Mowers IMPORTANT: THIS CUTTING MACHINE IS CAPABLE OF AMPUTATING HANDS AND FEET AND THROWING OBJECTS. FAILURE TO OBSERVE THE FOLLOWING SAFETY INSTRUCTIONS COULD RESULT IN SERIOUS INJURY OR DEATH. I. TRAINING III. OPERATION •...
 • Page 4 WARNING: CHILDREN CAN BE INJURED BY THIS EQUIPMENT. The American Academy of Pediatrics recommends that children be a minimum of 12 year of age before operating a pedestrian controlled lawn mower and a minimum of 16 years of age before operating a riding lawn mower.
 • Page 5 1. Güvenlik Kuralları BINEK TIP ÇIM BIÇICILER IÇIN GÜVENLI KULLANIM UYGULAMALARI ÖNEMLİ: BU KESME MAKİNESİ, ELLERİNİZİ, AYAKLARINIZI VE FIRLAYAN NESNELERİ KESEBİLİR. AŞAĞIDA VERİLEN GÜVENLİK TALİMATLARINA UYULMAMASI, CİDDİ YARALANMA VEYA ÖLÜMLE SONUÇLANABİLİR. III. KULLANMA I. EĞİTİM • Motoru, tehlikeli karbon monoksit gazlarının birikebileceği •...
 • Page 6 • Aşağıdaki hallerde motoru durdurun ve eklentinin tahrik bağlantısını ayırın. Yakıt doldurmadan önce; CTH 126 Çim tutucuyu çıkarmadan önce; Ayarlama işlemi operatör konumundan yapılamıyorsa yükseklik ayarını yapmadan önce. • Motor çalışırken gaz ayarını düşürün ve eğer motorda bir kapama valfı varsa, çim biçme işlemi bittiğinde yakıt beslemesini kapatın.
 • Page 7 These symbols may appear on your machine or in the literature supplied with the product. Learn and understand their meaning. Bu sembolleri, makinenizde veya makinenizle birlikte verilen belgelerde görebilirsiniz. Bunların anlamlarını öğreniniz. REVERSE NEUTRAL HIGH FAST SLOW LIGHTS ON IGNITION YÜKSEK HIZLI KONTAK...
 • Page 8: Assembly

  01738 İZİN VERİLMEZ: GÖZLERİ KORUYUN. SÜLFÜRİK ASİT DERHAL GÖZLERİNİZİ PATLAYICI GAZLAR SUYLA YIKAYIN. EN • KIVILCIM KÖRLÜĞE VEYA CİDDİ KISA ZAMANDA TIBBİ KÖRLÜĞE VEYA YANIKLARA NEDEN • ALEV YARDIM ALIN. YARALANMAYA NEDEN OLABİLİR • SİGARA OLABİLİR 2. Assembly. 2. Montaj. Before the tractor can be used certain parts must be as sem bled, which for transportation reasons are enclosed in the packing.
 • Page 9: Montaj

  INSTALL SEAT Remove the hardware securing seat to the cardboard pack ing and set the hardware aside for assembly of seat to tractor. Remove the cardboard packing and discard. NOTE: Check that the flex connector is correctly con nect ed to the safe ty switch (1) on the seat hold er.
 • Page 10 Seat pan A. Front of tractor Terminal Cover Fender Cable (+) Battery terminal Cable (-) Battery INSTALL BATTERY NOTE: If battery is put into service after month and year indicated on label, charge battery for minimum of one hour at 6-10 amps. WARNING: Before installing battery re move metal brace lets, wrist watch bands, rings, etc.
 • Page 11 BAGGER PARTS ATTACH HOOD VENT TOPLAMA SEPETİ PARÇALARI KAPUT HAVA MENFEZİNİN TAKILMASI Bagger Spring Latch 1/4 x 20 x 3/4 1/4 x 20 Shoulder Bolts Flange Lock Nuts 1/4 x 20 x 1.25” 1/4 x 20 x 1.15 Carriage Bolts Shoulder Bolts Retainer Spring Clip...
 • Page 12 TO ADJUST HANGER BRACKETS TO ASSEMBLE BAGGER The tractor comes from the factory with the bagger pivot bracket • Unfold bag and stand right side up. preset in a fixed position. If necessary, this position can be adjusted • Feed front bagger frame (1) up through fabric loops at each to maintain a consistent gap (A) between the fender and the bag- side of bagger.
 • Page 13 • The bottom of the bagger assembly should contact the loop TOPLAMA SEPETİNİN MONTAJI end so that it is held securely when closed. • Torbanın katlamasını açın ve sağ tarafı dik olarak kaldırın. • Ön toplama sepeti çerçevesini (1), sepetin her iki yanındaki kumaş...
 • Page 14 ASKI BRAKETLERİNİN AYARLANMASI • Toplama sepeti tertibatının alt kısmı, kapandığında sağlamca tutunacak şekilde halka ucuna temas etmelidir. Traktör, toplama sepeti pivot braketi sabitlenmiş bir konumda fabrikadan çıkar. Bu konum, çamurluk ile toplama sepeti tertibatının üst kısmı arasında sabit bir boşluk (A) korunacak şekilde gerektiğinde ayarlanabilir.
 • Page 15: Functional Description

  3. Functional description. 3. Fonksiyonel açıklama. Positioning of controls Kumandaların konumu 1. Light switch 1. Lamba düğmesi 2. Throttle/Choke control 2. Gaz kelebeği ve jikle kontrolü 3. Brake and clutch pedal 3. Fren ve debriyaj/kavrama pedalı 4. İleri/Geri Sürücü Pedalı 4.
 • Page 16 1. Light switch 1. Lamba düğmesi 2. Throttle and choke control The accelerator control regulates the motor speed and also the speed of the blades. If the lever is in its forward position the choke function is con nect ed. If the lever is in its reverse position the motor is in neu tral.
 • Page 17 4. Forward/Reverse Drive Pedal The direction and speed of movement is controlled by the forward and reverse drive pedals. 4. İleri/Geri Sürücü Pedalı Hareketin yönü ve hızı ileri ve geri sürüş pedalları ile kontrol edilir. 5. Attachment clutch switch 5. Eklenti kavrama düğmesi ) ATTACHMENT ) ATTACHMENT CLUTCH SWITCH...
 • Page 18 7. Ignition Lock There are four different positions for the ignition key: All electric current bro ken. ROS ON Reverse Operation System (ROS) connected Electric current connected. START Start motor connected. Reverse Operation System (ROS) - Allows operation of mower deck or other powered attachment while in reverse (See sec- tion 5 - "Driving").
 • Page 19 9. Free-wheel Control Lever To tow or move the tractor without the aid of the engine, the free- wheel control knob must be pulled out and locked in position. 9. Avara kasnağı kontrol kolu Traktörü motor yardımı olmadan çekmek veya hareket et- tirmek için, avara kasnağı...
 • Page 20: Before Starting

  4. Before starting. 4. Çaliştirmadan Önce Filling up Doldurma The en gine should be run of pure (not oil mixed) un lead ed The en gine should be run of pure (not oil mixed) un lead ed petrol. Do not fill beyond the lower edge of the filling hole. petrol.
 • Page 21: Driving

  5. Driving. 5. Sürü. Starting of motor Sit on seat in operating position, depress brake pedal and set parking brake. Make sure that the cutting unit is in the transport position (top position) and that the attachment clutch control for connection/disconnection of the cutting unit is in the disconnection position.
 • Page 22 Turn the ignition key to “START position”. NOTE Do not run the start motor more than 5 sec onds at once. If the engine will not start, wait about 10 sec onds before the next try. Kontak anahtarını "START" konumuna getirin. Marş...
 • Page 23 NOTE! The machine is equipped with a safety switch which im- Makine, motor çalışır haldeyken ve devreye sokma/devre mediately breaks the current to the en gine if the driver dışı bırakma kontrolü "devreye sokma" konumundayken leaves the seat with en gine run ning and with the con nec- sürücünün koltuğundan ayrılması...
 • Page 24 ROS ON ROS ON ENGINE "ON" (NORMAL OPERATING) MOTOR "ON" (NORMAL İŞLETİM) ROS AÇIK ROS AÇIK Anarya İşletim Sistemi (ROS) Reverse Operation System (ROS) Traktörünüz bir Anarya İşletim Sistemi (ROS) ile donatılmıştır. Your tractor is equipped with a Reverse Operation System (ROS).
 • Page 25 To Dump Bagger (Manual Dump Only) Your tractor is equipped with a Dump Bag Alarm. To turn off the alarm disengage the attachment clutch control. • Position tractor in location you wish to dump bagger. • Ensure that the transaxle is in the neutral position. Set parking brake.
 • Page 26 Switching off the engine Move the attachment clutch control to disengaged position. Move the throttle control to fast position. Lift up the cutting unit and turn the ignition key to “STOP” position. WARNING! Do not leave the ignition key in the machine when not in use to prevent children and other unauthorized persons starting the en gine.
 • Page 27: Maintenance, Adjustment

  6. Maintenance, Adjustment. 6. Bakim, Ayarlama. WARNING! UYARI! Before servicing the engine or cutting unit the fol low ing Motoru veya kesim ünitesini çalıştırmadan önce, aşağıdaki shall be carried out: işlemleri yapın: • Press down the clutch/brake pedal and engage the •...
 • Page 28 Maintenance BAKIM NOTE: Periodic maintenance should be performed on a regular NOT: Traktörünüzü iyi çalışır durumda tutmak için, düzenli bir şekilde periyodik bakım yapılmalıdır. basis in order to keep your tractor in good running condition. WARNING: Disconnect spark plug wire to prevent ac ci den tal UYARI: Herhangi bir tamir, kontrol veya bakım yapmadan starting before attempting any repair, inspection, or main te nance.
 • Page 29 TO CHANGE OIL CAUTION: If engine has been operated for an extended period of time immediately prior to draining oil, oil will be hot. • Slide oil drain extension onto chassis under oil drain hole. • Position a container under oil drain extension to catch oil. •...
 • Page 30 SERVICE RECORD Fill in dates as you complete regular service Every Every Every Every Every Needed 8 Hours 25 Hours 50 Hours 100 hours 200 Hours • Change engine oil (without oil filter) ................• Change engine oil (with oil filter) ....................•...
 • Page 31 Operator Presence System and Reverse Opera- tion System (ROS) Be sure operator presence and reverse operation sys tems are work ing properly. If your tractor does not function as described, repair the problem immediately. • The engine should not start unless the brake pedal is fully de pressed, and the attachment clutch con trol is in the dis en gaged position.
 • Page 32 TO CHECK BRAKE FRENI KONTROL ETME If tractor requires more than five (5) feet to stop at highest Düz, kuru beton veya asfalt yüzey üzerinde traktörün en yüksek speed in high est gear on a level, dry concrete or paved sur- hız, en yüksek viteste durması...
 • Page 33 Çim Biçiciyi Çıkarma To Remove Mower • Eklenti kavramasını “DISENGAGED” (DEVRE DIŞI) • Place attachment clutch in “DISENGAGED” position. konumuna getirin. • Lower attachment lift lever to its lowest position. • Eklenti kaldırma kolunu en alçak konumuna indirin. CAUTION: Belt tension rod is spring loaded. Have a tight DİKKAT: Kayış...
 • Page 34 To Replace Mower Drive Belt Çim Biçici Tahrik Kayışını Değiştirme MOWER DRIVE BELT REMOVAL ÇİM BİÇİCİ TAHRİK KAYIŞININ ÇIKARILMASI 1. Park tractor on a level surface. En gage parking brake. 1. Traktörü düz bir yüzey üzerine park edin. Park frenini devreye sokun.
 • Page 35 Fig. 1 Fig. 3 02548 Fig. 4 02948 Fig. 2 02966 02950 To Level Mower FRONT-TO-BACK ADJUSTMENT Make sure tires are properly inflated to the PSI shown on IMPORTANT: Deck must be level side-to-side. tires. If tires are over or under inflated, it may affect the ap- To obtain the best cutting re sults, the mower blades should pearance of your lawn and lead you to think the mower is be adjusted so the front tip is 1/8"...
 • Page 36 Fig. 1 Fig. 3 02548 Fig. 4 02948 Fig. 2 02966 02950 Çim Biçiciyi Düzlemer ÖNDEN-ARKAYA AYARLAMA Lastiklerin üstünde gösterilen PSI değerinde şişirilmiş ÖNEMLİ: Platform, bir yandan diğer yana düz olmalıdır. olduğundan emin olun. Lastikler aşırı veya yetersiz şişirilmiş En iyi kesim sonuçlarını elde etmek için, çim biçici en yüksek ise bu çimenliğinizin görünümünü...
 • Page 37 4. Install belt on centerspan idler (E). 5. Install belt through stationary idler (C) and clutch ing idler (D). 6. Reinstall anti-rotation link (B) on right side of tractor. Tighten securely. 7. Reconnect clutch harness (A). 8. Make sure belt is in all pulley grooves and in side all belt guides and keep ers.
 • Page 38 SERVICE REMINDER/HOUR METER SERVİS HATIRLATMA/SAAT SAYACI Service reminder shows the total number of hours the engine Servis hatırlatma fonksiyonu, motorun çalıştığı toplam süreyi has run and indicates when the engine or mower needs saat olarak gösterir ve motorun ya da çim biçicinin servisten servicing.
 • Page 39 DECK WASHOUT PORT PLATFORM YIKAMA AĞZI Your tractor’s deck is equipped with a washout port on its surface Traktörünüzün platformu kendi platform yıkama sisteminin bir as part of its deck wash system. It should be utilized after each use. parçası olarak bir yıkama ağzı ile donatılmıştır. Her kullanımdan sonra bu kullanılmalıdır.
 • Page 40: Trou Ble Shoot Ing

  7. Troubleshooting. 7. Ariza Teşhis. Engine will not start Motor çalışmıyor 1. No fuel in fuel tank. 1. Yakıt tankında yakıt yoktur. 2. Plug defective. 2. Priz arızalı. 3. Plug connection defective. 3. Priz bağlantısı hatalı. 4. Dirt in carburetor or fuel pipe. 4.
 • Page 41: Storage

  8. Storage. 8. Saklama. The following steps should be taken when mowing Çim biçme sezonu sona erdiğinde aşağıdaki işlemler season is over: yapılmalıdır: • Clean the entire machine, especially underneath the • Makinenin tamamını, özellikle de kesme ünitesi kapağının cutting unit cover. Do not use high pressure washer for altını...
 • Page 44 10/24/2012 CL...

Table of Contents