Download Print this page

Advertisement

Cordless Cleaner
GB
Бездротовий очищувач
UA
Odkurzacz Akumulatorowy
PL
Aspirator cu acumulator
RO
Akku-Staubsauger
DE
Akkumulátoros porszívó
HU
Bezdrôtový čistič
SK
Akumulátorový vysavač
CZ
CL070D
CL100D
INSTRUCTION MANUAL
ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ
INSTRUKCJA OBSŁUGI
MANUAL DE INSTRUCŢIUNI
BEDIENUNGSANLEITUNG
HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV
NÁVOD NA OBSLUHU
NÁVOD K OBSLUZE
1

Advertisement

   Summary of Contents for Makita CL100D

 • Page 1

  Cordless Cleaner INSTRUCTION MANUAL Бездротовий очищувач ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ Odkurzacz Akumulatorowy INSTRUKCJA OBSŁUGI Aspirator cu acumulator MANUAL DE INSTRUCŢIUNI Akku-Staubsauger BEDIENUNGSANLEITUNG Akkumulátoros porszívó HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV Bezdrôtový čistič NÁVOD NA OBSLUHU Akumulátorový vysavač NÁVOD K OBSLUZE CL070D CL100D...

 • Page 2

  010015 010022 010016 010023 010024 010025 010026 010028 010027 010029 010030 010031 010032 010033 010034...

 • Page 3

  010028 010036 010017 010019 010020 010018 010021 010061 010037 010009 010038...

 • Page 4: Specifications

  22-2. Extension wand 6-2. Securing lip 16-1. Filter 7-1. Filter 17-1. Groove of cleaner housing 22-3. Cleaner body SPECIFICATIONS Model CL070D CL100D Capacity 600 mL Continuous use Approx. 8 min. Approx. 12 min. Overall length 966 mm Net weight 0.81 kg 0.88 kg...

 • Page 5

  SAVE THESE INSTRUCTIONS. Do not short the battery cartridge: Do not touch the terminals with any This appliance is intended for household use. conductive material. ENB114-2 Avoid storing battery cartridge in a ADDITIONAL SAFETY RULES container with other metal objects such as nails, coins, etc.

 • Page 6

  is not being inserted correctly. in diagram, dust will get into motor housing, and cause motor failure. Switch action Fig.2 Fig.9 Connect prefilter. At this time, make sure to twist prefilter CAUTION: so that securing lip is firmly locked into cleaner unit. Before inserting the battery cartridge into the tool, •...

 • Page 7

  Only use accessory or attachment for its stated purpose. If you need any assistance for more details regarding these accessories, ask your local Makita Service Center. Extension wand (Straight pipe) • Nozzle • Nozzle for carpet •...

 • Page 8

  6-2. Кріпильний фланець 16-1. Фільтр 22-2. Подовжувач 7-1. Фільтр 17-1. Паз у корпусі очищувача 22-3. Корпус очищувача ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ Модель CL070D CL100D Потужність 600 мл Безперервне використання Приблизно 8 хв. Приблизно 12 хв. Загальна довжина 966 мм Чиста вага 0,81 кг...

 • Page 9

  Для перезаряджання акумулятора Негайно зупинить інструмент якщо вам використовуйте тільки зарядний пристрій, здалося щось ненормальне в роботі пили. що постачається виробником. У разі, якщо очищувач було упущено або 12. Уникайте контакту приладу з усіма вдарено, перед подальшим використанням речовинами та предметами, що горять або його...

 • Page 10

  ЗБЕРІГАЙТЕ ЦІ ВКАЗІВКИ Для того, щоб запустити інструмент, слід просто натиснути на курок вмикача. Для зупинення роботи Поради по забезпеченню максимального курок слід відпустити. строку експлуатації акумулятора Касету з акумулятором слід заряджати до КОМПЛЕКТУВАННЯ того, як він розрядиться повністю. Завжди слід зупинити роботу інструменту ОБЕРЕЖНО: та...

 • Page 11

  з'єднання при використанні. Щоб від'єднати ПРИМІТКА: приладдя, витягніть його, повертаючи у Переконайтеся, що фільтр встановлено прямо • напрямку, також показаному стрілкою. та не відігнуто назад. Якщо фільтр встановлено Якщо приладдя повернути у протилежному невірно, як показано на малюнку, пил потрапить напрямку...

 • Page 12

  до місцевого Сервісного центру "Макіта". Подовжувач (пряма труба) • Штуцер • Штуцер для килима • Щітка для полиць • Кутовий штуцер • Кругла щітка • Гнучкий шланг • Фільтр • Первинний фільтр • Різні типи оригінальних акумуляторів та • зарядних пристроїв виробництва компанії Makita...

 • Page 13

  6-2. Zaczep zabezpieczający 16-1. Filtr 22-2. Rura przedłużająca 7-1. Filtr 17-1. Rowek obudowy odkurzacza 22-3. Korpus odkurzacza SPECYFIAKCJE Model CL070D CL100D Wydajność 600 mL Praca ciągła Ok. 8 min. Ok. 12 min. Długość całkowita 966 mm Ciężar netto 0,81 kg 0,88 kg Napięcie znamionowe...

 • Page 14

  Akumulator należy ładować wyłącznie przy Kiedy odkurzacz zostanie upuszczony lub użyciu ładowarki dostarczonej przez uderzony, to przed uruchomieniem należy producenta. sprawdzić, czy nie jest uszkodzony, pęknięty, 12. Nie zbierać niczego, co się pali lub dymi, na itd. przykład papierosów, zapałek lub gorącego Nie należy go zbliżać...

 • Page 15

  ZACHOWAĆ INSTRUKCJE upewnić się, czy jest ono wyłączone i czy akumulator został wyjęty. Wskazówki dotyczące zachowania Usuwanie kurzu maksymalnej trwałości akumulatora Akumulator należy naładować zanim zostanie UWAGA: do końca rozładowany. Odkurzacz należy opróżniać zanim się zbytnio • Gdy zauważysz spadek mocy narzędzia, napełni, Gdyż...

 • Page 16

  Rys.10 Odkurzanie (ssanie) Rys.11 Dysza Podłączyć kapsułę. Wyrównać występ na kapsule z Zamontuj tę dyszę, aby odkurzać stoły, biurka, inne występem na uchwycie, po czym obracać do oporu meble, itp. Dyszę nasuwa się lekko. kapsułę w kierunku wskazywanym przez strzałkę, aż się Rys.19 zablokuje.

 • Page 17

  NIEZAWODNOŚCI wyrobu, naprawy oraz inne prace konserwacyjne i regulacyjne powinny być wykonywane przez Autoryzowane Centra Serwisowe Makita, wyłącznie przy użyciu części zamiennych Makita. AKCESORIA (WYPOSAŻENIE DODATKOWE) UWAGA: Zaleca się stosowanie wymienionych akcesoriów i • dodatków razem z elektronarzędziem Makita opisanym w niniejszej instrukcji. Stosowanie jakichkolwiek innych akcesoriów i dodatków może...

 • Page 18

  6-2. Buză de fixare 16-1. Filtru 22-2. Tub de extensie 7-1. Filtru 17-1. Canelura carcasei aspiratorului 22-3. Corp aspirator SPECIFICAŢII Model CL070D CL100D Capacitate 600 ml Utilizare continuă Aprox. 8 min. Aprox. 12 min. Lungime totală 966 mm Greutate netă...

 • Page 19

  ENC007-4 cazului în care ele au fost supravegheate sau instruite cu privire la utilizarea echipamentului INSTRUCŢIUNI IMPORTANTE de către o persoană responsabilă pentru PRIVIND SIGURANŢA securitatea lor. 16. Copiii trebuie supravegheaţi, pentru a vă asigura că aceştia nu au acces la aparat. PENTRU CARTUŞUL PĂSTRAŢI ACESTE ACUMULATORULUI...

 • Page 20

  exploatare a acumulatorului. operaţiuni poate produce înfundarea filtrului sau Încărcaţi cartuşul acumulatorului deteriorarea motorului. temperatura camerei, între 10 ゚ C - 40 ゚ C (50 ゚ Fig.3 F - 104 ゚ F). Lăsaţi un acumulator fierbinte să Pentru a îndepărta depunerile de praf de pe filtrul din se răcească...

 • Page 21

  privinţa montării corecte. Dacă acestea nu sunt spaţiile înguste ale unei maşini sau ale mobilei. montate corect, praful pătrunde în Fig.21 compartimentul motorului şi va produce defectarea Duză pentru colţuri + Tub de extensie (Ţeavă acestuia. dreaptă) Dacă apar următoarele situaţii, filtrul şi prefiltrul nu În locurile strâmte unde aspiratorul nu poate fi introdus, sunt montate corect.

 • Page 22

  NOTĂ: Nu încercaţi să reparaţi singur aspiratorul. • Pentru a menţine siguranţa şi fiabilitatea maşinii, reparaţiile şi reglajele trebuie să fie efectuate numai la Centrele de service autorizat Makita, folosindu-se piese de schimb Makita. ACCESORII ATENŢIE: Folosiţi accesoriile piesele auxiliare •...

 • Page 23: Technische Daten

  15-1. Filter 22-1. Winkeldüse 6-2. Sicherungskante 16-1. Filter 22-2. Verlängerungsarm 7-1. Filter 17-1. Kerbe des Saugergehäuses 22-3. Staubsauger TECHNISCHE DATEN Modell CL070D CL100D Kapazität 600 ml Dauerbetrieb ca. 8 min. ca. 12 min. Gesamtlänge 966 mm Netto-Gewicht 0,81 kg 0,88 kg...

 • Page 24

  10. Verwenden dieses Gerät nicht, − Elektrisch leitfähige Ablagerungen wie entflammbare oder brennbare Flüssigkeiten Metallstaub oder Kohlestaub wie z. B. Kraftstoffe aufzunehmen, und − Feinstäube wie Betonstaub verwenden Sie Elektrowerkzeuge und -geräte .Anderenfalls kann es zu einem Brand, zu nicht in Bereichen, in denen derartige Stoffe Verletzungen und/oder Sachschäden...

 • Page 25

  Temperatur 50 ゚ C (122 ゚ F) oder höher Einschalten erreichen kann. Abb.2 Selbst wenn Akkublock schwer ACHTUNG: beschädigt oder völlig verbraucht ist, darf er Achten Sie vor dem Einsetzen des Akkublocks in • nicht angezündet werden. Der Akkublock kann Werkzeug darauf, dass...

 • Page 26

  ARBEIT Wiedermontage Abb.8 Bringen Sie den Filter wieder in die richtige Position am ACHTUNG: Staubsauger. Zum Befestigen des Zubehörs, wie einer Düse, • drehen Sie das Zubehör in Pfeilrichtung hinein, um ANMERKUNG: eine sichere Verbindung während der Verwendung Setzen Sie den Filter gerade ein, ohne dass er sich •...

 • Page 27

  Servicestellen der Firma Makita und unter Verwendung Ersatzteile Makita durchgeführt werden. ZUBEHÖR ACHTUNG: Für Ihr Werkzeug Makita, das in dieser Anleitung • beschrieben ist, empfehlen folgende Zubehörteile und Aufsätze zu verwenden. Bei der Verwendung anderer Zubehörteile oder Aufsätze kann die Verletzungsgefahr für Personen drohen.

 • Page 28

  6-2. Rögzítőperem 16-1. Szűrő 22-2. Csőtoldat 7-1. Szűrő 17-1. Vájat a porszívó burkolatában 22-3. Porszívó burkolata RÉSZLETES LEÍRÁS Modell CL070D CL100D Teljesítmény 600 ml Folyamatos használat Körülbelül 8 perc Körülbelül 12 perc Teljes hossz 966 mm Tiszta tömeg 0,81 kg 0,88 kg Névleges feszültség...

 • Page 29

  ENC007-4 akiknek nincs meg a tapasztalatuk és tudásuk ehhez; kivéve, ha a biztonságukért felelős FONTOS BIZTONSÁGI személy a használatra megtanítja, vagy a SZABÁLYOK használat közben felügyeli őket. 16. Vigyázzon arra, hogy gyerekek ne játsszanak a készülékkel. AZ AKKUMULÁTORRA ŐRIZZE MEG EZEKET AZ VONATKOZÓAN UTASÍTÁSOKAT akkumulátor...

 • Page 30

  túltöltés csökkenti akkumulátor Ügyeljen rá, hogy magából a porszívóból is kiöntse • élettartamát. ki a port. Ennek elmulasztása a szűrő eltömődését Az akkumulátort szobahőmérsékleten töltse vagy a motor károsodását okozhatja. 10 ゚ C - 40 ゚ C (50 ゚ F - 104 ゚ F) közötti Fig.3 hőmérsékleten.

 • Page 31

  A porszívó használata előtt mindig ellenőrizze, Sarokfúvóka • hogy a szűrő és az előszűrő pontosan a helyükön Csatlakoztassa a saroktisztító fejhez sarkok és az autó vannak. Ha nem pontosan vannak felhelyezve, vagy bútorok réseinek tisztításához. akkor a por bekerül a motorházba és a motor Fig.21 meghibásodását okozza.

 • Page 32

  A tartozékot vagy kelléket használja csupán annak kifejezett rendeltetésére. Ha bármilyen segítségre vagy további információkra van szüksége ezekkel tartozékokkal kapcsolatban, keresse fel a helyi Makita Szervizközpontot. Csőtoldat (egyenes cső) • Szívófej • Szőnyegkefe • Padlókefe •...

 • Page 33

  6-2. Zaisťujúci okraj 16-1. Filter 22-2. Predlžovacia tyč 7-1. Filter 17-1. Drážka na skrini vysávača 22-3. Hlavná časť vysávača TECHNICKÉ ÚDAJE Model CL070D CL100D Kapacita 600 ml Spojité používanie Pribl. 8 min. Pribl. 12 min. Celková dĺžka 966 mm Hmotnosť netto...

 • Page 34

  ENC007-4 zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami, alebo osobami nedostatočnými DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ skúsenosťami a znalosťami, a to dokiaľ POKYNY nepracujú pod dozorom alebo na základe pokynov o používaní zariadenia vydaných od osoby zodpovednej za ich bezpečnosť. PRE JEDNOTKU 16. V prípade detí je treba dohliadať na to, aby sa so zariadením nehrali.

 • Page 35

  nabíjaním nechajte jednotku akumulátora Fig.4 vychladnúť. Teraz otočte nasávací otvor smerom nadol, otočte puzdro v smere šípky zobrazenej na schéme a pomaly a POPIS FUNKCIE priamym smerom odpojte puzdro. POZNÁMKA: POZOR: Po otvorení puzdra môže dôjsť k rozsypaniu • Pred úpravou alebo kontrolou funkčnosti nástroja •...

 • Page 36

  Je vybitý akumulátor? Akumulátor nabite. 010051 nastavovanie robené autorizovanými servisnými POZNÁMKA: strediskami firmy Makita a s použitím náhradných dielov Opravu sa nepokúšajte vykonať vlastnými rukami. • Makita. Kvôli zachovaniu BEZPEČNOSTI a SPOĽAHLIVOSTI výrobkov musia byť opravy a akákoľvek ďalšia údržba či...

 • Page 37

  PRÍSLUŠENSTVO POZOR: Pre váš nástroj Makita, opísaný v tomto návode, • doporučujeme používať toto príslušenstvo nástavce. Pri použití iného príslušenstva či nástavcov može hroziť nebezpečenstvo zranenia osôb. Príslušenstvo a nástavce sa možu používať len na účely pre ne stanovené. Ak potrebujete bližšie informácie týkajúce sa tohoto príslušenstva, obráťte sa na vaše miestne servisné...

 • Page 38

  6-2. Zajišťovací výstupek 16-1. Filtr 22-2. Prodlužovací nástavec 7-1. Filtr 17-1. Drážka v plášti vysavače 22-3. Těleso vysavače TECHNICKÉ ÚDAJE Model CL070D CL100D Kapacita 600 ml Opakované použití Přibližně 8 min. Přibližně 12 min. Celková délka 966 mm Hmotnost netto...

 • Page 39

  jestliže nejsou pod dohledem nebo pokud Pokud příliš zkrátí provozní doba nebyly ohledně používání zařízení poučeny akumulátoru, přerušte okamžitě provoz. V osobou odpovědnou za jejich bezpečnost. opačném případě existuje riziko přehřívání, 16. Děti musí být pod dohledem, aby si se popálení...

 • Page 40

  Při vkládání akumulátoru jej držte tak, aby jeho • Zpětná montáž přední strana zapadla do otvoru pro akumulátor, a Fig.8 zasuňte jej na místo. Akumulátor zasunujte vždy Nasaďte filtr tak, aby zcela dosedl na místo v jednotce až na doraz, dokud není zajištěn na svém místě a vysavače.

 • Page 41

  údržba či Prodlužovací nástavec (rovná trubice) • seřizování prováděny autorizovanými servisními Hubice • středisky firmy Makita a s použitím náhradních dílů Hubice na koberec • Makita. Kartáčová hubice • Rohová hubice PŘÍSLUŠENSTVÍ •...

 • Page 44

  Makita Corporation Anjo, Aichi, Japan 884898A974...

This manual also for:

Cl070d

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: